Vozovna Libeň

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vozovna Libeň


Původní projekty z let 1893 a 1894 předpokládaly zřízení vozovny Křižíkovy elektrické dráhy v Karlíně nebo na Libušáku. Nakonec, když František Křižík 19. března 1896 zahajoval provoz elektrické dráhy Praha - Libeň - Vysočany, měl k dispozici malou vozovnu v ulici Švábky.

Všeobecně známá fotografie vozovny Libeň pochází z roku 1896
Méně známá fotografie vozovny Libeň pochází také z roku 1896
Když v roce 1911 probíhala likvidace a přestavba vozů bývalé elektrické dráhy Praha - Libeň - Vysočany po jejím odkoupení Elektrickými podniky, projevilo tehdejší Technické museum pro Království české o jeden z posledních vyřazených podvozků zájem, aby zachránilo připomínku nejstaršího období pražských elektrických tramvají, jisté je, že na snímku je Křižíkův podvozek se zřízenci ve vozovně Libeň, zda je to právě onen chystaný pro muzeum můžeme jen spekulovat
Výkres administrativní budovy vozovny Libeň z roku 1911
Interiér haly vozovny Libeň s vlečným vozem ev.č.742 v popředí | 1922
Srpem a kladivem ozdobené vlečné vozy ev.č.985, 977 a 976 v sousedství motorového vozu vyčkávají v hale libeňské vozovny na budování míru, socialismu a vlasti | 1950
To bývaly doby... Zaměstnanci Křižíkovy dráhy se v areálu libeňské vozovny nechávají fotografovat s motorovým vozem ev.č.14
Novotou zářící motorový kropící vůz ev.č.2502, předváděný v areálu libeňské vozovny přestavěla sousedící Rustonka v roce 1921 z motorového vozu osobní dopravy ev.č.13
Novotou zářící motorový kropící vůz ev.č.2502, předváděný v areálu libeňské vozovny přestavěla sousedící Rustonka v roce 1921 z motorového vozu osobní dopravy ev.č.13
Až moc je fotografii z roku 1896 umístěné na levé straně tato podobná. Při bližším ohledání zjistíme, že fotograf (ten samý?) fotografoval dvakrát, pokaždé z jiné strany koleje. A nebo se tu sešli dva. Tuhle fotku však známe jen z tisku
Interiér elektrárny ve vozovně Libeň | 1896
Výkres zachycuje podobu haly vozovny Libeň v roce 1911
Na plánku z roku 1911 můžeme vidět kolejové uspořádání libeňské vozovny, rozmístění budov a v levém horním rohu navíc část kolejiště v těsném sousedství procházející Těšnovky
Motorové vozy ev.č.2037 na lince 14 a ev.č.2079 na lince 15 jsou nachystány na výjezd z vozovny Libeň, jak hlásá cedulka, nepovoleným je vstup zakázán! | 1931
V roce 1951 začala vozovna Libeň sloužit trolejbusům, schéma jejich trolejového vedení zachycuje plánek z tohoto období
Původní vlečné vozy ev.č.13-17 Křížovy dráhy Praha-Libeň-Vysočany dodané v roce 1896 byly, díky své shodné konstrukci s vozy motorovými, v letech 1897-1898 rekonstruovány na motorové dosazením výzbroje a výměnou podvozku se zachováním původních ev.č., u takto zrekonstruovaného vozu ev.č.16 pózuje jeden z jeho řidičů ve vozovně Libeň | cca 1899
Novotou zářící motorový kropící vůz ev.č.2502, předváděný v areálu libeňské vozovny přestavěla sousedící Rustonka v roce 1921 z motorového vozu osobní dopravy ev.č.13
Areál někdejší vozovny Libeň | 13.7.2003
Hala obsahovala celkem pět kolejí, které však nebyly obsluhovány z kolejové harfy, ale posuvny. Dalo se na ně odstavit celkem 24 vozů. Připravena byla i rezerva pro šestou kolej. Za Křižíkovy éry se však provedlo jen minimum změn.

V roce 1907 vozovnu převzaly Elektrické podniky, které hned v počátku zrušily posuvnu a nahradily ji klasickou kolejovou harfou. V roce 1909 bylo získáno nové místo prodloužením remízních kolejí do prostoru rušené akumulátorovny, která byla v zadní části haly.

Zásadní rozšíření vozovny přinesl rok 1910, kdy byla stávající hala prodloužena o 40 metrů směrem k ulici Švábky a navíc byla přistavěna i zcela nová loď. Celkem tedy bylo ve vozovně 12 kolejí pro 62 vozů. Nová hala byla zprovozněna 19. října 1910.

Při rozšiřování libeňské vozovny byla poprvé v Praze použita vjezdová vrata s otvorem pro nepřerušený průchod troleje do samotné haly.

Až do té doby bývalo trolejové vedení ve vratech přerušeno a ukončeno na budově. Do hal se vjíždělo setrvačností a obsluhující personál stahoval a znovu nasazoval během jízdy sběrač. Nové uspořádání vrat se velmi osvědčilo a brzy se rozšířilo do ostatních vozoven.

Další novinkou byly první samostatné šatny a umývárny pro zaměstnance v historii pražských vozoven.

V libeňské vozovně se svého času odehrávaly velmi zajímavé manipulace s vlečnými vozy a aby se tato činnost co nejvíce "zjednodušila", odstavovaly se od roku 1912 vlečné vozy na odstavnou kolej u Kolbenky a od roku 1913 i na spojovací kolej v ulici U Brusnice na Hradčanech. Pro usnadnění večerního zatahování a ranního vyjíždění vlečných vozů byla v ulici Švábky zřízena v roce 1924 druhá manipulační kolej a odpojené vozy zde přesouval pracovní vůz. V tomto období se již vozovna Libeň brala společně s vozovnou Karlín jako jeden organizační celek. V roce 1924 z obou vozoven s jednou společnou výpravnou vyjíždělo 76 vozů (56 motorových a 20 vlečných) na tramvajové linky do pražských ulic.

Na začátku 30. let se změnil počet vypravovaných vozů a z Libně a Karlína vyjíždělo 40 motorových a 62 vlečných vozů. O dvacet let později obě vozovny 10. března 1951 zapěly svoji labutí píseň. To se z obou vozoven vypravilo 34 motorových a 58 vlečných vozů na linky 5, 8, 10, 15 a 19 a večer všechny vozy zatáhly do zcela nové vozovny Hloubětín.

Vozovna Libeň byla od kolejové sítě elektrických drah odpojena 12. července 1951 a následně rekonstruována na vozovnu trolejbusů, jejichž provoz zde byl zahájen 5. ledna 1952.

V roce 1957 byla v severní lodi zřízena mechanická dílna pro opravu součástek čtyřnápravových tramvají, a po ukončení provozu trolejbusů se areál stal jedním z pracovišť pro opravy autobusů (do roku 1985).

V současné době jsou v areálu garáže a dílny autoprovozu vrchní stavby jednotky Dopravní cesta Tramvaje pražského Dopravního podniku. Objekt bývalé vozovny si v zásadě dodnes zachovává původní podobu i přes dílčí přístavby na dvoře. Stále stojí také budova bývalé Křižíkovy elektrárny a komín původní kotelny.

Areál vozovny Libeň .:::. 31. července 2008
Hala bývalé vozovny Libeň nyní slouží jako dílny pro nákladní vozy DPP. Za zmínku stojí původní konstrukce krovu | 31.7.2008 Kanály pro údržbu vozidel jsou z cca 80.let minulého století. Nepamatují tak ani éru zde sídlící tramvajové, natož trolejbusové trakce | 31.7.2008 Interiér bývalé vozovny Libeň. Dveře vedou do kotelny | 31.7.2008 Zadní část haly slouží zámečníkům, přední část slouží údržbě a garážování menších vozidel | 31.7.2008 Část haly sloužící údržbě a garážování menších vozidel. Přístavba z roku 1966 pamatuje autobusovou éru | 31.7.2008
Přístavek slouží momentálně ke skladování tlakových lahví | 31.7.2008 Interiér bývalé vozovny Libeň. Opačný pohled než na prvním snímku | 31.7.2008 Pohled do kotelny | 31.7.2008 Pohled do kotelny | 31.7.2008 Zásobník na tuhá paliva | 31.7.2008
Pohled na zámečnickou dílnu | 31.7.2008 Interiér bývalé vozovny Libeň | 31.7.2008 Interiér severní haly po přestavbě pro účely ústředních dílen v šedesátých letech | 31.7.2008 Prostor bývalé Křižíkovy elektrárny. Strop je zde vystavěn dodatečně po jejím zrušení. Nyní slouží jako konferenční místnost | 31.7.2008 Prostor bývalé Křižíkovy elektrárny slouží nyní jako šatny zaměstnanců. Opět původní konstrukce krovu | 31.7.2008
Prostor bývalé Křižíkovy elektrárny slouží nyní jako šatny zaměstnanců. Opět původní konstrukce krovu | 31.7.2008 Pneuservis v severní hale vozovny. Nachází se zde zimní pneumatiky vybraných vozidel | 31.7.2008 Přístroj na zkoušení těsnosti duší | 31.7.2008 Mycí box v severní hale vozovny Libeň | 31.7.2008 Průchod mezi administrativní budovou a severní halou vedoucí k bývalé měnírně | 31.7.2008
Zadní trakt vozovny Libeň. Vpravo budova Křižíkovy elektrárny | 31.7.2008 Pohled na Křižíkovu elektrárnu | 31.7.2008 Zadní trakt vozovny Libeň. Vpravo budova Křižíkovy elektrárny, vlevo současná kotelna z roku 1995 | 31.7.2008 Průchod mezi administrativní budovou a severní halou vedoucí k bývalé měnírně | 31.7.2008 Netradiční pohled na administrativní budovu. Tato část sloužila jako sklady | 31.7.2008
Netradiční pohled na administrativní budovu. Tato část sloužila jako sklady. Fasáda budovy nedoznala od povodní žádných změn | 31.7.2008 Z tmavé čáry na fasádě objektu vozovny můžeme odečíst hladinu vody při povodních v roce 2002 | 31.7.2008 Areál původní vozovny Libeň | 31.7.2008 Areál původní vozovny Libeň | 31.7.2008 Areál původní vozovny Libeň v roce 2008 | 31.7.2008
Administrativní budova. Vlevo bývala výpravna, pravá část sloužila jako sklady | 31.7.2008 Administrativní budova. Vlevo bývala výpravna, pravá část sloužila jako sklady | 31.7.2008 Celkový pohled na areál bývalé vozovny Libeň jíž dominuje komín bývalé kotelny | 31.7.2008 Celkový pohled na areál bývalé vozovny Libeň jíž dominuje komín bývalé kotelny | 31.7.2008 Budova bývalé Křižíkovy elektrárny. Vlevo vykukují komíny nové kotelny | 31.7.2008


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024