Rekonstrukce smyčky Vápenka a vjezdu do vozovny Žižkov v roce 2007

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Rekonstrukce smyčky Vápenka
a vjezdu do vozovny Žižkov v roce 2007


Během prázdninového provozu probíhají každoročně rozsáhlé rekonstrukce významných kolejových konstrukcí, jelikož letní měsíce se sníženým vypravením a poptávkou po dopravě z řad cestujících k tomu přímo vybízí. Nejinak tomu bylo i v roce 2007, kdy probíhala rekonstrukce části obratiště Vápenka a vjezdu do vozovny Žižkov.

Rekonstrukce obratiště Vápenka a vjezdu do vozovny Žižkov navazuje na v loňském roce rekonstruovanou část obratiště, jenž byla součástí stavby Koněvova - Vápenka a přilehlé křižovatky Ohrada. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce obratiště Vápenka zahrnující úpravy na Koněvově ulici v rozsahu ulic Na Vápence - Loudova (prostor podél zastávky Vápenka do centra), rekonstrukce části obratiště v ulici Loudova (zde byla akce koordinována s rekonstrukci vodovodu společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s.) a křižovatkové konstrukce Vápenka, včetně manipulační tratě v ulici Na Vápence až ke vjezdovému trojúhelníku vozovny Žižkov. Nepříliš šťastné rozhodnutí rekonstruovat obratiště Vápenka a manipulační trať ve dvou etapách donutilo v loňském roce stavbaře provizorně napojit pravý oblouk smyčky z Loudovy do Biskupcovy ulice, na původní traťové koleje, aby jej v roce 2007 opět vybourávali. Zejména do očí bijící bylo dočasné napojení vjezdových kolejí vozovny Žižkov v kompletně nově rekonstruované ulici Na Vápence na vjezdový trojúhelník vozovny Žižkov nacházející se v havarijním stavu, aby je s velkou pompou po roce opět předělávali.

V rámci rekonstrukce obratiště Vápenka a vjezdového trojúhelníku vozovny Žižkov uskutečněné v období 30. června - 9. srpna 2007 a prováděné firmou Hans Wendel došlo k rekonstrukci kolejového lože v prostoru manipulačních kolejí obratiště Vápenka v ulici Biskupcova v úseku Loudova - Na Vápence a v ulici Na Vápence v rozsahu Biskupcova - Koněvova. Konstrukce tramvajové tratě v Biskupcově ulici je v novém stavu klasické konstrukce se stojinovou žlábkovou kolejnicí uloženou na betonových, resp. dřevěných pražcích položená ve štěrkovém loži doplněná o protihlukové izolační prvky.

V ulici Na Vápence došlo k opětovnému odfrézování asfaltového krytu a vybourání kolejové konstrukce opravené v roce 2006, čímž mohlo dojít k rozšíření osové vzdálenosti kolejí v celém úseku. V důsledku to znamenalo napřímení vjezdové koleje do vozovny Žižkov a zrušení omezení v potkávání se protijedoucích tramvají. Stejně jako po loňské rekonstrukci je kolejové lože klasické konstrukce na betonových pražcích zpevněných litým betonem. Povrch komunikace kryje asfaltový povrch.

Úprava vjezdové části vozovny Žižkov spočívala v odstranění původních asfaltových krycích vrstev, odstranění štěrkového lože až po upevňovadla, opravě a úpravě kolejové konstrukce vjezdového trojúhelníku a následnému obnovení povrchu.

Smyčka Vápenka a vjezd do vozovny Žižkov .:::. 2. července 2007
Během rekonstrukce smyčky Vápenka je po roce rekonstruován také oblouk před odstavnými kolejemi. | 2.7.2007 Rekonstrukce smyčky Vápenka. | 2.7.2007 Rekonstrukce vjezdového zhlaví vozovny Žižkov. | 2.7.2007 Rekonstrukce vjezdového zhlaví vozovny Žižkov. | 2.7.2007 Součástí rekonstrukce je i zvětšení osové vzdálenosti kolejí na vjezdu do vozovny Žižkov, z tohoto důvodu je nutná přeložka vjezdové koleje v ulici Na Vápence, která byla během loňské rekonstrukce napojena na původní zhlaví vozovny Žižkov. | 2.7.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 2. července 2007
Smyčka Vápenka a vjezd do vozovny Žižkov .:::. 12. července 2007
Část oblouku rekonstruované smyčky Vápenka z Loudovy do Biskupcovy ulice, přilehající k rozjezdové výhybce na manipulační koleje je uložena na dřevěných pražcích. | 12.7.2007 Rekonstruovaná část smyčky Vápenka v Biskupcově ulici v prostoru odstavných kolejí. | 12.7.2007 Rekonstruovaná část smyčky Vápenka v Biskupcově ulici v prostoru odstavných kolejí. | 12.7.2007 Složené části kolejových konstrukcí rekonstruované smyčky Vápenka a vjezdu do vozovny Žižkov. | 12.7.2007 Napřímená vjezdová kolej do vozovny Žižkov v prostoru manipulační tratě v ulici Na Vápence. | 12.7.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 12. července 2007
Smyčka Vápenka a vjezd do vozovny Žižkov .:::. 18. července 2007
Rekonstruovaná část smyčky Vápenka v prostoru odstavných kolejí v Biskupcově ulici. | 18.7.2007 Rekonstruovaná část smyčky Vápenka v prostoru odstavných kolejí v Biskupcově ulici. | 18.7.2007 Rekonstruovaná část smyčky Vápenka v prostoru odstavných kolejí v Biskupcově ulici. | 18.7.2007 Rekonstrukce smyčky Vápenka v prostoru manipulační tratě v ulici Na Vápence. | 18.7.2007 Rekonstrukce smyčky Vápenka v prostoru manipulační tratě v ulici Na Vápence. | 18.7.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 18. července 2007
Smyčka Vápenka a vjezd do vozovny Žižkov .:::. 26. července 2007
V prostoru vjezdového oblouku a odstavných kolejí smyčky Vápenka dochází k vylévání prostoru mezi kolejemi betonem a pokládce povrchových asfaltových vrstev vozovky. | 26.7.2007 Rekonstrukce smyčky Vápenka v prostoru manipulačních kolejí. | 26.7.2007 Rekonstrukce smyčky Vápenka v prostoru manipulačních kolejí. | 26.7.2007 Výstavba složitého vjezdového zhlaví vozovny Žižkov. | 26.7.2007 Výstavba složitého vjezdového zhlaví vozovny Žižkov. | 26.7.2007
 Další fotografie z průběhu rekonstrukce .:::. 26. července 2007www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022