Smyčka Depo Hostivař; projekt

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Depo Hostivař; projekt


Vizualizace budoucího obratiště Depo Hostivař v pohledu od Černokostelecké ulice. Na vizualoizaci jsou patrná nástupiště zastávek zachovaných také na hlavní trati na Černokostelecké ulici. Zastávky jsou zkráceny na délku jednoho vlaku a umístěny vždy za sjezdovou výhybku z obratiště v obou směrech jízdy.

Dne 15. března 2022 byla oficiálně zahájena výstavba tramvajové smyčky Depo Hostivař u stejnojmenné stanice metra. Smyčka bude mít celkem 1,251 kilometru kolejí, zhruba třetina bude zatravněna. Stavba potrvá 5,5 měsíce, smyčka by měla být zprovozněna do konce letošního srpna. Zhotovitelem je společnost EUROVIA CS, náklady na výstavbu smyčky činí 193,96 milionů korun.

Letecký snímek stávajícího prostoru obratiště Depo Hostivař v pohledu jako na předešlé vizualizaci, tedy od Černokostelecké ulice.
Vizualizace budoucího obratiště Depo Hostivař v pohledu od železniční tratě a výtažné koleje metra. Dominantou snímku je parkovací dům, který vyroste na místě dosavadního zaměstnaneckého a P+R parkoviště. Stavbu se však nepodařilo časově zkoordinovat s výstavbou obratiště. Tramvaj manipuluje u nástupiště na vnitřní koleji, které by mělo sloužit pouze jako výstupní.
Letecký snímek stávajícího prostoru obratiště Depo Hostivař v pohledu jako na předešlé vizualizaci, tedy od železniční tratě a výtažné koleje metra.
Zákres schématu kolejového uspořádání obratiště Depo Hostivař do letecké mapy. Nástupiště na vnější koleji by mělo sloužit jako nácestná zastávka pro vlaky mířící přes obratiště ve směru z centra. Nástupiště na střední koleji by pak mělo sloužit jako nácestná zastávka pro vlaky ve směru do centra a zároveň jako nástupní zastávka pro vlaky ve smyčce začínající. Nástupiště vnitřní koleje pak budou sloužit jako výstupní zastávka pro vlaky zde ukončené.
Letecký snímek stávající dispozice prostoru obratiště Depo Hostivař.
Schéma kolejového uspořádání obratiště Depo Hostivař. Nástupiště na vnější koleji by mělo sloužit jako nácestná zastávka pro vlaky mířící přes obratiště ve směru z centra. Nástupiště na střední koleji by pak mělo sloužit jako nácestná zastávka pro vlaky ve směru do centra a zároveň jako nástupní zastávka pro vlaky ve smyčce začínající. Nástupiště vnitřní koleje pak budou sloužit jako výstupní zastávka pro vlaky zde ukončené.
Noční snímek ještě pouze autobusového obratiště Depo Hostivař, pár dní před zahájením výstavby tramvajové části. Tato část zastřešení nástupišť bude ubourána. | 13.3.2022
Noční snímek ještě pouze autobusového obratiště Depo Hostivař, pár dní před zahájením výstavby tramvajové části. | 13.3.2022
Výstavba tramvajového obratiště Depo Hostivař. | 28.3.2022
Výstavba tramvajového obratiště Depo Hostivař. | 28.3.2022
Výstavba tramvajového obratiště Depo Hostivař. | 28.3.2022
Výstavba tramvajového obratiště Depo Hostivař. | 28.3.2022
Autobus Scania CL94UB OmniLink #1309 dopravce Arriva Praha na lince 223 vjíždí do autobusového obratiště Depo Hostivař. Na pozadí autobusu je v levé části vidět zarážedlo výtažné koleje metra a vpravo pak označník tramvajové zastávky Depo Hostivař na hlavní trati ve směru z centra. | 28.3.2011
Autobus Mercedes-Benz Citaro O 530 I #1766 dopravce STENBUS zachycený na lince 263 v obratišti Depo Hostivař. | 19.4.2013
Autobus Škoda 21Ab #1775 dopravce STENBUS na lince 263 opouští obratiště Depo Hostivař. | 23.3.2010
Autobus Renault Citybus 12M 2070 #1790 dopravce STENBUS odstavený na manipulační ploše obratiště Depo Hostivař. | 19.6.2013
Karosa B951E.1713 #4120 na lince 266 odbavuje cestující v nástupní zastávce Depo Hostivař. | 8.1.2015
V poslední den provozu autobusů Karosa B732 v Praze připravil pražský Dopravní podnik pro fanoušky možnost vyfotografování si posledních zástupců v autobusovém obratišti Depo Hostivař. Fotografovi tak pózují autobusy Karosa B732.1658 #7096 a Karosa B732.1654 #5897. | 19.4.2013
Stanice metra Depo Hostivař byla uvedena do provozu v roce 2006 a od počátku sloužila zejména jako přestupní terminál na autobusovou dopravu. Nejprve zde byly ukončeny v hojné míře i příměstské linky, postupem času došlo k ukončení převážně městských linek autobusů. Příměstské linky byly přesunuty na Háje, kam se ukázala dojezdová trasa jako časově výhodnější – ve směru na Depo Hostivař autobusy stály v kolonách v Kutnohorské ulici. Rozsah zpevněných ploch autobusové dopravy se, s ohledem na rozsah současného provozu jeví jako mírně předimenzovaný. V prostoru je situováno povrchové záchytné parkoviště P+R a parkoviště pro zaměstnance Dopravního podniku Praha. Při výstavbě stanice metra nebylo uvažováno s intenzivním přestupem na tramvajové linky, zastávky tramvají na Černokostelecké ulici, v docházkové vzdálenosti cca 400 metrů, byly ale z původního jména Hutní základna přejmenovány na Depo Hostivař.

O tramvajové smyčce u Depa Hostivař se hovoří dlouhodobě. Idea jejího vzniku byla vyvolána námětem na výstavbu tramvajové tratě do Štěrbohol již okolo roku 2008. Vznikla ne zcela reálná studie a následně vše usnulo až do oživení myšlenky na výstavbu tratě do Štěrbohol v roce 2016.

Spolu s tramvajovou smyčkou Depo Hostivař se změní dispozice stejnojmenného autobusového obratiště. Nástupní i výstupní zastávky a odstavné plochy pro autobusy budou umístěny uvnitř tramvajové smyčky. Napojení smyčky Depo Hostivař na stávající tramvajovou trať v Černokostelecké ulici bude zhruba 100 metrů před křižovatkou Černokostelecké a Sazečské ulice zhruba v prostoru stávajících tramvajových zastávek Depo Hostivař. Nové tramvajové obratiště bude mít kapacitu odstavných kolejí pro celkem až pět tramvají typu 15T. Povrch tramvajové trati ve smyčce bude v prostoru zastávek dlážděný, v prostoru odstavů tramvajových souprav s mlatovým krytem, přejezdy pro nekolejovou dopravu budou s asfaltovým krytem a ve zbylé části bude tramvajová trať zatravněna. Tramvajová trať bude zřízena na příčných pražcích. Na hlavní trati zůstane i v prostoru křižovatky zachován kryt otevřeného kolejového svršku.

Kolejiště bude v maximální možné míře zatravněno a v nových a upravovaných plochách zeleně mimo kolejí a komunikací proběhne výsadba nových stromů. Počet kolejí a uspořádání smyčky odpovídá požadavku na umožnění ukončení linek a současně i zajíždění linek projíždějících po Černokostelecké ulici, proto zde mají tramvaje navrženy tři nástupiště – pro výstup, pro nástup směr do centra a pro nástup směr z centra. Čtvrté nástupiště bez kolejí bude sloužit autobusovým linkám. Tramvajová smyčka bude jednokolejná s dvojicí předjízdných kolejí. Vnější kolej bude mít délku cca 490 m. Po jejím dokončení přibude v tramvajové síti 12 nových výhybek (6 na vjezdovém kolejovém trojúhelníku) z čehož jich bude 6 ve smyčce.

V této podobě bude smyčka připravena na případné prodloužení tramvajové tratě do Štěrbohol a ukončování spojů i z této strany. Podoba smyčky, tedy počet kolejí a nástupišť, a také rozsah zeleně, byly určeny již v roce 2016 na základě studie, ze které byla tehdejším náměstkem primátorky pro dopravu Petrem Dolínkem vybrána varianta nejvíce vyhovující Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy z hlediska zeleně a veřejného prostoru a organizace ROPID z hlediska organizace dopravy.

Tramvajová smyčka Depo Hostivař a upravené autobusové obratiště je první stavbou z nové podoby přestupního terminálu, který zde vznikne. Místo stávajícího povrchového záchytného parkoviště bude následně zřízen parkovací dům P+R až se 649 stáními pro auta. Na základě koncepčních úvah a studií IPR, Prahy 10 a Správy železnic vznikne železniční zastávka pro linky S49, S61 i S71, jejíž podoba se teprve stabilizuje. Zastávka by měla být zřízena na konci roku 2024. Díky těmto navazujícím stavbám se výrazně zlepší přestupní vazby mezi jednotlivými druhy dopravy a zvýší se atraktivita dopravního terminálu.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024