Jeden den v Miskolci 2014

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Jeden den v Miskolci 2014


S pomocí dotací Evropské unie prochází tramvajová doprava v Miskolci renesancí. Radikální obměna vozového parku, zásadní rekonstrukce tratí, včetně jejich prodloužení. | 26.6.2014
Vůz Škoda 26T ForCity Classic ev.č.604 vypravený na linku 1 právě opustil zastávku Szent Anna tér. | 26.6.2014
U zastávky Szent Anna tér zachycen vůz SGP E1 ev.č.182 (ex DP Vídeň ev.č.4722 z roku 1969) vypravený na linku 2. | 26.6.2014 Zastávku Szent Anna tér opouští vůz KT8D5 ev.č.200 (ex DP Košice ev.č.539) vypravený na linku 1. | 26.6.2014 Vůz SGP E1 ev.č.183 (ex DP Vídeň ev.č.4723 z roku 1969) opustil na lince 2 zastávku Szent Anna tér. | 26.6.2014 Vůz KT8D5 ev.č.208 (ex DP Košice ev.č.516) zachycený v zastávce Szent Anna tér...  | 26.6.2014 ...a záhy po jejím opuštění. | 26.6.2014
Vůz KT8D5 ev.č.215 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.321) u zastávky Szent Anna tér. | 26.6.2014
V listopadu 2011 vyhrála plzeňská Škoda Transportation zakázku na dodávku 31 nových obousměrných nízkopodlažních tramvají, označených jako typ Škoda 26T ForCity Classic. Jejich pravidelný provoz byl zahájen 21. ledna 2014, dodávky vozů do cílového počtu by měly skončit v únoru.

Mezi lety 1990-1992 zdejší dopravce odkoupil 10 vozů KT8D5 z Košic, v letech 1996-1997 je pak, do stavu osmnácti vozů, doplnil všemi mostecko-litvínovskými vozy stejného typu, aby jimi obsloužil páteřní tramvajovou trať, zakončenou úvratí.

Celá trať (snad, dle pozorování, s výjimkou krátkého úseku u smyčky Tiszai pu), po níž je vedena linka 1, byla v letech 2009 - 2011 rekonstruována s využitím dotací Evropské unie. Současně došlo k prodloužení traťového úseku o cca 1,5 km do nově vzniklé smyčky Felső-Majláth, která nahradila původní úvraťovou konečnou. Proto již není nutné využívat obousměrnosti tramvají, ale oboustrannost (tedy dveře na obou stranách) nachází uplatnění i nadále, díky některým zastávkám s ostrovními nástupišti.

Kromě celkové rekonstrukce samotných kolejí, byla důkladně zmodernizována také nástupiště zastávek a vybavena přístřešky a informačním systémem.

Vůz SGP E1 ev.č.185 (ex DP Vídeň ev.č.4707 z roku 1969) míří na lince 2 k zastávce Szent Anna tér. | 26.6.2014
Na zkušební jízdu do ulic Miskolce vyrazil novotou vonící vůz Škoda 26T ForCity Classic ev.č.609. | 26.6.2014 Vůz Škoda 26T ForCity Classic ev.č.609 zachycený u zastávky Malomszög utca. | 26.6.2014
Vůz KT8D5 ev.č.203 (ex DP Košice ev.č.524) zachycený na lince 1 poblíž zastávky Malomszög utca. | 26.6.2014 V běžné provozu vůz Škoda 26T ForCity Classic ev.č.604 vypravený na linku 1 se od fotografa vzdaluje k zastávce Malomszög utca. | 26.6.2014
Vůz SGP E1 ev.č.183 u zastávky Malomszög utca. | 26.6.2014 Vůz SGP E1 ev.č.188 (ex DP Vídeň ev.č.4658 z roku 1967) u zastávky Malomszög utca. | 26.6.2014
Vůz KT8D5 ev.č.200 (ex DP Košice ev.č.539) u zastávky Malomszög utca. | 26.6.2014 Vůz KT8D5 ev.č.200 (ex DP Košice ev.č.539) u zastávky Malomszög utca. | 26.6.2014
Vůz SGP E1 ev.č.190 (ex DP Vídeň ev.č.4703 z roku 1968). | 26.6.2014 Vůz KT8D5 ev.č.215 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.321). | 26.6.2014 Vůz Škoda 26T ForCity Classic ev.č.603. | 26.6.2014 Vůz KT8D5 ev.č.201 (ex DP Košice ev.č.533). | 26.6.2014 Vůz SGP E1 ev.č.192 (ex DP Vídeň ev.č.4678 z roku 1968). | 26.6.2014
Vůz KT8D5 ev.č.211 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.320) z prototypové série s elegantními designovými střešními partiemi. | 26.6.2014
Všude samé kachny :-) | 26.6.2014 Vůz SGP E1 ev.č.182 vypravený na linku 2 se blíží k pěší zóně. | 26.6.2014 Vůz SGP E1 ev.č.183 projíždí pěší zónou v centru města. | 26.6.2014 Vůz KT8D5 ev.č.211 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.320) projíždí centrem města... | 26.6.2014 ...v zastávce Városház tér stanicuje vůz KT8D5 ev.č.211 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.320). | 26.6.2014
Pěší zóna s tramvajovou tratí v centru Miskolce. Pak, že to nefunguje. | 26.6.2014 Pěší zóna s tramvajovou tratí v centru Miskolce. Pak, že to nefunguje. | 26.6.2014 Pěší zóna s tramvajovou tratí v centru Miskolce. Pak, že to nefunguje. | 26.6.2014 Pěší zóna s tramvajovou tratí v centru Miskolce. Pak, že to nefunguje. | 26.6.2014 Tak a přes dvě minuty čekáme na volno... | 26.6.2014
Do zastávky Városház tér vjíždí vůz KT8D5 ev.č.209 (ex DP Košice ev.č.514). | 26.6.2014
Do zastávky Városház tér vjíždí vůz Škoda 26T ForCity Classic ev.č.601. | 26.6.2014 Vůz KT8D5 ev.č.217 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.317) projíždí centrem města. | 26.6.2014 Pěší zónou v centru města projíždí vůz Škoda 26T ForCity Classic ev.č.603. | 26.6.2014 Vůz SGP Type E1 ev.č.192 (ex DP Vídeň ev.č.4678 z roku 1968) v centru. | 26.6.2014 ...a po dvou minutách se vůz SGP E1 ev.č.191 (ex DP Vídeň ev.č.4705 z roku 1968) u zastávky Villanyrendőr. | 26.6.2014
Vůz KT8D5 ev.č.208 (ex DP Košice ev.č.516) v centru města... | 26.6.2014 Vůz SGP E1 ev.č.182 (ex DP Vídeň ev.č.4722 z roku 1969) v centru města. | 26.6.2014 Centrem města projíždí vůz Škoda 26T ForCity Classic ev.č.604. | 26.6.2014 Vůz SGP E1 ev.č.183 v zastávce Villanyrendőr. | 26.6.2014 K zastávce Villanyrendőr se blíží vůz KT8D5 ev.č.209 (ex DP Košice ev.č.514). | 26.6.2014
V zastávce Szinvapark odbavuje cestující prototypový vůz Škoda 26T ForCity Classic ev.č.601. | 26.6.2014
V zastávce Szinvapark odbavuje cestující prototypový vůz Škoda 26T ForCity Classic ev.č.601. | 26.6.2014 Kolejová spojka v zastávce Szinvapark umožňuje obrat obousměrných vozů. | 26.6.2014 Kamkoliv přijedeme, hned je tam televize :-) | 26.6.2014 Zastávky v centru města jsou vybaveny historickými označníky. | 26.6.2014 K zastávce Szinvapark se blíží vůz SGP E1 ev.č.184 (ex DP Vídeň ev.č.4724 z roku 1969). | 26.6.2014
V zastávce Soltész N.K.u. stanicuje vůz SGP E1 ev.č.191 (ex DP Vídeň ev.č.4705 z roku 1968). | 26.6.2014 Do zastávky Soltész N.K.u. vjíždí vůz Škoda 26T ForCity Classic ev.č.604. | 26.6.2014 Stanoviště řidiče vozu Škoda 26T ForCity Classic ev.č.604. | 26.6.2014 Interiér vozu Škoda 26T ForCity Classic ev.č.604. | 26.6.2014 Interiér vozu Škoda 26T ForCity Classic ev.č.604. | 26.6.2014
Vůz KT8D5 ev.č.217 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.317) míří k zastávce Szinvapark. | 26.6.2014
Do konečné zastávky Felső-Majláth vjíždí vůz KT8D5 ev.č.200 (ex DP Košice ev.č.539). Povšimněte si preventivně vyvěšených omezených rychlostí, aby nedocházelo ke zbytečnému ojíždění oblouků. | 26.6.2014 Do konečné zastávky Felső-Majláth vjíždí vůz KT8D5 ev.č.215 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.321). | 26.6.2014 Návěstidlo výhybky ve smyčce Felső-Majláth informuje o zablokování výhybky a postavení vlakové cesty. | 26.6.2014 Ve smyčce Felső-Majláth na vnější koleji manipuluje vůz KT8D5 ev.č.217 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.317). | 26.6.2014 Na vnější kolej smyčky Felső-Majláth vjíždí vůz Škoda 26T ForCity Classic ev.č.604. | 26.6.2014
Na vnější koleji smyčky Felső-Majláth manipulují vozy Škoda 26T ForCity Classic ev.č.604 a KT8D5 ev.č.217. | 26.6.2014 Na vnější koleji smyčky Felső-Majláth manipuluje vůz Škoda 26T ForCity Classic ev.č.604, v jeho blízkosti vidíme parní lokomotivu úzkokolejky, která pokračuje do lesů a lázní Lillafüred ve strmých kopcích na západě od města. | 26.6.2014 Vůz KT8D5 ev.č.217 v nástupní zastávce smyčky Felső-Majláth... | 26.6.2014 ...záhy nahrazuje vůz Škoda 26T ForCity Classic ev.č.604. | 26.6.2014 Tramvajová trať v prostoru zastávky Alsó-Majláth (Köln utca) vypadá, jak když je zatravněná. Leč je to mýlka. Jde totiž o umělý koberec. | 26.6.2014
K zastávce Alsó-Majláth (Köln utca) se blíží vůz KT8D5 ev.č.201 (ex DP Košice ev.č.533). | 26.6.2014
V zastávce Alsó-Majláth (Köln utca) stanicuje vůz KT8D5 ev.č.201 (ex DP Košice ev.č.533). | 26.6.2014 K zastávce Alsó-Majláth (Köln utca) se blíží vůz KT8D5 ev.č.203 (ex DP Košice ev.č.524). | 26.6.2014 V zastávce Alsó-Majláth (Köln utca) stanicuje vůz KT8D5 ev.č.203 (ex DP Košice ev.č.524). | 26.6.2014 V zastávce Alsó-Majláth (Köln utca) stanicuje vůz KT8D5 ev.č.200 (ex DP Košice ev.č.539). | 26.6.2014 Interiér vozu KT8D5 ev.č.215 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.321). | 26.6.2014
Výrobní štítek vozu KT8D5 ev.č.215 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.321). | 26.6.2014 V zastávce Diosgiori Gimnázium stanicuje vůz KT8D5 ev.č.215 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.321). | 26.6.2014 Pozůstatky odpojené odstavné koleje u zastávky Bulgárföld. | 26.6.2014 Pozůstatky odpojené odstavné koleje u zastávky Bulgárföld. | 26.6.2014 Pozůstatky odpojené odstavné koleje u zastávky Bulgárföld. | 26.6.2014
Vůz KT8D5 ev.č.208 (ex DP Košice ev.č.516) míří k zastávce Bulgárföld. | 26.6.2014 U ostrovních zastávek, podobně jako v případě zastávky DVTK Stadion, je rozšíření osové vzdálenosti kolejí využito k sadové úpravě a zvýšení počtu zeleně v ulicích. | 26.6.2014 Vůz KT8D5 ev.č.203 (ex DP Košice ev.č.524) zachycený u zastávky DVTK Stadion. | 26.6.2014 KT8D5 ev.č.209 (ex DP Košice ev.č.514) u zastávky Újgyőri piac. | 26.6.2014 Vůz KT8D5 ev.č.206 (ex DP Košice ev.č.520) u zastávky Újgyőri piac. | 26.6.2014
Vůz Škoda 26T ForCity Classic ev.č.601 zachycený u zastávky Újgyőri piac. | 26.6.2014 Vůz SGP E1 ev.č.190 (ex DP Vídeň ev.č.4703 z roku 1968) odbočuje u zastávky Újgyőri piac na jednokolejnou tramvajovou trať tvořící v oblasti jakousi velkou blokovou smyčku „končící“ u železáren. | 26.6.2014 Vjezd i výjezd na jednokolejnou „blokovou smyčku“ k železárnám umožňují do obou směrů jednokolejné trojúhelníky. Ve směru od konečné Felső-Majláth jde jen o manipulační spojku, zatímco od nádraží pravě po jednokolejce uhání vůz SGP E1 ev.č.190 (ex DP Vídeň ev.č.4703 z roku 1968). | 26.6.2014 Během rekonstrukce vozovny před příchodem vozů Škoda 26T ForCity Classic byly v Diosgyőri zřízeny dočasné dílny s napojením na trať u zastávky Újgyőri piac na jednokolejné trati. Kolej do dočasných dílen odbočuje ve výhybce vlevo. | 26.6.2014 Vůz SGP E1 ev.č.197 (ex DP Vídeň ev.č.4702 z roku 1968) stanicuje v zastávce Újgyőri piac... | 26.6.2014
...a záhy se po jednokolejné trati vydává dál. | 26.6.2014
Během rekonstrukce vozovny byly zřízeny dočasné dílny v Diosgyőri, vjezdová kolej se v areálu vidlicovitě rozděluje na dvě kusé koleje. | 26.6.2014 Vůz SGP E1 ev.č.186 (ex DP Vídeň ev.č.4718 z roku 1969), odstavený v areálu dočasných dílen v Diosgyőri, byl v roce 2014 vyřazen a do provozu již nezasáhne. | 26.6.2014 Vůz SGP E1 ev.č.186 (ex DP Vídeň ev.č.4718 z roku 1969), odstavený v areálu dočasných dílen v Diosgyőri, byl v roce 2014 vyřazen a do provozu již nezasáhne. | 26.6.2014 Vůz KT8D5 ev.č.213 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.322) ve společnosti vozu SGP E1 ev.č.196 (ex DP Vídeň ev.č.4708 z roku 1969) na odstavných kolejích dočasných dílen v Diosgyőri. | 26.6.2014 Vůz KT8D5 ev.č.213 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.322) ve společnosti vozu SGP E1 ev.č.196 (ex DP Vídeň ev.č.4708 z roku 1969) na odstavných kolejích dočasných dílen v Diosgyőri. | 26.6.2014
Vůz KT8D5 ev.č.213 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.322) ve společnosti vozu SGP E1 ev.č.196 (ex DP Vídeň ev.č.4708 z roku 1969) na odstavných kolejích dočasných dílen v Diosgyőri. | 26.6.2014 Vůz KT8D5 ev.č.213 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.322) na odstavných kolejích dočasných dílen v Diosgyőri. | 26.6.2014 Na jednokolejné trati tramvaje překračují mostem říčku Szinva. | 26.6.2014 Vůz SGP E1 ev.č.192 (ex DP Vídeň ev.č.4678 z roku 1968) překračuje mostem říčku Szinva. | 26.6.2014 Vůz SGP E1 ev.č.182 (ex DP Vídeň ev.č.4722 z roku 1969) překračuje mostem říčku Szinva. | 26.6.2014
V obloucích jsou umístěny mazníky kolejnic, snižující jejich opotřebení. | 26.6.2014 Vůz SGP E1 ev.č.181 (ex DP Vídeň ev.č.4717 z roku 1969) projíždí levotočivým obloukem jednokolejné tramvajové tratě u zastávky Vasgyári Evangélikus templom. | 26.6.2014 Výhybna v zastávce Vasgyár umožňuje případné předjíždění vlaků na jednokolejné blokové smyčce. Zároveň zde vlaky mají jízdním řádem určen vyrovnávací čas, pro eliminaci případného zpoždění. | 26.6.2014 Na čas odjezdu ve výhybně Vasgyár vyčkává vůz SGP E1 ev.č.184 (ex DP Vídeň ev.č.4724 z roku 1969), tak nastoupíme a zamíříme k nádraží. | 26.6.2014 Omezená rychlost, „potkávačky“... Inu jedno z mála míst, kam ještě rekonstrukce tramvajových tratí nedosáhla. | 26.6.2014
Vozy Škoda 26T ForCity Classic ev.č.601 a KT8D5 ev.č.217 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.317) vyčkávají na odjezd v obratišti Tiszai pu u hlavního vlakového nádraží. | 26.6.2014
K obratišti u vlakového nádraží míří vůz KT8D5 ev.č.212 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.318). | 26.6.2014 Smyčku Tiszai pu opouští vůz SGP E1 ev.č.181 (ex DP Vídeň ev.č.4717 z roku 1969). | 26.6.2014 Vůz KT8D5 ev.č.217 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.317) u obratiště Tiszai pu. | 26.6.2014 Vůz Škoda 26T ForCity Classic ev.č.604 míří ke konečné zastávce Tiszai pu. | 26.6.2014 Setkání tramvajových vozů, jejichž rodný list dělí více jak čtyři desetiletí. | 26.6.2014
Vůz KT8D5 ev.č.212 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.318) u napojení manipulační tratě do vozovny. | 26.6.2014
Vůz SGP E1 ev.č.195 (ex DP Vídeň ev.č.4690 z roku 1968) u napojení manipulační tratě do vozovny.  | 26.6.2014 Vůz KT8D5 ev.č.200 (ex DP Košice ev.č.539) u napojení manipulační tratě do vozovny. | 26.6.2014 Manipulační trať do vozovny tramvají. | 26.6.2014 Vozy KT8D5 ev.č.204 (ex DP Košice ev.č.522) a ev.č.202 (ex DP Košice ev.č.532) ve společnosti vozu Škoda 26T ForCity Classic ev.č.602. | 26.6.2014 Vozy KT8D5 a Škoda 26T ForCity Classic ve vozovně tramvají. | 26.6.2014
Čela tramvají Škoda 26T ForCity Classic a KT8D5 ve vozovně tramvají. | 26.6.2014 Jednosměrný historický vůz HCS-3a ev.č.100 z roku 1962 ve vozovně tramvají. | 26.6.2014 Jednosměrný historický vůz HCS-3a ev.č.100 z roku 1962 ve vozovně tramvají. | 26.6.2014 Vůz Škoda 26T ForCity Classic ev.č.608 během oživování pracovníky plzeňské Škody na zkušební koleji vozovny. | 26.6.2014 Obousměrný historický vůz HCS-10a ev.č.100 z roku 1973 ve vozovně tramvají. | 26.6.2014
Muzejní exvídeňský vlečný vůz Lohner c3 ev.č.300 pochází z roku 1960. V jeho společnosti jsou ve vozovně tramvají odstaveny vozy KT8D5 ev.č.210, ev.č.214 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.315 a ev.č.319) a ev.č.201 (ex DP Košice ev.č.533). | 26.6.2014
Na kolejové spojce u zastávky Selyemrét se potkávají vozy SGP E1 ev.č.182 a Škoda 26T ForCity Classic ev.č.603. | 26.6.2014 K zastávce Selyemrét odbočuje vůz KT8D5 ev.č.211 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.320)... | 26.6.2014 ...a blíží se k ní plnou silou svých trakčních motorů. | 26.6.2014 Dodatečné zpevnění čelníku vozu KT8D5 ev.č.211 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.320), aneb co kus, to opravdu originál. | 26.6.2014 Výrobní štítek vozu KT8D5 ev.č.211 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.320) nese číslo 175235. | 26.6.2014
Takřka původní interiér vozu KT8D5 ev.č.211, tedy vozu z předsunuté série deseti vozů z roku 1986. | 26.6.2014 Vůz Škoda 26T ForCity Classic ev.č.603 u zastávky Balázs Győző tér. | 26.6.2014 Vůz KT8D5 ev.č.200 (ex DP Košice ev.č.539) u zastávky Balázs Győző tér. | 26.6.2014 Vůz SGP E1 ev.č.184 (ex DP Vídeň ev.č.4724 z roku 1969) stanicuje v zastávce Balázs Győző tér. | 26.6.2014 Vůz KT8D5 ev.č.215 (ex DP Mostu a Litvínova ev.č.321). | 26.6.2014
Vůz KT8D5 ev.č.208 (ex DP Košice ev.č.516) u zastávky Balázs Győző tér. | 26.6.2014
Vůz KT8D5 ev.č.209 (ex DP Košice ev.č.514). | 26.6.2014 Vůz Škoda 26T ForCity Classic ev.č.601. | 26.6.2014 Vůz SGP E1 ev.č.189 (ex DP Vídeň ev.č.4652 z roku 1967). | 26.6.2014 Setkání dvou „kátéček“ ev.č.203 a ev.č.217. | 26.6.2014
Naši reportáž zakončíme snímkem, který by se dal nazvat Kdo z koho? Aneb do příchodu vozů Škoda 26T ForCity Classic každodenní obrázek hromadné dopravy posledních let. | 26.6.2014


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023