Tramvajová linka 1

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvajová linka 1


Linka 1 od svého zavedení až do roku 1978 zprostředkovávala přímé spojení cestujícím z Vršovic k hlavnímu a dnešnímu Masarykovu nádraží. V letech 1914 – 1978 byla, byť s různými obměnami trasování v centru, přímým spojením oblasti Vršovic s oblastí Hradčan, případně Dejvic a Břevnova. V období let 1914 – 1978 se třikrát stala linkou, která ukončila provoz na některém z traťových úseků: v letech 1933, respektive 1938 je poslední linkou, která je vedena ulicí Loretánskou, dne 31. prosince 1959 projíždějí její poslední vlaky ulicemi Celetná, Pařížská a Staroměstským náměstím a konečně 25. března 1978 je linka 1 společně s linkou 10 a odkloněnými linkami 11, 19 a 29 jednou z posledních, která projíždí úsekem Muzeum – Hlavní nádraží. Linka 1 byla ještě dosti zvláštní v letech 1960 – 1961. Během jednoho provozního dne totiž vedena ve 3 trasách: jiná trasa byla v ranní špičce, jiná pak byla od dopoledních hodin do půlnoci a konečně jiná trasa byla v nočním provozu. Tři trasy pro jednu linku během jediného provozního dne!!! Za tento experiment na cestujících by se nemusel stydět mnohý tvůrce projektu MHD.

Souprava motorového a vlečného vozu vypravená na linku 1 míjí stadion Sparty na Letné. | 1966
Vůz T3 ev.č.6508 vypravený na linku 1 stanicuje v zastávce Vozovna Střešovice. | 1966

Roku 1908 byla označena číslem 1 linka elektrické dráhy, spojující konečné zastávky u Prašné brány a Vršovice, Na Kovárně (dnes Vršovické náměstí). Trasa této linky vedla ulicí Hybernskou, kolem dnešního hlavního nádraží k Muzeu, dále ulicemi Škrétova a Anglická na Purkyňovo náměstí (náměstí Míru) a dále dnešní Francouzskou ulicí do Vršovic. Je tu první tramvajově-numerologická zajímavost – linka 1 jezdila od muzea k hlavnímu nádraží od svého zrodu a tento traťový úsek užívala až do jeho zrušení v roce 1978.

Po dvou letech, 31. října 1910 dochází k prodloužení linky od Vršovic a Prašné brány přes Můstek, Národní divadlo a dále po nábřeží na Výtoň a do Podolí. Prameny uvádějí, že v této době byl na lince 1 uplatňován provoz bez vlečných vozů. K zásadnější změně dochází k 15. červenci 1914. Linka je vedena z Vršovic k Prašné bráně po své stávající trase a pak pokračuje ulicí Celetnou na Staroměstské náměstí, Pařížskou na Čechův most, dále na Klárov a přes Pražský Hrad a Loretánskou ulicí na Pohořelec. Snad od té doby se nasazují na linku 1 také vlečné vozy. V podolské oblasti byla linka 1 nahrazena přesměrovanou linkou 7. Nu a tady máme další zajímavost. Linka 1, která v roce 1914 nahradila v Celetné ulici linku 2, jezdila jako jediná tímto úsekem až do zrušení této trati, tedy do roku 1960.

Někdy v roce 1918 je linka 1 v oblasti Vršovic prodloužena na Čechovo náměstí. Další změna následuje až po šesti letech k 14. září 1924. V oblasti centra je vedena mezi Muzeem a náměstím Míru ulicí Mezibranskou a náměstím Petra Osvoboditele (I. P. Pavlova), navíc její konečnou zastávkou již není Pohořelec, ale pokračuje po nové trati do konečné zastávky U Markéty (Břevnovský klášter) a již o čtyři roky později od 1. srpna 1928 je prodloužena na Vypich.

Když je 1. ledna 1933 z bezpečnostních důvodů zastaven provoz v ulici Loretánská, přestože koleje zůstaly zachovány, je linka 1 převedena na trasu v ulici Jelení. Ne však na dlouho. Kvůli dlouhodobé rekonstrukci trati v Jelení ulici se linka 1 od 6. prosince 1933 až do 29. května 1938 se vrací do své původní trasy v ulicí Loretánské. Z Vypichu až na Bílou Horu se linka vydává 1. ledna 1938, aby byla 9. února 1942 opět na Vypich zkrácena.

Souprava vozů T3 vypravená na linku 1 projíždí tramvajovou tratí před Hlavním nádražím. | 1977
Křižovatkou Zámecká do zastávky Otakarova přijíždí vůz T1 ev.č.5054 vypravený na linku 1. | 1979
Ke dni 15. prosince 1944 je linka v období přepravní špičky obsazena 30 dvouvozovými soupravami a k 17. prosinci 1945 je na lince zaveden celonoční provoz, který zde vydrží až do roku 1974! V nočním provozu je vedena v trase Bílá Hora – Hládkov – Vozovna Střešovice – Špejchar – Chotkovy sady - Klárov – Újezd – Národní divadlo – Můstek – Hybernská ulice – Hlavní nádraží – Muzeum – Mezibranská – Náměstí Míru – Vršovice, Čechovo náměstí – Průběžná – Nádraží Strašnice – Zahradní Město. V denním i nočním provozu je linka obsazována dvouvozovými soupravami ve složení jednosměrný motorový vůz Ponorka (od roku 1948 též vozy Mevro) s vlečným vozem Krasin. V období od 4. listopadu 1946 do 10. května 1948 je linka 1 v denním provozu vedena mezi Klárovem a Pařížskou ulicí po Mánesově mostě a ulicí 17. listopadu. Ke dni 22. ledna 1956 je linka 1 v oblasti Vršovic prodloužena na Východní náměstí (náměstí Kubánské revoluce, Kubánské náměstí).

Dne 1. ledna 1960 je zrušen provoz tramvají v ulicích Celetná, Pařížská a na Staroměstském náměstí. Důvodem tohoto opatření byla ohrožená statika přilehlých budov. Zajímavé je, že od roku 1914 až do 31. prosince 1959 byl tento traťový úsek využíván právě pouze touto linkou. Linka je odkloněna přes Hládkov, Vozovnu Střešovice, Špejchar, Letenské náměstí a Dlouhou třídu. Již po týdnu je zaveden na lince 1 jistý experiment: v ranní špičce linka 1 mezi Prašnou bránou a Špejcharem jezdí přes Chotkovy sady, Klárov, Mánesův most, Národní divadlo a Můstek. Toto trvá do osmé hodiny ranní. Pak je linka převedena do trasy zavedené 1. ledna 1960, tedy přes Letenské náměstí, Strossmayerovo náměstí a Dlouhou třídu. Nevím, jaký pozitivní výsledek mělo toto provozní opatření přinést, jen od pamětníků vím, že to způsobovalo mezi cestující veřejností značný zmatek. A tak tento „pokus, co dokáží cestující vydržet“ trval do 12. března 1961. Následující den, 13. března 1961, dochází ke změnám mnohých tramvajových linek, změn není, v tomto případě naštěstí, ušetřena ani linka 1. Ta dostává v denním provozu už poněkud přehlednější trasu: Petřiny – Vozovna Střešovice – Špejchar – Strossmayerovo náměstí – Dlouhá třída – Náměstí Republiky – Nádraží Střed (Masarykovo nádraží) – Hlavní nádraží – Muzeum – Mezibranská ulice – Náměstí Míru – Ruská – Koh-i-Noor – Vršovice, náměstí Kubánské revoluce (Kubánské náměstí). V noci je pak vedena v trase Petřiny – Vozovna Střešovice – Špejchar – Chotkovy sady – Klárov – Újezd - Národní divadlo – Můstek – Nádraží Střed – Hlavní nádraží, dále až na Kubánské náměstí jako v denní trase a pak pokračuje přes Průběžnou k Nádraží Strašnice. Ke 2. listopadu 1964 je její vypravení následující: ve špičce pracovního dne 26 motorových + 26 vlečných vozů, v sedle pak 17 motorových + 17 vlečných vozů, v neděli ráno vyjíždí 18 souprav, odpoledne pak vyjíždí dalších 7 souprav.

Vůz T1 vypravený na linku 1 v ulici Na Zámecké. | 1980
Souprava vozů T3M ev.č.8096+8091 vypravená na linku 1 u zastávky Vozovna Střešovice. | 11.1.2010
V průběhu konání Spartakiády roku 1965 jezdila z Vršovic k nádraží Střed po své pravidelné trase a dále přes Můstek, Újezd, Klárov a Pražský hrad na Dlabačov. Obsazena je 19 vlaky v sestavě motorový + vlečný vůz. Od 1. listopadu 1966 začíná být obsazována také vozy sólo T3. V pracovní dny je na lince uplatněn souběh starých souprav a sólo vozů T3, o nedělích pak jezdí jen sólo vozy T3. Noční provoz zajišťují jen vozy T3: standardně sólo, ale ze soboty na neděli vyjíždějí noční vlaky v sestavě 2xT3. Na 24. prosince 1966 vyjíždějí v noci na tuto linku sólo T3, na 31. prosince 1966 vlaky 2xT3.

Dne 3. dubna 1967 je výměna vozového parku na lince 1 dokončena a linka je od toho data obsazována v denním provozu (včetně nedělí) pouze vlaky 2xT3. Organizace nočního provozu zůstala beze změny. Od 4. září 1967 je linka 1 mezi zastávkami Muzeum a Náměstí Míru vedena ulicí Škrétovou a již 7. listopadu 1967 nastává další změna. V denním provozu je mezi Strossmayerovým náměstím a Hlavním nádražím převedena do trasy Hlávkův most - ulice Na Florenci – Nádraží Střed (Havlíčkova ulice) – Bolzanova ulice a dále pokračuje ve své stávající trase. Na 24. prosince 1967 i 31. prosince 1967 jsou na noční služby linky 1 vypraveny vlaky 2xT3. Takřka o rok později, od 9. prosince 1968 už nejezdí linka 1 v nočním provozu přes Újezd, ale mezi Klárovem a Národním divadlem jede přes Mánesův most a Smetanovo nábřeží. Na Štedrý večer i na Silvestra jsou v nočním provozu rovněž vlaky 2xT3.

V roce 1970 jsou na linku vypravovány vlaky 2xT3. Ve špičce pracovního dne nasazeno 17 vlaků v intervalu 7,30 minut, v sedle 12 vlaků v intervalu 12,30 minut. V sobotu zde jezdí 16, resp. 12 vlaků v intervalech 7,40/10 minut. V neděli pak 10 vlaků ráno po 12 minutách a 15 vlaků odpoledne po 8 minutách. Večer jezdí vlaky linky 1 každých 14 minut. O vypravení se dělí vozovny Strašnice, Střešovice a Vokovice. V nočním provozu udržují interval 40 minut 4 sólo vozy T3, avšak z pátku na sobotu a ze soboty na neděli jsou i noční služby obsazeny vlaky 2xT3. Zatímco 24. prosince 1970, 31. prosince 1970 a 31. prosince 1971 jsou noční vlaky linky 1 v sestavě 2xT3, 24. prosince 1971 jsou vypravena sóla.

Souprava vozů T3SUCS ev.č.7278+7279 vypravená na linku 1 překonává Libeňský most. | 6.10.2009
Vůz KT8D5 ev.č.9041 vypravený na linku 1 zachycený na netradičním místě, u zastávky Hadovka. | 8.10.2005
Od 26. června 1972 je linka 1 převedena na dlouhodobou provizorní trať v blízkosti hlavního nádraží. Původní kolejová trasa, vedoucí kolem staré Fantovy budovy musela ustoupit stavbě nové odbavovací haly hlavního nádraží, stavbě metra a konečně i, dle mého názoru, nesmyslně vedené Severojižní magistrále. Tramvaje, jedoucí k hlavnímu nádraží přijely od Muzea na křižovatku ulic Wilsonova (tenkrát Vítězného února) a Růžové. Pak pokračovaly provizoriem ulicí Růžovou do ulice Opletalovy. Zde mohly pokračovat do ulice Hybernská anebo odbočit na Senovážné náměstí (Maxima Gorkého) jako tomu bylo v případě linky 1. Dne 4. prosince 1972 je linka zkrácena do trasy Petřiny – Minská (Čechovo náměstí). Údaje o Vánočním a silvestrovském provozu roku 1972 se nezachovaly, o rok později, 24. prosince 1973 a 31. prosince 1973 jezdily po oba tyto dny v nočním provozu na všech linkách, tedy i na lince 1, vlaky 2xT3.

Po zahájení provozu metra je 9. května 1974 na lince zrušen noční provoz. V úseku Petřiny – Muzeum ji nahrazuje nově zavedená noční linka 20, v dalším úseku přesměrovaná noční linka 22. V roce 1974 jsou na linku vypravovány vlaky 2xT3. Ve špičce pracovního dne nasazeno 15 vlaků, interval 8 minut, v sedle pracovního dne 10 vlaků, interval 12 minut. V sobotu dopoledne je vypraveno 12 vlaků v intervalu 9 minut, odpoledne 10 vlaků v intervalu 11 minut. Nedělní dopoledne do ulic posílá 9 vlaků o intervalu 12 minut a odpoledne 12 vlaků o intervalu 9 minut. Celotýdenně večer má linka interval 17 minut. Vlaky vypravují vozovny Pankrác a Vokovice.

V době konání Spartakiády v roce 1975 je o hlavních dnech linka 1 vedena od ranního výjezdu po své pravidelné trase a ve čtvrtek 26. června 1975 a v pátek 27. června 1975 je na ní ráno vypraveno 11 souprav. V dopoledním provozu, jakož i v sobotu 28. června 1975 a v neděli 29. června 1975 ráno na ní jezdí 10 vlaků. V odpoledních hodinách, tedy při konání spartakiádních vystoupení je pak tato linka ve směru od Vršovic, resp. od vozovny Střešovice odkloněna přes Hládkov na Královku. Provoz je v tomto období zajišťován 13 vlaky.

Souprava žižkovských vozů T6A5 ev.č.8732+8735 vypravená na linku 1 na Palmovce. | 4.2.2008
Souprava vozů T3R.P ev.č.8326+8328 vypravená na linku 1 manipuluje ve smyčce Spojovací. | 28.5.2013
O prázdninách roku 1977 je linka 1 poznamenána výlukou třídy Milady Horákové (Obránců míru). Odkloněna je do trasy Vršovice – Sokolovská – Nádraží Bubny – Park kultury a oddechu Julia Fučíka (Výstaviště Holešovice). Ve všední dny zde jezdí 8 vlaků ve špičce, resp. 6 vlaků v sedle. Interval byl od 11 do 14 minut. V sobotu a v neděli zde jezdilo 5, resp. 7 souprav v intervalech od 11 do 15 minut. Od 5. září 1977 je na linku 1 vypravováno ve špičce pracovního dne 14 souprav (interval 9 minut), v sedle pracovního dne pak 8 souprav po 15 minutách. O víkendech pak jezdilo 10, resp. 8 souprav v intervalech 11, resp. 15 minut.

V souvislosti se zrušením tramvajové trati v úseku Muzeum - Hlavní nádraží dne 26. března 1978 je trasa linky změněna v oblasti centra. Je vedena v trase Vršovice, Minská – Náměstí Míru – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Vodičkova – Jindřišská – Nádraží Střed (Masarykovo) – Petřiny. Po této změně trasy zůstalo vypravení ve špičce v počtu 14 souprav v intervalech 9 – 10 minut, v sedle pak byl počet vlaků zvýšen na 9 (interval 14 minut), o víkendech pak jezdilo 8, resp. 10 souprav (intervaly 15, resp. 12 minut).

To už se blíží datum 13. srpna 1978, tedy otevření prvního úseku trasy metra A z Dejvic na Vinohrady. Se zprovozněním této trasy se počítalo se zrušením tramvajové trati na Chotkově silnici a Mánesově mostě. Trať v ulici Mariánské Hradby měla zůstat jako manipulační, tedy pravidelně linkově nepojížděná. Pro linku 1 byla připravena následující trasa: Vršovice, Kubánské náměstí – Ruská – Náměstí Míru – Muzeum – Můstek – Újezd – Malostranská (zde měla nahradit linku 22, která měla tento úsek opustit) – Čechův most – Nábř. Kpt. Jaroše – Bubenské nábřeží – Dělnická – PKOJF. Na poslední chvíli se však došlo ke změně. Na četné požadavky zaměstnanců Pražského hradu zůstala zachována „klasická trasa“ linky 22 a linka 1 získala trasu jinou: Holešovice, PKOJF – Dělnická – Bubenské nábřeží – Nábř. Kpt. Jaroše – Čechův most - Malostranská – Mánesův most - Právnická fakulta – a zpět do Holešovic. Mezi Vršovicemi a Malostranskou byla nahrazena nezměněnou linkou 22. Na linku 1 se v té době vypravuje 6 vlaků 2xT3 ve špičce (interval 9 minut) a 4 vlaky v ostatních obdobích (interval 13 minut). Dne 29. srpna 1978, tedy po 16 dnech provozu je linka 1 pro nezájem cestujících zrušena... Nejprve je její zrušení míněno jako dočasné, kvůli výluce Bubenského nábřeží, avšak zakrátko je zrušení dočasné změněno na trvalé. S tou dočasností máme, jak by řekl klasik českého humoru Jára Cimrman, zkušeností až hanba.

Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9052 vypravený na linku 1 míří k zastávce Baterie. | 11.3.2007
Souprava vozů T3R.PLF+T3R.P ev.č.8259+8564 vypravená na linku 1 ve smyčce Spojovací. | 3.8.2008
Ale – ještě se u této šestnáctidenní trasy linky 1 zastavím: dle původních návrhů měla být kromě tramvajové trati na Chotkově silnici zrušena také tramvajová trať na Mánesově mostě. Trať tam však zůstala zachována a dokonce, oproti všem proti tramvajovým tendencím, alespoň jednosměrně, právě linkou 1, pojížděna. Po zrušení linky 1 zůstává trať na Mánesově mostě pouze manipulační; linkový provoz je zde obnoven 19. února 1979 přesměrovanou linkou 13; most je však opět pojížděn jednosměrně a to do prosince 1980, kdy je trať opět opuštěna. Plnohodnotný provoz tramvají na Mánesově mostě je obnoven 4. července 1985, kdy je sem převedena linka 18.

Někdy koncem roku 1978 se vynořil návrh, že v rámci změn v tramvajové dopravě pro rok 1979 bude linka 1 vedena v trase Petřiny – Hradčanská – Chotkovy sady – Mánesův most – Národní třída – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Orionka – Spojovací, s provozem vlaků 2xT3. Nakonec však vše bylo jinak...

Číslo 1 se v tramvajovém provozu znovu objevuje 19. února 1979. Ani tento návrat moc úspěšný není, po roce a půl je opět pro slabé využití zrušena. Nově zavedená jednička tedy jezdí v trase Vršovice, Minská – Otakarova – Spořilov. Vzniká na základě připomínek, že linka 19, která v té době jako jediná obsluhuje Spořilov, je stižena mnoha nepravidelnostmi na trase (jezdila z Hloubětína přes centrum). Linka 1 měla být jakousi pojistkou, kdyby dlouho nejel vlak linky 19, aby se jedničkou dalo dopravit na náměstí Bratří Synků, případně do Otakarovy a tam přestoupit na jiné linky. Linku 1, vypravovanou z vozovny Strašnice obsluhovaly sólo vozy T1 (5 vozů ve špičce, 4 vozy v ostatních obdobích, interval 9, resp. 12 minut). Večerní interval byl stanoven na v té době jednotných 20 minut. O prázdninách roku 1979 je linka 1 obsazována celotýdenně rovněž téjedničkami v počtu 4 vozů v intervalu kolem 12 minut. V listopadu 1979 se vozy T1, jakož i vypravování linky 1, stěhují ze Strašnic na Pankrác.

Zajímavá je pro linku 1 Spartakiáda roku 1980. Dle plánků pro veřejnost je linka 1 o hlavních dnech zrušena. Ale dle oběžníku a vzpomínek mých starších kolegů to bylo trochu jiné. O hlavních dnech ráno ( 26.-28. června 1980) ráno vyjelo 5 sólo T1 dle platných jízdních řádů pro všední den (i v sobotu 28. června). Když nastal přechod na spartakiádní provoz, byly vozy T1 z této linky převedeny na linky jiné, jejichž dvojice T3 byly převedeny na důležitější spoje, a linka 1 tímto ukončila provoz. V neděli 29. června 1980 nejela linka vůbec. Dle vzpomínek kolegů ve dnech 26.-28. června 1980 ráno jezdí vozy T1 na linkách 1 (5 vozů), 4 (14 vozů), 18 (14 vozů) a 26 (6 vozů T1 a zbytek 2xT3). Celkem standardně 39 vozů T1 jako vždy ve všední den. Odpoledne jsou vozy T1 na linkách 4 (9 vozů), 18 (11 vozů - trasa k Výstavišti), 26 (8 vozů, trasa zkrácena k Výstavišti, plný provoz T1, soupravy přesunuty na jiné linky) a 27 (11 vozů, pořadí 22 - 32/27, dvojice převedeny na jiné linky). Linky 1, 2, 23 nejezdí. Takže opět v provozu 39 vozů T1. Po skončení Spartakiády je zahájen prázdninový provoz, v rámci kterého je linka 1 obsazena sólo vozy T3. Celkem 3 vozy v intervalu 15 minut byly stavěny z vozovny Pankrác. Během prázdnin 1980 byla jednička jedinou denní linkou v síti se sólo vozy. Od 1. září 1980 číslo 1 z pražské tramvajové sítě opět mizí...

Vůz Škoda 14T ev.č.9129 vypravený na linku 1 stoupá od Hradčanské k Prašnému mostu. | 29.9.2013
Vůz Škoda 15T ev.č.9264 vypravený na linku 1 ve smyčce Spojovací. | 26.10.2013
"Velký návrat" nastává 3. listopadu 1985, kdy je číslem 1 označena původní linka 31 jezdící v trase Černý Most (Lehovec) – Harfa - Palmovka – Libeňský most – Vltavská – Sparta – Hradčanská – Vozovna Střešovice – Petřiny. Linka byla obsazena vlaky 2xT3. V souvislosti s výstavbou stanice metra na Palmovce je linka od 21. dubna 1986 zkrácena do trasy Petřiny – Pod Palmovkou. Nejprve obrací na kolejovém trojúhelníku křižovatky, od 1. září 1986 v provizorní smyčce. V té době měla linka 1 interval ve špičce 8, respektive 9 minut, v sedle 12 minut. V sobotu dopoledne byl interval 10 minut, odpoledne a pak v neděli dopoledne 15 minut. V neděli odpoledne byl interval zkrácen na 13 minut, celotýdenní večerní interval byl stanoven na 20 minut. Vypravována je z vozoven Hloubětín a Vokovice.

Pozměněnou trasu získává linka 23. listopadu 1990. Z Petřin až na Palmovku jede po stejné trase, ale dále pokračuje po nové trati přes Krejcárek, Ohradu a pak pokračuje na Spojovací. Vypravována je z vozoven Vokovice, Žižkov a od roku 1992 také z vozovny Hloubětín. Od roku 1993 jsou na tuto linku krom vlaků 2xT3 vypravovány také vozy KT8D5, postupně se tu objevují žižkovské vlaky 2xT6A5, motolské Škody 14T a 15T, jenž následně nahrazují vokovické vozy Škoda 15T.

V průběhu prázdnin 2010 a 2013 byly o víkendech na linku 1 vypravovány vozy T3 a T6 sólo. Sóla vozy T jezdí na lince 1 také o víkendech během Vánočních prázdnin roku 2013 a pak o víkendech v lednu 2014.

Text: František Zahnáš a redakce

Související články:
 Tramvajová linka 19
 Tramvajová linka 12
 Tramvajová linka 15
 Tramvajová linka 10
 Tramvajová linka 9
 Tramvajová linka 35
 Tramvajová linka 21
 Tramvajová linka 17
 Tramvajová linka 3
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 poprvé v provozu
 Tramvajová linka 24
 Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Zenklově ulici
 Přestávky řidičů tramvají
 Projekt organizace pražské MHD 1967 aneb Co by se stalo, kdyby...
 Praha 1963: Zkoušky »tunelového provozu«
 Tramvajová linka 8
 Tramvajová linka 18
 Tramvajová linka 11
 Tramvajová linka 7
 Statistika nuda je... aneb jak budeme jezdit od září 2016
 Tramvajová linka 5
 Tramvajová linka 4
 V roce 1974 dojezdily v Praze dvounápravové tramvaje
 Tramvajová linka 25
 Provoz tramvají během MS v ledním hokeji 1972
 Tramvajová linka 2
 Jak pražské koleje opouštěly vozy T1
 Tramvajová linka 16
 Předpisy a přezkoušení DP Praha
 Tramvajová linka 20
 Tramvajová linka 14
 Tramvajová linka 30
 Tramvajová linka 13
 Tramvajová linka 22
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 opět v provozu
 Tramvajová linka 27
 Tramvajová linka 26
 Tramvajová linka 29
 Tramvajová linka 32
 Tramvajová linka 6
 Tramvajová linka 31
 Když Prahu ovládla Téčka
 Tramvajová linka 28
 Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14 v nočním provozu
 Noční provoz tramvají nejen na Štědrý den a Silvestra
 Náhradní tramvajová doprava za metro
 Provoz - archivní data vypravení
 Povolání: řidič tramvaje
 Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024