Pohlednice Pražských tramvají... ...od Fichtelbergbahn

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...od Fichtelbergbahn


Osobní vlak vedený parní lokomotivou 99 1741-0 z roku 1928 překonává 110 m dlouhý a 23 m vysoký viadukt Hüttenbach před cílovou stanicí Oberwiesenthal. | 30.5.2015
Před koncovým nádražím Oberwiesenthal je 110 m dlouhý a 23 m vysoký viadukt Hüttenbach. | 30.5.2015 Před koncovým nádražím Oberwiesenthal je 110 m dlouhý a 23 m vysoký viadukt Hüttenbach. | 30.5.2015 Před koncovým nádražím Oberwiesenthal je 110 m dlouhý a 23 m vysoký viadukt Hüttenbach. | 30.5.2015 Před koncovým nádražím Oberwiesenthal je 110 m dlouhý a 23 m vysoký viadukt Hüttenbach. | 30.5.2015 Před koncovým nádražím Oberwiesenthal je 110 m dlouhý a 23 m vysoký viadukt Hüttenbach. | 30.5.2015
Nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015
Osobní vlak do Cranzahlu vedený parní lokomotivou 99 1785-7 z roku 1954 na nádraží Hammerunterwiesenthal. | 30.5.2015 Na křižování ve stanici Niederschlag přijíždí osobní vlak do Oberwiesenthalu vedený parní lokomotivou 99 1741-0. V závěsu za parní lokomotivou je motorová lokomotiva L45H-358. | 30.5.2015 Osobní vlak do Cranzahlu vedený parní lokomotivou 99 1785-7. | 30.5.2015 Osobní vlak do Cranzahlu vedený parní lokomotivou 99 1785-7. | 30.5.2015
Nádraží Cranzahl. | 30.5.2015
Pohled na nákladovou část úzkorozchodné části nádraží Cranzahl. V pravé části fotografie je vedena kolej standardního rozchodu 1435 mm tratě Chemnitz – Vejprty. Na svážném pahrbku, tvořícím z druhé strany nakládací rampu, stojí úzkorozchodný osobní vůz. Pod rampou je pak na koleji standardního rozchodu připraven plošinový vůz, na nějž může být úzkorozchodný vůz naložen. | 30.5.2015 Na svážném pahrbku nádraží Cranzahl, tvořícím z druhé strany nakládací rampu, stojí úzkorozchodný osobní vůz. Pod rampou je pak na koleji standardního rozchodu připraven plošinový vůz, na nějž může být úzkorozchodný vůz naložen. | 30.5.2015 Parní lokomotiva 99 1785-7 přivezla do Cranzahlu osobní vlak z Oberwiesenthalu. | 30.5.2015
Parní lokomotiva 99 1785-7 přivezla do Cranzahlu osobní vlak z Oberwiesenthalu. | 30.5.2015 Parní lokomotiva 99 1785-7 přivezla do Cranzahlu osobní vlak z Oberwiesenthalu. | 30.5.2015 Parní lokomotiva 99 1785-7 odstoupila od osobních vozů a chystá se na dozbrojení před zpáteční cestou. | 30.5.2015
Popelová jáma na nádraží Cranzahl. | 30.5.2015 Na nádraží Cranzahl vyčkávají osobní vozy na objetí parní lokomotivy a její připojení pro cestu zpět. | 30.5.2015 Na svážném pahrbku nádraží Cranzahl, tvořícím z druhé strany nakládací rampu, stojí úzkorozchodný osobní vůz. Pod rampou je pak na koleji standardního rozchodu připraven plošinový vůz, na nějž může být úzkorozchodný vůz naložen. | 30.5.2015
Nádraží Cranzahl. | 30.5.2015 Nádraží Cranzahl. | 30.5.2015 Parní lokomotiva 99 1785-7 posunuje na nádraží Cranzahl. | 30.5.2015
Nádraží Cranzahl s ostrovními nástupiště. Zatímco levé slouží pouze pro vlaky rozchodu 1435 mm, pravé slouží z každé strany jinému rozchodu kolejí. Vlevo jde o rozchod standardní 1435 mm, vpravo o úzký 750 mm. | 30.5.2015 Pohled z plošinového vozu standardního rozchodu 1435 mm na osobní vůz úzkého rozchodu na překládací rampě. | 30.5.2015 Plošinový vůz standardního rozchodu 1435 mm s navařenými profily nahrazujícími kolejnice úzkého rozchodu pro přepravu úzkorozchodných vozů. | 30.5.2015
Na svážném pahrbku nádraží Cranzahl, tvořícím z druhé strany nakládací rampu, stojí úzkorozchodný osobní vůz. Pod rampou je pak na koleji standardního rozchodu připraven plošinový vůz, na nějž může být úzkorozchodný vůz naložen. | 30.5.2015 Plošinový vůz standardního rozchodu 1435 mm s navařenými profily nahrazujícími kolejnice úzkého rozchodu pro přepravu  úzkorozchodných vozů. | 30.5.2015
Úzkorozchodný osobní vůz na svážném pahrbku překládací rampy. | 30.5.2015 Pohled od svážného pahrbku překládací rampy na křížení s kolejí standardního rozchodu 1435 mm. | 30.5.2015
Pohled od svážného pahrbku překládací rampy na křížení s kolejí standardního rozchodu 1435 mm. | 30.5.2015 Na svážném pahrbku nádraží Cranzahl, tvořícím z druhé strany nakládací rampu, stojí úzkorozchodný osobní vůz. Pod rampou je pak na koleji standardního rozchodu připraven plošinový vůz, na nějž může být úzkorozchodný vůz naložen. | 30.5.2015
Nákladová část úzkorozchodné železnice na nádraží Cranzahl. | 30.5.2015 Na svážném pahrbku nádraží Cranzahl, tvořícím z druhé strany nakládací rampu, stojí úzkorozchodný osobní vůz. Pod rampou je pak na koleji standardního rozchodu připraven plošinový vůz, na nějž může být úzkorozchodný vůz naložen. | 30.5.2015 Nádraží Cranzahl. | 30.5.2015
Parní lokomotiva 99 1785-7 posunuje na nádraží Cranzahl. | 30.5.2015 Parní lokomotiva 99 1785-7 objíždí na nádraží Cranzahl odstavené osobní vozy. | 30.5.2015 Parní lokomotiva 99 1785-7 v čele vlaku z Cranzahlu do Oberwiesenthalu. | 30.5.2015
Jeden z úzkorozchodných nákladních vozů. | 30.5.2015 Úzkorozchodná část nádraží Cranzahl. Ve střední části fotografie je patrná kolej standardního rozchodu 1435 mm. Vpravo pak stojí úzkorozchodné nákladní vozy. | 30.5.2015 Vjezdová část nádraží Cranzahl. Levá a pravá část patří úzkorozchodné trati, ve střední části jsou koleje tratě Chemnitz – Vejprty standardního rozchodu 1435 mm. | 30.5.2015
Za šest minut dvanáct na nádraží Neudorf (Erzgeb). | 30.5.2015 Na křižování ve stanici Niederschlag přijíždí osobní vlak do Oberwiesenthalu vedený parní lokomotivou 99 1741-0. V závěsu za parní lokomotivou je motorová lokomotiva L45H-358. | 30.5.2015 Osobní vlak do Cranzahlu vedený parní lokomotivou 99 1785-7 vjíždí do zastávky Vierenstraße. | 30.5.2015
Nádraží Hammerunterwiesenthal s nákladním vozem standardního rozchodu 1435 mm loženém na podvalníkovém úzkorozchodném vozu 750 mm. V pozadí je vidět kostel pojmenovaný po německém učenci Philippu Melanchthonovi. | 30.5.2015
Nádraží Hammerunterwiesenthal s nákladním vozem standardního rozchodu 1435 mm loženém na podvalníkovém úzkorozchodném vozu 750 mm. | 30.5.2015 Podvalníkový vůz 750 mm pro přepravu vozů standardního rozchodu 1435 mm. | 30.5.2015 Parní lokomotiva 99 1785-7 v čele vlaku z Cranzahlu do Oberwiesenthalu. | 30.5.2015
Křižování ve stanici Niederschlag s osobním vlakem do Cranzahlu vedeným parní lokomotivou 99 1741-0. | 30.5.2015 V osobním vlaku do Cranzahlu vedeném parní lokomotivou 99 1741-0 jsou řazeny i nákladní vozy. | 30.5.2015 V osobním vlaku do Cranzahlu vedeném parní lokomotivou 99 1741-0 jsou řazeny i nákladní vozy. | 30.5.2015
Skříně vyřazených vozů se dají využit všelijak... Například jako pokladny v zastávce Unterneudorf. | 30.5.2015 Parní lokomotiva 99 1785-7 v čele vlaku z Cranzahlu do Oberwiesenthalu. | 30.5.2015 Parní lokomotiva 99 1785-7 v čele vlaku z Cranzahlu do Oberwiesenthalu. | 30.5.2015
. | 30.5.2015 . | 30.5.2015 Nádraží Hammerunterwiesenthal. | 30.5.2015 . | 30.5.2015 . | 30.5.2015
. | 30.5.2015
Jednou z železničních tratí vybudovaných v době rozvoje úzkorozchodných železničních tratí, budovaných s nižšími náklady, než železnice standardního rozchodu, v Sasku na přelomu 19. a 20. století je trať Cranzahl – Oberwiesenthal, přezdívaná Fichtelbergbahn, o délce 17,35 km.

Dráha o rozchodu 750 mm začíná ve stanici Cranzahl, kde navazuje na trať Chemnitz – Vejprty standardního rozchodu 1435 mm. Členitým horským terénem postupně stoupá do Oberwiesenthalu, který leží poblíž českého Klínovce pod nejvyšším saským krušnohorským vrcholem Fichtelberg.

Provoz tratě byl slavnostně zahájen 19. července 1897. Kromě osobní dopravy měla pro obce pod Fichtelbergem význam především prudce se rozvíjející doprava nákladů. Do roku 1906 se náklad musel z nákladních vozů v Cranzahlu překládat. Poté však byly používány podvalníky a byly na ně nakládány celé vagóny rozchodu 1435 mm.

Od 60. let 20. století význam úzkorozchodných tratí v Sasku rozvojem automobilové dopravy klesal. Atraktivita tratě pro turistický ruch jí uchránila od zrušení a trať byla dokonce vyhlášena kulturní technickou památkou tehdejší NDR. Po roce 1990 zcela zanikla nákladní doprava, od roku 1998 dráhu provozuje soukromý dopravce, který od Deutsche Bahn AG převzal šest parních lokomotiv řady 99, které jsou v současnosti jedinými hnacími vozidly provozovanými v osobní dopravě.

. | 30.5.2015
. | 30.5.2015 . | 30.5.2015
. | 30.5.2015 . | 30.5.2015
. | 30.5.2015 . | 30.5.2015
. | 30.5.2015 . | 30.5.2015
. | 30.5.2015 . | 30.5.2015 . | 30.5.2015 . | 30.5.2015 110 m dlouhý a 23 m vysoký viadukt Hüttenbach před cílovou stanicí Oberwiesenthal. | 30.5.2015
Provoz vlaků pasoucí se koně nijak nerozhází. | 30.5.2015 Poloautomatické spřáhlo. | 30.5.2015 Ostatně ony jsou v klidu i lamy :-) | 30.5.2015
Služební vůz na nádraží Hammerunterwiesenthal. | 30.5.2015 Celkový pohled na nádraží Hammerunterwiesenthal. | 30.5.2015
Nádraží Unterwiesenthal. | 30.5.2015 Parní lokomotiva 99 1785-7 v čele vlaku z Cranzahlu do Oberwiesenthalu. | 30.5.2015
Parní lokomotiva 99 1785-7 v čele vlaku z Cranzahlu do Oberwiesenthalu opouští nádraží Hammerunterwiesenthal. | 30.5.2015
Parní lokomotiva 99 1741-0 v čele vlaku z Cranzahlu do Oberwiesenthalu překonává 110 m dlouhý a 23 m vysoký viadukt Hüttenbach před cílovou stanicí. | 30.5.2015 Parní lokomotiva 99 1741-0 v čele vlaku z Cranzahlu do Oberwiesenthalu překonává 110 m dlouhý a 23 m vysoký viadukt Hüttenbach před cílovou stanicí. | 30.5.2015 Parní lokomotiva 99 1741-0 v čele vlaku z Cranzahlu do Oberwiesenthalu překonává 110 m dlouhý a 23 m vysoký viadukt Hüttenbach před cílovou stanicí. | 30.5.2015
Parní lokomotiva 99 1741-0  v čele vlaku z Cranzahlu do Oberwiesenthalu. | 30.5.2015 Parní lokomotiva 99 1741-0 v čele vlaku z Cranzahlu do Oberwiesenthalu překonává 110 m dlouhý a 23 m vysoký viadukt Hüttenbach před cílovou stanicí. | 30.5.2015 I „nákladní vůz“ slouží pro přepravu cestujících jako otevřený letní vůz. | 30.5.2015
Sněhový pluh na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Služební vůz Fichtelbergbahn na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Jídelní vůz Fichtelbergbahn na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015
Nádraží Oberwiesenthal s dílenským zázemím. | 30.5.2015
Retrovůz v laku DR. | 30.5.2015 Osvětlení osobních vozů. | 30.5.2015 Nákladní a pracovní vozidla Fichtelbergbahn na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015
Třeba jednou další provozní parní lokomotiva zatím vyčkává u dílen Fichtelbergbahn na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Nákladní a pracovní vozidla Fichtelbergbahn na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015
Třeba jednou další provozní parní lokomotiva zatím vyčkává u dílen Fichtelbergbahn na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Nákladní a pracovní vozidla Fichtelbergbahn na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015
Nákladní a pracovní vozidla Fichtelbergbahn na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Nákladní a pracovní vozidla Fichtelbergbahn na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015
Nádraží Oberwiesenthal v pohledu do koncového šturcu. | 30.5.2015
Parní lokomotiva 99 1785-7 opouští koncový šturc na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Parní lokomotiva 99 1785-7 na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Zahalena oblaky dýmu odjíždí parní lokomotiva 99 1785-7 na zbrojení na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Koncový šturc tratě na nádraží Oberwiesenthal. Jeden by se zasnil a viděl tam pokračování tunelem... | 30.5.2015 Zahalena oblaky dýmu odjíždí parní lokomotiva 99 1785-7 na zbrojení na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015
Osobní vozy vyčkávají na nádraží Oberwiesenthal na svou lokomotivu. | 30.5.2015 Třeba jednou další provozní parní lokomotiva zatím vyčkává u dílen Fichtelbergbahn na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Zákoutí u Fichtelbergbahn na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015
Dílenské zázemí Fichtelbergbahn na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Třeba jednou další provozní parní lokomotiva zatím vyčkává u dílen Fichtelbergbahn na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Střecha kabiny parní lokomotivy. | 30.5.2015 Zbrojení parní lokomotivy 99 1741-0 na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015
Zbrojení parní lokomotivy 99 1741-0 na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015
Zbrojení parní lokomotivy 99 1741-0 na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Odstavené osobní vozy na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Zbrojení parní lokomotivy 99 1741-0 na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015
Zbrojení parní lokomotivy 99 1741-0 na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Zbrojení parní lokomotivy 99 1741-0 na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Zbrojení parní lokomotivy 99 1741-0 na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015
Zbrojení parní lokomotivy 99 1741-0 na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Výrobní štítek lokomotivy 99 1741-0 z roku 1928. | 30.5.2015 Posun parní lokomotivy 99 1741-0 na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015
Zbrojení parní lokomotivy 99 1741-0 na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015
Osobní vlak do Cranzahlu v čele s parní lokomotivou 99 1741-0 na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Osobní vlak do Cranzahlu v čele s parní lokomotivou 99 1741-0 na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Osobní vlak do Cranzahlu v čele s parní lokomotivou 99 1741-0 právě opouští nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015
Služební vůz Fichtelbergbahn na nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015 Pohled z nádraží Oberwiesenthal do koncového šturcu. | 30.5.2015 Pohled na nádraží Oberwiesenthal od koncového šturcu. | 30.5.2015
Pohled na nádraží Oberwiesenthal od koncového šturcu. | 30.5.2015 Pohled na nádraží Oberwiesenthal od koncového šturcu. | 30.5.2015 Pohled na trať z nádraží Oberwiesenthal. | 30.5.2015
Celkový pohled na nádraží Oberwiesenthal od koncového šturcu. | 30.5.2015

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024