Pohlednice Pražských tramvají... ...od Přísečnické dráhy

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...od Přísečnické dráhy


Smíšený vlak Přísečnické dráhy vedený parní lokomotivou 99 1590-1. | 31.5.2015
Snahy státních orgánů o případné znemožnění obnovy dráhy dosáhly takového rozsahu, že v ploše někdejšího kolejiště nádraží Jöhstadt vybudovaly panelák. Přesto se mu obnovovaná železnice dokázala vyhnout. | 31.5.2015 Kolejiště nádraží Jöhstadt bylo v roce 2015 rozšířeno. Na nové části jsou odstaveny osobní vozy. | 31.5.2015 Kolejiště nádraží Jöhstadt bylo v roce 2015 rozšířeno. Na nové části jsou odstaveny osobní vozy. | 31.5.2015
Kolejiště nádraží Jöhstadt bylo v roce 2015 rozšířeno. Na nové části jsou odstaveny osobní vozy. | 31.5.2015 Kolejiště nádraží Jöhstadt bylo v roce 2015 rozšířeno. Na nové části jsou odstaveny osobní vozy. | 31.5.2015 Kolejiště nádraží Jöhstadt bylo v roce 2015 rozšířeno. Na nové části jsou odstaveny osobní vozy. | 31.5.2015
Smíšený vlak vedený parní lokomotivou 99 1590-1 vyčkává na nádraží Jöhstadt na čas odjezdu. | 31.5.2015 Parní lokomotiva 99 1590-1 na nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015 Smíšený vlak vedený parní lokomotivou 99 1590-1 vyčkává na nádraží Jöhstadt na čas odjezdu. | 31.5.2015
Snahy státních orgánů o případné znemožnění obnovy dráhy dosáhly takového rozsahu, že v ploše někdejšího kolejiště nádraží Jöhstadt vybudovaly panelák. Přesto se mu obnovovaná železnice dokázala vyhnout. | 31.5.2015 Motorová lokomotiva 199 009-2 na nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015 Parní lokomotiva 99 1590-1 na nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015
Výhybkový angličan před výtopnou v kolejišti nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015 Motorová lokomotiva 199 007-6 na nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015 Motorová lokomotiva 199 007-6 na nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015
Výtopna na nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015 Výtopna na nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015 Výtopna na nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015
Výtopna na nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015 Kolejiště nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015 Výtopna na nádraží Jöhstadt s motorovou lokomotivou. | 31.5.2015
Snahy státních orgánů o případné znemožnění obnovy dráhy dosáhly takového rozsahu, že v ploše někdejšího kolejiště nádraží Jöhstadt vybudovaly panelák. Přesto se mu obnovovaná železnice dokázala vyhnout. | 31.5.2015 Výtopna na nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015 Výtopna na nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015
Výpravní budovy nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015 Výpravní budovy nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015 Výpravní budovy nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015
Výtopna na nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015 Parní lokomotiva 99 1590-1 na nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015 Parní lokomotiva 99 1590-1 na nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015
Parní lokomotiva 99 1590-1 na nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015 Parní lokomotiva 99 1590-1 na nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015 Výtopna na nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015
Výtopna na nádraží Jöhstadt. | 31.5.2015
Interiér osobních vozů. | 31.5.2015 Vozy Přísečnické dráhy jsou označeny vlastnickou značkou. | 31.5.2015 Interiér osobních vozů. | 31.5.2015
Interiér osobních vozů. | 31.5.2015 Interiér osobních vozů. | 31.5.2015
Interiér osobních vozů. | 31.5.2015 Interiér osobních vozů. | 31.5.2015
Interiér osobních vozů. | 31.5.2015 Interiér osobních vozů. | 31.5.2015
Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
Přísečnická dráha, neboli německy Pressnitztalbahn vznikla jako úzkorozchodná trať o rozchodu 750 mm, spojující podél toku říčky Pressnitz (Přísečnice) města Wolkenstein a Jöhstadt. Provoz zde byl slavnostně zahájen 1. června 1892. O rok později, 15. května 1893, byla trať prodloužena o cca 1,5 km až k hranicím. Tento úsek byl určen pouze pro nákladní dopravu.

Vyskytlo se také několik projektů, které plánovaly prodloužení trati přes Přísečnici (zaniklá česká osada v Krušných horách, která musela ustoupit stavbě Přísečnické vodní nádrže) do Výsluní. Hlavním cílem těchto plánů bylo usnadnění přepravy uhlí z Čech do Saska. Po první světové válce však potřeba dovozu českého uhlí značně poklesla a žádný z těchto návrhů se nedočkal realizace.

Damoklův meč se nad osudem tratě vznášel již od poloviny šedesátých let 20. století. Naštěstí místní továrna na výrobu lednic byla hlavním zadavatelem nákladní přepravy a úzké horské silnice neumožňovaly náhradu silniční dopravou. To život dráhy značně prodloužilo. Na jaře 1982 byla kvůli špatnému stavu trati zastavena nákladní doprava mezi Steinbachem a Jöhstadtem.

Dne 13. ledna 1984 se svezli poslední cestující mezi stanicemi Niederschmiedeberg a Jöhstadt a zastavení osobní dopravy ve zbývajícím úseku Wolkenstein – Niederschmiedeberg následovalo od 30. září 1984. Následně se státní orgány NDR rozhodly trať zlikvidovat. Přísečnická dráha se tak stala poslední tratí likvidovanou tratí, demontáž byla dokončena v létě 1989. Trať byla téměř kompletně snesena, rozebrány byly dvě třetiny mostů. Aby byly jakékoliv snahy o případnou obnovu znemožněny, v Jöhstadtu v místě někdejšího kolejiště vyrostl obytný blok.

Po změně politických poměrů po roce 1989 znovu skupina příznivců oživuje sen o provozování dráhy. V roce 1990 vzniká Zájmové sdružení Přísečnická dráha, jehož členové začínají nejprve s opravou ruiny železniční výtopny v Jöhstadtu. Pomalými krůčky startuje znovuvýstavba drážního tělesa z Jöhsdtadtu. V dubnu 1992 je tak položeno prvních 180 metrů kolejí, v roce 2000 je dokončena obnova až do stanice Steinbach, čímž dosáhla délka tratě 8 km z původních 24,38 km. V roce 2015 bylo rozšířeno kolejiště stanice Jöhstadt, které nyní „obtéká“ zmíněný blok obytných domů.

Vozový park

 • 5 parních lokomotiv
 • 3 dieselové lokomotivy
 • 12 osobních vozů
 • 4 vozy pro přepravu zavazadel
 • 14 nákladních vozů (4 normálněrozchodné)
 • 8 podvalníkových vozů
 • 7 drezín
 • Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
  Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015 Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
  Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015 Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
  Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015 Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
  Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015 Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
  Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015 Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
  Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015 Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
  Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015 Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
  Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015 Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
  Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015 Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
  Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015 Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015 Trať Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
  Nádraží Schmalzgrube. | 31.5.2015
  Parní lokomotiva 99 1590-1 smíšeného vlaku na nádraží Schmalzgrube. | 31.5.2015 Smíšený vlak vedený parní lokomotivou 99 1590-1 na nádraží Schmalzgrube. | 31.5.2015 Smíšený vlak vedený parní lokomotivou 99 1590-1 na nádraží Schmalzgrube. | 31.5.2015
  Nádraží Schmalzgrube. | 31.5.2015 Tak za jak dlouho to jede? | 31.5.2015 Železniční vozy standardního rozchodu na podvalnících úzkého rozchodu. | 31.5.2015
  Smíšený vlak vedený parní lokomotivou 99 1590-1 na nádraží Schmalzgrube. | 31.5.2015
  Železniční vozy standardního rozchodu na podvalnících úzkého rozchodu. | 31.5.2015 Kolej k výtopně Schmalzgrube. | 31.5.2015 Podvalníky úzkého rozchodu pro provoz železničních vozů standardního rozchodu. | 31.5.2015
  Železniční vozy standardního rozchodu na podvalnících úzkého rozchodu. | 31.5.2015 Železniční vozy standardního rozchodu na podvalnících úzkého rozchodu. | 31.5.2015 Železniční vozy standardního rozchodu na podvalnících úzkého rozchodu. | 31.5.2015
  Smíšený vlak vedený parní lokomotivou 99 1590-1 na nádraží Schmalzgrube. | 31.5.2015
  Jedeme... | 31.5.2015 Jedeme... | 31.5.2015 Jedeme... | 31.5.2015
  Parní lokomotiva 99 1590-1 doplňuje vodu u vodárenské věže ve stanici Steinbach. | 31.5.2015
  Momentálně koncové nádraží Steinbach. | 31.5.2015 Vodárenská věž ve stanici Steinbach. | 31.5.2015 Smíšený vlak vedený parní lokomotivou 99 1590-1 ve stanici Steinbach. | 31.5.2015
  Vozy smíšeného vlaku ve stanici Steinbach vyčkávají na objetí parní lokomotivou. | 31.5.2015 Parní lokomotiva 99 1590-1 ve stanici Steinbach. | 31.5.2015
  Parní lokomotiva 99 1590-1 doplňuje vodu u vodárenské věže ve stanici Steinbach. | 31.5.2015 Parní lokomotiva 99 1590-1 doplňuje vodu u vodárenské věže ve stanici Steinbach. | 31.5.2015
  Parní lokomotiva 99 1590-1 doplňuje vodu u vodárenské věže ve stanici Steinbach. | 31.5.2015 Pohled na momentálně koncové nádraží Steinbach ze zhlaví Wolkenstein. Do koncové stanice zbývalo 15 kilometrů. | 31.5.2015
  Smíšený vlak vedený parní lokomotivou 99 1590-1 ve stanici Steinbach. | 31.5.2015
  Smíšený vlak vedený parní lokomotivou 99 1590-1 ve stanici Steinbach. | 31.5.2015 Parní vlak vedený lokomotivou 99 1590-1. | 31.5.2015 Wildbach. | 31.5.2015 Parní vlak vedený lokomotivou 99 1590-1. | 31.5.2015
  Nádraží Schlössel. | 31.5.2015
  Zázemí z vyřazených vozů na nádraží Schlössel. | 31.5.2015 Nádraží Schlössel. | 31.5.2015 Odstavené vozy na nádraží Schlössel. | 31.5.2015
  Odstavené vozy na nádraží Schlössel. | 31.5.2015 Odstavené vozy na nádraží Schlössel. | 31.5.2015 Odstavené vozy na nádraží Schlössel. | 31.5.2015
  Odstavené vozy na nádraží Schlössel. | 31.5.2015 Odstavené vozy na nádraží Schlössel. | 31.5.2015 Odstavené vozy na nádraží Schlössel. | 31.5.2015
  Odstavené vozy na nádraží Schlössel. | 31.5.2015 Odstavené vozy na nádraží Schlössel. | 31.5.2015 Odstavené vozy na nádraží Schlössel. | 31.5.2015
  Odstavené vozy na nádraží Schlössel. | 31.5.2015 Odstavené vozy na nádraží Schlössel. | 31.5.2015 Odstavené vozy na nádraží Schlössel. | 31.5.2015
  Smíšení vlak vedený parní lokomotivou 99 1590-1 nádraží Schlössel. | 31.5.2015
  Interiér modernějších osobních vozů. | 31.5.2015 V roce 2005 bylo otevřeno nové moderní zázemí Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
  V roce 2005 bylo otevřeno nové moderní zázemí Přísečnické dráhy. | 31.5.2015 Vozy Přísečnické dráhy odstavené na ploše u nové remizovací haly Přísečnické dráhy. | 31.5.2015 Vozy Přísečnické dráhy odstavené na ploše u nové remizovací haly Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
  Vozy Přísečnické dráhy odstavené na ploše u nové remizovací haly Přísečnické dráhy. | 31.5.2015 Tak kdy to jede? | 31.5.2015 Vozy Přísečnické dráhy odstavené na ploše u nové remizovací haly Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
  Vozy Přísečnické dráhy odstavené na ploše u nové remizovací haly Přísečnické dráhy. | 31.5.2015 Vozy Přísečnické dráhy odstavené na ploše u nové remizovací haly Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
  Vozy Přísečnické dráhy odstavené na ploše u nové remizovací haly Přísečnické dráhy. | 31.5.2015 Vozy Přísečnické dráhy odstavené na ploše u nové remizovací haly Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
  Originální navigační systém Přísečnické dráhy. | 31.5.2015 Smíšený vlak vedený parní lokomotivou 99 1590-1 u nové remizovací haly Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
  Smíšený vlak vedený parní lokomotivou 99 1590-1 u nové remizovací haly Přísečnické dráhy. | 31.5.2015 Smíšený vlak vedený parní lokomotivou 99 1590-1 u nové remizovací haly Přísečnické dráhy. | 31.5.2015 Smíšený vlak vedený parní lokomotivou 99 1590-1 u nové remizovací haly Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
  Nová remizovací hala Přísečnické dráhy. | 31.5.2015
  Dnes používaný systém samočinné průběžné brzdy se na železnici vyvíjel již od počátku minulého století. Vcelku netradiční 
provazcovou samočinnou brzdu, používanou u Bavorských a saských státních drah druhé poloviny 19. století, zkonstruoval J. Heberlein, 
pracující u Bavorských státních drah. | 31.5.2015 Na úzkorozchodných tratích zůstala v provozu až do 80. let minulého století. U nás ji používala 
například Heřmanička. Stejně jako u dnešního systému se jednalo o brzdu průběžnou a samočinnou (tzn. samočinné zabrzdění vozidel při přerušení 
jejich spojení). Vozidla vlaku byla spojena brzdným lanem, nataženým na kladkách nad celým vlakem. | 31.5.2015 Samotnou brzdnou sílu vytvářely třecí kotouče u jednotlivých náprav, jeho velikost se regulovala volbou závaží a průměru kol zapojených vozidel. | 31.5.2015 K napínání lana sloužil brzdový rumpál na lokomotivě, na vozidlech bylo rovněž zařízení pro odbrzdění vozu při posunu. Přeříznutím lana bylo možno nouzově zabrzdit vlak, jehož personál měl proto za povinnost nosit ostrý nůž. | 31.5.2015 Pro složité spojování lana mezi vozidly vlaku a nemožnost plynulého ovládání stupně zabrzdění nedosáhl tento typ brzdy širšího 
rozšíření, a tam, kde byl v provozu, jej nahradila samočinná tlaková brzda. | 31.5.2015
  Tudy kdysi ještě pokračovala trať o další kilometr dál k nákladovému nádraží. | 31.5.2015

  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024