Nikoliv za léčivými prameny do Mariánských Lázní 2014

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Nikoliv za léčivými prameny do
Mariánských Lázní 2014


Vzdušná trolejová výhybka u zastávky Knihovna vyráběná podnikem ČKD Praha a posléze n.p. Elektrovod Kremnica. Stavění probíhalo pouze odběrem proudu na předkontaktu do odbočné větve, po průjezdu se mechanicky vrátila do původní polohy. Rozchod 60 centimetrů. Maximální rychlost při průjezd 5 km/h. | 13.-14.6.2014
Vzdušná trolejová výhybka u zastávky Knihovna vyráběná podnikem ČKD Praha a posléze n.p. Elektrovod Kremnica byla po třiceti letech práce snesena v srpnu 2014. | 13.-14.6.2014 Čtyři trolejbusové stopy na Hlavní třídě mezi zastávkou Knihovna a křižovatkou s Chebskou ulicí. | 13.-14.6.2014 Čtyři trolejbusové stopy na Hlavní třídě mezi zastávkou Knihovna a křižovatkou s Chebskou ulicí. | 13.-14.6.2014 Křižovatka u Knihovny. | 13.-14.6.2014 Křížení trolejových stop na tzv. Chebské křižovatce. Odbočná větev trolejového vedení míří na meziměstskou trať do Velké Hleďsebe. | 13.-14.6.2014
Stříška pro navádění sběračů při natrolejování. | 13.-14.6.2014 V prostoru nástupní zastávky Panská Pole linky 5 je na trolejové stopě umístěna stříška pro navádění sběračů při natrolejování. Do této zastávky totiž přijíždí trolejbusy linky 7 od zastávky Třešňovka se staženými sběrači na pomocný dieselagregát. | 13.-14.6.2014 Prototyp trolejbusu Škoda 24Tr CityBus s trakční baterií obdržel po zařazení do provozu v Mariánských Lázních ev.č.51. Mezitím stihl jako předváděcí vůz výrobce procestovat Salzburg, Zlín, Jihlavu, Pardubice, Bratislavu či Plzeň. Na lince 5 stanicuje v zastávce Knihovna a podle polohy sběračů je jasné, že na křižovatce s Chebskou ulicí využije levou trolejovou stopu pro jízdu přímo. | 13.-14.6.2014 Ač označník zastávky tvrdí, že v zastávce Slovan odbavují cestující pouze trolejbusy, není to pravda. Trolejbusové jsou linky 3, 5, 6 a 7. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 24Tr CityBus ev.č.52 na lince 5 uhání Hlavní třídou k zastávce Pošta. | 13.-14.6.2014
V zastávce Cristal stanicuje trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.54. | 13.-14.6.2014
V centru Mariánských lázní tvoří trolejbusová trať jakousi velkou smyčku okolo centrálního parku. Protože se však pojíždí po směru hodinových ručiček, dochází v tomto místě ke křížení protisměrných trolejbusových stop. | 13.-14.6.2014 Křížení protisměrných trolejových stop v místě setkání se Masarykovy ulice s Hlavní třídou. | 13.-14.6.2014 Trolejbusové sběrače překonávají křížení na křížení protisměrných trolejových stop v místě setkání se Masarykovy ulice s Hlavní třídou. | 13.-14.6.2014 Jednosměrná trolejbusová trať vedená Hlavní třídou. | 13.-14.6.2014 Vzdušná výhybka v centru města. | 13.-14.6.2014
Prototyp trolejbusu Škoda 24Tr CityBus s trakční baterií ev.č.51 míří po Hlavní třídě k zastávce Mírové náměstí. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.54 v zastávce Městský úřad. | 13.-14.6.2014 Trolejový oblouk z Purkyňovy do Chopinovy ulice. | 13.-14.6.2014 Do Purkyňovy ulice odbočuje trolejbus Škoda 24Tr CityBus s trakční baterií... | 13.-14.6.2014 ...a po překonání dalšího oblouku míří k zastávce Kolonáda. | 13.-14.6.2014
Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.57 opustil zastávku Kolonáda. | 13.-14.6.2014
Trolejbus Škoda 24Tr CityBus ev.č.52 u zastávky Goethovo náměstí. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 24Tr CityBus ev.č.52 u zastávky Goethovo náměstí. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 24Tr CityBus ev.č.52 u zastávky Goethovo náměstí. | 13.-14.6.2014 Goethovo náměstí. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.54 v centru Mariánských Lázní. | 13.-14.6.2014
Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.54 v centru Mariánských Lázní. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.54 v centru Mariánských Lázní. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.57 na lince 3 překonává kruhový objezd v centrální části Mariánských Lázní. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.55 je od výroby vybaven pomocným dieselagregátem. | 13.-14.6.2014 Masarykovou ulicí sjíždí k zastávce Cristal trolejbus Škoda 24Tr CityBus ev.č.52. Původně byl určen pro Zlín, ale po poškození požárem při přepravě vlakem v železniční stanici Úvaly, byl výrobcem repasován a následně prodán do Mariánských Lázní. | 13.-14.6.2014
Za finanční spoluúčasti Evropské unie bylo v roce 2006 pořízeno pět nízkopodlažních trolejbusů Škoda 24Tr Citelis 1A. | 13.-14.6.2014 Kromě řidiče :-) nalezneme v čelní části vozu řidičovo služební číslo a evidenční číslo trolejbusu. | 13.-14.6.2014 Ukázka vozového jízdního řádu. | 13.-14.6.2014 Naprosto specifický způsob odbavování v podobě nástupu prvními dveřmi a platbě mincemi do kasičky u řidiče. Automat navíc nevrací, takže je nutné vhodit přesně odpočítanou částku, nebo platbu sloučit s dalším cestujícím a odebrat větší počet jízdenek. | 13.-14.6.2014 Naprosto specifický způsob odbavování v podobě nástupu prvními dveřmi a platbě mincemi do kasičky u řidiče. Automat navíc nevrací, takže je nutné vhodit přesně odpočítanou částku, nebo platbu sloučit s dalším cestujícím a odebrat větší počet jízdenek. | 13.-14.6.2014
Na konečné zastávce Antoníčkův pramen řidič stahuje sběrače a provádí kontrolu opotřebení uhlíků. | 13.-14.6.2014 Kontrola opotřebení uhlíků na konečné. | 13.-14.6.2014 Do nástupní zastávky Antoníčkův pramen najíždí trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.54 vypravený na linku 3... | 13.-14.6.2014 ...a po nástupu cestujících záhy odjíždí. | 13.-14.6.2014 Obratiště Antoníčkův pramen poblíž vozovny. | 13.-14.6.2014
Trolejbusová trať na křižovatce pokračuje na snímku doprava. Vlevo je trolejbusová vozovna. Ve směru na konečnou Antoníčkův pramen je přímo možný pouze výjezd trolejbusů, nikoliv vjezd do areálu. | 13.-14.6.2014 Pohled na vjezd do areálu provozovatele mariánskolázeňské hromadné dopravy. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.57 projíždí křižovatkou u vozovny Úšovice. | 13.-14.6.2014 Trolejová křižovatka u vozovny Úšovice. | 13.-14.6.2014 Poblíž zastávky Škola projíždí trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.57. | 13.-14.6.2014
U zastávky Kovárna zachycený trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.54 na lince 3. | 13.-14.6.2014 Palackého ulice s trolejbusovým vedením. | 13.-14.6.2014 Zatímco trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.54 na lince 3 míří k Úšovické křižovatce... | 13.-14.6.2014 ...trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.57 od ní přijíždí. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 14Tr10/6 dodaný v roce 1990 plzeňskému Dopravnímu podniku pod ev.č.439 prošel v roce 2001 modernizací na typ 14TrM. V roce 2011 byl zařazen pod ev.č.48 do provozu v Mariánských Lázních a v roce 2014 odprodán. | 13.-14.6.2014
Trolejbus Škoda 14TrM ev.č.48 na lince 3 míří k zastávce Lékárna. | 13.-14.6.2014 U zastávky Sídliště zachycený trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.54 na lince 3. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.57 míří k zastávce Dopravní podnik. | 13.-14.6.2014 U zastávky Sídliště zachycený trolejbus Škoda 14TrM ev.č.48 na lince 3. | 13.-14.6.2014 V zastávce Dopravní podnik stanicuje trolejbus Škoda 14TrM ev.č.48 na lince 3. | 13.-14.6.2014
Vozovna Úšovice s trolejbusem Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.53, který je připraven na odpolední výjezd na linku 7. | 13.-14.6.2014
Trolejbus Škoda 14TrM ev.č.47 ve společnosti autobusu SOR B 10.5 ev.č.33 z roku 2002. | 13.-14.6.2014 Vozovna. | 13.-14.6.2014 Trolejbusová myčka a objízdná trolejová stopa v areálu vozovny. | 13.-14.6.2014 Pohotovostní vozidlo Dacia. | 13.-14.6.2014 Na klid zázemí mariánskolázeňské hromadné dopravy již léta dohlíží čapí rodinka usídlená v hnízdě na komínu v areálu. | 13.-14.6.2014
K údržbě trolejového vedení slouží původně hasičský vůz LIAZ, dodaný v roce 1991. Výsuvnou nůžkovou plošinu dodalo Železniční stavitelství Praha v Benešově, přestavbu vozu provedly vlastní dílny tehdejšího Dopravního podniku Mariánské Lázně. | 13.-14.6.2014 Údržbou prochází trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.56. | 13.-14.6.2014 Údržbou prochází trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.56. | 13.-14.6.2014 Již nátěr vozu prozrazuje, že pochází z Plzně. Trolejbus ev.č.47 byl v roce 1988 zařazen pod ev.č.417 jako trolejbus Škoda 14Tr08/6. Na přelomu let 2002/2003 prošel celkovou modernizací s dosazením nové skříně a změnou typu na 14TrM. Do Mariánských Lázní byl odprodán v prosinci 2011. | 13.-14.6.2014
Stanoviště řidiče vozu Škoda 14TrM ev.č.47. | 13.-14.6.2014 Interiér vozu Škoda 14TrM ev.č.47. | 13.-14.6.2014 Již nátěr vozu prozrazuje, že pochází z Plzně. Trolejbus ev.č.47 byl v roce 1988 zařazen pod ev.č.417 jako trolejbus Škoda 14Tr08/6. Na přelomu let 2002/2003 prošel celkovou modernizací s dosazením nové skříně a změnou typu na 14TrM. Do Mariánských Lázní byl odprodán v prosinci 2011. | 13.-14.6.2014 Již nátěr vozu prozrazuje, že pochází z Plzně. Trolejbus ev.č.47 byl v roce 1988 zařazen pod ev.č.417 jako trolejbus Škoda 14Tr08/6. Na přelomu let 2002/2003 prošel celkovou modernizací s dosazením nové skříně a změnou typu na 14TrM. Do Mariánských Lázní byl odprodán v prosinci 2011. | 13.-14.6.2014
Co, kdy, kam a jak... | 13.-14.6.2014 Zázemí řidičů mariánskolázeňské hromadné dopravy. | 13.-14.6.2014 Prázdné pokladničky do kasiček umístěných u řidiče čekají na své použití. | 13.-14.6.2014 Areál vozovny. | 13.-14.6.2014
Setkání trolejbusů Škoda 14TrM ev.č.48 a Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.57 v centru Mariánských Lázní. | 13.-14.6.2014
Trolejbus Škoda 14TrM ev.č.48 u zastávky Knihovna. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 24Tr CityBus ev.č.52 na Hlavní třídě. | 13.-14.6.2014 Chebskou křižovatkou se proplétá trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.54. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 14TrM ev.č.48 na Hlavní třídě u Chebské křižovatky. | 13.-14.6.2014 Stříška pro natrolejování sběračů v zastávce Chebská. | 13.-14.6.2014
Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.55 se staženými sběrači využívá k jízdě pomocný dieselagregát. Důvodem je obsluha obchodních center Kaufland a Tesco, kde nejsou instalovány trolejové stopy. | 13.-14.6.2014
Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.55 se jedoucí na pomocný dieselagregát míří k obchodnímu centru Tesco. | 13.-14.6.2014 Trolejbusová trať z Velké Hleďsebe vstupuje na území města Mariánské Lázně. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.55 nevyužívá trolejové vedení a na pomocný dieselagregát jede již z Velké Hleďsebe. | 13.-14.6.2014 Trolejbusová trať v podjezdu pod železniční tratí spojující Lázně Kynžvart s Mariánskými Lázněmi. | 13.-14.6.2014 V obci Velká Hleďsebe je trolejbusová trať zakončena velkou blokovou smyčkou o délce takřka 2,5 kilometru pojížděnou ve směru hodinových ručiček. | 13.-14.6.2014
Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.55 u zastávky Velká Hleďsebe, prádelna míří k jednostopému úseku, který tvoří velkou blokovou smyčku... | 13.-14.6.2014
Na počátku hromadné dopravy v Mariánských Lázních stály tramvaje. Pravidelný provoz na trati spojující nádraží s centrem města o rozchodu 1000 mm byl zahájen 12. května 1902. Tramvaje jezdily na jednokolejné trati o délce přibližně 2300 m se třemi výhybnami mezi nádražím a centrálním parkem.

Po 2. světové válce bylo rozhodnuto nahradit tramvaje trolejbusy. Poslední tramvaje v Mariánských Lázních vyjely do ulic 26. dubna 1952 a již následující den je nahradily trolejbusy, využívající zpočátku původní tramvajovou vozovnu. První trolejbusová trať ve své podstatě kopírovala trať tramvajovou. Hned následující rok došlo ke zprovoznění tratě k Lesnímu prameni. Ta byla v roce 1979 zrušena, v roce 1986 obnovena a v roce 1996 znovu zrušena.

V roce 1960 se trolejbusy rozjely i do Úšovic, nejprve na smyčku za dnešní zastávkou Kovárna. O rok později byla zprovozněna nová vozovna a smyčka tak byla posunuta k areálu Dopravního podniku. Poslední prodloužení této větve k Antoníčkovu prameni, bylo zprovozněno v roce 1973. V roce 1980 došlo k prodloužení tratě od nádraží k nedalekému sídlišti Panská Pole. O čtyři roky později byla postavena trať do Velké Hleďsebe ukončená blokovou smyčkou.

Od roku 2006 provozuje hromadnou dopravu společnost MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s. r. o., která je z 60 % vlastněna městem. V pracovní dny je do ulic vypravováno 7 z 8 trolejbusů. O víkendu pak naopak pouze trolejbusy dva. V Mariánských Lázních se navíc velmi využívají pomocné dieselagregáty, pro obsluhu zastávek bez trolejového vedení.

...a po necelých deseti minutách z něj opět vyjíždí. | 13.-14.6.2014
Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.57 na Hlavní třídě u Chebské křižovatky. | 13.-14.6.2014 K zastávce Úšovická křižovatka míří trolejbus Škoda 24Tr CityBus ev.č.51. | 13.-14.6.2014
Úšovickou křižovatkou projíždí trolejbus Škoda 24Tr CityBus ev.č.52. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.57 odbočuje u zastávky Úšovická křižovatka na trať k vozovně. | 13.-14.6.2014
Trolejové vedení. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 24Tr CityBus ev.č.52 míří k nádraží. | 13.-14.6.2014
Prototyp trolejbusu Škoda 24Tr CityBus s trakční baterií ev.č.51 projíždí dopravním terminálem u nádraží. | 13.-14.6.2014 Setkání dvou trolejbusů, které původně v Mariánských Lázních jezdit neměly. Škoda 24Tr CityBus s trakční baterií ev.č.51 a Škoda 24Tr CityBus ev.č.52. | 13.-14.6.2014
Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.53 vybavený pomocným dieselagregátem míří k zastávce Nádraží. | 13.-14.6.2014 Designové sloupy nesoucí trolejové vedení v terminálu u nádraží. | 13.-14.6.2014 Zatímco autobusový terminál je u železniční stanice Mariánské lázně pompézně zastřešený a odsunutý od nádražní budovy... | 13.-14.6.2014 ...trolejbusová zastávka je umístěna přímo před budovu. | 13.-14.6.2014 Terminál před budovou nádraží Mariánské Lázně. | 13.-14.6.2014
Celkové dispoziční řešení dopravního terminálu u nádraží Mariánské Lázně. | 13.-14.6.2014
Obratiště Panská Pole opouští trolejbus Škoda 24Tr CityBus ev.č.52 na lince 5... | 13.-14.6.2014 ...a do výstupní zastávky se naopak blíží trolejbus Škoda 24Tr CityBus ev.č.51 na stejné lince. | 13.-14.6.2014 Od zastávky Třešňovka přijíždí na Panská pole trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.53 vypravený na linku 7. Přes zastávku Třešňovka využívá trolejbus jízdu na pomocný dieselagregát. | 13.-14.6.2014 Od zastávky Třešňovka přijíždí na Panská pole trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.53 vypravený na linku 7. Přes zastávku Třešňovka využívá trolejbus jízdu na pomocný dieselagregát. | 13.-14.6.2014
V zastávce Panská Pole trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.53 vypravený na linku 7 opět nasazuje sběrače na trolej. | 13.-14.6.2014 Zatímco trolejbus Škoda 24Tr CityBus ev.č.51 vyčkává na lince 5 na čas odjezdu, trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.53 na lince 7 nasadil sběrače, vypíná pomocný dieselagregát a bude pokračovat jako vozidlo závislé trakce dále. | 13.-14.6.2014 Husova ulice, se zastávkou Třešňovka propojuje trolejbusovou trať na Panských Polích s Chebskou ulicí. Sice tudy projíždí trolejbusy, ale pouze s využitím pomocného dieselagregátu a proto po trolejích ani stopy. | 13.-14.6.2014 Jezdí tudy trolejbus, ale rozhodně nepoužívá sběrače... | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.53 u zastávky Cristal. | 13.-14.6.2014
Do zastávky Goethovo náměstí míří trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.55. | 13.-14.6.2014 Přes zastávku Třešňovka projíždí trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.55 s pomocí přídavného dieselagregátu. Je to nutné, neboť v tomto úseku chybí troleje. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.55 se staženými sběrači míří k zastávce Panská Pole a dostává se do úseku, kde se již opět trolejbusové troleje vyskytují. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.53 jedoucí opačným směrem k zastávce Třešňovka naopak trolejové vedení právě opustil. | 13.-14.6.2014 K zastávce Nádraží sjíždí od Panských polí trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.53. | 13.-14.6.2014
O víkendu se v ulicích objevují pouhé dva trolejbusy, které na lince 7 pokrývají provoz na všech mariánskolázeňských tratích. Jediným úsekem, který tak zůstává o víkendu bez provozu, je ten do Velké Hleďsebe. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.55 opouští terminál u vlakového nádraží. | 13.-14.6.2014 Trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.53 klesá od Goethova náměstí. | 13.-14.6.2014 V zastávce City service odbavuje cestující trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.53, za ním stanicuje autobus Karosa CityBus ev.č.32. | 13.-14.6.2014 lesní pramen. | 13.-14.6.2014
Pohledem na trolejbus Škoda 24Tr Citelis 1A ev.č.55, který na lince 7 uhání do centra Mariánských Lázní se s tímto půvabným lázeňským městečkem rozloučíme. | 13.-14.6.2014

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024