Jednojazykové výhybky

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Jednojazykové výhybky


Klasická výhybka se skládá z výměny, srdcovky a spojovacích kusů kolejnic. Ve výhybkové výměně dochází k rozvětvení kolejí, řekl by nám k pojmu výhybka jistě nějaký naučný slovník.

Když byl v roce 1927 vyvinut konstrukčně velmi jednoduchý systém SPS, zřejmě jen málokdo tušil, že jeho charakterický čep - viditelný u kořene jazyka výhybky - budeme v pražských ulicích používat i za dalších osm desítek let. Čep umístěný ve výhybce umožňuje - po jednoduché manipulaci - vyjmutí opotřebovaného jazyku výhybky a jeho následnou náhradu novým. Následně vyvinutá a konstrukčně značně dokonalejší výhybka s pružnými jazyky tuto možnost opustila, což se ukázalo nešťastným řešením. Jakákoliv výměna opotřebovaného jazyku tak znamenala také rozkopání vozovky a vyjmutí celé výhybky. Proto novější typy výhybek s pružnými jazyky mají jazyky upevněné šrouby a opět je jejich možná snadná výměna, po uvolnění přidržovacích šroubů. Dokonce jde o jednodušší manipulaci, než-li v případě výhybek čepových.

Protože jazyk výhybky je vlastně nejopotřebovávanější částí výhybek, existuje samozřejmá snaha snížení nákladů na jejich výměnu. Prostým řešením - do výhybek je umístěn pouze jeden pohyblivý jazyk, druhý je nahrazen prodlouženou srdcovkovou částí. Pohyblivý jazyk bývá umístěn vždy na vnější straně oblouku odbočení, následujícího za výhybkou. Pokud se tedy trať větví na přímé pokračování a pravý oblouk, pak je jazyk v levé kolejnici. Pokud trať pokračuje levým obloukem a přímým pokračováním, jazyk je umístěn v pravé kolejnici.

Jednojazykové výhybky již vyzkoušela většina českých dopravních podniků provozujících tramvajovou dopravu. S většími i menšími úspěchy. Jako poslední je v řadě Praha.

Jednojazyková výhybka v kolejové harfě vozovny Pankrác
Jednojazyková výhybka v kolejové harfě vozovny Pankrác
Kolejovou harfu vozovny Pankrác čeká kompletní rekonstrukce, při níž dojde k úpravě současného kolejového uspořádání, jehož součástí bude nová matiční kolej, z níž budou odbočovat již jen přímo pokračující koleje do odstavných lodí. Na této matiční koleji se počítá s instalací jednojazykových výhybek. A protože jde v pražských podmínkách o nové kolejové zařízení, musí se samozřejmě důkladně vyzkoušet. Samozřejmě v prostoru stávající kolejové harfy vozovny Pankrác. 30. listopadu 2002 v 7,00 hodin proto začala krátkodobá výluka 1. - 8. koleje vozovny Pankrác a do 17,00 hodiny 1. prosince 2002 byla stávající výhybka, umožňující rozjezd z objízdné koleje na 4. - 8. kolej nahrazena jednojazykovou výhybkou.

Výhybka je použita pro pravé odbočení a tvoří ji jazyková půlvýměna a srdcovková půlvýměna. Při příjezdu k výhybce ve směru proti hrotu se vlevo nachází jazyk a vpravo srdcovková část. Jazyk se přestavuje stavěcím klíčem, otvor pro ovládání není mezi kolejnicemi, ale vlevo od jazyka (při pohledu proti hrotu jazyka). Pro jízdu přes výhybku platí všechna ustanovení předpisu D 1/2 s tím, že povinnosti vztažené k jazykům výhybky se na této výhybce uplatní pro jeden jazyk.

Fotografie: © Pražské tramvaje


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024