Trať Vinohradská - Václavské náměstí projekt

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Vinohradská - Václavské náměstí
projekt


Vizualizace nové podoby horní poloviny Václavského náměstí s tramvajovou tratí a vozem Škoda 52T ForCity Plus Praha.

Nová tramvajová trať má za cíl doplnění stávající sítě tramvajových tratí v centru Prahy, což významně přispěje ke zvýšení dostupnosti a komfortu cestování městskou hromadnou dopravou v širším centru Prahy.

Vizualizace nové podoby horní poloviny Václavského náměstí s tramvajovou tratí a vozem Škoda 52T ForCity Plus Praha.
Vizualizace nové podoby horní poloviny Václavského náměstí s tramvajovou tratí.
Vizualizace nové podoby horní poloviny Václavského náměstí s tramvajovou tratí.
Vizualizace nové podoby horní poloviny Václavského náměstí s tramvajovou tratí.
Vizualizace nové podoby horní poloviny Václavského náměstí s tramvajovou tratí.
Vizualizace nové podoby horní poloviny Václavského náměstí s tramvajovou tratí.
Vizualizace nové podoby horní poloviny Václavského náměstí s tramvajovou tratí.
Vizualizace nové podoby horní poloviny Václavského náměstí s tramvajovou tratí.
Vizualizace nové podoby horní poloviny Václavského náměstí s tramvajovou tratí.
Propojením stávajících tratí v Jindřišské a Vodičkově ulici na jednom a Vinohradské a Škrétově ulici na druhém konci řešeného území vznikne nové systémové spojení tramvajových tratí, které v současné síti citelně chybí. Vznikne možnost zcela nových trasování linek, které poskytnou přímá spojení v relacích dnes přes geografickou blízkost komplikovaně dostupných a vyžadujících dlouhé pěší docházky či přestupy mezi povrchovou dopravou a hluboko uloženými trasami metra A a B i pro relativně krátké cesty. Pro cestující tak dojde výstavbou krátkého propojení o délce necelého kilometru k zásadnímu zlepšení dopravní obsluhy.

Umístění tramvajové trati přímo na Václavském náměstí je v souladu s celkovou podobou náměstí, která vzešla z urbanisticko – architektonické soutěže v roce 2005, a dle které již byla realizována spodní část mezi Vodičkovou a Můstkem. Detail uspořádání tramvajové trati podrobně specifikoval aktualizovaný návrh ateliéru Jakub Cigler architekti schválený Radou hl. m. Prahy v roce 2019.

Prostor napojení tramvajové trati přes Wilsonovu ulici přes tzv. Muzejní oázu do Vinohradské ulice byl architektonicky zpracován Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a procesně je připravován jako koordinovaná akce TT Muzeum. Obě procesně oddělené akce tvoří společný funkční celek s plánovaným dokončením v roce 2027.

Z čistě technického pohledu bude zřízena dvoukolejná tramvajová trať, v prostoru Václavského náměstí však budou koleje od sebe netradičně více vzdáleny a mezi nimi se bude nacházet pás pro pěší. Mezi stávajícím stromořadím a tramvajovými kolejemi vzniknou po obou stranách nová stromořadí s celkem 67 novými stromy.

Vedení tramvajové tratě vyvolá mimo jiné změny v umístění vstupů do podchodů metra ve středu a na horním konci náměstí. Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy jsou v rámci projektu tramvajové trati řešeny všechny plochy, do kterých stavba trati zasáhne, což zahrnuje v zásadě prostor původních vozovek a středového pásu včetně podzemních sítí a zařízení.

Mezi vyvolanými součástmi akce jsou rovněž dva zásadní objekty pod povrchem s významným vlivem na dobu výstavby. Prvním z nich je nová retenční nádrž, která v návaznosti se standardy hospodaření s dešťovou vodou bude umístěna ve středu náměstí a bude sloužit k akumulaci dešťových vod a jejich následnému využití pro zalévání stromořadí na náměstí. Druhou je oprava stropní desky vestibulu stanice metra Muzeum, který pochází z první poloviny 70. let a je zatížen intenzivní dopravou, což již způsobilo potřebu dílčích zesílení. Před výstavbou tramvajové trati bude v dotčené části provedena rozsáhlejší oprava.

Nově budovaná infrastruktura v majetku hlavního města Prahy realizovaná v rámci projektu tramvajové trati na Václavském náměstí je procesně zajištěna odborem investic hlavního města Prahy, byť technicky musí být součástí akce. Plochy současných chodníků jsou upravovány v rámci navazující akce Technické správy komunikací. Dále v prostoru Václavského náměstí probíhají koordinované akce jiných investorů, zejména vodovody (Pražská vodohospodářská společnost) a kabelové trasy nízkého napětí (Pražská Energetika), tyto přeložky sítí byly zahájeny v předstihu již na jaře 2024. Ke změnám dojde i v podchodech metra v polovině a na horním konci Václavského náměstí, kde proběhne obnova podhledů jako samostatná navazující akce, v podchodu Muzeum pak bude zřízeno i nové středisko dopravních informací a WC.

Po dokončení stavby dojde k úpravě linkového vedení tramvají a ke zřízení nových zastávek. Předpokládaný návrh linkového vedení po dokončení stavby zpracovala organizace ROPID a je ke stažení ve formátu PDF zde.

Výstavba tramvajové trati je procesně předmětem dvou investičních akcí, a to TT Václavské náměstí (zahrnuje prostor Václavského náměstí až po napojení na koleje položené v předstihu v roce 2018 vedle budovy Národního muzea) a TT Muzeum zahrnující napojení do Vinohradské ulice.

Akce budou dokončeny a celá trať uvedena do provozu v roce 2027.

Po celou dobu stavby bude vždy zachována možnost obsluhy provozoven a institucí v dotčených ulicích. V průběhu stavby bude vždy umožněn provoz na magistrále dvěma pruhy a vždy bude umožněn příjezd na Václavské náměstí. V jednotlivých etapách bude po nezbytně nutnou dobu uzavřena Vodičkova ulice mezi Palackého ulicí a Václavským náměstím a Vinohradská ulice mezi Wilsonovou a Legerovou ulicí, přičemž pro provozovny a instituce v daných úsecích bude zajištěna nutná obsluha a zásobování.

Předpokládaný průběh stavby:

 • 05/2024: Zahájení přípravných prací jiných investorů – vodovodní řady PVS, a.s.
 • 29. 6. 2024: Zahájení stavby TT Václavské náměstí
 • 29. 6. 2024 – září 2024: výluka tramvajové dopravy na trati křížící Václavské náměstí a dopravní omezení ve Vodičkově ulici
 • 07/2024 – 06/2027: Práce na akci na Václavském náměstí při zachování dopravní obsluhy a v oblasti Wilsonovy ulice, kde budou vždy průjezdné dva jízdní pruhy
 • 07/2025 – 06/2027: Práce na akci TT Muzeum v oblasti Vinohradské a Legerovy ulice
 • 06/2027: Dokončení stavby a uvedení do provozu
 • Tramvajová trať Vinohradská - Václavské náměstí:
  Přehledná situace tramvajové trati na Václavském náměstí a tramvajové trati Muzeum

  Text: Tisková zpráva DPP a archiv
  Zdroj vizualizací: Jakub Cigler Architekti

  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024