Počátky spřahování vozů T3 do dvojic

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Počátky spřahování vozů T3 do dvojic


V lednu roku 1960 začala výroba prvního prototypu tramvaje T3 (původně se označovala v té době ještě starším způsobem T III) a v září 1960 byl nový vůz poprvé představen veřejnosti v podobě výstavního exponátu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Objednavatel vozu, Dopravní podnik hlavního města Prahy, jej převzal 3. listopadu 1960. V roce 1962 se rozběhla výroba sériových tramvají T3 a 16. října 1962 zástupci pražského Dopravního podniku převzali první dva vozy, ev.č.6102 a 6103, z nichž první byl přidělen do vozovny Motol a druhý do vozovny Strašnice. Počátky vypravování tramvají T3, nahrazujících vozy staré stavby, bylo zpočátku poměrně komplikované. Na linkách, kde do té doby jezdily třívozové vlaky, byly jako náhrada nasazovány dva sólo vozy T3, které jezdily podle jednoho jízdního řádu.

Zásuvka mnohočlenného řízení.
Kabel mnohočlenného řízení.
Spřažené vozy 2xT3 se poprvé v Praze objevily v pravidelném provozu 13. července 1964. Protože vozy nebyly pro jízdu v soupravách upraveny, bylo po určitou dobu obsazeno i místo řidiče ve druhém vozu, odkud se ovládaly dveře, osvětlení a dávaly signály řidiči vepředu. Důvod byl prostý – tyto úkony nebylo ještě možné provádět ze stanoviště průvodčího. Dne 9. července 1964 tak spatřil světlo světa dokument množený na cyklostylu, nazvaný "Oběžník 110/64", který provoz spřažených vozů zpřesňoval...

Oběžník 110/64

Zkušební provoz spřažených souprav na lince č.5

Od 13. 7. 1964 do odvolání bude ve zkušebním provozu 7 spřažených souprav vozu T3 na lince č. 5. Provoz bude podle nezměněných jízdních řádu. Spřažené soupravy budou vypravovány vozovnami Hloubětín a Motol a budou pouze jako nepravidelné vozy - v přepravní špičce. Vzhledem k tomu, že vozy T3 nejsou dosud vybaveny ovládáním dveří ze stanoviště průvodčího, bude po dobu zkušebního provozu 2. vůz soupravy - řízený vůz, obsazen mimo průvodčího na svém stanovišti ještě dalším zaměstnancem, který bude z řidičského stanoviště pouze ovládat dveře 2. vozu, dávat pomocí bzučáku znamení řidiči řídícího vozu, ovládat osvětlení ve voze a rozsvícení obrysových světel. Jiná zařízení, jako pedály, přepínače a tlačítka nesmí ovládat!

Vlakvedoucím této soupravy je průvodčí řídícího vozu.

Přestože řidiči při zacvičování na vozech T3 byli instruování i o jízdě se spřaženými vozy, uvádíme několik upozornění pro provoz spřažených vozů:

1. spřažení se provádí normálním spojením spřáhel a zasunutím a utažením kabelu do zásuvek, při stažených sběračích obou vozů.
2. vůz - řízený, musí mít přepínač směru jízdy v mezipoloze, brzdová šlapka v poloze "zaparkováno",
3. Z řídícího vozu do řízeného a naopak se přenáší tyto funkce: Jízda, brzda (všechny druhy), návěst bzučákem, kontrola zavření dveří, kontrola čelisťové brzdy, ukazatele směru jízdy a brzdová světla na konci vozu. V každém voze je nutno zvlášť obsluhovat osvětlení uvnitř vozu, osvětlení obrysových a koncových světel, elektrický zvonek a dveře.
4. Při přejíždění úsekových děličů (sekcí) je nutno projíždět tato místa setrvačností oběma pantografy!
5. Přestože jsou všechny kontakty elektromagnetických výhybek na trati linky č. 5 upraveny pro provoz spřažených vozu, je nutno tato místa projíždět s maximální opatrností. Bude-li nutno tyto soupravy pro překážku na trati vést objízdnou trasou, platí veškerá ustanovení pro průjezd vozu T3 a navíc musí řidič kontakty elektromagnetických výhybek na této trase projíždět tak, aby nedošlo k přestavení výhybky sběračem proudu 2. vozu! K veškerým objížděním dává příkaz pouze dispečer!
6. Dojde-li k poruše jednoho ze spřažených vozů, bude pomocí druhého pojízdného vozu za běžných podmínek (sběrač proudu, brzdiče apod.) odtažen nebo odtlačen podle příkazu dispečera.
7. Pro zastavování ve stanicích platí zásada zastavování 2 vlaků současně, může tedy za touto spřaženou soupravou zastavit ve stanici další vlak. Ve stanicích s krátkým nástupním ostrůvkem, kde by tato souprava jako 2. vlak přesahovala nástupiště, musí řidič vyčkat s vjezdem do stanice až do odjezdu předchozího vlaku z této stanice.
8. V případě přerušení dodávky elektrického proudu, je nutné po obnovení dodávky zachovat za předchozím vozem vzdálenost nejméně 100 m.

Po dobu tohoto zkušebního provozu - s popsaným obsazením provozními zaměstnanci, budou na jednotlivých vozech členové posádky dávat tyto návěsti:
a) průvodčí 2. (řízeného) vozu - po vystoupení cestujících dá bzučákem znamení jednou krátce (.),
b) obsluhovatel dveří 2. vozu - na stanovišti řidiče, po návěsti průvodčím a po návěsti "Nevystupujte" zavře výstupní dveře. Po skončeném nástupu do svého vozu zavře nástupní dveře a dá znamení řidiči bzučákem: 2 krátké tóny (..),
c) průvodčí 1. vozu (řídícího) - vlakvedoucí, po vystoupení cestujících ve svém voze a po návěsti z 2. vozu, dá návěst řidiči: dlouhý + krátký tón (-.),
d) řidič po návěsti od vlakvedoucího a po návěsti "Nevystupujte" zavře dveře svého vozu, a až po zhasnutí kontrolního světla dveří (všechny dveře celé soupravy zavřeny), dává znamení zvonkem k odjezdu a rozjíždí se.

Za zavření dveří 2. vozu - řízeného, odpovídá zaměstnanec, pověřený obsluhou dveří tohoto vozu. Za zavření dveří 1. vozu – řídícího a kontrolu zavření dveří celé soupravy řidič.

Vedoucí uvedených provozoven zajistí hladký průběh vypravování spřažených vozů, a to jak po stránce technické, personální i administrativní.

Vzhledem k tomu, že tato zkouška si vyžádá zvýšené úsilí a nároky na všechny provozní zaměstnance, dispečery i zaměstnance údržby a výpraven, žádám o dodržování všech platných ustanovení a dbání maximální opatrnosti.

Neuplynul ani měsíc a provoz spřažených vozů se rozšířil na všechna pořadí linky. U této příležitosti vyšel 21. srpna 1964 zpřesňující oběžník 134/64.

Oběžník 134/64

Spřahování vozů T3 na lince č.5 v plném rozsahu

S platností od 24. srpna 1964 zavádí se na lince č.5 provoz spřaženými vozy typu T3 v plném rozsahu provozu. Z toho důvodu bude na lince č.5 po celý provozní den, t.j. v ranní a odpolední špičce i v dopoledním sedle konstantní interval 5,1 minuty. Po ranní a odpolední přepravní špičce budou druhé vozy každé soupravy odpojovány a před odpolední špičkou opět připojovány. Celkem bude na linku č.5 nasazeno 21 souprav, tzn. 42 vozů.

Vzhledem k tomu, že vozy T3 nejsou dosud upraveny pro spřažený provoz, bude i nadále druhý vůz mimo průvodčího obsazen dalším zaměstnancem, který bude obsluhovat dveře svého vozu a dávat návěstí. Toto opatření bude trvat až do postupné výměny řízených vozu vozy z nové dodávky.

Technologie zatahování a vyjíždění druhých (řízených) vozů na trať.

1. Vozovna Hloubětín:
Druhé (řízené) vozy budou obsazovány pro obsluhu dveří a signalizace pouze průvodčími.
Dopolední odpojování se bude provádět v občasné stanici před vjezdem na smyčku Hloubětín. Vozovna bude denně na dobu zatahování mít v pohotovosti četu řidičů, kteří budou tyto odpojené vozy převážet z občasné stanice do vozovny.
Odpolední připojování bude prováděno přímo ve vozovně, kde si řídící vůz pro řízený dojede.
V nové občasné stanici budou zastavovat soupravy linky 5 vozovny Hloubětín při ranním a večerním rozpojováni soupravy všechny vozy jedoucí do této vozovny. Při výjezdu z vozovny stanice občasná v prostoru smyčky zřízena nebude.

2. Vozovna Motol:
Pro možnost zatahování a vyjíždění vozu bude nutno každý druhý - řízený vůz obsazovat řidičem. Odpojování a připojování řízených vozů se bude provádět na smyčce Hlubočepy - Perkutov. Zatahovat budou vždy společně 2 spřažené odpojené druhé vozy až na výjimky stanovené jízdním řádem jednotlivého pořadového čísla.
Souprava, kde řízený vůz má jet do vozovny jako první - tedy obsazen řidičem - zajede na vnitřní kolej smyčky. Vlastní rozpojení se provede v nástupní stanici. Po odjezdu řídícího vozu vyčká řízený vůz na další soupravu.
Druhá souprava, u níž má být provedeno rozpojení, provede toto rozpojení v nově řízené občasné stanici před rozjezdovými výhybkami smyčky. Řídící vůz projede pak vnější kolejí smyčky do nástupní stanice. Řidič řízeného vozu prvé soupravy dojede z občasné stanice po vnitřní koleji smyčky se řízeným vozem druhé soupravy, který je obsazen pouze průvodčím, ke svému vozu, kde se provede spojení těchto dvou řízených vozů. Řidič pak s touto soupravou odjede do vozovny, avšak bez cestujících. Výhybky zajišťuje průvodčí druhého vozu.
Výjimku je nutno učinit u pořadového čísla 21, kde řízený vůz je obsazen průvodčím; v tomto případě popojede z občasné stanice na vnitřní kolej za rozjezdové výhybky dispečer.
Další manipulaci pak provádí řidič řízeného vozu pořadového čísla 1, který při jízdě do vozovny přejde na řízený vůz 21/5.
Odpolední vyjíždění řízených vozů se provede z vozovny opět ve spřažených dvojicích a to tak, že vozy musí přijet na smyčku Perkutov po příjezdu prvého řídícího vozu. Řídící vůz prvé soupravy zajede po vnější koleji do stanice nástupní. Souprava řízených vozů zajede rovněž po vnější koleji až k řídícímu vozu prvé soupravy do nástupní stanice, kde se provede vlastní rozpojení řízených vozu a spojení řídícího vozu s prvním řízeným vozem rozpojené soupravy.
Druhý řízený vůz - obsazený jen průvodčím - vyčká na příjezd dalšího řídícího vozu. Řidič tohoto řídícího vozu zajede po vnitřní koleji smyčky za sjezdové výhybky, zpětnou jízdou přijede k řízenému vozu, provede spojení a zajede do stanice nástupní.
Označení vozu prvého a druhého pro zatahování 3 vyjíždění bude vyznačeno v jízdním řádě jednotlivého čísla.
Během spojování a rozpojování souprav, jakož i do odstavených řízených vozů není nástup ani výstup cestujících dovolen.

Vzhledem k této organisaci provozu na lince č.5 ukládám:

- odd. 2010:
a) obsazovat po dobu rozpojování a spojování souprav dispečerem smyčku Perkutov, občasnou stanici před vjezdem na smyčky Hloubětín (rozpojování) a vozovnu Hloubětín (spojování);
b) provést školení dispečerů, kteří budou určeni na výše uvedená stanoviště při spojování a rozpojování spřažených souprav;

- odd. 2011:
zřídit občasnou stanici el.dráhy s textem: "Občasná stanice el.drah“ (zelený podklad, bílé písmo) před rozjezdovými výhybkami na smyčce Perkutov a před rozjezdovými výhybkami před smyčkou Hloubětín (po dohodě s Odd. 2020);

- vedoucím závodu 1110 a 1130 zajistit obsazení manipulačních míst pro rozpojování a spojování souprav jedním zaměstnancem, který bude provádět spojování a rozpojování. Zároveň provede jeho proškolení a seznámení s technologií spojování a rozpojování na jednotlivých místech;

- vedoucímu závodu 1110 zajistit četu řidičů pro odvoz rozpojených řízených vozu z občasné stanice před smyčkou Hloubětín do vozovny.

Dále žádám všechny osádky vlaků linky č.5, aby dbaly při tomto provozu spřažených vozů zvýšené opatrnosti – hlavně při spojování a rozpojování souprav - , aby nedošlo k úrazu.

Poslední oběžník, který se tématu dotýkal, nesl číslo 155/64 a vydán byl 18. září 1964.

Oběžník 155/64

Změna ve způsobu provozu spřažených vozů na lince č.5

S platností od 21. září 1964 mění se způsob provozu spřažených vozů na lince č. 5

Provoz spřažených vozů bude prováděn i v sedlových hodinách po celý provozní den, tzn., že nebude prováděno rozpojování a spojování vozů. Tímto opatřením se ruší konstantní interval ve špičce a v sedle a zavádí se interval ve špičce 5,1 min., v sedlových hodinách pak 7,1 min.

Tímto se zároveň ruší odstavec oběžníku č.134/64 ze dne 21. června 1964 "Technologie zatahování a vyjíždění druhých (řízených) vozů na trať“.

Upozorňuji osádky vlaků č.5, že jsou povinny pří zatahování označit vlak orientací „VŮZ JEDE DO VOZOVNY“, resp. "VOZOVNA" a přibírat po této cestě cestující.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024