Jízdenky pro jednotlivou jízdu DP Praha 1994 - 1996

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Jízdenky pro jednotlivou jízdu DP Praha
1994 - 1996


1994: Jednotný vzhled jízdenek

S platností od 1.ledna 1994 došlo po delších diskusích k opětovnému navýšení cen jízdného v Praze při zachování odbavovacího systému i druhové skladby jízdenek. Pro nové jízdenky byl zvolen jednotný styl shodný s čtyřkorunovou jízdenkou vydanou na konci roku 1993 a platnou v podstatě jen poslední dva měsíce předchozího tarifu. Všechny nově vydané jízdenky tedy měly na lícní straně šipku jasně oranžové barvy a na rubu pak světle modré okénko pro tisk označení v metru, okolo kterého byl modrým tiskem popsán způsob použití jízdenky v metru. Navýšení cen jednotlivých jízdenek bylo realizováno o 50 %. Základní plnocenná jízdenka nově stála 6,- Kč a zlevněná jízdenka 3,- Kč. Text na obou jízdenkách byl zcela shodný a neuváděl, zda se jedná o plné nebo zlevněné jízdné. Jedinou grafickou odlišností byla barva číslic 0 až 9 v číselníku pro děrování strojkem MOC – u plnocenných jízdenek byly číslice oranžové (stejné barvy jako šipka), u zlevněných pak černé. Během roku 1995 byly vydány jízdenky s ochranným prvkem vodoznaku v prostoru nad označením série a sériového čísla, tyto jízdenky byly doplněny o text Jízdenka bez vodoznaku je neplatná. Reálný význam této věty pro cestující byl však v zásadě nulový, neboť rozpoznání vodoznaku bylo mimo rozlišovací schopnost veřejnosti. Pro úplnost je třeba dodat, že i v novém tarifu bylo povoleno v kombinaci o celkové hodnotě 6,- Kč používat staré jízdenky, a to pouze žluté za 2,- Kčs a oranžové za 4,- Kč, přičemž tato možnost byla omezena na dobu dvou měsíců, tedy do 28. února 1994.

Základní podoba plnocenné jízdenky za 6,- Kč vydané v roce 1994. Rub jízdenky v hodnotě 6,- Kč zaujme označením z metra, na kterém chybí logo a číslo strojku, což bylo v posledních letech poměrně časté.
Základní podoba zlevněné jízdenky za 3,- Kč z roku 1994. Od plnocenné se odlišuje pouze jinou nominální hodnotou a barvou číslic v číselníku. Zadní strana neoznačené jízdenky za 3,- Kč z roku 1994. Toto provedení zadní strany bylo v popisovaném období shodné pro všechny typy jízdenek.
Druhá verze plnocenné jízdenky za 6,- Kč z roku 1995 s rozšířenými ochrannými prvky o vodotisk (na obrázku pruh vlevo). Pruh vodotisku na jízdenkách se stával zřetelnějším po delším pobytu jízdenky ve vlhkém prostředí. Tento efekt nastal u jízdenky za 3,- Kč na obrázku.
V tarifu platném po 1. lednu 1994 byla zachována i existence souborů po 25 kusech jízdenek. Jednalo se o Soubor ekologických jízdenek, platný pro metro, tramvaje a lanovou dráhu na Petřín a o prostý Soubor jízdenek, platný pro všechny druhy dopravy. Cena souboru ekologických jízdenek byla stanovena na 115,- Kč (jedna jízdenka vycházela na 4,60 Kč) a cena souboru jízdenek pro všechny druhy dopravy byla 135,- Kč (jedna jízdenka vycházela na 5,40 Kč). Jízdenky ze souborů byly nově designově téměř shodné s normálními jízdenkami, lišily se pouze na lícní straně doplněním textů Cena celého souboru jízdenek a Jednotlivá jízdenka je neprodejná, což způsobilo celkové zmenšení použitého písma. Číslice v číselníku byly u ekologických jízdenek zelené a u jízdenek ze souboru platného i v autobusech pak modré. Pro soubory jízdenek platných ve všech druzích dopravy se vyskytovalo i označení Soubor ekonomických jízdenek, které však nebylo oficiálně uváděno. Rovněž u souborových jízdenek došlo během roku 1995 k vydání nových provedení s vodotiskem, stejně jako u běžných jednotlivých jízdenek. U souborových jízdenek došlo při této příležitosti k doplnění cizojazyčných textů upozorňujících na zákaz samostatného prodeje jízdenek ze souborů. Důvodem tohoto opatření bylo mimo jiné odhalení případů, kdy podnikaví podvodníci prodali zahraničním turistům jednu jízdenku ze souboru za cenu celého souboru, jenž byla tradičně (a poměrně nelogicky) na každé jízdence uvedena.

Titulní strana Souboru ekologických jízdenek v podobě z roku 1994. Ekologická jízdenka z roku 1994 zaujme kromě zelené barvy číslic zejména menšími texty proti běžným jízdenkám a jejich poměrně nelogickou formulací.
Titulní strana Souboru ekologických jízdenek vydaného pravděpodobně v roce 1995 s doplněním textů v angličtině a němčině. Ekologické jízdenky se v roce 1995 staly prvními jednotlivými jízdenkami MOC s cizojazyčnými texty. Jejich doplněním se popis jízdenky stal ještě nepřehlednější a byl odstraněn údaj o ceně souboru.
Titulní strana Souboru jízdenek pro všechny linky MHD, vydaného v roce 1994. Jízdenky ze souboru platného na všechny linky se lišily od ekologických pouze cenou a modrou barvou číslic v číselníku.

Jízdenky z automatů

Pro prodej jízdenek v automatech byly využity nadále automaty Merona, umožňující vydávat pouze jeden druh jízdenky. Automaty tedy vydávaly buď jízdenky za 6,- Kč, nebo za 3,- Kč. Ve velmi krátkém přechodném období bylo možné zaznamenat jízdenky v nových cenách na původním papíru používaném do automatů během minulého tarifu (modrá resp. růžová barva), avšak brzy byly automatové jízdenky sjednoceny použitím rolí nových papírů s barevnými ochrannými prvky včetně oranžové barvy, jenž byla graficky nosným prvkem nových jízdenek. Základní barvou papírů pro plnocenné jízdenky byla bílá, pro zlevněné pak žlutá. Oba druhy měly bílou zadní stranu s oranžovým potiskem s motivem loga Dopravního podniku. Důraz na vyšší kvalitu papíru do automatů byl dán zejména nemožností zvýšení kvality tisku automatů Merona. Na rozdíl od minulého tarifního období bylo v textu na jízdenkách z automatů opět upuštěno od rozlišení plnocenné a zlevněné jízdenky a text byl shodný u obou druhů. Po zrušení automatů Merona v roce 1996 nalezly oba druhy papírů používaných od roku 1994 ještě na mnoho let využití v ZOO Praha, kde Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. provozuje lanovou dráhu. Ta se stala jediným místem, kde od léta 1996 nadále slouží automaty Merona i děrovací strojky MOC.

V počátku roku 1994 byly jízdenky v automatech Merona tištěny na staré papíry. Modrou jízdenku za 6,- Kč cestující označil na nesprávné straně v metru 19.2.1994. Zlevněné jízdenky za 3,- Kč byly v počátku roku 1994 tištěny na růžové papíry.
Nová podoba jízdenky za 6,- Kč z automatu Merona z roku 1994. Jízdenka na snímku je nezvykle kvalitně vytištěna. Obvyklá podoba tisku z automatů Merona v posledních letech jejich provozu.
Zadní strana jízdenek z Meron za 6,- Kč a 3,- Kč byla shodná a rovněž poměrně zdařilá. Kromě vad tisku byl u automatů Merona také častý posun tisku a ořezu, jako je tomu na jízdence za 6,- Kč z automatu č. 373 na snímku.
Žlutý papír se světlým a oranžovým pruhem patřil od roku 1994 zlevněným jízdenkám za 3,-Kč a byl nejpovedenějším za historii Meron v Praze. Povedený tisk, avšak malá sytost zřejmě docházející barvy na jízdence v hodnotě 3,- Kč.

Období experimentů a konec úzkých jízdenek

Již během roku 1994 probíhaly za velké iniciativy organizace Ropid přípravy na komplexní změnu tarifního systému, který měl být nově přestupný s časovou platností jízdenek. Takový tarif však nutně znamenal v minimalistických variantách alespoň konec děrovacích strojků MOC a jejich náhradu označovači schopnými tisku data a času na jízdenku. Z tohoto důvodu se v Praze v období platnosti popisovaného tarifního období testovalo několik druhů elektronických označovacích strojků. Plánovaná tarifní změna znamenala také potřebu možnosti zakoupení více druhů jízdenek v automatech a tak se do Prahy na zkoušku podíval i nejméně jeden typ nového automatu na jízdenky. Po konečném rozhodnutí o dodavateli nového odbavovacího systému, kterým se stalo sdružení firem JKZ a Mikroelektronika pod názvem MYPOL, bylo rozhodnuto o změně rozměrů jízdenek. Nové automaty Mikroelektronika, instalované v předstihu do ulic, byly dočasně upraveny pro tisk úzkých jízdenek za 6,- Kč a 3,- Kč. Díky tomu vznikla další atypická podoba jízdenek. Nový odbavovací systém byl zprovozněn od 1. června 1996, kdy byl současně ukončen prodej úzkých jízdenek. Pro plynulý přechod obou odbavovacích systémů však byly ponechány staré jízdenky v platnosti ještě jeden měsíc, do 30. června 1996. Toto datum ukončilo éru jízdenek systému MOC, která trvala více než 22 let – od května 1974. Ve vozidlech a vstupech do metra byly během června 1996 zastoupeny oba druhy označovačů – staré i nové. Demontáž starých označovačů (MOC v povrchové dopravě a Merona v metru) proběhla v drtivé většině případů v prvních červencových dnech, během léta byly označovače MOC ještě občasně k vidění v autobusech náhradní dopravy provozované firmou Hotliner, byly však již nevyužity.

Od června 1996 se tak začala v Praze psát nová kapitola jízdenek, které se budou věnovat další samostatné stránky.

Jízdenka v hodnotě 3,- Kč byla v létě 1995 označena v tramvaji ve zkoušeném označovači typu Mikroelektronika shodného provedení, jaké používal toho času DP Ostrava. Jízdenka z automatu Merona v hodnotě 6,- Kč byla dne 18.11.1995 označena v metru v pokusném označovači neznámého typu.
Jízdenka v hodnotě 6,- Kč vydaná v roce 1995 zkoušeným automatem Mikroelektronika v provedení obdobném automatům používaným toho času v Ostravě. Jízdenka v hodnotě 6,- Kč vydaná na jaře 1996 automatem Mikroelektronika instalovaným již pro nový odbavovací systém.
Novým automatům Mikroelektronika se nevyhýbaly v počátku provozu vady tisku, což dokládá text na jízdence v hodnotě 3,- Kč zakoupené na jaře 1996. Automaty Mikroelektronika tiskly na jaře 1996 úzké jízdenky již na papír určený pro nové široké jízdenky. Zadní strana papíru byla prozíravě vybavena poměrně neutrálním textem.www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024