Návštěva Krakówa v létě 2004

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Návštěva Krakówa v létě 2004

Polské město s krásným a pestrým tramvajovým provozem


Vůz typu Konstal 102Na č. 2076 v Krakowě | 10.8.2004
Tramvajový provoz v jihopolském Krakówě láká zejména různorodostí vozového parku. Cílem výletu bylo prozkoumání provozu nízkopodlažních tramvají Bombardier NGT6, které byly do Krakówa vybrány místo českých tramvají typu RT6N1 (prototyp tramvaje RT6N1 byl v Krakówě zkoušen v roce 1997). Během posledních několika let sem byly kromě zmíněných nízkopodlažních tramvají dodány i různé typy ojetých vozů. Vznikl tak zajímavý vozový park, ze kterého místní dopravní podnik úspěšně tvoří kapacitní soupravy a zajišťuje spolehlivou městskou dopravu.

Kromě zajímavých tramvají je v Krakówě mnoho dalších pozoruhodných věcí. Celý den by bylo možné strávit zkoumáním historických památek a centra města, nebo třeba monitorováním typů autobusů v městské dopravě (náhodně jsem vyfotografoval asi 10 různých typů). Lze zde však nelézt i mnoho inspirace a zajímavostí ve vedení tramvajových tratí, uspořádání ulic a zastávek. Následující fotografie jsou malou exkurzí do krakówských ulic v parných letních dnech roku 2004 (bylo skoro 30°C, než se odpoledne přihnal pořádný antifotografický déšť). Nepřízeň počasí může i za to, že většina fotografií je pořízena v centru města.

V Krakówě jezdily v době pořízení fotografií následující typy tramvají:

 • klasické polské vozy konce 20. století - typ Konstal 105Na,
 • nízkopodlažní tramvaje Bombardier NGT6 (dodávané od r. 1999; více než 50% nízkopodlažní),
 • ojeté německé tramvaje Duewag GT6 (sólo a v soupravách s vlekem B4). Typ T4, který byl rovněž do Krakowa odprodáván, nebyl v prázdninovém provozu spatřen,
 • ojeté tramvaje z Vídně (typ E1). V době návštěvy jezdil pouze první vůz č. 101, v současné době je již provozováno více vozů i s vleky typu C3.

  Fotoreportáž z krakówských ulic pořídil spolupracovník Pražských tramvají Absolut dne 10.8.2004.

  Absolutí výlet do Krakowa .:::. 10. srpna 2004
  Nízkopodlažní tramvaj Bombardier NGT6 svým opatrným designem rozhodně neurazí centrum města ani rychlodráhu na předměstí. Také úprava nátěru do krakowských modrobílých barev dokazuje, že v jednoduchosti je síla. Takové jsou perfektní dojmy z vzhledu vozu ev.č.2007, který pózuje fotografovi ve smyčce Salwator na lince 6 | 10.8.2004 Druhý celkový pohled na vůz NGT6 ukazuje zadní čelo, které je provedeno shodně s čelem předním, přestože je vůz v jednosměrném provedení. Hnané podvozky jsou pouze pod krajními články vozu. Snímek byl pořízen na Mostě Powstancow s vozem ev.č.2008 | 10.8.2004 Na příjezdu do zastávky Wawrzynca se potkal první vůz NGT6 ev.č.2001 s Polskou klasikou - tramvají Konstal 105Na. Zastávka s výstupem do jízdního pruhu je zde vyznačena vodorovným značením na vozovce | 10.8.2004 Na voze NGT6 ev.č.2017 si můžeme prohlédnout dobře maskované dveře do kabiny řidiče. První dveře pro cestující jsou umístěny až v polovině prvního článku vozu, podobně jakou u české tramvaje 14T. Není však problém zastavit jimi u označníku, neboť zastávky našeho uspořádání (ostrůvek a na jeho začátku označník) zde prakticky nepotkáte | 10.8.2004 Pohled zezadu na vůz ev.č.2016 v zastávce Poczta Glowna. Vzadu jsou umístěny jednokřídlé úzké dveře pro cestující. Místo zastavení vozu na zastávce je určeno pouze zhruba polohou čekárny s označníkem | 10.8.2004
  Další snímek z křižovatky Poczta Glowna ukazuje dveřní bok vozu ev.č.2020 na lince 24. Přední dveře do kabiny řidiče skutečně nelze zaměnit za vstup pro cestující. Vozy NGT6 výrazně zvyšují standard tramvajové dopravy a nabízí zde pro cestující takovou kvalitu, jaká zatím v českých provozech chybí | 10.8.2004 Interiér tramvaje NGT6 ev.č.2007. Pohled z nehnaného středního článku do přední části vozu. Jízda tímto vozem je plynulá a tichá a provedení interiéru svou kvalitou odpovídá výborným vnějším dojmům z této tramvaje | 10.8.2004 Typická polská tramvaj - čtyřnápravový vůz typu Konstal 105Na se čtyřmi dveřmi. Zde velmi zachovalý vůz č. 394 vede soupravu na lince 14 v zastávce Rondo Mogilskie. Parčík v pozadí se nachází uvnitř velké okružní křižovatky | 10.8.2004 Vozy typu Konstal 105Na jezdí v Krakowě i ve třívozových soupravách. Na fotografii z ul. Basztowa je vidět též vyznačení nezvýšeného tramvajového pásu jako vyhrazeného pruhu pro tramvaje | 10.8.2004 Nekvalitní fotografie dokumentuje interiér vozu Konstal 105Na ev.č.704 po nedávné opravě. Je jasně vidět zdvojený střední vstup i to, že polovina předních dveří je určena pouze pro řidiče (těmito dveřmi se právě za jízdy větrá) | 10.8.2004
  Poblíž zastávky Hala Targowa podjíždí souprava ev.č.360+361 na lince 9 pod železničním viaduktem. Ve směru jízdy tramvaje je veden po tramvajovém tělese také vyhrazený pruh pro autobus, v opačném směru je kolej řešena otevřeným svrškem, který se časem sám zatravňuje | 10.8.2004 O několik zastávek dále od minulého snímku se dostáváme na velmi širokou ulici J. Dietla. Zde je tramvaj vedena v ose komunikace v širokém pásu vzrostlé zeleně (lepší by bylo asi říct, že tramvaj jede téměř v parku). Dostatek prostoru se promítá i do uspořádání zastávky Stradom, do které vjíždí souprava vedená vozem ev.č.911. Je též jasné, že krakowské tramvaje umí jezdit po hlavových kolejnicích | 10.8.2004 V centru města stihla fotografa nepřízeň počasí. V dešti je zachycen sólo vůz ev.č.383 na lince 7 u zastávky Pl. Wszystkych Swietych | 10.8.2004 Jedna z mnoha okružních křižovatek s protažením tramvaje středem - Rondo Grzegorzeckie a souprava vozů ev.č.405+406 na lince 1. Na většině vozů jsou kromě běžného transparentu také opakována čísla linky vnější velikou cedulí vyvěšenou zvenku na čele vozu. Rovněž pořadové označení vlaku na lince se na vozech 105Na vyvěšuje zvenku | 10.8.2004 Proti prolézání mezi vozy soupravy slouží toto jednoduché zařízení dokumentované na soupravě ev.č.405+406 ve smyčce Salwator. Vůz ev.č.406 je upraven jako trvale řízený, stanoviště řidiče je však ponecháno | 10.8.2004
  Pohled do ul. Starowislna se soupravou vozů Konstal 105Na na lince 13. Kolejový svršek zde tvoří zachovalé panely BKV, jedná se však o výjimečný úsek, naprostá většina navštívených tratí je klasické konstrukce | 10.8.2004 Výstup cestujících na zastávce mimo centrum města. Samostatné zatravnění trati dosáhlo zde již svého maxima. Reklamní souprava vozů 105Na ev.č.845+846 na lince č. 9 | 10.8.2004 Dodávkový mercedes nerespektuje soupravu tramvají Konstal 105Na v zastávce Poczta Glowna. Zajímavé je provedení podélného dělícího prahu s upozorňujícím sloupkem v pravé části snímku | 10.8.2004 S tramvajemi Konstal 105Na se rozloučíme snímkem třívozové soupravy linky 4 v zastávce Dworzec Glowny. Výstup a nástup cestujících zde probíhá před křižovatkou přes dva řadící pruhy frekventované komunikace. Prostorové uspořádání komunikace by přitom jistě umožňovalo zřízení nástupního ostrůvku... | 10.8.2004 Sólo vůz Duewag GT6 ev.č.158 na lince 7 v městském nátěru poblíž zastávky Poczta Glowna. Vůz jede jednosměrnou ulicí s obousměrným provozem tramvají, proto parkují všechna auta vůči tramvaji v protisměru. Tento systém zde funguje bez problémů | 10.8.2004
  Vůz GT6 ev.č.161 se dvěma čelními světly na lince 10. Vozy GT6 jsou často nositeli celovozových reklam. Kromě původních linkových orientací se opět používají vnější cedule, zde s odlišením výlukové trasy linky | 10.8.2004 Další reklamní vůz GT6 projíždí okružní křižovatkou Rondo Mogilskie. Tramvaj zde jede také po okruhu - uvnitř křižovatky. Okružní tramvajová trať je dvojkolejná, vnitřní tramvajová kolej slouží jako manipulační obratiště. Vždy na vjezdu a výjezdu z křižovatky kříží tramvaj šikmo dráhu silničních vozidel, což bude ukázáno na následujícím snímku | 10.8.2004 Vůz ev.č.191 na lince 15 právě opouští tramvajovou okružní křižovatku Rondo Mogilskie a vynucuje si přednost před automobily na vnějším okruhu. Pro řidiče neznalého poměrů velmi zajímavá situace | 10.8.2004 Souprava GT6+B4 ev.č.173+543 ve slušivém reklamním nátěru na lince 1 v Dominikanske ulici v centru Krakowa. Tento obrázek můžete nalézt ve větším rozlišení v tapetách ke stažení | 10.8.2004 Se soupravou GT6+B4 vedenou vozem ev.č.170 se vracíme do ulice J. Dietla. Fotograf zde nedbal zákazu a vstoupil do kolejiště, aby zachytil fantastický dojem kapacitní segregované tramvajové trati v zeleni v centru města. Harmonii tramvaje v zeleném pásu zde silniční doprava nemůže konkurovat... | 10.8.2004
  Míjení nové tramvaje NGT6 ev.č.2005 s vlečným vozem B4 ev.č.542 ukazuje generační posun v designu tramvají. Na záběru u zastávky starowislna je též jasně vidět Krakowské provedení návěsti s omezením rychlosti na křižovatce. Na některých místech je vyvěšena i rychlost 5 km/h | 10.8.2004 Pohled na kapacitní soupravu vozů GT6+B4 na lince 1 u zastávky Poczta Glowna | 10.8.2004 Ze zeleného pásu na ulici J. Dietla vjíždí do křižovatky souprava GT6+B4 vedená vozem ev.č.176. Fotografováno u zastávky Stradom | 10.8.2004 Chystá se prudký déšť a souprava ev.č.174+544 nabírá dobíhajícího cestujícího v zastávce Pl. Wszytkich Swietych na lince 1 | 10.8.2004 Interiér vozu GT4 ev.č.174 na lince 1. Povšimněte si elegantního řešení stropních svítidel | 10.8.2004
  Pohled zezadu na soupravu vozů ev.č.174+544 ve smyčce Salwator. Souprava GT4+B4 je sice něco kratší, než soupravy 3xKonstal105Na, přesto působí na naše poměry velmi zajímavě | 10.8.2004 Odpolední špička na zastávce Starowislna se soupravou GT6+B4. Cestující se rozptylují po prostorném nástupišti. Koleje jsou odděleny drátěným plotem, který na rozdíl od Pražských trubkových zábradlí nelze přelézat (fotografem byl proveden ověřovací pokus) | 10.8.2004 Vídeňská tramvaj E1 na lince 7 v Krakowě ještě v původním nátěru. Snímek poblíž zastávky Starowislna | 10.8.2004 Druhý snímek tramvaje E1 ev.č.101 na lince 7 pochází ze zastávky Pedzichow v ul. Dluga. V současné době je již provozováno více vozů tohoto typu a jsou opatřovány modrobílým městským nátěrem ve stejném provedení, jako na vozech GT6 | 10.8.2004 Interiér vozu E1 ev.č.101 na lince 7. Jízdní vlastnosti tohoto vozu byly podstatně horší, než u koncepčně srovnatelných Polských vozů Konstal 102Na (k vidění např. ve Wroclawi) | 10.8.2004
  V Krakowě je v provozu také historická linka 0, zde je zachycen vůz ev.č.87 v zastávce Poczta Glowna | 10.8.2004 Důkaz o době výroby typických vozů Konstal 105Na poskytuje detail výrobního štítku vozu ev.č.923 | 10.8.2004 Oprava tramvajové trati a křižovatky v Krakowě. Na rozdíl od našich způsobů se používá místo příčných pražců nebo prefabrikovaných panelů betonová deska, která se betonuje na místě. Otvory pro upevňovadla se zřizují dodatečně. Na snímku jsou vidět volně položené části kolejové konstrukce křižovatky u zastávky Korona před zahájením montáže | 10.8.2004 Snímek z ČKD DS Praha zachytil v interiéru prototypu tramvaje RT6N1 ev.č.9051 schéma krakowské linky 6, na které probíhaly zkoušky tramvaje RT6N1 s cestujícími | 25.6.1997 Česká tramvaj, která jezdila v Krakowě. Vůz RT6N1 č. 9051 po navrácení ze zkušebních jízd v Krakowě v areálu ČKD DS Praha. Osobním porovnáním provozních zkušeností vozů RT6N1 s krakowskou tramvají Bombardier NGT6 je bohužel jasné, že se v Krakowě v roce 1997 rozhodli správně | 25.6.1997


 • Související články:
   Zasněžený Kraków 2018

  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024