T3SU

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

T3SU


Vývoj nové tramvaje typu KT8D5 se opožďoval a mezitím vzrůstala potřeba náhrady dosluhujících vozů T1 i starších vozů T3. Osvědčená tramvaj typu T3 se již pro československé dopravní podniky nevyráběla a stejný typ tramvaje s výzbrojí TV1 výrobce dodávat odmítal.

Souprava vozů ev.č.7017+6670 ve smyčce Těšnov
Interiér vozu T3SU ev.č.7003 s dvojicí sedadel
Interiér vozu T3SU ev.č.7003 s dvojicí sedadel
Interiér vozu T3SU ev.č.7003 s dvojicí sedadel
První dodaná souprava vozů typu T3SU ev. č.7001+7002
Interiér vozu T3SU ev.č.7003 s dvojicí sedadel
Interiér vozu T3SU ev.č.7003 s dvojicí sedadel
Interiér vozu T3SU ev.č.7003 s dvojicí sedadel
Přesto byly některým dopravním podnikům karoserie "té-trojek" jako náhradní díly dodávány a u výzbroje TV1 určené pouze pro modernizace tramvají se naplno rozjela sériová výroba. Dodávky klasických "té-trojek" nemohly podle tehdejších názorů pokračovat také proto, že první a třetí dveře vozu jsou umístěny v sešikmeném představku, takže při plánovaném rychlodrážním provozu by mezi nástupištěm a prvním schodem vznikla mezera. Nástupce za "té-trojku", typ T5A5 měl u dveří stejný neduh jako T3 a elektrická výzbroj určená pro typ T5 označená TV2 byla odsouzena k naprostému nezdaru. Proto byla do roku 1981 vyvinuta jednodušší úsporná výzbroj TV3 a zkušebně byla instalována do zkušební tramvaje T5A5 vyrobené souběžně s exportním typem T5C5H. Jenže i tento typ nesplňoval podmínku na všechny dveře v jedné rovině. Proto byla vyprojektována stavebnicová řada tramvají s nejjednodušší čtyřnápravovou tramvají T6B5CS a nejsložitější osminápravovou obousměrnou tramvají KT8D5, které měly odstranit všechny zmíněné nedostatky předchozích typů. Budoucí provozovatelé se však nemohli shodnout, zda požadovat nejsložitější nebo nejjednodušší typ a výrobce oba typy současně vyrábět odmítal z důvodu typové roztříštěnosti. Než se tedy podařilo všechny popsané problémy na teoretické úrovni vyřešit uplynula životnost všem starším tramvajím typu T a nekonečnou odbornou diskuzi tak ukončilo až rozhodnutí vlády ČSSR. Je třeba urychleně dokončit vývoj nejsložitější a největší tramvaje typu KT8D5 a do doby zahájení výroby nakupovat tramvaje vyráběné v exportním souběhu - T3SU. Tento typ byl osazen klasickou nehospodárnou elektrickou výzbrojí, protože výroba vhodné výzbroje TV1 byla mezitím ukončena. Tak se stalo, že se po usnesení vlády ČSSR z roku 1982 vrátila do výrobního programu tramvaj, jejíž výroba byla následkem rozhodnutí téže vlády 6 let předtím ukončena, avšak tentokráte v exportním souběhu s úpravami nevhodnými pro československé dopravní podniky. Nejmarkantnější změnou oproti vozům klasického typu T3 se z pohledu cestujících stala zcela uzavřená kabina řidiče, čelní orientace umístěná pod sklem a ovládaná z vnitřku vozu a sedadla pro cestující v uspořádání 2+1. Dopravní podnik Praha vozů tohoto typu obdržel 20 kusů a přidělil jim evidenční čísla 7001 - 7020. Dodávky tohoto exportního typu tramvaje pokračovaly dále až do evidenčního čísla 7292, jenže již v podobě odpovídající československým zvyklostem v podobě typu T3SUCS.

Fotografie: © Pražské tramvaje

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024