Tramvajová linka 21

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvajová linka 21


Linka 21 byla zavedena v roce 1926, aby spojovala oblast Žižkova s oblastí nynější Prahy 4. První trasování do Michle nebylo pro cestující asi tak atraktivní neboť zde postačovaly vozy sólo. Po jejím přesměrování do oblasti Braníka se začaly na této lince využívat vlečné vozy. Pro silnou frekvenci cestujících na obou stranách trasy (žižkovská strana i branická) se tu začaly celkem brzy objevovat i vlaky třívozové. Po dodání vozů T1 se vyskytly návrhy na obsazení linky 21 těmito vozy. Z energetických důvodů k tomu však nedošlo a nové vozy zde byly nasazeny až v roce 1963. Jednalo se už o kapacitnější vozy T3. Protože vozy T jezdily v té době výhradně sólo, byl zde zaveden krátký interval. V roce 1968 byl pak zaveden spřažený provoz. K jisté degradaci linky 21 dochází v roce 1985, kdy se z ní stává napaječová linka. Od té doby nejenže se na ní střídá vypravení dvojic a sólo vozů, ale několikrát byla i zrušena.

Souprava vozů staré stavby vypravená na linku 21, vedená motorovým vozem #2067 míří budovaným Podolským nábřežím od Podolské vodárny do Braníka pod dohledem stavebního mechanismu, který zřizuje betonovou desku vozovky komunikace. | asi 1956
Dnes již asi nikdo nezjistí, jaký technický problém řešil řidič motorového vozu „jedenadvacítky“ evidenčního čísla 382, že měl v zastávce Podolská vodárna kladku pod trolejí... | 50. léta
Opravdu nešlo o žádný apríl, když byla linka 21 zřízena k datu 1. dubna 1926. Nová linka jezdí v trase Žižkov, Vápenka – Tachovské náměstí – Bolzanova ulice – Jindřišská – Karlovo náměstí – Albertov – Riegrovo náměstí (Náměstí Bratří Synků) – Michle. Na novou linku byly vypravovány motorové vozy sólo. V březnu 1927 je na linku 21 nasazováno ve špičce pracovního dne 13 motorových vozů sólo. Od 20. června 1927 pokračuje z Vodičkovy ulice do Myslíkovy, na Výtoň a k podolské cementárně. Počínaje 17. prosincem 1928 je linka prodloužena do Braníka. Současně je na ní zaveden provoz s vlečnými vozy.

Souprava vozů staré stavby vypravená na linku 21, vedená motorovým vozem #371 odbočuje z Myslíkovy ulice k Jiráskovu náměstí. | asi 1939
Souprava vozů staré stavby vypravená na linku 21, vedená motorovým vozem #374 vjíždí do Myslíkovy ulice. | asi 1939
Po zrušení tratě v Myslíkově ulici je k 1. září 1931 linka v úseku Vodičkova – Jiráskovo náměstí vedena přes Karlovo náměstí a odtud odbočuje vpravo do ulice Resslovy. Následně je od 1. července 1933 prodloužena do trasy Hrdlořezy – Braník, Ledárny. Na lince je ve špičce pracovního dne uplatňován smíšený provoz dvou a třívozových souprav (25 motorových a 41 vlečných vozů), v období přepravního sedla tu pak jezdí 17 souprav ve složení motorový vůz + vlečný vůz. Poté, co je od 30. července 1939 obnovena trať v Myslíkově ulici se do ní linka 21 vrací.

Od roku 1947 je datován trvalý provoz vlaků v sestavě motorový vůz + 2 vozy vlečné. V letech 1952 a 1956 je trasa linky v oblasti Podolské vodárny a Dvorců přeložena na novou trať, umístěnou blíže k Vltavě.

Těsně po dodání tramvají Tatra T1 je linka 21 jedním ze žhavých kandidátů na obsazení těmito vozy. Branická trať se jeví pro využití jízdních vlastností těchto vozů jako ideální. Ale oblast Žižkova je energeticky slabá a linka 21 je tedy pro plný provoz vozů T1 nezpůsobilá. Návrh je tedy smeten se stolu. Od 5. září 1960 je linka 21 ukončena na nové smyčce Nádraží Braník.

Souprava vozů staré stavby vedená motorovým vozem #2134 na lince 21 míří Rašínovým nábřežím do Braníka. | 1962
Souprava vozů T3 vedená vozem #6222klesá Husitskou ulicí k Bulharu. | 1976
K 3. červnu 1963 je linka 21 zkrácena do trasy Nádraží Braník – Žižkov, Vápenka. Současně je provedena výměna vozového parku. Staré vozy jsou nahrazeny sólově jezdícími vozy T3. Z energetických důvodů ještě nemohly vozy T do Hrdlořez. Proto je zde zmíněné zkrácení na Vápenku. Linka 21 byla první linkou vozovny Žižkov, která byla obsazována novými vozy T3. Přibližně do roku 1964 se na této lince ojediněle objevuje i jediný vůz typu T2 #6001, který byl v té době deponovaný ve vozovně Žižkov. Po odstavení je vůz odeslán do Olomouce, kde jezdil pod #115 do 22. prosince 1985.

Souprava vozů T3 #6396+6397 vypravená na linku 21 vjíždí do smyčky Nádraží Braník. | cca 1984
Souprava vozů T3 #6609+6610 vypravená na linku 21 u křížení s původní traťovou kolejí na Libuš ve smyčce Sídliště Modřany. | 4.11.1998
Od 29. března 1964, kdy to již energetická situace umožňuje, je linka 21 opět prodloužena do Hrdlořez. K tomuto datu je na linku 21 ve špičce vypravováno 33 sólo vozů T3 (interval 2 – 3 minuty), v sedle pak 20 vozů v intervalu 4 – 5 minut. V neděli se pak vypravuje dopoledne 29 vozů a odpoledne pak 33 vozů, stejně jako ve všední den. O vypravování této linky se dělí vozovny Pankrác a Žižkov.

V období Spartakiády 1965 jsou na linku 21 nasazeny sólo vozy T1 (18 vozů v intervalu 5 minut, ze kterých vozoven však již nedohledáme. Jen víme, že to nemohly být ani Žižkov a ani Pankrác, neboť tyto vozovny již vozy T1 neměly). Nikdy před tím a nikdy potom se vozy T1 na lince 21 nevyskytly.

Kobyliský vůz T3 #6914 vypravený na linku 21 klesá na nájezdové trase Trojskou ulicí k zastávce Nad Trojou. | 30.12.2004
Vůz T3SU #7014 projíždí křižovatkou Koh-i-noor na lince 21 na nájezdové trase. | 17.4.2005
V centrální části Prahy mění linka trasu od 12. července 1965. Mezi Vodičkovou ulicí a Výtoní je vedena přes Karlovo náměstí, Botanickou zahradu a Svobodovou ulicí. Na počátku letní prázdnin o tři roky později je od 1. července 1968 na lince zaveden provoz vlaků 2xT3. Jedná se tak o první linku, kterou vypravuje žižkovská vozovna ve spřažených soupravách T3. V únoru 1969 se na linku 21 vypravuje ve špičce všedního dne 17 vlaků 2xT3 v intervalu 6 minut, v sedle pak jezdí 11 vlaků v intervalu 9 minut. Večerní provoz linky 21 byl organizován v intervalu 15 minut. Od 26. srpna 1969 se linka 21 vrací do své „staré dobré trasy“ přes Myslíkovu ulici.

Vůz T3SUCS #7042 vyjíždí přes Otakarovu z vozovny Strašnice na trasu linky 21. | 5.12.2004
Vůz T3SUCS ev.š.7056 vyčkává na lince 21 u Národního dovadla na signál volno. | 30.1.2005
Malá změna ve vedení linky v oblasti křižovatky Bulhar nastává 26. června 1972. Linka se nyní vyhýbá Bolzanově ulici, která je ze stavebních důvodů uzavřena. Jede přes Bulhar a ulicí Opletalovou navazuje na svoji trasu. Ve všední den se vypravuje 15 souprav ve špičce (interval 7 minut) a 9 souprav v sedle (interval 11 minut). V sobotu se jezdí v intervalu 6 – 11 minut (9, resp. 16 vlaků), v neděli v intervalu 11, resp. 7 minut (9, resp. 14 vlaků). Celotýdenní večerní interval byl 15 minut. Vypravována je z vozoven Žižkov a Pankrác.

Vůz T3SUCS #7120 vypravený na linku 21 projíždí křižovatkou Palackého náměstí. | 30.7.2006
Vůz T3M2-DVC #8076 vypravený na linku 21 najíždí přes Palmovku z vozovny Hloubětín na trasu linky. | 30.8.2006
Další změna nastává 27. června 1977. Ten den je zrušena trať v ulicích Koněvova a Husitská. Linka 21 je nyní v úseku Ohrada – Jindřišská vedena přes Nákladové nádraží Žižkov, ulicemi Olšanská a Kalininova (Seifertova) do ulice Bolzanova a po své trase do Braníka. Ve špičce se vypravuje 16 vlaků v intervalu 7 minut, v sedle pak 9 vlaků v intervalu 12 minut. O sobotách odpoledne a nedělích dopoledne jezdí 8 vlaků po 13 minutách, v sobotu dopoledne je interval 11 minut s 10 vlaky a o nedělích odpoledne je interval 8 minut se 13 vlaky. Večerní interval byl již v roce 1974 prodloužen na 17 minut.

Vůz T3R.P ev.š.8231 vypravený na linku 21 manipuluje ve smyčce Nádraží Braník. | 4.3.2010
I na lince 21 jsou zajišťovány nízkopodlažní spoje vozy T3R.PLF, jak dokládá snímek vozu #8255 ze zastávky Nádraží Braník. | 22.11.2008
V souvislosti se zahájením provozu na trase metra I.A je linka od 13. srpna 1978 zkrácena do trasy Braník, nádraží – Vápenka. Z vozoven Pankrác a Žižkov se na ní vypravuje 14 souprav ve špičce (interval 7 minut) a 7 souprav v sedle (interval 14 minut). V sobotu dopoledne a v neděli odpoledne je nasazeno 10 souprav po 11 minutách, v neděli ráno jezdí jen 7 souprav po 13 minutách a v sobotu odpoledne 8 souprav v intervalu 13 minut. Večerní interval byl prodloužen na 20 minut. Na základě vyhodnocení přepravních průzkumů (a také na četné připomínky z řad cestujících) je již 26. října 1978 linka opětně prodloužena do Hrdlořez. Pro zachování intervalů si prodloužení linky 21 vynutilo nasazení 15 vlaků ve špičce a 8 vlaků v sedle (oproti předchozímu stavu o 1 vlak více).

Hloubětínský vůz T3M2-DVC #8060 vypravený na linku 21 projíždí křižovatkou Palackého náměstí. | 2.6.2007
Vůz T3M2-DVC #8068 vypravený na linku 21 projíždí Myslíkovou ulicí k Jiráskovu náměstí. | 11.3.2006
K 19. prosinci 1980 je vypravení linky 21 následující: ve špičce 15 souprav (interval 7 minut), v sedle 8 souprav (interval 14 minut). V sobotu dopoledne a v neděli odpoledne 9 souprav (interval 12 minut) a v neděli dopoledne a v sobotu odpoledne 8 souprav (interval 14 minut). Večerní interval byl prodloužen na 25 minut. Od roku 1981 se udělal jednotný jízdní řád pro soboty a neděle. V rámci toho pak jezdilo na lince 21 v tyto dny 8 vlaků v intervalu 13 minut. Od 6. dubna 1983 byl pak víkendový interval prodloužen na 15 minut; linka 21 pak byla obsluhována sedmi vlaky.

Na nájezdové trase z vozovny Hloubětín je na Václavském náměstí zachycený vůz T3M #8102 na lince 21. | 9.8.2006
OD zastávky Modřanská rokle stoupá vůz T3R.PV #8153 na lince 21. | 6.6.2004
Po zahájení provozu na trase metra I.B 3. listopadu 1985 je linka přeměněna do polookružní podoby s provozem jen v ranní a odpolední špičce pracovního dne. Nově je vedena v trase: Nádraží Braník – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – Národní třída – Staroměstská – Malostranská – Čechův most – Právnická fakulta – Staroměstská a stejnou cestou zpět do Braníka. Vypravují ji vozovny Pankrác a Motol. Linka 21 je, jako všechny ostatní, obsazována vlaky 2xT3. V této trase vydrží ani ne rok, a od 21. dubna 1986 je zkrácena do trasy Braník, nádraží – Palackého náměstí – Jiráskovo náměstí – Národní třída – Karlovo náměstí – Moráň – Palackého náměstí – Braník, nádraží.

Vůz  T3R.P #8396 vypravený na linku 21 míří k Přístavišti. | 22.4.2012
Z Myslíkovy ulice na Karlovo náměstí odbočuje vůz T6A5 #8615 na lince 21. | 15.5.2004
Počínaje 1. zářím 1991 jsou na linku 21 z úsporných důvodů nasazeny sólo vozy T3. Kromě linky 21 jsou k tomuto datu nasazeny v pracovní dny sólo vozy T3 také na linky 2, 5, 7, 14, 19 a na linku náhradní tramvajové dopravy 32. Již po dvou měsících, je od 22. listopadu 1991 provoz linky 21, v rámci dalších úsporných opatření, zrušen. Jako kompenzace byl špičkový interval linky 17 zkrácen na 6 minut.

Sólo vůz T6A5 #8693 na lince 21 ve smyčce Nádraží Braník. | 15.3.2012
Vůz T6A5 #8702 vypravený na linku 21 míří k zastávce Nádraží Modřany. | 31.5.2007
Linka 21 se znovu v ulicích objevuje 28. května 1995 v souvislosti se zprovozněním nové trati do Modřan. V trase, kterou jezdila v období od 21. dubna 1986 do 22. listopadu 1991. Nasazeny sem byly vlaky 2xT3. Rozsah provozu této linky byl jen v ranní a odpolední špičce pracovního dne. O prázdninách 1995 a prázdninách 1996 jezdila linka 21 z důvodu slabšího vytížení v sestavě 1xT3. Od 4. června 1996 je prodloužena až do konečné Sídliště Modřany. Při komplexní změně linkového vedení dne 9. listopadu 1998 je opět zkrácena do obratiště Nádraží Braník a od 26. května 1999 jsou na linku 21 nasazeny sólo vozy T3 a T6A5. O letních prázdninách 1999 a prázdninách 2000 je provoz linky 21 zrušen. Následně je od 4. září 2000 opět prodloužena do Modřan.

Od 1. září 2001 je linka v provozu v ranní a odpolední přepravní špičce všedního dne a dále v sobotu od 7:00 do 21:00 a v neděli od 13:00 do 21:00 hodin.

Souprava vozů T3SUCS #7061+7044 překonává v popovodňovém období na lince 21 vlečku do areálu Lihovaru u stejnojmenné zastávky. | 16.9.2002
Souprava vozů T6A5 #8701+8702 vypravená na linku 21 vyčkává na uvolnění smyčky Smíchovské nádraží. | 13.10.2002
Když v srpnu 2002 zasahuje Prahu ničivá povodeň je mimo provoz velká část metra, mimo provoz jsou také některé tramvajové tratě. Přestože je v rámci úsporných opatření provoz linky 21 přes prázdniny 2002 provoz linky zrušen, je v reakci na popovodňový stav její provoz předčasně, již 26. srpna 2002 obnoven. Linka jezdí v trase Nádraží Braník – Palackého náměstí – Myslíkova – Národní divadlo – Újezd – Anděl – Hlubočepy. V celodenním provozu je obsazována vlaky 2xT3, případně 2xT6. Od 17. září 2002 je pak zkrácena do trasy Nádraží Braník – Smíchovské nádraží, přičemž byla ponechána trasa přes Myslíkovu a Újezd. Od 23. prosince 2002 byla linka 21 vedena v trase Nádraží Braník – Jiráskovo náměstí – Národní divadlo – Myslíkova – Jiráskovo náměstí – Nádraží Braník. Linka jezdila nadále po celý týden v sestavě 2xT3, 2xT6. Až 17. února 2003 se linka 21 vrátila do své původní, „před povodňové“ trasy. Opět jezdí jen ve špičce pracovního dne a vrací se sem provoz vozů sólo. V říjnu 2003 je linka 21 obsazována vlaky 2xT3, 2xT6.

Vůz KT8D5 #9015 vypravený na linku 2+ zachycený ve smyčce Levského. | 8.4.2008
Vůz KT8D5.RN2P #9066 vypravený na linku 21 překonává povrchovou výhybku Pražské strojírny u zastávky Urxova. | 20.3.2016
Od 1. září 2006 jezdí linka 21 v období ranní a odpolední špičky pracovního dne a také o víkendech. K 29. listopadu 2009 je opět zkrácena do smyčky Nádraží Braník. Provozována je ve stejném rozsahu, jako před tímto datem. Asi jako kompenzace za odebranou linku 16 z branické radiály, je linka 21 vypravována v ranní špičce v sestavě 2xT3, odpolední výjezdy jsou již v sestavě 1xT3. Provoz dvojic však trvá jen do zimních prázdnin. Pak jezdí linka 21 opět trvale v sólo provozu. Když je v roce 2011 oslabený provoz linky 17 z důvodu opravy nábřeží u Národního divadla, jsou na linku 21 vypravovány v pracovní dny vlaky 2xT3, 2xT6 a vozovna Hloubětín se podílí na vypravování této linky vozy KT8. V rámci této výluky linka 21 jezdí v trase Nádraží Braník – Palackého náměstí - Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Karlovo náměstí – Moráň – Palackého náměstí – Nádraží Braník.

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9220 zachycený na lince 21 ve smyčce Nádraží Braník. | 20.4.2011
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9369 odbočuje na lince 21 na Palackého most. | 29.11.2017
Od 1. září 2012 je linka 21 zrušena. Na scénu se vrací v lednu 2016. kdy číslo 21 obdržela náhradní linka, jezdící v trase Modřany – Braník – Moráň – Jindřišská – Masarykovo nádrží – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí – Podbaba. Důvodem je výluka na křižovatce Florenc. Linka 21 zde nahrazuje dočasně zrušenou linku 8 a dále posiluje oslabenou linku 3. Ve všední dny jezdí na lince 21 vlaky 2xT, o víkendech pak 1xT. Po ukončení této výluky v únoru 2016 je linka 21 změněna do trasy Nádraží Braník – Moráň – Jindřišská – Florenc – Křižíkova – Urxova, kde je ukončena na kolejové spojce Pražské strojírny. Vzhledem k ukončení v Urxově nebylo možno na linku 21 nasadit nic jiného, nežli vozy KT8D5.RN2P. Její role spočívá v posílení oslabené linky 3. Takto jezdí do dubna 2016. K obnovení provozu stálé linky 21 dochází k 28. srpnu 2016. Její trasa dostává podobu: Sídliště Modřany – Palackého náměstí – Zborovská – Anděl – Kotlářka. Linka jezdí jen ve špičce pracovního dne a je obsazována vozy sólo. Poté, do dojde k posílení provozu linky 15 nasazením dvojic, se stává linka 21 na Kotlářku kapacitně nadbytečnou. Proto je od 27. března 2017 z Anděla odkloněna přes Křižovou na Radlickou. Během letních prázdnin 2017, prázdnin 2018 a prázdnin 2019 je mimo provoz. V souvislosti s havarijním stavem tramvajové tratě v ulici Za Ženskými domovy je od obnovení provozu po prázdninách 2019 (od 2. září 2019) linka ze zastávky Anděl odkloněna do obratiště Smíchovské nádraží. Na svou pravidelnou trasu se vrací 23. září 2019. Při výlukových činnostech, kdy je oslaben provoz na branické radiále, jsou na lince 21 k vidění i vlaky 2xT. Od srpna 2016 do konce roku 2018 tomu bylo již 2x.

Text: František Zahnáš a redakce

Související články:
 Tramvajová linka 19
 Tramvajová linka 12
 Tramvajová linka 15
 Tramvajová linka 10
 Tramvajová linka 9
 Tramvajová linka 35
 Tramvajová linka 17
 Tramvajová linka 3
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 poprvé v provozu
 Tramvajová linka 24
 Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Zenklově ulici
 Přestávky řidičů tramvají
 Projekt organizace pražské MHD 1967 aneb Co by se stalo, kdyby...
 Praha 1963: Zkoušky »tunelového provozu«
 Tramvajová linka 8
 Tramvajová linka 18
 Tramvajová linka 11
 Tramvajová linka 7
 Statistika nuda je... aneb jak budeme jezdit od září 2016
 Tramvajová linka 5
 Tramvajová linka 4
 V roce 1974 dojezdily v Praze dvounápravové tramvaje
 Tramvajová linka 1
 Tramvajová linka 25
 Provoz tramvají během MS v ledním hokeji 1972
 Tramvajová linka 2
 Jak pražské koleje opouštěly vozy T1
 Tramvajová linka 16
 Předpisy a přezkoušení DP Praha
 Tramvajová linka 20
 Tramvajová linka 14
 Tramvajová linka 30
 Tramvajová linka 13
 Tramvajová linka 22
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 opět v provozu
 Tramvajová linka 27
 Tramvajová linka 26
 Tramvajová linka 29
 Tramvajová linka 32
 Tramvajová linka 6
 Tramvajová linka 31
 Když Prahu ovládla Téčka
 Tramvajová linka 28
 Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14 v nočním provozu
 Noční provoz tramvají nejen na Štědrý den a Silvestra
 Náhradní tramvajová doprava za metro
 Provoz - archivní data vypravení
 Povolání: řidič tramvaje
 Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024