Tramvajový provoz ve městě Halberstadt

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvajový provoz ve městě Halberstadt


Motorový vůz #36 z roku 1956. | 31.8.1981

Město Halberstadt je okresní město ve středním Německu, severně od pohoří Harz a asi 50 km jihozápadně od Magdeburgu ve spolkové zemi Sasko – Anhaltsko, tedy na území bývalé NDR. Historické město bylo zčásti zničeno za druhé světové války a další část v období NDR zpustla a byla stržena. V současné době v něm žije asi 44 000 obyvatel. Důvodem naší návštěvy je jeden z nejmenších tramvajových provozů (cca 10 km tratí) v Německu.

Motorové vozy #34 a 35 tvořící soupravy s vlečnými vozy ve vozovně. | 31.8.1981
Motorový vůz #36 z roku 1956. | 31.8.1981
Motorový vůz #36 z roku 1956. | 31.8.1981
Motorový vůz #36 z roku 1956. | 31.8.1981
Motorový vůz #36 z roku 1956. | 31.8.1981
Motorový vůz #40 z roku 1956. | 31.8.1981
Motorový vůz #36 z roku 1956. | 31.8.1981
Motorový vůz #40. | 31.8.1981
Motorový vůz #40. | 31.8.1981
Motorový vůz #42. | 31.8.1981
Motorový vůz #42. | 31.8.1981
Motorový vůz #42. | 31.8.1981
Motorový vůz #42. | 31.8.1981
Am Burcharditor. | 28.5.2017
Bahnhof Strasse. | 28.5.2017
Becker Strasse. | 28.5.2017
Becker Strasse. | 28.5.2017
Dominikaner Strasse. | 28.5.2017
Groeper Strasse a Gotha #30+61. | 28.5.2017
Groepper Strasse. Vlak Gotha #30+61. | 28.5.2017
Hans Neupert Strasse se soupravou vozů Gotha #30+61. | 28.5.2017
Hans Neupert Strasse se soupravou vozů Gotha #30+61. | 28.5.2017
Hans Neupert Strasse. | 28.5.2017
Heinrich Julius Strasse. | 28.5.2017
Herbing Strasse. | 28.5.2017
Herbing Strasse. | 28.5.2017
Herbing Strasse. | 28.5.2017
Hoher Weg se soupravou vozů Gotha #30+61. | 28.5.2017
Hoher Weg se soupravou vozů Gotha #30+61. | 28.5.2017
Hoher Weg. V pozadí katolický kostel. | 28.5.2017
Hoher Weg se soupravou vozů Gotha #30+61. | 28.5.2017
Hoher Weg a vůz Leoliner. | 28.5.2017
Johannesbrunnen. | 28.5.2017
Klusberge, manipulace. | 28.5.2017
Klusberge, odstavná kolej. | 28.5.2017
Klusberge. | 28.5.2017
Klusberge se soupravou vozů #30+61 na odstavné koleji. | 28.5.2017
Leoliner #5 na lince 2. | 28.5.2017
Most na Groepper Strasse se soupravou vozů Gotha #30+61. | 28.5.2017
Most na Groepper Strasse se soupravou vozů Gotha #30+61. | 28.5.2017
Historie tramvajové dopravy v tomto městě začíná 28. června 1887, kdy je zahájen provoz koňky. Rozchod kolejí byl 1000 mm. Linky koňské dráhy byly dvě – obě měly výchozí bod u nádraží. Jedna linka pak směřovala na konečnou v ulici Voigtei, druhou mohli použít cestující, kteří jeli na konečnou u Johannes Tor. Síť měla tvar písmene Y. Vozovna se nacházela na Magdeburger Strasse, nedaleko nádraží. Koňka ukončila provoz 30. dubna 1903 a o dva dny později, 2. května 1903, zahajuje pravidelný provoz elektrická dráha. (Zkušební provoz již začal 31. března 1903). Se zahájením elektrického provozu byla zrušena vozovna koňky. Ta byla nahrazena novým tramvajovým depem na Groepper Strasse , nedaleko hřbitova.

Provozovány byly 4 linky: jedna jako obousměrná okružní s výchozím bodem u nádraží (zelená), jedna jezdící od hřbitova na Klusberge (bílá), další opět okružní přes ulici Voigtei (žlutá) a protisměrně vůči žluté lince jezdily vozy s terčíky modrými. Ve stavu bylo 15 motorových a 3 vlečné vozy. V roce 1909 se zavedlo číselné značení linek. Jejich počet, ač se síť nijak nerozrostla, se zvýšil na 6. V roce 1924 se počet linek snížil na 3. Po dalších mnoho let měla síť charakter okruhu, který spojoval nádraží s centrem města, z něhož pak vycházely 3 odbočné větve – k vozovně, na ulici Voigtei a do lokality Klusberge. Tyto 3 zmíněné tratě stále existují, tramvajová síť v centru se měnila mnohokrát.

Mezi 8. dubnem 1945 a 18. květnem 1945 byla tramvajová doprava v Halberstadtu vlivem válečných událostí zcela zastavena. Dne 18. srpna 1946 se podařilo obnovit provoz v celé síti.

V letech 1949 – 1991 se nepoužívalo číselné značení linek. Cestující měli k dispozici jen údaj o cílové zastávce, umístěný nad čelním oknem vozu. V roce 1980 jezdily 3 tramvajové linky:

 • Vozovna – Hoher Weg - Herbing Strasse – Nádraží – Kuehlinger Strasse – Hoher Weg - Voigtei
 • Vozovna – Hoher Weg - Kuehlinger Strasse – Nádraží – Herbing Strasse – Hoher Weg - Vozovna
 • Kyvadlová doprava Herbing Strasse – Klusberge
 • .
  Ve stavu bylo 18 dvounápravových motorových (z toho 7 vozů Rekowagen, zbytek vozy Gotha) a 13 dvounápravových vlečných vozů (z toho 4 vozy Rekowagen). Dne 4. srpna 1993 bylo zprovozněno krátké prodloužení od konečné Voigtei na Sargstaedter Weg.

  Stručná historie vozového parku

  Vozový park tvořily zpočátku malé dvounápravové motorové a vlečné vozy s otevřenými plošinami typu Helios. Poslední z nich se udržely v provozu až do roku 1956. V letech 1931 – 1939 byl vozový park doplněn o 9 vozů (#24 – 32) z vagonky Lindner v Ammendorfu. Vozy shodného typu jezdily i v Halle. V roce 1942 přibyly ještě dva vozy téhož typu. Další nové vozy, v podobě dvounápravových motorových a vlečných vozů LOWA přicházejí v letech 1951 (jedna souprava), 1953 (jeden vlečný vůz) a 1956 (jeden motorový vůz).
  V letech 1957 – 1966 je dodáno pak 7 motorových obousměrných vozů Gotha a 3 vozy vlečné stejného typu.
  V letech 1971 – 1975 je dodáno celkem 8 dvounápravových motorových vozů a 5 vlečných dvounápravových vozů typu Rekowagen. S příchodem vozů Rekowagen a převzetím ojetých vozů Gotha z Magdeburku a Halle bylo možné v roce 1973 vyřadit z provozu vozy typu Lindner. Ač se město Halberstadt nachází na území bývalé komunistické NDR, nikdy zde nejezdily vozy Tatra. S vozy Gotha a Rekowagen se zde jezdilo až do sjednocení Německa. V roce 1994 byly ze Stuttgartu a Freiburgu převzaty vozy článkové GT4 (výrobce Maschinenfabrik Esslingen v letech 1964 – 1968; celkem 18 vozů pro provoz a 4 vozy jako zdroj náhradních dílů). Kloubové vozy obsluhovaly nejprve linky 1 (Vozovna – Nádraží) a 2 (Voigtei – Herbing Strasse - Nádraží). Obousměrné vozy produkce NDR ještě sloužily na kyvadlové lince do Klusberge a dále se využívaly při výlukové činnosti, při které bylo zapotřebí obousměrných vozů. V roce 1995 se začaly na kyvadlovou linku do Klusberge nasazovat vozy GT4 v obousměrném provedení. Tím nastal konec provozu tramvají Gotha a Rekowagen.
  V roce 2006 bylo dodáno 5 článkových nízkopodlažních vozů Leoliner.

  Krátce po sjednocení Německa se začala v Halberstadtu řešit otázka, zda tramvajový provoz ponechat či jej zrušit. Zastánci zrušení provozu argumentovali tím, že město Halberstadt je příliš malé. Má pouze 43 000 obyvatel a tramvajová doprava ve městech, která mají pod 100 tisíc obyvatel je vlastně nadbytečná. Poukazovali i na menší města v bývalé NSR, která tramvajovou dopravu zrušila. Krom toho i ve větších městech je zaznamenán všeobecný pokles počtu cestujících. Zastánci zachování provozu argumentovali, že infrastruktura je v dobrém stavu a že zachování tramvajového provozu vyjde ekonomicky výhodněji. Tramvajový provoz nakonec zůstal zachován. Jak jsem se dozvěděl od vedoucího provozu, měly by tramvaje v Halberstadtu jezdit nejméně do roku 2025.

  Současný provoz

  Provozovány jsou 2 linky:

 • 1 Nádraží – Kuehling Strasse – Hoher Weg – Vozovna
 • 2 Sargsstaedter Weg – Hoher Weg – Herbing Strasse – Nádraží
 • .
  U nádraží se vždy mění linková orientace. Vůz linky 1 přejíždí na linku 2 a vůz linky 2 se mění na linku 1. Pro tuto řetězenou linku, jezdící v intervalu 15 minut postačuje 5 vozů. Snaha je tuto linku plně obsadit bezbariérovými vozy Leoliner, pokud je tento vůz pro závadu odstaven, pak je nahrazen vozem GT4. Pod linku 2 je zahrnut i kyvadlový spoj Herbing Strasse – Klusberge. V intervalu 60 minut zde jezdí obousměrný vůz typu GT4.

  V sobotu jezdí linky 1/2 v intervalu 30 minut, přičemž každý druhý spoj linky 2 provádí závlek do Klusberge. Pendlující GT4 tedy odpadá. Pro sobotní provoz pak postačují 3 vozy. V neděli jezdí jen linka 2 (interval 30 minut; každý druhý spoj zajíždí do Klusberge) a postačují tu jen dva vozy. Linku 1 nahrazuje prodloužená autobusová linka 11. Tramvajový provoz končí večer kolem 20:00 hodin, o víkendech již cca v 18:30. Pak veškerou dopravu ve městě obstarávají autobusy.

  Současný vozový park

 • 5 nízkopodlažních vozů Leoliner (1 – 5, výrobce dílny Heiterblick Lipsko)
 • 4 obousměrné článkové vozy GT4 (164, 166, 167, 168; výrobce maschinenfabrik Esslingen v letech 1962 – 1966)
 • 1 jednosměrný článkový vůz GT4 (156; výrobce Maschinenfabrik Esslingen v roce 1960)
 • pracovní vůz GT4 #161 (obousměrné provedení)
 • kolejový brus 169 (vyroben 1951 výrobcem Rastatt, tzv. Verbandstyp; ex Freiburg)
 • motorový vůz Lindner 31 (z roku 1938)
 • motorový vůz LOWA 36 (z roku 1956)
 • 2 jednosměrné motorové vozy Gotha 30 a 39 (z let 1965, resp. 1960)
 • motorový vůz 29 (Rekowagen z dílen v Schoeneweide, vyrobený roku 1975)
 • vlečný vůz Gotha číslo 61 (z roku 1969)
 • Na závěr je třeba podotknout, že halberstadský tramvajový provoz si mezi příznivci tramvají zasluhuje ocenění. Tramvaje tam totiž přestály několik vln rušení tramvajových provozů – v období po roce 1920 byly mnohé německé provozy zrušeny vlivem vysoké inflace, po roce 1945 bylo mnoho provozů zastaveno vlivem válečných událostí a již neobnoveno, pak vlna rušení v letech 1960 – 1975 a konečně i snahy zrušení provozu po roce 1990, kdy došlo ke drastickému poklesu počtu cestujících.

  Neupert-Strasse. | 28.5.2017
  Motorový vůz #31 z roku 1939 na Spiegel Strasse. | 28.5.2017 Panel řidiče vozu GT4. | 28.5.2017 Richard Wagner Strasse. | 28.5.2017 Richard Wagner Strasse. | 28.5.2017 Smyčka Klusberge. | 28.5.2017
  Spiegel Strasse a vůz #31. | 28.5.2017 Spřáhlo Alberta. | 28.5.2017 Torteich. | 28.5.2017
  Vlečný vůz #61 u vozovny. | 28.5.2017 Voigtei. | 28.5.2017
  Voigtei a vlečný vůz #61. | 28.5.2017 Vůz Leoliner nasazený na linku 2. | 28.5.2017
  Vůz linky 2 u nádraží. | 28.5.2017 Westerhaeuser Strasse a souprava vozů #30+61. | 28.5.2017 Westerhaeuser Strasse a souprava vozů #30+61. | 28.5.2017 Westerhaeuser Strasse. | 28.5.2017 Železniční přejezd Westerhaeuser Strasse. | 28.5.2017
  Kolejový brus #169 ex Freiburg, tzv. Verbandstyp. | 28.5.2017
  Motorový vůz #29 Rekowagen z roku 1975. | 28.5.2017 Motorový vůz #36 z roku 1956 ve vozovně. | 28.5.2017 Motorový vůz Gotha #30 z roku 1965 ve vozovně. | 28.5.2017
  Motorový vůz #30 u vozovny. | 28.5.2017 Motorový vůz Lindner #31 z roku 1939. | 28.5.2017 Motorový vůz Gotha #39 z roku 1960. | 28.5.2017
  Motorový vůz #36. | 28.5.2017 Motorový vůz Rekowagen #29 z roku 1975. | 28.5.2017 Rekowagen #29 ve vozovně. | 28.5.2017 Rekowagen #29 ve vozovně. | 28.5.2017 Rekowagen a vozy GT4. | 28.5.2017
  Rekowagen z roku 1975. | 28.5.2017 Služební vůz GT4 #161. | 28.5.2017 Služební vůz GT4 #161. | 28.5.2017 Souprava vozů #30+61 ve vozovně. | 28.5.2017 Motorový vůz #36 ve vozovně. | 28.5.2017
  Vozy GT4 #167 a 168 ve vozovně. | 28.5.2017 Vůz Leoliner #3 ve vozovně. | 28.5.2017 Vozy Leoliner ve vozovně. | 28.5.2017
  Vůz Leoliner #3. | 28.5.2017 Vůz GT4 #164. | 28.5.2017 Vůz #36. | 28.5.2017
  Vozovna s vozy GT4, Rekowagen a Leoliner. | 28.5.2017

  Text: František Zahnáš

  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021