Pohlednice Pražských tramvají... ...od zaniklé Korytničky

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...od zaniklé Korytničky


Korytnica kúpele zachovaná výpravní budova, objekt WC a nákladiště. | 21.4.2015
Nákladiště s objektem WC ve stanici Korytnica kúpele. | 21.4.2015 Korytnica - kúpele zachovaná výpravní budova v pohledu od kolejiště. | 21.4.2015 Místy nalezneme v trase Korytničky zachované pražce. | 21.4.2015 Korytnica - kúpele zachovaná výpravní budova. | 21.4.2015 Objekt někdejších WC na nádraží Korytnica kúpele. | 21.4.2015
Poházené vytrhané pražce u nádraží Korytnica kúpele. | 21.4.2015 Těleso tratě v úseku Korytnica kúpele - Liptovská Osada Patočiny. | 21.4.2015 Opěrná zeď z kyklopského zdiva nad vozovkou silnice. | 21.4.2015 Mechem zarůstající opěrná zeď. | 21.4.2015 Těleso tratě v úseku Korytnica kúpele - Liptovská Osada Patočiny. | 21.4.2015
Propustek pod tratí v úseku Korytnica kúpele - Liptovská Osada Patočiny. | 21.4.2015
Propustek pod tratí v úseku Korytnica kúpele - Liptovská Osada Patočiny. | 21.4.2015 Propustek pod tratí v úseku Korytnica kúpele - Liptovská Osada Patočiny. | 21.4.2015 Těleso tratě v úseku Korytnica kúpele - Liptovská Osada Patočiny. | 21.4.2015 Těleso tratě vedlo místy poměrně vysoko nad vozovkou. | 21.4.2015 Opěrná zeď tělesa tratě v úseku Korytnica kúpele - Liptovská Osada Patočiny nad vozovkou. | 21.4.2015
Opěrná zeď tělesa tratě v úseku Korytnica kúpele - Liptovská Osada Patočiny nad vozovkou. | 21.4.2015 Těleso tratě v úseku Korytnica kúpele - Liptovská Osada Patočiny. | 21.4.2015 Těleso tratě v úseku Korytnica kúpele - Liptovská Osada Patočiny. | 21.4.2015 Těleso tratě v úseku Korytnica kúpele - Liptovská Osada Patočiny. | 21.4.2015 Opěrná zeď tělesa tratě v úseku Korytnica kúpele - Liptovská Osada Patočiny nad vozovkou. | 21.4.2015
Opěrná zeď tělesa tratě v úseku Korytnica kúpele - Liptovská Osada Patočiny nad vozovkou. | 21.4.2015
Při našich cestách za lyžováním do Nízkých Tater jsme pravidelně míjeli v Ružomberoku před nádražní budovou pomník s vystavenou úzkorozchodnou železniční lokomotivou. Proč tam je, vrtalo nám hlavou. Jenže, jak už to tak bývá, vždy pro nás na Slovensku bylo něco důležitějšího, takže až po pár letech jsme se vůbec dostali k tomu, abychom začali zjišťovat, proč tam ten pomník vůbec je. Jen tak na okraj se sluší poznamenat, že když jsme se v roce 2015 konečně odhodlali projít po trase zrušené úzkorozchodné železnice, spřádali jsme itinerář cesty u snídaně v hotelu, který pár měsíců poté podlehl masivnímu požáru. No a po pár měsících se i opuštěné a zarůstající železniční těleso začalo proměňovat na cyklostezku.

Na úvod je asi důležité poznamenat, že k těm menším (tedy rozuměj úzkorozchodným) železničním tratím měli jejich zaměstnanci i uživatelé vždy jakýsi pozitivnější, domáčtější vztah. Svědčí o tom také to, jak si je zdrobněle pojmenovávali. O stále provozované trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha slyšíme jako o Osoblažce, o zaniklé trati Frýdlant v Čechách – Heřmanice se mluví jako o Heřmaničce. Korytnička pak spojovala malebným údolím říčky Revúce slovenský Ružomberok s lázněmi Korytnice. Původní, následně zamítnuté, plány předpokládaly, že Ružomberok s Banskou Bystricí propojí železniční trať standardního rozchodu. Následně byl realizován alespoň 23,5 km dlouhý úsek z Ružomberku údolím říčky Revúce a Korytnickou dolinou do lázní Korytnica v podobě tratě o rozchodu 760 mm Ružomberok – Korytnica.

Stavbu tratě zrealizovala firma Mandel a Révész z Budapešti. Přestože šlo o úzkokolejnou trať, která se lépe dokáže přizpůsobit terénu, vyžádala si stavba nakonec takřka 300 umělých staveb. Do tohoto počtu jsou zahrnuty i všechny budovy. Trať překonávala 38 propustků a 6 ocelových mostů o délce od 14,5 do 75 metrů. Od 0,5 km do 3,5 km měla u Ružomberoku společné těleso s tratí standardního rozchodu.

Slavnostní zahájení provozu proběhlo 5. července 1908 a od tohoto dne byly na trati v provozu tři páry vlaků, přičemž jízda jedním směrem trvala zhruba dvě hodiny. K dispozici byla trojice parních lokomotiv, 8 osobních, 3 poštovní a 35 nákladních vozů. Nechybělo ani 18 oplenových podvozků pro přepravu dřeva. Lokomotivní remízy byly postaveny v Ružomberoku a v Liptovskej Osade.

Až do konce druhé světové války se občas objevily snahy o přestavbu tratě na normální rozchod, a její dostavbu do Banské Bystrice podle původních plánů. Na konci války byla trať poškozená, ještě v roce 1945 se jí však podařilo obnovit.

V srpnu 1958 dorazily do Ružomberku čtyři dieselové lokomotivy T 47.018 až 021. Aby mohly být zařazeny do provozu, došlo k zesílení svršku a od roku 1959 začalo jejich pravidelné nasazování v provozu. V roce 1966 dodala ČKD Praha 10 osobních vozů řady Balm/u, které nahradily staré osobní vozy. V tomto roce také dochází k zastavení nákladní dopravy, kterou na svá bedra přebírají automobily...

Již v roce 1965 byla trať zařazena na seznam neefektivních železničních tratí Československých státních drah. V roce 1973 vypracovalo Železniční rozvojové středisko z Prahy studii alternativního řešení a hodnocení ekonomické efektivnosti tratě. V jejím rámci byl železniční spodek hodnocen jako narušený, železniční svršek pak společně s mosty jako uspokojivý. Propustky se dostaly do kategorie havarijní stav a budovy dokonce do kategorie kritický stav. Dvě varianty spočívající ve zrušení anebo zachování tratě porovnávaly zejména ekonomické aspekty. Na základě výpočtů se například ukázalo, že na plnou náhradu osobní dopravy autobusy postačí 1,42 autobusu. Úplně se pominula skutečnost, že v následujících letech by se trať stala provozovanou technickou památkou.

Protože trať na své trase několikrát křižovala hlavní silnici I/59, kterou bylo v plánu rozšiřovat, dalo se výsledné rozhodnutí vcelku snadno očekávat. Provoz měl být zastaven s koncem GVD 1973/74. A skutečně, jízdní řád platný od 26. května 1974 již uvádí, že doprava na trati 40c Ružomberok – Korytnica - kúpele je toho času zastavena. Na žádost Svazu protifašistických bojovníků, aby trať zůstala v provozu v období oslav třicátého výročí Slovenského národního povstání, bylo datum ukončení provozu odsunuto. Ještě celé léto roku 1974 duněly vlaky údolím říčky Revúce. Dne 28. září 1974 vyjely opravdu naposledy.

V posledních letech provozu byly na trati zřízeny následující zastávky a nákladiště: Korytnica – kúpele, Liptovská Osada – Patočiny, Liptovská Osada – obec, Liptovská Osada, Ružomberok – Podsuchá, Ružomberok – Jazierce, Ružomberok – Trlenská, Ružomberok – Biely potok, Ružomberok – malá stanica, Ružomberok.

Lokomotivy a vozy byly po ukončení provozu předány do Jindřichova Hradce a Frýdlantu.

Do dnešních dnů se z dráhy zachovaly zbytky drážního tělesa, opěrné zdi, propustky, mosty a několik budov. Od roku 2016 pak je těleso tratě postupně upravováno na cyklostezku s poetickým názvem Cyklokorytnička. Zachovaný úsek s kolejemi standardního rozchodu od roku 2017 využívá v letní turistické sezóně vláček přivážející cestující k počátku cyklostezky.

Těleso tratě v úseku Korytnica kúpele - Liptovská Osada Patočiny situované ve stejně niveletě jako vozovka souběžné silnice. | 21.4.2015
Hodně moderní propustek pod tělesem tratě, otázkou je, zda pamatuje i provoz vlaků, nebo byl opraven až pro provoz automobilů po někdejším tělese. | 21.4.2015 Těleso tratě v úseku Korytnica kúpele - Liptovská Osada Patočiny. | 21.4.2015
Zachovaný prospustek pod tělesem tratě v úseku Korytnica kúpele - Liptovská Osada Patočiny. | 21.4.2015 Zachované zbytky technologických zařízení tratě. | 21.4.2015
Těleso tratě v úseku Korytnica kúpele - Liptovská Osada Patočiny. | 21.4.2015 ZAchovaný novodobější propustek pod tělesem tratě. | 21.4.2015
Těleso tratě v úseku Korytnica kúpele - Liptovská Osada Patočiny. | 21.4.2015 Těleso tratě v úseku Korytnica kúpele - Liptovská Osada Patočiny. | 21.4.2015
Opuštěná podkladnice zachovaná v tělese tratě. | 21.4.2015 Další z opuštěných propustků. | 21.4.2015
Další z opuštěných propustků. | 21.4.2015 Před zastávkou Liptovská Osada Patočiny těleso tratě překročilo vozovku na druhou stranu komunikace. | 21.4.2015
Prostor někdejšího kolejiště stanice Liptovská Osada Patočiny. | 21.4.2015 Prostor někdejšího kolejiště stanice Liptovská Osada Patočiny. | 21.4.2015
Prostor někdejšího kolejiště stanice Liptovská Osada Patočiny. | 21.4.2015 Zachovaná výpravní budova Liptovská Osada Patočiny. | 21.4.2015
Zachovaná výpravní budova Liptovská Osada Patočiny. | 21.4.2015 Úsek Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015
Úsek Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015 Úsek Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015
Úsek Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada se zachovanými opěrnými pilíři mostku přes říčku. | 21.4.2015 Úsek Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada se zachovanými opěrnými pilíři mostku přes říčku. | 21.4.2015
Úsek Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015 Úsek Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015
Úsek Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015 Úsek Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada s mostem přes říčku Revúcu. | 21.4.2015
Úsek Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada s mostem přes říčku Revúcu. | 21.4.2015 Úsek Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada s mostem přes říčku Revúcu. | 21.4.2015
Zachované dřevěné pražce mostovky mostu přes říčku Revúcu. | 21.4.2015 Zachovaná podkladnice na pražci. | 21.4.2015
Úsek Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada s mostem přes říčku Revúcu. | 21.4.2015 Úsek Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada s mostem přes říčku Revúcu. | 21.4.2015
Úsek Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada s mostem přes říčku Revúcu. | 21.4.2015 Ložisko mostu. | 21.4.2015
Těleso  tratě v úseku Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015 Těleso  tratě v úseku Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015
V tělese tratě zůstávají místy i po letech zachované dřevěné pražce. | 21.4.2015 Úsek Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada s propustkem pod tělesem tratě. | 21.4.2015 Těleso  tratě v úseku Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015 Těleso  tratě v úseku Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015 Těleso  tratě v úseku Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015
Zabetonované kolejnice... Možná poszůstatek po Korytničce? | 21.4.2015 Zabetonované kolejnice... Možná poszůstatek po Korytničce? | 21.4.2015 Těleso  tratě v úseku Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015 Úsek Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada s propustkem pod tělesem tratě. | 21.4.2015 Těleso tratě v úseku Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015
Těleso tratě v úseku Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015
Těleso tratě v úseku Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015 Těleso tratě v úseku Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015 Těleso tratě v úseku Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015
Těleso tratě v úseku Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015 Těleso tratě v úseku Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015 Zábradlí z kolejnic před mostem přes říčku Revúcu v Liptovské Osadě. | 21.4.2015
Most přes říčku Revúcu v Liptovské Osadě ze zachovanými pražci. | 21.4.2015 Most přes říčku Revúcu v Liptovské Osadě ze zachovanými pražci. | 21.4.2015 Most přes říčku Revúcu v Liptovské Osadě ze zachovanými pražci. | 21.4.2015
Most přes říčku Revúcu v Liptovské Osadě ze zachovanými pražci. | 21.4.2015 Most přes říčku Revúcu v Liptovské Osadě ze zachovanými pražci. | 21.4.2015 Most přes říčku Revúcu v Liptovské Osadě ze zachovanými pražci. | 21.4.2015
Skalní zářez těůesa tratě v Liptovské Osadě. | 21.4.2015
Skalní zářez těůesa tratě v Liptovské Osadě. | 21.4.2015 Těleso tratě v úseku Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015 Kamenný propustek pod tělesem tratě v úseku Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015
Těleso tratě v úseku Liptovská Osada Patočiny - Liptovská Osada. | 21.4.2015 Někdejší těleso tratě podél říčky Revúce slouží jako panelová cesta. | 21.4.2015 Budova stavědla číslo 2 stanice Liptovská Osada. | 21.4.2015
Budova stavědla číslo 2 stanice Liptovská Osada. | 21.4.2015 Budova stavědla číslo 2 stanice Liptovská Osada. | 21.4.2015 Výpravní budova stanice Liptovská Osada. | 21.4.2015
Výpravní budova stanice Liptovská Osada. | 21.4.2015 Zachované skladiště ve stanici Liptovská Osada. | 21.4.2015 Zachované skladiště ve stanici Liptovská Osada. | 21.4.2015
Objekt někdejšíáho WC ve stanici Liptovská OSada. | 21.4.2015 Budova stavdědla číslo 1 ve stanici Liptovská Osada. | 21.4.2015 Budova stavdědla číslo 1 ve stanici Liptovská Osada v pohledu od kolejiště. | 21.4.2015
Budova stavdědla číslo 1 ve stanici Liptovská Osada. | 21.4.2015
Těleso tratě mezi Liptovskou Osadou a Ružomberokom. | 21.4.2015 Ke stavbě plotu byly využity dřevěné pražce. | 21.4.2015 Zachovaný propustek pod někdejším tělesem tratě. | 21.4.2015 Pozůstatek podřevěním sloupu telegrafního vedení. | 21.4.2015 Těleso tratě mezi Liptovskou Osadou a Ružomberokom. | 21.4.2015
Zachovaný propustek pod někdejším tělesem tratě. | 21.4.2015 Těleso tratě mezi Liptovskou Osadou a Ružomberokom. | 21.4.2015 Zachovaný propustek pod někdejším tělesem tratě. | 21.4.2015 Těleso tratě mezi Liptovskou Osadou a Ružomberokom. | 21.4.2015 Most přes říčku Revúcu v obci Podsuchá zůstal využívaný i po ukončení provozu tratě. | 21.4.2015
Most přes říčku Revúcu v obci Podsuchá zůstal využívaný i po ukončení provozu tratě. | 21.4.2015
Most přes říčku Revúcu v obci Podsuchá zůstal využívaný i po ukončení provozu tratě. | 21.4.2015 Most přes říčku Revúcu v obci Podsuchá zůstal využívaný i po ukončení provozu tratě. | 21.4.2015 Most přes říčku Revúcu v obci Podsuchá zůstal využívaný i po ukončení provozu tratě. | 21.4.2015 Těleso tratě slouží jako chodník pro pěší. | 21.4.2015 I pražce našly nové využití. | 21.4.2015
Těleso tratě v těchto místech znovu překročilo silnici. | 21.4.2015 Vytěžené pražce zarůstají mechem. | 21.4.2015 Zachovaný prospustek pod někdejším tělesem tratě. | 21.4.2015
Zachovaný prospustek pod někdejším tělesem tratě. | 21.4.2015 Těleso tratě slouží jako místní komunikace. | 21.4.2015 Zachovaný prospustek pod někdejším tělesem tratě. | 21.4.2015
Zachovaný prospustek pod někdejším tělesem tratě. | 21.4.2015 Jako cesta využivané těleso tratě. | 21.4.2015 Zachovaný prospustek pod někdejším tělesem tratě. | 21.4.2015
Podle zachovaného letopočtu pošel propustek rekonstrukcí v roce 1955. | 21.4.2015 Trať kopírovala břehy říčky Revúce. | 21.4.2015 Zachovaný prospustek pod někdejším tělesem tratě. | 21.4.2015
Podle zachovaného letopočtu pošel propustek rekonstrukcí v roce 1960. | 21.4.2015 Zachovaný prospustek pod někdejším tělesem tratě. | 21.4.2015 Opuštěné těleso tratě slouží jako polní cesta. | 21.4.2015
Zachovaný prospustek pod někdejším tělesem tratě. | 21.4.2015 Podle zachovaného letopočtu pošel propustek rekonstrukcí v roce 1957. | 21.4.2015 Opuštěné těleso tratě slouží jako polní cesta. | 21.4.2015
Jako zábrana proti vjezdu automobilů na stezku pro pěší zřízené na tělese někdejší tratě slouží ”překvapivě” kolejnice. | 21.4.2015 Jako zábrana proti vjezdu automobilů na stezku pro pěší zřízené na tělese někdejší tratě slouží ”překvapivě” kolejnice. | 21.4.2015 Někdejší železniční těleso posloužilo jako polní cesta. | 21.4.2015
Někdejší železniční těleso posloužilo jako polní cesta. | 21.4.2015 Jako zábrana proti vjezdu automobilů na stezku pro pěší zřízené na tělese někdejší tratě slouží ”překvapivě” kolejnice. | 21.4.2015 Korytnička se v těchto místech znovu vydávala na druhou stranu silnice. | 21.4.2015
Někdejší železniční těleso posloužilo jako polní cesta. | 21.4.2015 Jako zábrana proti vjezdu automobilů na stezku pro pěší zřízené na tělese někdejší tratě slouží ”překvapivě” kolejnice. | 21.4.2015 Opuštěné těleso tratě. | 21.4.2015
Opuštěné těleso tratě. | 21.4.2015 Opuštěné těleso tratě. | 21.4.2015 Trať v celé délce pořád kopírovala hlavní silnici I/59. | 21.4.2015
Děvět z deseti zahradníků v okolí Kofrytničky doporučuje pro zřízení kompostu železniční pražce :-) | 21.4.2015 Most přes říčku Revúcu v místní části Biely Potok. | 21.4.2015 Most přes říčku Revúcu v místní části Biely Potok. | 21.4.2015
Těleso tratě pokračovalo podél břehu říčky Revúce na náspu, který slouží v součastnosti jako základna pro vedení potrubí. | 21.4.2015 Těleso tratě pokračovalo podél břehu říčky Revúce na náspu, který slouží v součastnosti jako základna pro vedení potrubí. | 21.4.2015 Propustek v tělese tratě zachovanými mohutnými trámy pro upevnění kolejnic. | 21.4.2015
Propustek v tělese tratě zachovanými mohutnými trámy pro upevnění kolejnic. | 21.4.2015 Propustek v tělese tratě zachovanými mohutnými trámy pro upevnění kolejnic. | 21.4.2015 Most přes říčku Revúcu v místní části Biely Potok. | 21.4.2015
Těleso tratě bylo zřízeno na náspu. | 21.4.2015 Těleso tratě bylo zřízeno na náspu. | 21.4.2015 Opěrná zeď náspu nad říčkou Revúce. | 21.4.2015
Trať vedla středem obce Biely Potok. | 21.4.2015 Most přes říčku Revúca před místní částí Biely Potok ve směru od Ružomberka. | 21.4.2015 Most přes říčku Revúca před místní částí Biely Potok ve směru od Ružomberka. | 21.4.2015
Most přes říčku Revúca před místní částí Biely Potok ve směru od Ružomberka. | 21.4.2015 Most přes říčku Revúca před místní částí Biely Potok ve směru od Ružomberka. | 21.4.2015 Po tělese tratě není v těchto místech v podatatě asni památky. | 21.4.2015
Opusštěný pražec. | 21.4.2015 Betonové zarážedlo nekompromisně ukončuje koleje standardního rozchodu ve směru od Ružomberku. Následující tříkilometrový úsek tratě standardního rozchodu 1435 mm vedoucí pamatuje existenci úzkorozchodné tratě. V dobách existence úzkokolejky byla na území města zřízena tříkolejnicová a čtyřkolejnicová splítka obou rozchodů, aby vlečky zdejších průmyslových podniků mohly být obsluhovány normálněrozchodnými vlaky. Po zrušení úzkého rozchodu byl standardní rozchod zachován. | 21.4.2015 Opuštěná trať u kamenolomu a bývalé továrny na zápalky. | 21.4.2015
Opuštěná trať u kamenolomu a bývalé továrny na zápalky. | 21.4.2015 Opuštěná trať u kamenolomu a bývalé továrny na zápalky. | 21.4.2015 Opuštěnáá výhybka na konci Šoltésovej ulice. Až do těchto míst, do prostor vybudované zastávky Ružomberok – Zápalkáreň, od roku 2017 opět jezdí v turistické sezóně vláček. | 21.4.2015 Trať podél ulice Za dráhou. | 21.4.2015 Kolejiště stanice Ružomberok malé nádražie. | 21.4.2015
Výpravní budova stanice Ružomberok malé nádražie. | 21.4.2015
Výpravní budova stanice Ružomberok malé nádražie. | 21.4.2015 Výpravní budova stanice Ružomberok malé nádražie. | 21.4.2015 Výpravní budova stanice Ružomberok malé nádražie. | 21.4.2015 Kolejiště stanice Ružomberok malé nádražie v pohledu do Korytnickej doliny. | 21.4.2015 Napojení vleček u stanice Ružomberok malé nádražie. | 21.4.2015
Napojení vleček u stanice Ružomberok malé nádražie. | 21.4.2015 POmník s lokomotivou U 37.006 před nádražím v Ružomberoku zbudovaný v roce 1969. | 21.4.2015 Úsek Ružomberok malé nádražie - Ružomberok podél ulice Za dráhou. | 21.4.2015
Úsek Ružomberok malé nádražie - Ružomberok podél ulice Za dráhou. | 21.4.2015 Úsek Ružomberok malé nádražie - Ružomberok podél ulice Za dráhou. | 21.4.2015
Úsek Ružomberok malé nádražie - Ružomberok podél ulice Za dráhou. | 21.4.2015 Úsek Ružomberok - Ružomberok malé nádražie s mostem přes řeku Váh, kde byly v podobě splítky vedeny oba kolejové rozchody. | 21.4.2015
Úsek Ružomberok - Ružomberok malé nádražie s mostem přes řeku Váh, kde byly v podobě splítky vedeny oba kolejové rozchody. | 21.4.2015 Úsek Ružomberok - Ružomberok malé nádražie s mostem přes řeku Váh, kde byly v podobě splítky vedeny oba kolejové rozchody. | 21.4.2015 Úsek Ružomberok - Ružomberok malé nádražie s mostem přes řeku Váh, kde byly v podobě splítky vedeny oba kolejové rozchody. | 21.4.2015 Prostor někdejšího úzkorozchodného nádraží Ružomberok, za zády fotografa koleje mířily do budovy výtopny o třech stáních, která byla v roce 2008 srovnána se zemí. | 21.4.2015 Výpravní budova nádraží Ružomberok. | 21.4.2015
Výpravní budova nádraží Ružomberok. | 21.4.2015

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024