Pohlednice Pražských tramvají... ...od zaniklé tratě Křimov–Reitzenhain díl čtvrtý

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...od zaniklé tratě Křimov–Reitzenhain
díl čtvrtý


Úsek tratě ke státní hranici, je díky své delší provozní opuštěnosti místy schůdný opravdu s obtížemi. | 5.4.2014
Úsek tratě ke státní hranici, je díky své delší provozní opuštěnosti místy schůdný opravdu s obtížemi. | 5.4.2014 Úsek tratě ke státní hranici, je díky své delší provozní opuštěnosti místy schůdný opravdu s obtížemi. | 5.4.2014 Pozůstatky pravděpodobně sklonovníku. | 5.4.2014 Úsek tratě ke státní hranici, je díky své delší provozní opuštěnosti místy schůdný opravdu s obtížemi. | 5.4.2014 Úsek tratě ke státní hranici, je díky své delší provozní opuštěnosti místy schůdný opravdu s obtížemi. | 5.4.2014
Zachovalý kilometrovník 31,9. | 5.4.2014
Menší ocelové mosty rozkradli sběrači šrotu, tři velké příhradové mosty mizely postupně.

Most přes hraniční potok, se střední podpěrou byl snesen koncem 70. let minulého století. Polovina příhradové konstrukce na německé straně byla snesena pomocí jeřábu, polovina na české straně byla stržena a na místě rozřezána. Střední podpěra byla rozebrána až v roce 1977 při zahájení stavby silničního mostu k novému hraničnímu přechodu.

„Prostřední“ most byl odstraněn v letech 1991 – 1992, a to zřejmě nelegálně sběrateli šrotu. Jsou to zřejmě mistři nemožného. Jak se pro něj totiž nepřístupným terénem dostali, je otázkou, na níž zatím není odpověď...

Nejvýraznější most přes Bezručovo údolí u Hory Sv. Šebestiána, také se střední podpěrou, byl odstřelen v červnu 1986.

Zachovalý kilometrovník 31,9. | 5.4.2014
Opuštěné pražce. | 5.4.2014 Opuštěné pražce. | 5.4.2014
Další z mnoha propustků, ač neudržovaný, slouží přes sto let svému účelu. | 5.4.2014 Další z mnoha propustků, ač neudržovaný, slouží přes sto let svému účelu. | 5.4.2014
Opuštěné pražce zapadávají jehličím. | 5.4.2014 Opuštěné pražce zapadávají jehličím. | 5.4.2014 Pravděpodobný třicátý druhý kilometr tratě. | 5.4.2014 Těleso se dostává do vlhkého zářezu, okolní strouhy jsou plné vody. | 5.4.2014 Těleso se dostává do vlhkého zářezu, okolní strouhy jsou plné vody. | 5.4.2014
Pozůstatek sloupku drátovodu. | 5.4.2014 Těleso železniční tratě vedené v terénním zářezu je silně podmáčené. | 5.4.2014 Prodíráme se místy, kudy před desetiletími bez problému jezdily vlaky, dnes se tu sotva protáhne člověk. | 5.4.2014 Zachovalý kilometrovník 32,2. | 5.4.2014
A hned po sto metrech další kilometrovník, 32,3. | 5.4.2014 Zachovalý kilometrovník 32,3. | 5.4.2014 Vývraty jsou tu čerstvé i staršího data. | 5.4.2014 Opuštěné pražce kterým desítky let chybí kolejnice. | 5.4.2014 Opuštěné pražce kterým desítky let chybí kolejnice. | 5.4.2014
Opuštěné pražce kterým desítky let chybí kolejnice. | 5.4.2014 Opuštěné pražce kterým desítky let chybí kolejnice s pozůstatkem sloupku drátovodu. | 5.4.2014 Opuštěné pražce kterým desítky let chybí kolejnice. | 5.4.2014
Opuštěné pražce kterým desítky let chybí kolejnice. | 5.4.2014 Opuštěné pražce kterým desítky let chybí kolejnice s pozůstatkem sloupku drátovodu. | 5.4.2014 Trouchnivějící pražce. | 5.4.2014 Pozůstatek čehosi... | 5.4.2014 Zachovalý kamenný most v cca km 32,4. | 5.4.2014
Zachovalý kamenný most v cca km 32,4. | 5.4.2014
Zachovalý kamenný most v cca km 32,4. | 5.4.2014 Trouchnivějící pražce. | 5.4.2014 Trouchnivějící pražce. | 5.4.2014
Zachovalý kilometrovník s nedochovanou kilometráží. | 5.4.2014 Příroda si pomalu dřevěné pražce bere zpět. | 5.4.2014 Desítky let padá uschlé jehličí na opuštěné pražce. | 5.4.2014 Desítky let padá uschlé jehličí na opuštěné pražce. | 5.4.2014 Kamenný patník označoval hranici pozemku dráhy. | 5.4.2014
Kilometrovník 32,6. | 5.4.2014 Trouchnivějící pražce jsou postupně vytlačovány ze štěrkového lože. | 5.4.2014 Trouchnivějící pražce jsou postupně vytlačovány ze štěrkového lože. | 5.4.2014 Trouchnivějící pražce jsou postupně vytlačovány ze štěrkového lože. | 5.4.2014 Kilometrovník 32,7. | 5.4.2014
Jeden z mnoha menších kamenných propustků na trati evidentně prošel, nejspíš v období, kdy se plánovalo opětovně zprovoznění tratě, opravou. Jak jinak si vysvětlit, že je betonový? | 5.4.2014 Jeden z mnoha menších kamenných propustků na trati evidentně prošel, nejspíš v období, kdy se plánovalo opětovně zprovoznění tratě, opravou. Jak jinak si vysvětlit, že je betonový? | 5.4.2014 Ano, tudy jezdil vlak... | 5.4.2014
Ještě jednou kilometrovník 32,6 ale z opačné strany. | 5.4.2014 Polámané a vyvrácené kmeny uschlých stromů dotváří obraz zkázy železniční tratě. | 5.4.2014 Kilometrovník 32,9. | 5.4.2014 Zachovalý propustek u kilometrovníku 32,9. | 5.4.2014 Zachovalý propustek u kilometrovníku 32,9. | 5.4.2014
Zachovalý propustek s kilometrovníkem 32,9. | 5.4.2014 O zhruba metr odbagrovaný násep s pražci vyhrnutými na okraj někdejšího tělesa. Někde v těchto místech stával další ze strážních domků. | 5.4.2014 O zhruba metr odbagrovaný násep s pražci vyhrnutými na okraj někdejšího tělesa. | 5.4.2014 O zhruba metr odbagrovaný násep s pražci vyhrnutými na okraj někdejšího tělesa. | 5.4.2014 O zhruba metr odbagrovaný násep s pražci vyhrnutými na okraj někdejšího tělesa. | 5.4.2014
O jakou výšku došlo k odbargování náspu dokazuje zvýšený terén na konci snímku. | 5.4.2014 Na neodbagrované části zůstaly zachovány i pražce. Proč tento úsek nebyl odbagrován, zjistíme záhy... | 5.4.2014 Zachovaný kamenný most v cca km 33,1. | 5.4.2014 Zachovaný kamenný most v cca km 33,1. | 5.4.2014 Pražce zachované v prostoru kamenného mostu. | 5.4.2014
Trať se brzy vrací do hustého lesa a nabízí další kilometrovník s nezjistitelnými údaji. | 5.4.2014 Trať se brzy vrací do hustého lesa a nabízí další kilometrovník s nezjistitelnými údaji. | 5.4.2014 Zachovaná část telegrafního sloupu i s izolátorem. | 5.4.2014 Cosi odříznutého... | 5.4.2014 Po necelých 160 metrech od posledního kamenného mostu přicházíme k menšímu ocelovému mostu v km 33,2. | 5.4.2014
Z mostu zůstaly opět jen kamenné opěry. | 5.4.2014 Z mostu zůstaly opět jen kamenné opěry. | 5.4.2014 Z mostu zůstaly opět jen kamenné opěry. | 5.4.2014 Z mostu zůstaly opět jen kamenné opěry. | 5.4.2014 Z mostu zůstaly opět jen kamenné opěry. | 5.4.2014
Z mostu zůstaly opět jen kamenné opěry. | 5.4.2014
Střídání barev vegetace podél tělesa železniční tratě. | 5.4.2014 Střídání barev vegetace podél tělesa železniční tratě. | 5.4.2014 Těleso železniční tratě je v těchto místech opět silně podmáčená. | 5.4.2014 Těleso železniční tratě je v těchto místech opět silně podmáčená. | 5.4.2014 Kamenný patník označující hranici pozemku dráhy. | 5.4.2014
Těleso tratě opět míří do hustého lesa. | 5.4.2014 Poházené dřevěné pražce. | 5.4.2014 Kilometrovník 33,7. | 5.4.2014 Těleso tratě opět míří do hustého lesa. | 5.4.2014 Vzrostlé stromy tvoří jakýsi přírodní tunel nad trouchnivějícími pražci. | 5.4.2014
Některé propustky se rozpadají... | 5.4.2014 Některé propustky se rozpadají... | 5.4.2014 Některé propustky se rozpadají... | 5.4.2014 Tyhle pražce se svého vlaku již opravdu nedočkají. | 5.4.2014
Další z propustků je opět zachovalý. | 5.4.2014 Desetiletí opuštěné těleso tratě. | 5.4.2014 V této části kupodivu zůstaly kilometrovníky opravdu zachované... | 5.4.2014 ...takže přečteme údaje 33,8. | 5.4.2014 Těleso zaniklé tratě zde vypadá jak přes kopírák. Na místě zůstaly jen pražce, kolejnice jsou dávno pryč. | 5.4.2014
Kilometrovník 34,1. | 5.4.2014 Těleso zaniklé tratě vypadá, jak když prochází pralesem... | 5.4.2014 Další ze zachovaných propustků dokumentuje, že trať prochází složitým terénem, který bylo potřeba odvodnit. | 5.4.2014 Další ze zachovaných propustků dokumentuje, že trať prochází složitým terénem, který bylo potřeba odvodnit. | 5.4.2014 Uvažujeme, proč nacházíme tolik čerstvě zlámaných stromů spadlých na těleso železnice. | 5.4.2014
Kilometrovník 34,2. | 5.4.2014 Kilometrovník 34,2. | 5.4.2014 Opuštěné těleso železniční tratě poznáváme podle zachovaných pražců. | 5.4.2014 Opuštěné těleso železniční tratě poznáváme podle zachovaných pražců. | 5.4.2014 Kamenný propustek přežívá v krajině desetiletí i po zániku železnice. | 5.4.2014
Kamenný propustek přežívá v krajině desetiletí i po zániku železnice. | 5.4.2014 Kilometrovník 34,3. | 5.4.2014 Improvizovaná lávka zřízená z pražců. | 5.4.2014 Pražce nám dávají jasný důkaz, že tudy jezdil vlak. | 5.4.2014 Pražce nám dávají jasný důkaz, že tudy jezdil vlak. | 5.4.2014
Pražce nám dávají jasný důkaz, že tudy jezdil vlak. | 5.4.2014 Vysloužilé kilometrovníky lze použít také jako schodiště. | 5.4.2014 Služební domek v blízkosti strážního domku 282 již připomínají pouze základy. | 5.4.2014 Služební domek v blízkosti strážního domku 282 již připomínají pouze základy. | 5.4.2014 Předposlední strážní domek na českém území číslo 282 v km 34,4. | 5.4.2014
Předposlední strážní domek na českém území číslo 282 v km 34,4. | 5.4.2014 Předposlední strážní domek na českém území číslo 282 v km 34,4. | 5.4.2014 Předposlední strážní domek na českém území číslo 282 v km 34,4. | 5.4.2014 Předposlední strážní domek na českém území číslo 282 v km 34,4. | 5.4.2014 Již jen pražce připomínají, že tudy jezdil vlak. | 5.4.2014
Již jen pražce připomínají, že tudy jezdil vlak. | 5.4.2014


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024