Trolejbusový provoz Chomutov a Jirkov 2017

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trolejbusový provoz Chomutov a Jirkov 2017


Areál Dopravního podniku Chomutov a Jirkov. | 30.9.2017
Myčka v areálu vozovny. | 30.9.2017 Hala denní údržby v areálu vozovny. | 30.9.2017 Myčka v areálu vozovny. | 30.9.2017 Administrativní budova Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova má fasádu vtipně koncipovanou do podoby trolejbusu 15Tr. | 30.9.2017 Administrativní budova Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova má fasádu vtipně koncipovanou do podoby trolejbusu 15Tr. | 30.9.2017
Areál  Dopravního podniku Chomutov a Jirkov na leteckém snímku. Vzdušná výhybka v areálu vozovny. | 30.9.2017 Interiér myčky trolejbusů v areálu vozovny. | 30.9.2017
Trolejbusy Škoda 15Tr11/7 ev.č.004 a 013 na hale denní údržby vozovny. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.004 na hale denní údržby vozovny. | 30.9.2017
Sběrač trolejbusu. | 30.9.2017 Automobil Renault sloužící pro údržbu trolejového vedení. | 30.9.2017
Automobil Renault sloužící pro údržbu trolejového vedení. | 30.9.2017 Trolejové vedení na odstavné ploše trolejbusů v areálu vozovny. | 30.9.2017
Vzdušná výhybka v areálu vozovny. | 30.9.2017 Detail vzdušné výhybky, z něhož je snad jasné, na jakém principu pokračuje trolejbusový sběrač po té správné troleji dále. | 30.9.2017 Gordický uzel? Kdepak, trolejové vedení v areálu vozovny. | 30.9.2017 Vzdušné výhybky ve vozovně. | 30.9.2017 Odpojovače trolejového vedení ve vozovně. | 30.9.2017
Jediný místní zástupce typu Škoda 25Tr BT nese ev.č.026. | 30.9.2017
Odstavná plocha pod širým nebem v areálu vozovny. | 30.9.2017
Na počátku nejnovějšího trolejbusového provozu na území České republiky byla tramvaj. Ano, Chomutovem a Jirkovem se měly prohánět tramvaje.

Masivní výstavba sídlišť počátkem sedmdesátých let vyvolala nutnost řešit dopravní obslužnost území a jednou z možností se ukázala výstavba tramvajové rychlodráhy. V roce 1981 byla předložena studie vedení tras tramvajových tratí. První trať měla vést z prostoru trolejbusové smyčky Vodní ulicemi Na příkopech, Mánesovou, Boženy Němcové a Blatenskou, dále souběžně se silnicí číslo 13 na sídliště Kamenná a Zahradní do Jirkova na autobusové nádraží. Počítalo se také s tratí k železniční stanici Jirkov, zastávka, kde měla být umístěna vozovna (ostatně v podobné lokalitě je umístěna i vozovna trolejbusová). Dokumentace doporučovala provozovat tramvaje typu KT8D5, po přehodnocení přepravních vazeb bylo doporučeno provozovat spíše sestavu motorového vozu T6A5 a vlečného vozu B6A5.

Na stavbu tramvajové tratě bylo 10. dubna 1991 vydáno stavební povolení. Bohužel vysoké finanční náklady a zejména negativní vyjádření občanských inciativ způsobily, že z původního záměru výstavby tramvajové tratě zůstal do dnešních dnů jediný realizovaný pozůstatek. V Jirkově, ve Dvořákově ulici zůstal uprostřed vozovky v délce asi 700 metrů dlouhý pás z betonových panelů, zde měly být umístěny koleje.

Místo tramvají tak dostaly zelenou trolejbusy, které se ukázaly v tehdejší finanční situaci jako vhodná kombinace elektrické trakce a autobusové dopravy.

S výstavbou první trati, vedoucí z Jirkova na dnešní konečnou Vodní v Chomutově, se začalo 7. září 1992. Výstavbu trolejové vedení na prvním úseku Jirkov – Chomutov realizoval Dopravní podnik Teplice, montáž dalších úseku zajistila společně Elektroline Praha. První trolejbus Škoda 15Tr11/7 byl dodán 23. července 1994. Stojí možná za zmínku, že zdejší provoz byl prvním v České republice, kde byly plně využity pouze dálkově ovládané výhybky.

Dne 29. června 1995 proběhlo slavnostní zahájení provozu bez cestujících za účasti ministra životního prostředí, které zajistilo 80% investované částky. V sobotu 1. července 1995 pak byl zahájen i provoz s cestujícími. První trolejbus ev.č.004, řízený Jindřichem Petráčkem, vyjel manipulačně z vozovny ve 4:44 hodin a již s cestujícími zamířil do ulic v 5:00 hodin z autobusového nádraží v Jirkově.

Dne 1. ledna 1996 byl zprovozněn nový úsek v Chomutově k železničnímu nádraží. O další dva roky později se na síť napojila i další trať vedoucí k železárnám a zároveň k poliklinice Chomutov. K zatím poslednímu prodloužení došlo 1. prosince 2000, kdy byla otevřena nová smyčka na chomutovském autobusovém nádraží. Od 15. prosince 2013 pak přestala být využívána trať k Železárnám.

Prvních 11 let byl jediným typem zdejšího provozu kloubový trolejbus Škoda 15Tr11/7 (v počtu 25 ks). V roce 2006 byla dodána první nízkopodlažní vozidla Dopravního podniku, Solaris Trollino 12 AC v počtu 5 kusů. V roce 2009 pak jeden trolejbus Škoda 25Tr Irisbus.

Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.025 na odstavné ploše v areálu vozovny. | 30.9.2017
Trolejbusy Škoda 25Tr BT ev.č.026 a Škoda 15Tr11/7 ev.č.025 na odstavné ploše v areálu vozovny. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.025 na odstavné ploše v areálu vozovny. | 30.9.2017
Trolejbusy Škoda 15Tr11/7 ev.č.002, 014, 005 a 001 na odstavné ploše v areálu vozovny. | 30.9.2017 Trolejbusy Škoda 15Tr11/7 ev.č.014, 005 a 001 na odstavné ploše v areálu vozovny. | 30.9.2017
Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.014 na odstavné ploše v areálu vozovny. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.014 na odstavné ploše v areálu vozovny. | 30.9.2017
Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.001 na odstavné ploše v areálu vozovny. | 30.9.2017 Trolejbusy Škoda 15Tr11/7 ev.č.005 a 014 na odstavné ploše v areálu vozovny. | 30.9.2017
Trolejbusy Škoda 15Tr11/7 ev.č.001, 005 a 014 na odstavné ploše v areálu vozovny. | 30.9.2017 Trolejbusy Škoda 15Tr11/7 ev.č.001, 005, 014 a 002 na odstavné ploše v areálu vozovny. | 30.9.2017
Trolejbusy Škoda 15Tr11/7 ev.č.001 a 002 na odstavné ploše v areálu vozovny. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.005 na odstavné ploše v areálu vozovny. | 30.9.2017
Trolejbusy Škoda 15Tr11/7 ev.č.002 a 001 na odstavné ploše v areálu vozovny. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.025 na odstavné ploše v areálu vozovny. | 30.9.2017
Trolejbus Škoda 25Tr BT ev.č.026 na odstavné ploše v areálu vozovny. | 30.9.2017 Trolejbusy Škoda 15Tr11/7 ev.č.001 a 002 na odstavné ploše v areálu vozovny. | 30.9.2017
Trolejbus Škoda 25Tr BT ev.č.026 na odstavné ploše v areálu vozovny. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.014 ve vozovně. | 30.9.2017
Trolejbusy Škoda 15Tr11/7 ev.č.001 a 002 ve vozovně. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 připravený na objednanou jízdu v areálu vozovny. | 30.9.2017 Jediný místní zástupce typu Škoda 25Tr BT nese ev.č.026. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 vyjíždí na objednanou jízdu. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 opouští areál vozovny. | 30.9.2017
Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 opouští areál vozovny. | 30.9.2017
V zastávce Jirkov, Hrdinů zastavil trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě. | 30.9.2017
V roce 2016 to však s trolejbusy začínalo vypadat bledě.

Dne 6. dubna 2016 odhlasovali zastupitelé Jirkova, že již nechtějí dotovat provoz trolejbusové dopravy. Jak tehdy pro média uvedl starosta Jirkova Radek Štejnar: „Trolejbusy jsou zastaralé a drahé. Budoucnost bude v individuální dopravě. Očekávám, že ze zahraničí časem přijde boom elektrokol, elektromobilů a elektromotorek.“

Následně začal i Chomutov uvažovat nad tím, že se s trolejbusy rozloučí. Kromě vysokých nákladů na provoz je totiž také drahý nákup nových vozů. Zvažovalo se, že by se daly použít autobusy na zemní plyn.

Dopravce však upozornil, že na pořízení autobusů na plyn nebude moci čerpat dotaci. Po změně podmínek dotačního programu již totiž je možné nahradit trolejbusy jen jinými vozy na elektropohon. V dubnu roku 2016 se tak Chomutov usnesením zavázal provozovat trolejbusovou dopravu až do roku 2028. Jirkov sice podobný závazek nepřijal, podle vyjádření starosty Radka Štejnara ji ale podpoří.

A tak zatímco ještě na začátku roku 2016 obě města uvažovala, že se trolejbusové dopravy zcela zbaví, o rok později přišla informace, že Dopravní podnik nakoupí patnáct nízkopodlažních trolejbusů ze Škodovky. V roce 2018 míří do Dopravního podniku deset osmnáctimetrových kloubových trolejbusů typu Škoda 27 Tr a pět dvanáctimetrových trolejbusů typu Škoda 26 Tr.

Doufejme, že chomutovsko-jirkovské trolejbusy startují období své šťastnější éry.

Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě v zastávce Písečná. | 30.9.2017
Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě v zastávce Písečná. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě stoupá Zahradní ulicí. | 30.9.2017
Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě stoupá Zahradní ulicí. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě stoupá Zahradní ulicí. | 30.9.2017
Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě u zastávky Kamenná. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě projíždí kruhovým objezdem na konci Kamenné ulice. | 30.9.2017
Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě u zastávky Kamenná. | 30.9.2017 Trolejbus Solaris Trollino 12 AC ev.č.105 na lince 340 v zastávce Jirkov, Dvořákova. | 30.9.2017
Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě zachycený v zastávce Jirkov, Vinařická I. | 30.9.2017 K zastávce Jirkov, Vinařická I přijíždí trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.020 vypravený na linku 341. | 30.9.2017
Díky intervalům trolejbusové dopravy takřka nereálná situace, během níž se v jedné zastávce setkají dva trolejbusy téže linky. Trolejbusy Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 a 020. Zatímco ten první je tu na objednané jízdě, ten druhý na běžné lince. | 30.9.2017
Díky intervalům trolejbusové dopravy takřka nereálná situace, během níž se v jedné zastávce setkají dva trolejbusy téže linky. Trolejbusy Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 a 020. Zatímco ten první je tu na objednané jízdě, ten druhý na běžné lince. | 30.9.2017 Když trolejbus stíhá trolejbus. | 30.9.2017 Na vnější stopě obratiště Jirkov, Horník, manipulují trolejbusy Škoda 15Tr11/7 ev.č.011 a 020 na lince 341. Vnitřní stopa patří trolejbusu stejného typu, ev.č.008, ale na objednané jízdě. | 30.9.2017
Trolejbusy Škoda 15Tr11/7 ev.č.011 a 008 v obratišti Jirkov, Horník. | 30.9.2017 Trolejbusy Škoda 15Tr11/7 ev.č.020 a 008 v obratišti Jirkov, Horník. | 30.9.2017 Trolejbusy Škoda 15Tr11/7 ev.č.020 a 008 v obratišti Jirkov, Horník. | 30.9.2017
Trolejbusy Škoda 15Tr11/7 ev.č.020 a 008 v obratišti Jirkov, Horník. | 30.9.2017 Když se na jedné trolejové stopě potkají dva sběrače. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě přijíždí Alešovou ulicí k Autobusovému nádraží v Jirkově. | 30.9.2017
Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě přijíždí Alešovou ulicí k Autobusovému nádraží v Jirkově. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě vjíždí do terminálu Jirkov, Autobusové nádraží. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě v terminálu Jirkov, Autobusové nádraží. | 30.9.2017
Autobusy Solaris Urbino 18 III ev.č.321, SOR CN 8.5 ev.č.254 a Iveco Urbanway 12M CNG ev.č.259 v terminálu Jirkov, Autobusové nádraží. Vůz ev.č.254 zahájil svou pouť u Dopravního podniku Praha, kam byl v roce 2010 zapůjčen na testy výrobcem do garáží Hostivař. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě v terminálu Jirkov, Autobusové nádraží. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě přijíždí Studentskou ulicí ke křižovatce s Dvořákovou ulicí. | 30.9.2017
Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě odbočuje do Dvořákovy ulice. Ve středu vozovky jsou zde zachovány betonové panely, prostor, kudy se měly prohánět tramvaje spojující Chomutov a Jirkov. | 30.9.2017
Do dnešních dnů mapy Dvořákovy ulice vyznačují, že je vozovka rozdělena na tři samostatné části. Ve střední by totiž měla jezdit tramvaj. Letecký snímek zobrazuje celkový úsek Dvořákovy ulice s připravenou vozovkou pro stavbu tramvajové tratě. Jde o onu světlou část z panelů v jejím středu. Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě odbočuje do Dvořákovy ulice. Ve středu vozovky jsou zde zachovány betonové panely, prostor, kudy se měly prohánět tramvaje spojující Chomutov a Jirkov. | 30.9.2017
Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě odbočuje do Dvořákovy ulice. Ve středu vozovky jsou zde zachovány betonové panely, prostor, kudy se měly prohánět tramvaje spojující Chomutov a Jirkov. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě zamířil do středu vozovny Dvořákovy ulice, do prostoru betonových panelů, kudy měla být vedena tramvajová trať. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě zamířil do středu vozovny Dvořákovy ulice, do prostoru betonových panelů, kudy měla být vedena tramvajová trať. | 30.9.2017
Jediným pozůstatkem po nakonec nerealizované tramvajové rychlodráze je asi 700 metrů dlouhý pás z betonových panelů ve středu Dvořákovy ulice. Tady měly být položeny koleje. | 30.9.2017 Jediným pozůstatkem po nakonec nerealizované tramvajové rychlodráze je asi 700 metrů dlouhý pás z betonových panelů ve středu Dvořákovy ulice. Tady měly být položeny koleje. | 30.9.2017 Jediným pozůstatkem po nakonec nerealizované tramvajové rychlodráze je asi 700 metrů dlouhý pás z betonových panelů ve středu Dvořákovy ulice. Tady měly být položeny koleje. | 30.9.2017 Jediným pozůstatkem po nakonec nerealizované tramvajové rychlodráze je asi 700 metrů dlouhý pás z betonových panelů ve středu Dvořákovy ulice. Tady měly být položeny koleje. | 30.9.2017 Jediným pozůstatkem po nakonec nerealizované tramvajové rychlodráze je asi 700 metrů dlouhý pás z betonových panelů ve středu Dvořákovy ulice. Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě se zde ztrácí. | 30.9.2017
Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě zamířil do středu vozovny Dvořákovy ulice, do prostoru betonových panelů, kudy měla být vedena tramvajová trať. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě zamířil do středu vozovny Dvořákovy ulice, do prostoru betonových panelů, kudy měla být vedena tramvajová trať. | 30.9.2017 Dokud náš trolejbus předjíždí jen autobus v podání vozu Solaris Urbino 18 III ev.č.319, je ještě všechno v pořádku... | 30.9.2017
...jenže v dálce se objevuje trolejbus na běžné lince, tak musíme sběrače toho našeho odstranit z trolejového vedení. | 30.9.2017 A náš PAN ŘIDIČ, mimochodem řidič úplně prvního trolejbusu, který 1. července 1995 svezl cestující, Jindřich Petráček usměrňuje kolegu, aby nám trochu přibrzdil. | 30.9.2017 Trolejbus Solaris Trollino 12 AC ev.č.102 míjí vůz Škoda 15Tr11/7 ev.č.008. | 30.9.2017
Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě zamířil do středu vozovny Dvořákovy ulice, do prostoru betonových panelů, kudy měla být vedena tramvajová trať. | 30.9.2017
Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě projíždí kruhovým objezdem u autobusového nádraží Chomutov. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě projíždí kruhovým objezdem u autobusového nádraží Chomutov. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě projíždí kruhovým objezdem u autobusového nádraží Chomutov. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě v prostoru chomutovského autobusového nádraží. | 30.9.2017 Z Kochovy do Edisonovy ulice odbočuje trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě. | 30.9.2017
Z Kochovy do Edisonovy ulice odbočuje trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě v obratišti Poliklinika. | 30.9.2017 Když potřebujete odjet a ve vaší trolejové stopě stojí jiný trolejbus, jde také přepnout polaritu a odjet s pomocí protisměrné trolejové stopy. | 30.9.2017
Když potřebujete odjet a ve vaší trolejové stopě stojí jiný trolejbus, jde také přepnout polaritu a odjet s pomocí protisměrné trolejové stopy. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě v zastávce Vodní. | 30.9.2017 Od 15. prosince 2013 v běžném provozu trolejbusy neobsluhovaný takřka 800 metrů dlouhý úsek do smyčky Železárny. | 30.9.2017
Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě v nevyužívaném obratišti Železárny. | 30.9.2017
Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě v nevyužívaném obratišti Železárny. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě v nevyužívaném obratišti Železárny. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě v nevyužívaném obratišti Železárny. | 30.9.2017
Opuštěné zastávky na trolejbusové trati k Železárnám. | 30.9.2017 Trolejové vedení na opuštěné trolejbusové trati k Železárnám. | 30.9.2017 Trolejbus přijíždí na křižovatku tratí od Železáren a Polikliniky. Zatímco na Polikliniku se stále jezdí, úsek k Železárnám je již od roku 2013 opuštěn. | 30.9.2017
Trolejbus Solaris Trollino 12 AC ev.č.105 na lince 340 najíždí na rychlostní komunikaci 13 spojující Jirkov a Chomutov. | 30.9.2017 Jednostopá trolejbusová trať nad rychlostní komunikací 13 spojující Jirkov a Chomutov s trolejbusem Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě. | 30.9.2017 Jednostopá trolejbusová trať nad rychlostní komunikací 13 spojující Jirkov a Chomutov s trolejbusem Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 na objednané jízdě. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 ve vozovně. | 30.9.2017 Trolejbus Škoda 15Tr11/7 ev.č.008 ve vozovně. | 30.9.2017
Trolejbusový sběrač na troleji. | 30.9.2017

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024