Pohlednice Pražských tramvají... ...od zaniklé tratě Křimov–Reitzenhain díl první

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...od zaniklé tratě Křimov–Reitzenhain
díl první


Impozantní budova křimovského železničního nádraží svědčí o někdejší důležitosti stanice Křimov. Ostatně tomu nasvědčuje i personální obsazení stanice, které bylo například v letech 1933 až 1934 následující: Vrchní adjunkt státních drah, přednosta, oficiál, dva staniční mistři, dva vlakvůdci, čtyři průvodčí vlaků, staniční manipulant, pět výhybkářů a čtyři staniční pomocníci. V objektu byla nádražní restaurace, která sloužila ještě v devadesátých letech minulého století... Nádražní budova má nyní soukromého majitele tak jí snad osud většiny nádražních budov v okolí, tedy demolice, nehrozí. | 4.5.2013
V budově výtopny sídlí muzejní spolek Loko-Motiv Chomutov... | 4.5.2013 ...jehož vozidla, čekající na opravu, obsadila přilehlé koleje. | 4.5.2013 Rozsáhlé kolejiště o šesti kolejích umožňovalo posun, křižování i nakládku vagónů. V prosinci 2012 byly vytrhány tři koleje... | 4.5.2013 Chomutovské zhlaví železniční stanice Křimov. | 4.5.2013 Nádražní budova, zmenšující se kolejiště a výtopna s vozidly, která časem mohou být skvostem muzejních sbírek. | 4.5.2013
I z kolejiště křimovského nádraží postupně mizí koleje. | 4.5.2013 Výhybkářské stanoviště a strážní domek na vejprtském zhlaví, z kterého odbočovala trať směr Reitzenhain. | 4.5.2013 Z dvojité kolejové spojky, která umožňovala cestu vlaků směr Reitzenhain, již zbyla pouze torza výhybek v pojížděné traťové koleji od Vejprt. | 4.5.2013 Výhybkářské stanoviště na vejprtském zhlaví, z kterého odbočovala trať směr Reitzenhain. | 4.5.2013 Z dvojité kolejové spojky, která umožňovala cestu vlaků směr Reitzenhain, již zbyla pouze torza výhybek v pojížděné traťové koleji od Vejprt. | 4.5.2013
Z dvojité kolejové spojky, která umožňovala cestu vlaků směr Reitzenhain, již zbyla pouze torza výhybek v pojížděné traťové koleji od Vejprt. | 4.5.2013 Zatímco na Vejprty ještě koleje leží, směr Reitzenhain je již snesený. Zatímco vpravo projel poslední oficiální vlak 9. května 1948, koleje vlevo již také mají svou slávu, bohužel, za sebou... | 4.5.2013 Zatímco na Vejprty ještě koleje leží, směr Reitzenhain je již snesený. | 4.5.2013 Od platnosti grafikonu 2014/2015 se již i na zbývající trati do Vejprt setkáme s vlaky pouze o víkendech v letním období... | 4.5.2013
Výhybkářské stanoviště na vejprtském zhlaví, z kterého odbočovala trať směr Reitzenhain. | 4.5.2013
Možná i vy jste před lety sledovali český film Freonový duch, odehrávající se částečně u jakési mizející železničky. Pokud Vás scéna s dětmi, stojícími u zbytku koleje na mostní opěře, před sneseným mostem zaujala natolik, že byste chtěli vědět, kde se točilo, cílem Vaší cesty jsou Krušné Hory. V roce 2015 si připomeneme 140 let od zahájení provozu přeshraniční horské železniční tratě Křimov – Reitzenhain, kde se tato scéna natáčela. Předběhneme trošku dobu a k datu zahájení provozu, 23. srpnu 1875 přidejme i datum jeho ukončení, tedy 9. květen 1948. Náročné pozůstatky mostních opěr, strmé náspy i hluboké zářezy dodnes přináší důkaz o umění našich předků, kteří postavili unikátní dílo, k jehož zániku přispěla poválečná politická situace...

Ale vraťme se ještě jednou zpět a to, co jsme vzali v úvodu trošku hopem, rozeberme pomaleji... Železniční trať Křimov – Reitzenhain byla uvedena do provozu tři roky po zprovoznění „hlavní“ trati Chomutov – Vejprty (1872). Ač byla „křimovská“ větev zprovozněna později než „vejprtská“ a ač tato měla být hlavní, kilometráž tomu neodpovídala. Kilometráž trati Křimov – Reitzenhain totiž plynule navazovala na kilometráž úseku Chomutov – Křimov a dodnes přežívající úsek do Vejprt tak v Křimově nachází svůj nultý kilometr. Délka trati Křimov – Reitzenhain byla km 14,490.

Trať byla vybudována v náročném horském terénu s množstvím stoupání a oblouků. Po odbočení na vejprtském zhlaví stanice Křimov zamířila severním směrem k dnes již zaniklé vsi Menhartice, obtočila údolí Chomutovky, Menhartický vrch, přiblížila se k obci Hora Sv. Šebestiána a pak směřovala k Reitzenhainu. Státní hranici překračovala příhradovým mostem přes říčku Černou, v jehož středu byly vztyčeny sloupy vyznačující státní hranici. Z Křimova trať, takřka až ke stanici Hora Sv. Šebestiána stoupala hodnotami dosahujícími až 14,2 ‰. Okolo stanice byla takřka v rovině a následně ke státní hranici klesala sklonem až 12,5 ‰. Maximální povolená rychlost byla 40 km/hod., ale pro špatný stav svršku po druhé světové válce byla snížena na 30 km/hod. Na trati bylo vybudováno celkem 10 ocelových mostů.

Po zahájení provozu byla na trati jediná mezilehlá železniční stanice Hora Sv. Šebestiána s kolejištěm o 3 průběžných kolejích a jedné kusé. V 30. letech minulého století požadovali občané Menhartic a českého Reitzenhainu (Reitzenhain v Čechách, nesoucí po roce 1945 název Pohraniční) zřízení zastávek. Dne 15. května 1930 tak byla zřízena zastávka Reitzenhain v Čechách (Pohraniční) a na den přesně o tři roky později i zastávka Menhartice.

Výhybkářské stanoviště na vejprtském zhlaví, z kterého odbočovala trať směr Reitzenhain. | 4.5.2013
Vydáváme se na cestu po stopách zaniklé železnice. | 4.5.2013 Vydáváme se na cestu po stopách zaniklé železnice. | 4.5.2013
Kousek za křimovským nádražím nalézáme první propustek v tělese tratě. | 4.5.2013 Kousek za křimovským nádražím nalézáme první propustek v tělese tratě. | 4.5.2013
Vydáváme se na cestu po stopách, která zanechala zaniklá železnice v tváři krajiny. | 4.5.2013 Opuštěné těleso tratě. | 4.5.2013
Opuštěné těleso tratě. | 4.5.2013 Pohled z tělesa opuštěné tratě zpět na křimovské nádraží. | 4.5.2013
Desetiletí opouštěné těleso železniční tratě si bere příroda zpět. | 4.5.2013 V tuto chvíli nazýváme tohle místo zarostlým. Ještě nevíme, co nás na trase čeká. | 4.5.2013
Všude se povalují ztrouchnivělé pražce, které zůstaly ležet v poloze po odstranění kolejí. | 4.5.2013 Všude se povalují ztrouchnivělé pražce, které zůstaly ležet v poloze po odstranění kolejí. | 4.5.2013
Pozůstatky po trati obrůstá mech. | 4.5.2013 Pozůstatky po trati obrůstá mech. | 4.5.2013
Pozůstatky po bývalé železnici náhle mizí. Trať se v těchto místech odkláněla vpravo od koleje na Vejprty a musela překonat kamenný mostem silnici do Německa. Po zániku tratě byl most snesen, aby mohla být silnice napřímena. Dnes i silnice ztratila na významu a slouží pouze místní dopravě. Důvod je prostý, byla zde vybudována nová kapacitní komunikace, která bývalou trať nekřižuje. | 4.5.2013 Pátrání po pokračujícím tělese není v porostlém terénu příliš snadné... | 4.5.2013 ...nápovědou jsou nám tak jen ztrouchnivělé pražce. | 4.5.2013 Záhy se však začínáme „chytat“. | 4.5.2013 A po několika dalších metrech je konečně těleso trati zase dobře patrné. | 4.5.2013
Opuštěný propustek v náspu železniční tratě. | 4.5.2013 To, co může vypadat, jako zahloubené těleso trati působí na náspu zkrátka divně. Nejspíš jde tedy o důsledek vytěžení pražců a štěrku. | 4.5.2013 To, co může vypadat, jako zahloubené těleso trati působí na náspu zkrátka divně. Nejspíš jde tedy o důsledek vytěžení pražců a štěrku. | 4.5.2013 Zbytek telegrafního stožáru. | 4.5.2013 Jen zbytky stavebního materiálu občas prozrazují, že tudy vedla železnice. | 4.5.2013
Vše postupně zarůstá. | 4.5.2013 Pozůstatek pravděpodobně související se strážním domkem číslo 273. | 4.5.2013 Základová patka drátovodu. | 4.5.2013 Opuštěné těleso s odvodňovacími příkopy koleje na obou stranách. | 4.5.2013 Opuštěné těleso s odvodňovacími příkopy koleje na obou stranách. | 4.5.2013
Těleso tratě splývalo s krajinou. | 4.5.2013 Zarůstající těleso zaniklé tratě. | 4.5.2013 Zarůstající těleso zaniklé tratě. | 4.5.2013 Zarůstající těleso zaniklé tratě. | 4.5.2013 Zarůstající těleso zaniklé tratě. | 4.5.2013
Základ telegrafního stožáru. | 4.5.2013 Pozůstatky po opuštěném tělese trati. | 4.5.2013 Pozůstatky po opuštěném tělese trati. | 4.5.2013 Pozůstatky po opuštěném tělese trati. | 4.5.2013 Pozůstatky po opuštěném tělese trati. | 4.5.2013
Pozůstatky po opuštěném tělese trati. | 4.5.2013 Poházené pražce. | 4.5.2013 Trať mířila na násep. | 4.5.2013 Trať pokračovala na náspu. | 4.5.2013 Trať pokračovala na náspu. | 4.5.2013
První kamenný most na trati v zachovalém stavu nalezneme přibližně v km 24,2. Tento most umožňoval mimoúrovňové křížení s odbočkou cesty z obce Nová Ves. | 4.5.2013
První kamenný most na trati v zachovalém stavu nalezneme přibližně v km 24,2. Tento most umožňoval mimoúrovňové křížení s odbočkou cesty z obce Nová Ves. | 4.5.2013 První kamenný most na trati v zachovalém stavu nalezneme přibližně v km 24,2. Tento most umožňoval mimoúrovňové křížení s odbočkou cesty z obce Nová Ves. | 4.5.2013 První kamenný most na trati v zachovalém stavu nalezneme přibližně v km 24,2. Tento most umožňoval mimoúrovňové křížení s odbočkou cesty z obce Nová Ves. | 4.5.2013 První kamenný most na trati v zachovalém stavu nalezneme přibližně v km 24,2. Tento most umožňoval mimoúrovňové křížení s odbočkou cesty z obce Nová Ves. | 4.5.2013 Těleso železniční tratě na náspu. | 4.5.2013
Těleso železniční tratě na náspu. | 4.5.2013 Těleso železniční tratě na náspu. | 4.5.2013 Zbytky štěrkového lože. | 4.5.2013 Další z propustků se již začíná bortit. | 4.5.2013 Další z propustků se již začíná bortit. | 4.5.2013
Ztrouchnivělé pražce jsou důkazem, že tady vedly železniční koleje. | 4.5.2013 Ztrouchnivělé pražce jsou důkazem, že tady vedly železniční koleje. | 4.5.2013 Opuštěné železniční těleso pomalu pohlcuje příroda. | 4.5.2013 Třebaže údaj na kilometrovníku je zcela nečitelný, nachází se pravděpodobně v km 24,5. | 4.5.2013
Třebaže údaj na kilometrovníku je zcela nečitelný, nachází se pravděpodobně v km 24,5. | 4.5.2013 Opuštěné železniční těleso pomalu pohlcuje příroda. | 4.5.2013 Pohozený pražec. | 4.5.2013 Opuštěné železniční těleso pomalu pohlcuje příroda. | 4.5.2013 Opuštěné železniční těleso pomalu pohlcuje příroda. | 4.5.2013
Další pohozený pražec... | 4.5.2013 Těleso opuštěné železniční tratě slouží v tomto úseku jako polní cesta. | 4.5.2013 Těleso opuštěné železniční tratě slouží v tomto úseku jako polní cesta. | 4.5.2013 Další pohozený pražec... | 4.5.2013 Těleso opuštěné železniční tratě slouží v tomto úseku jako polní cesta. | 4.5.2013


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024