Nejen za trolejbusy v Ústí nad Labem

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Nejen za trolejbusy v Ústí nad Labem


Tramvaje v Ústí nad Labem měly bohatou historii. Ke stému výročí zahájení jejich provozu byl v roce 1999 v Bílinské ulici odhalen pomník v podobě několika metrů tramvajových kolejí, které připomínají tramvajový provoz v tomto městě. Jedním z hlavních iniciátorů byl, dnes již zesnulý, Vojtěch Wolf, zakladatel časopisu Městská doprava. | 4.4.2014
Současná poloha položených kolejí přesně neodpovídá původnímu umístění. Původní koleje nebyly ve středu vozovky, ale byly posunuty více k chodníku. Ale to nic nemění na tom, že je fajn, že zde koleje jsou. | 4.4.2014 Ústecké tramvaje 1899-1970... | 4.4.2014 Kolej není původní, ústecká, došlo k využití kolejnic z Liberce. | 4.4.2014
Hned dvojice ozdobných litinových růžic připomínajících tramvajový provoz zůstává na fasádě domu naproti vchodu do ústeckého muzea. | 4.4.2014
Ač prioritně naše cesta vedla za trolejbusy, začínáme u autobusů. Z Mírového náměstí do Revoluční ulice míří na lince 1 autobus Solaris Urbino 15 III LE CNG ev.č.204 dodaný Dopravnímu podniku v roce 2013. | 4.4.2014 Konečně tedy první trolejbus. Vůz ev.č.523 typu Škoda 15Tr02/6 zachycený na Mírovém náměstí jedoucí na lince 57 pochází z první dodávky „kloubáků“ v roce 1989... | 4.4.2014 ...ještě pohled zezadu na trolejbus vzdalující se do Revoluční ulice. | 4.4.2014 Jeden z nejstarších vozů naopak následuje jeden z nejnovějších. Vůz Škoda 25Tr Citelis 1A ev.č.607 byl dodán v roce 2006 a je opatřen celovozovou reklamou Optika Šimůnková... | 4.4.2014 ...a opět snímek zadní části trolejbusu mizící do Revoluční ulice. | 4.4.2014
Přes Mírové náměstí projíždí autobus Mercedes-Benz Conecto LF ev.č.48 z roku	2008 s celovozovou reklamou Restaurace Luna Teplice. | 4.4.2014
Na počátku provozu hromadné dopravy v Ústí nad Labem stálo v roce 1895 rozhodnutí o zřízení tramvajového provozu. V roce 1898 uzavřelo město smlouvu o provozování tramvajové AEG, se kterou založilo společný podnik určený k tomuto účelu. Zanedlouho začaly stavební práce a provoz byl zahájen 1. července 1899. V roce 1937 dosahovala délka tramvajových tratí v Ústí nad Labem téměř 47 km.

I přestože se kupovaly nové tramvaje typu T2, rekonstruovaly tratě a měnírny, bylo v šedesátých letech 20. století rozhodnuto o likvidaci ústeckých tramvají. Dne 1. června 1970 byla zrušena i poslední trať a o den později proběhla rozlučková jízda. Dnes nám tramvaje připomínají zapomenuté růžice, nesoucí před lety trolejové vedení, objekty vozoven a dva kolejové památníky v centru města…

Již od roku 1948 se uvažovalo o postupné náhradě tramvají trolejbusy. Dokonce jedna z hal tramvajové vozovny v Předlicích byla připravena přijmout trolejbusy. Odklon od tohoto druhu elektrické dopravy v tehdejším Československu však zabránil realizaci tohoto projektu a hala vozovny se začala používat pro autobusy. Při rozhodování o likvidaci tramvají se v roce 1960 o trolejbusech vůbec neuvažovalo a byl prosazován čistě autobusový provoz.

Situace se změnila okolo roku 1965, kdy bylo zřejmé, že zcela nové tramvajové měnírny a kabelové rozvody zatíží Dopravní podnik vysokými odpisy. Proto byl zpracován záměr na výstavbu trolejbusových tratí, jež by využívaly dosavadní energetické zázemí tramvají. Není však jasné, nakolik byl návrh připravován k realizaci a nakolik měl sloužit spíše k uklidnění nadřízených orgánů, jež byly znepokojeny možností předčasného odepsání zcela nového trakčního zařízení a vozového parku tramvají… Nakonec došlo 26. září 1969 k zastavení jakýchkoliv prací při výstavbě trolejbusů a již zakoupený materiál pro stavbu vrchního vedení byl odprodán.

Až v roce 1981 byly znovu zahájeny přípravné práce na zavedení trolejbusů v Ústí nad Labem. Základní kámen byl položen 17. září 1984 a po sérii zkušebních jízd byl 1. července 1988 slavnostně zahájen provoz. Ve stejném datu byl, před 89 lety, zahájen i provoz tramvají.

Pro zahájení provozu bylo do Ústí nad Labem dodáno 5 standardních trolejbusů Škoda 14Tr, nyní je v provozu jediný, ostatní byly odprodány do maďarského Szegedu.

Nejpočetněji jsou v tomto trolejbusovém provozu zastoupeny článkové vozy Škoda 15Tr, včetně modernějších variant Škoda 15TrM. Těch bylo dohromady dodáno 62 kusů. Dále v Ústí nad Labem tři nízkopodlažní kloubové trolejbusy Škoda 22Tr. Na sklonku roku 2006 bylo dodáno šest nízkopodlažních vozů typu Škoda 25Tr Irisbus ze Škody Plzeň. Další nové trolejbusy Škoda 28Tr Solaris byly zakoupeny v roce 2011. Z Hradce Králové byly v roce 2013 zakoupeny tři vozy 21Tr.

V roce 2002 zakoupil Dopravní podnik Hradce Králové trolejbus Škoda 21TrAC, který od roku 2014 brázdí ústecké ulice pod ev.č.407... | 4.4.2014
...a obligátní pohled opět do Revoluční ulice. | 4.4.2014 Pravděpodobně jeden z posledních snímků autobusu Mercedes-Benz Conecto LF ev.č.46, který byl do Ústí nad Labem dodán v roce 2007. Od dvanáct dní později byl autobus kompletně zničen požárem. | 4.4.2014
Dalším trolejbusovým imigrantem je vůz Škoda 15Tr13/6M, který leštil troleje Hradce Králové od roku 1995. Po generální opravě ve firmě ZLINER Zlín byl v roce 2012 zařazen v Ústí nad Labem pod ev.č.576. | 4.4.2014 Celovozová reklama firmy Metallplast na voze Škoda 25Tr Citelis 1A ev.č.604 jej posílá rovnou „na šrot“ :-). | 4.4.2014
Na Mírové náměstí přijíždí vůz Škoda 15Tr02/6 ev.č.516 dodaný v roce 1989... | 4.4.2014 ...a v zastávce Mírové náměstí záhy stanicuje. | 4.4.2014
Ještě jeden snímek „pětsetšestnáctky“, která míjí stanicující trolejbus Škoda 15Tr13/6M ev.č.573. | 4.4.2014 Trolejbus 15Tr13/6M ev.č.573 vozí Ústečany od roku 2012, i on byl zakoupen z Hradce Králové. | 4.4.2014
Trolejbus Škoda 15Tr02/6 ev.č.511 na lince 52 na Mírovém náměstí byl dodán v roce 1989. | 4.4.2014 Trolejbus Škoda 15Tr02/6 ev.č.533 také spadá do první série ústeckých kloubových vozů z roku 1989. | 4.4.2014
V roce 2003 byl dodán trolejbus Škoda 15Tr13/6M ev.č.567. | 4.4.2014 Rozjezdová výhybka trolejbusových trolejí. | 4.4.2014
Škoda 15Tr12/6 ev.č.554 byla dodána v roce 1994. | 4.4.2014 Trolejbus Škoda 15Tr02/6 ev.č.524 byl dodán v roce 1994. | 4.4.2014
Trolejbus Škoda 15Tr02/6 ev.č.524 je od února 2014 opatřen novým barevným schématem pro vysokopodlažní trolejbusy, které je charakterizováno odstraněním podokenního červeného pruhu. | 4.4.2014 Od roku 2003 provozuje Dopravní podnik Ústí nad Labem autobus Solaris Urbino 18 III CNG ev.č.805. | 4.4.2014
Míjení trolejbusů Škoda 28Tr Solaris ev.č.410 a Škoda 15Tr12/6 ev.č.555. | 4.4.2014 Trolejbus Škoda 28Tr Solaris ev.č.410 z roku 2011. | 4.4.2014 Autobus Karosa CityBus 12M 2070 z roku 1998 nese ev.č.25. | 4.4.2014 Dalším typem autobusů je Mercedes-Benz Citaro II z roku 2008 nesoucí ev.č.52. | 4.4.2014 Z roku 2003 je trolejbus Škoda 15Tr13/6M ev.č.563. | 4.4.2014
V roce 1998 byl dodán trolejbus Škoda 15Tr08/6 ev.č.545. | 4.4.2014
Úplně první trolejbus Škoda 15Tr02/6 z roku 1989 obdržel ev.č.501. | 4.4.2014 Autobus Karosa B941E.1964 ev.č.376 dodaný v roce 2001 je vypravován zejména na trolejbusové linky při nedostatku provozuschopných trolejbusů. | 4.4.2014 Trolejbus Škoda 15Tr02/6 ev.č.532 z roku 1990. | 4.4.2014 Sběrače trolejbusu Škoda 15Tr02/6 ev.č.532 právě překonávají vzdušnou výhybku. | 4.4.2014 Porovnání zadních čel trolejbusů Škoda 15Tr02/6 ev.č.532 a 15Tr08/6 ev.č.549. | 4.4.2014
Další zachovaná tramvajová růžice. | 4.4.2014 Trolejbus Škoda 15Tr02/6 ev.č.568 byl v roce 1992 dodán do Hradce Králové. Pod trolejí Ústí nad Labem jej potkáte od roku 2010. | 4.4.2014 V rodném listě má ro výroby 1992. Trolejbus Škoda 15Tr08/6 ev.č.541. | 4.4.2014 Do Plzně byl v roce 1996 dodán trolejbus 15Tr13/6M ev.č.570. V Ústí nad Labem jezdí od roku 2011. | 4.4.2014 Levý bok trolejbusu Škoda 15Tr12/6 ev.č.555. | 4.4.2014
Trolejbus Škoda 15Tr02/6 ev.č.506 z roku 1989. | 4.4.2014 Typové označení Škoda 15Tr12/6 nese trolejbus ev.č.551 z roku 1994. | 4.4.2014 Od roku 2011 v Ústí potkáme trolejbus Škoda 15Tr13/6M ev.č.575, jenž byl původně dodán v roce 1996 do Hradce Králové. | 4.4.2014 Trolejbus Škoda 25Tr Citelis 1A ev.č.609 pochází z roku 2006. | 4.4.2014 V zastávce Mírové náměstí stanicuje trolejbus Škoda 15Tr02/6 ev.č.517 z roku 1989. | 4.4.2014
Vůz Škoda 15Tr13/6M ev.č.569 opatřený celovozovou reklamou Civitas Archimedes - Free WiFi, zahájil svůj provoz v roce 1995 v Plzni. V Ústí jezdí od roku 2011. | 4.4.2014 Škoda 15Tr02/6 ev.č.507 pochází z roku 1989. | 4.4.2014 Trolejbus Škoda 15Tr08/6 ev.č.545 na Mírovém náměstí. | 4.4.2014 Trolejbus Škoda 25Tr Citelis 1A ev.č.605 z roku 2006 jezdí s celovozovou reklamou In-tex. | 4.4.2014 Setkání trolejbusu Škoda 15Tr13/6M ev.č.563 s autobusem Solaris Urbino 15 III ev.č.201, jež byl dodán v roce 2011. | 4.4.2014
Autobus Tedom C12 D ev.č.57 byl dodán v roce 2010. | 4.4.2014 Trolejbus Škoda 22Tr ev.č.602 v Revoluční ulici. | 4.4.2014 Trolejbus Škoda 14Tr08 ev.č.403 pochází ze série pěti vozů tohoto typu, dodaných do Ústí nad Labem v roce 1988 pro zahájení provozu. Zůstal již jediný, zbylé čtyři vozy byly odprodány. | 4.4.2014 Trolejbusy Škoda 14Tr08 ev.č.403 a Škoda 22Tr ev.č.602 stanicují v zastávce Revoluční. | 4.4.2014 Trolejbus Škoda 15Tr10/7 ev.č.572 zamířil v roce 1992 nejprve do Českých Budějovic po opravě v SZKT Szeged zamířil v roce 2011 do Ústí nad Labem. | 4.4.2014
Trolejbus Škoda 15Tr02/6 ev.č.504 z roku 1989 v Revoluční ulici. | 4.4.2014
S pozůstatky celovozové reklamy projíždí Revoluční ulicí trolejbus Škoda 15Tr02/6 ev.č.530 z roku 1989. | 4.4.2014 S pozůstatky celovozové reklamy projíždí Revoluční ulicí trolejbus Škoda 15Tr02/6 ev.č.530 z roku 1989. | 4.4.2014 Na větrací mřížce se již objevuje standardní nátěr vozu :-). | 4.4.2014 Podobně živo tu před lety bývalo i v případě tramvají... | 4.4.2014 Jak je vidět, na šrot se vůz zatím nevydal... :-). | 4.4.2014
V roce 1992 byla dodán trolejbus Škoda 15Tr08/6 ev.č.546, který prošel mezi lety 2010-2011 modernizací v SZKT Szeged. | 4.4.2014 S poruchou projíždí centrem Ústí nad Labem trolejbus Škoda 21TrAC ev.č.406 dodaný v roce 2002 do Hradce Králové a v roce 2013 zakoupený Dopravním podnikem Ústí nad Labem. | 4.4.2014 Celovozovou reklamou Globus je opatřen vůz Škoda 15Tr02/6 ev.č.510 dodaný v roce 1989. | 4.4.2014 Vzdušná výhybka trolejového vedení v zastávce Divadlo. | 4.4.2014 Do zastávky Divadlo odbočuje trolejbus Škoda 25Tr Citelis 1A ev.č.607. | 4.4.2014
K zastávce Divadlo míří vůz Škoda 15Tr13/6M ev.č.575. | 4.4.2014 Trolejbus Škoda 21TrAC ev.č.406 s poruchou projíždí okolo zastávky Divadlo. | 4.4.2014 Kolona trolejbusů... | 4.4.2014 Křížení trolejbusové vedení. | 4.4.2014 Leckdy je souběžná trolejová stopa zakončena slepě a v případě potřeby pokračování jízdy trolejbusu musí řidič ručně přemístit sběrače. | 4.4.2014
Trolejbus Škoda 15Tr08/6 ev.č.549 z roku 1992. | 4.4.2014
Škoda 15Tr13/6M ev.č.576. | 4.4.2014 Trolejbus Škoda 15Tr13/6M ev.č.576 projíždí okolo budovy ústeckého divadla. | 4.4.2014 Autobus Karosa CityBus 12M 2070 ev.č.25 u budovy ústeckého Muzea. | 4.4.2014 Trolejbus Škoda 15Tr08/6 ev.č.541 u budovy ústeckého Muzea. | 4.4.2014 Autobus Mercedes-Benz Citaro G I CNG ev.č.803 patří Dopravnímu podniku od roku 2013, od roku 2005 byl v majetku Dopravního podniku Ústeckého kraje. | 4.4.2014
Trolejbus Škoda 15Tr13/6M ev.č.556 z roku 1995 projíždí okolo budovy ústeckého divadla. | 4.4.2014 V zastávce Divadlo stanicuje vůz Škoda 21TrAC ev.č.406. | 4.4.2014 Poslední zástupce vozů typu Škoda 14Tr08 ev.č.403. | 4.4.2014 Pracovní vůz pro opravu trolejového vedení. | 4.4.2014 Pracovní vůz pro opravu trolejového vedení. | 4.4.2014
Trolejbus Škoda 15Tr02/6 ev.č.516. | 4.4.2014 Trolejbus Škoda 15Tr02/6 ev.č.503 byl dodán v roce 1989. | 4.4.2014 Přestupní uzel Divadlo. | 4.4.2014 U zastávky Divadlo projíždí vůz Škoda 15Tr13/6M ev.č.577, který nejprve v roce 1995 zamířil do Hradce Králové. V Ústí je v provozu od roku 2011. | 4.4.2014 Trolejbusy Škoda 15Tr02/6 a Škoda 15Tr13/6M. | 4.4.2014
Do zastávky Divadlo odbočuje trolejbus Škoda 15Tr02/6 ev.č.511. | 4.4.2014
Naproti hlavnímu železničnímu nádraží, v uličce V Jirchářích, byl v roce 2010 odhalen další kousek tramvajových kolejí, coby památka na zrušený tramvajový provoz v tomto městě. | 4.4.2014 Ústecké tramvaje 1899-1970... | 4.4.2014 Tramvajová kolej v uličce V Jirchářích. | 4.4.2014
Ano, v Ústí jezdívaly tramvaje. Dokonce zdejší koleje okusily i moderní čtyřnápravové vozy T2... | 4.4.2014


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024