Nádražní ulice... A jak dál?

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Nádražní ulice...
A jak dál?


Podél zchátralých budov někdejšího Zlíchovského lihovaru projíždí vůz Škoda 15T ForCity Alfa ev.č.9216 na lince 14. | 30.12.2015

Když se na podzim roku 2017 objevila na Nádražní ulici mezi Smíchovským nádražím a Lihovarem přenosná silniční třicítka doplněná dopravní značkou informující o nerovnostech ve vozovce bylo poměrně hned jasné, že pro většinu řidičů tramvají, ale i autobusů, se tento úsek stane ještě více adrenalinovým než dosud. Míra adrenalinu snad ani tolik nesouvisí s intenzitou provozu nebo s nočními všudypřítomnými návštěvníky Meet Factory, ale s dlouhodobě otřesným stavem tramvajové trati a vozovek v tomto úseku.

Takřka na jednom kilometru je omezena rychlost na 30 km/h. Dlužno poznamenat, že jí dodržují v podstatě pouze vozidla MHD. | 28.1.2018

Odpověď na otázku, kdy konečně proběhne rekonstrukce celého úseku, hledá pražský Dopravní podnik už od roku 2010 a je nutné zdůraznit, že pro vlastní Nádražní se ještě hledat bohužel i nadále bude. V roce 2010 byla zahájena příprava rekonstrukce, byl vybrán projektant a obstaravatel celého úseku Smíchovské nádraží – Hlubočepy. V plánu bylo trať rekonstruovat v roce 2013 a současně s tím prodloužit tramvajovou trať z Barrandova do Slivence. V obou případech do přípravy vstoupil stejný problém: trať prochází velkým rozvojovým územím, kde není zcela jasný další vývoj. V případě Nádražní však provozovatel, tedy Dopravní podnik, již nemá času nazbyt, protože musí udržet tramvajovou trať provozuschopnou. Podle současného územního plánu lze tramvajovou trať zrekonstruovat v současné poloze, nicméně všichni aktéři operující podél Nádražní ulice se snadno shodli, že to by byla do budoucna nejméně vhodná varianta.

I přes časté opravy jsou poruchy velkoplošných panelů BKV v Nádražní ulici velmi časté. | 7.1.2010 Jedna z repanelizací Nádražní ulice, snažící se opět o několik let déle vůbec udržet trať provozuschopnou. | 27.6.2011 Jedna z repanelizací Nádražní ulice, snažící se opět o několik let déle vůbec udržet trať provozuschopnou. | 27.6.2011 Jedna z repanelizací Nádražní ulice, snažící se opět o několik let déle vůbec udržet trať provozuschopnou. | 27.6.2011 Jedna z repanelizací Nádražní ulice, snažící se opět o několik let déle vůbec udržet trať provozuschopnou. | 27.6.2011
Jedna z repanelizací Nádražní ulice, snažící se opět o několik let déle vůbec udržet trať provozuschopnou. | 27.6.2011 Jedna z repanelizací Nádražní ulice, snažící se opět o několik let déle vůbec udržet trať provozuschopnou. | 27.6.2011 Jedna z repanelizací Nádražní ulice, snažící se opět o několik let déle vůbec udržet trať provozuschopnou. | 27.6.2011 Jedna z repanelizací Nádražní ulice, snažící se opět o několik let déle vůbec udržet trať provozuschopnou. | 27.6.2011 Jedna z repanelizací Nádražní ulice, snažící se opět o několik let déle vůbec udržet trať provozuschopnou. | 27.6.2011

Jaká by byla nejvhodnější varianta, ale velmi dlouho vůbec jasné nebylo. Mezi radikální úvahy například patřilo zrušení Strakonické a její přeložení do Nádražní. Jednalo by se tedy o podstatné rozšíření Nádražní s tramvajovou tratí uprostřed, ale také s dvojitým křížením proudu automobilů, které by jely po vozovce ve směru z centra. Taková varianta je pro tramvaje dopravně velmi nepřátelská. Naštěstí vítězí preferovaná varianta, která znamená, že tramvajová trať by se měla nedaleko za výjezdem z podzemí metra (tzv. u koberců) protisměrnými oblouky dostat do polohy vedle železniční tratě. Tam by setrvala prakticky až za přemostění železniční tratě, protože do středu ulice by se vrátila až u křižovatky s ulicí Ke Sklárně. Výrazným kladem této varianty je plné oddělení tramvajové dopravy od silniční dopravy v úseku dlouhém bezmála 900 metrů. Dalším kladem je, že by Dopravní podnik nemusel čekat na rozhodnutí a především na následnou realizaci všech aktivit mezi Nádražní a Vltavou. Trať by se stavěla v přestavovaném území jako první a rovnou v definitivní pozici. Dne 5. května 2015 odsouhlasila tento záměr Rada MČ Praha 5.

Další repanelizace spojená s výměnou kolejnic v prostoru křížení s někdejší železniční vlečkou do areálu Lihovaru u stejnojmenné zastávky. | 18.3.2013 Další repanelizace spojená s výměnou kolejnic v prostoru oblouků u zastávky Lihovar. | 18.3.2013 Další repanelizace spojená s výměnou kolejnic v prostoru oblouků u zastávky Lihovar. | 18.3.2013 Další repanelizace spojená s výměnou kolejnic v prostoru oblouků u zastávky Lihovar. | 18.3.2013 Další repanelizace spojená s výměnou kolejnic v prostoru oblouků u zastávky Lihovar. | 18.3.2013
Další repanelizace spojená s výměnou kolejnic v prostoru oblouků u zastávky Lihovar. | 18.3.2013 Další repanelizace spojená s výměnou kolejnic v prostoru oblouků u zastávky Lihovar. | 18.3.2013 Další repanelizace spojená s výměnou kolejnic v prostoru oblouků u zastávky Lihovar. | 18.3.2013 Další repanelizace spojená s výměnou kolejnic v prostoru oblouků u zastávky Lihovar. | 18.3.2013 Další repanelizace spojená s výměnou kolejnic v prostoru oblouků u zastávky Lihovar. | 18.3.2013

Součástí této etapy rekonstrukce nebude prostor v okolí tramvajových a autobusových zastávek Smíchovské nádraží a proto směrová úprava, kterou se tramvajová trať dostane na stranu kolejiště železnice, bude zřízena z velkoplošných panelů BKV. Od tohoto místa až po zastávku Lihovar bude tramvajová trať s otevřeným štěrkovým ložem a bezžlábkovými kolejnicemi na betonových pražcích. Od zastávky Lihovar po připravené odbočení na Dvorecký most ze žlábkových kolejnic na betonových pražcích s asfaltovým krytem, ve zbývajícím úseku ze žlábkových kolejnic na betonové desce s asfaltovým krytem.
Areál Zlíchovského lihovaru byl vybudován v roce 1880 a přestavěn v roce 1907. Provoz lihovaru byl ukončen v roce 2000. Společnost, jíž areál v současnosti patří, sídlí na Panenských ostrovech a s českými úřady příliš nekomunikují. Od roku 2002 jsou varna a komín zapsány na seznamu Národních kulturních památek České republiky. Poté, co se vlivem dešťů v roce 2013 propadla střecha na některých objektech areálu je však více než patrné, že se majitelé zřejmě snaží areál nechat zpustnout a spadnout. Tedy scénář podobný jiným památkově chráněným objektům u nás. | 28.1.2018

Stávající společná komunikace v Nádražní ulici tak bude rozdělena na samostatnou část pro motorová vozidla a tramvajovou trať, s vyloučeným provozem nekolejových vozidel v převážné části rekonstruovaného úseku.

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa ev.č.9355 vypravený na linku 12 projíždí prostorem zastávek ČSAD Smíchov, s nimiž se do budoucna nepočítá. Tramvajová trať bude v těchto místech přeložena zcela vlevo k plotu železniční tratě. | 30.12.2015

Zastávky ČSAD Smíchov budou s ohledem na minimální frekvenci cestujících zrušeny, přesto pro jejich případné zřízení zůstane zachována územní rezerva.

Bohužel zhoršující se stav tratě znamená, že do doby rekonstrukce tratě v definitivní stopě nezbude nic jiného, než pokračovat v systému lokálních oprav. Tento poněkud neefektivní, ale v daném případě jediný možný způsob oprav probíhá systematicky od roku 2007. Jistě si kladete otázku: A kdy tedy konečně se něco začne dít? Pokud vše půjde podle předpokladů, je pravděpodobné, že výstavba přeložky nás čeká v roce 2019.

Jak by v budoucnosti mohla vypadat tramvajová trať mezi zastávkami Smíchovské nádraží a Zlíchov ukazuje výkres, zachycující také přípravu na kolejový trojúhelník směr Dvorecký most.www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024