Trať Těšnov - Masarykovo nádraží

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Těšnov - Masarykovo nádraží


V samém sousedství železniční stanice Praha - Masarykovo nádraží jsme více jak tři desítky let od jejího zrušení ve vozovce nacházeli zachovalou tramvajovou trať, odpojenou na obou koncích od sítě. Mezi lety 1983 - 2013 zůstávala ve vozovce ulice Na Florenci zachována skoro celá zrušená tramvajová trať, odpojená na obou koncích. S notnou dávkou fantazie po připojení k síti opět využitelná...

Pražský Kroužek městské dopravy uspořádal pro své členy jízdu s vozem T1 ev.č.5103, která vedla také ulicí Na Florenci, kde pózuje fotografům. | 26.3.1983
Ulicí Na Florenci projíždí k Těšnovu souprava vozů T3 ev.č.6429+6405 vypravená na linku 44. | 12.8.1979
.:::. listopad 1994 .:::.
Pozůstatky zrušené tramvajové trati v ulici Na Florenci. | listopad 1994
Pozůstatky zrušené tramvajové trati v ulici Na Florenci. | listopad 1994
Pozůstatky zrušené tramvajové trati v ulici Na Florenci. | listopad 1994
Pozůstatky zrušené tramvajové trati v ulici Na Florenci. | listopad 1994
Pozůstatky zrušené tramvajové trati v ulici Na Florenci. | listopad 1994
Pražský Kroužek městské dopravy uspořádal pro své členy jízdu s vozem T1 ev.č.5103, která vedla také ulicí Na Florenci, kde se potkal se soupravou vozů T3 vypravenou na linku 14, z níž identifikujeme jen zadní vůz ev.č.6763. | 26.3.1983
Z ulice Na Florenci do Havlíčkovy ulice před Masarykovo nádraží, zvané tehdy nádraží Praha - Střed, odbočuje souprava vozů T3 ev.č.6489+6385 vypravená na linku 44. | 12.8.1979
.:::. listopad 1994 .:::.
Pozůstatky zrušené tramvajové trati v ulici Na Florenci. | listopad 1994
Pozůstatky zrušené tramvajové trati v ulici Na Florenci. | listopad 1994
Pozůstatky zrušené tramvajové trati v ulici Na Florenci. | listopad 1994
Pozůstatky zrušené tramvajové trati v ulici Na Florenci. | listopad 1994
Pozůstatky zrušené tramvajové trati v ulici Na Florenci. | listopad 1994
Zdejší tramvajová trať byla uvedena poprvé do provozu 4. října 1896, jako součást Křižíkovy Elektrické drobné dráhy Praha - Libeň - Vysočany. Trať byla z dnešního pohledu vedena zcela nelogicky vedlejšími ulicemi, ovšem důvod byl zcela jednoduchý. Hlavní ulice Karlína "obsadila" již v roce 1875 trať koňky a vedení tratí dvou konkurenčních podniků jednou ulicí nebylo pro majitele koňky příliš lákavé.

Po odkoupení Elektrické dráhy Praha - Libeň - Vysočany a koňky městem, byla samozřejmě nastolena otázka, na zrušení jedné z nich. Rozhodlo se samozřejmě o zrušení té okrajovější, a tak byl 18. září 1927 nejprve zkušebně na dobu jednoho měsíce v dnešních ulicích Na Florenci a Křižíkově provoz zastaven. No a jak již se v Praze stává pomalu tradicí, následně nebyl ani obnoven a trať byla snesena.

Po dalších dvaceti letech, 25. dubna 1948, musela být její část vedená ulicí Na Florenci opět obnovena. Šlo sice o nepříliš dlouhou, ale provozně velmi významnou tramvajovou trať, která pomohla odlehčit provozně přetíženému úseku trati vedenému souběžnou ulicí Na Poříčí. Tou tehdy projelo 214 vlaků za hodinu! U Masarykova nádraží bylo připojení zajištěno klasickým trojúhelníkem, u nádraží Těšnov byla dokonce zřízena úplná křižovatka, umožňující jízdu do všech směrů. Šlo o první křižovatku tohoto typu u nás, a proto se v tramvajové hantýrce všechny následující křižovatky tohoto provedení nazývají křižovatkami typu Těšnov. Trať byla situována ve zcela ideální centrální poloze a díky tomu se jí dalo využívat též jako blokové smyčky k obracení tramvajových vlaků ze všech traťových směrů.

V roce 1981 se dokonce tramvajové trať stala tou hlavnější oproti ulici Na Poříčí. Pro výstavbu metra byl 16. března zrušen oblouk křižovatky u Masarykova nádraží, tedy zvaného samozřejmě Praha - Střed z ulice Na Florenci k ulici Na Poříčí a od 20. března byl přerušen provoz na trati v Havlíčkově ulici mezi ulicí Na Florenci a ulicí Na Poříčí.

Konec tratě přišel s pokračující výstavbou stanice metra Náměstí Republiky na lince B. Poté, co začala výstavba části vestibulu pod ulicí Na Florenci, byl provoz na této trati 8. dubna 1983 přerušen. Po dokončení výstavby metra již trať nebyla zpět uvedena do provozu. Zcela zrušena byla zcela křižovatka u Masarykova nádraží a část křižovatky Těšnov - resp. její větve vedoucí do ulice Na Florenci. Torzo tratě v ulici Na Florenci bylo následně na obou koncích postupně zkracováno, občas byl kus kolejnice či koleje vyříznut při nutném výkopu.

Přesto všechno zůstala zachována podstatná část dvoukolejné tramvajové tratě, jejíž kryt tvořily zádlažbové panely a v oblouku ulice Na Florenci žulová dlažba až do října roku 2013. Mezi 16. a 18. říjnem 2013 byla snesena.

Na leteckém snímku ulice Na Florenci je žlutou čarou vyznačeno, až do října 2013, zachovalé torzo zrušené tramvajové tratě a žlutou šipkou pak rohový objekt č.p.1023/č.or.21 nesoucí na fasádě tři růžice.
.:::. 3. listopadu 2002 .:::.
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 3.11.2002 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 3.11.2002 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 3.11.2002 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 3.11.2002 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 3.11.2002
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 3.11.2002 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 3.11.2002 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 3.11.2002 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 3.11.2002 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 3.11.2002
.:::. 23. července 2005 .:::.
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 23.7.2005
.:::. 11. února 2007 .:::.
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 11.2.2007
.:::. 21. listopadu 2010 .:::.
Kromě kolejí zůstaly z celé tramvajové tratě v ulici Na Florenci zachovány na rohovém domě č.p.1023/č.or.21a tři růžice nesoucí v minulosti trolejové vedení. | 21.11.2010 Kromě kolejí zůstaly z celé tramvajové tratě v ulici Na Florenci zachovány na rohovém domě č.p.1023/č.or.21a tři růžice nesoucí v minulosti trolejové vedení. | 21.11.2010 Kromě kolejí zůstaly z celé tramvajové tratě v ulici Na Florenci zachovány na rohovém domě č.p.1023/č.or.21a tři růžice nesoucí v minulosti trolejové vedení. | 21.11.2010 Kromě kolejí zůstaly z celé tramvajové tratě v ulici Na Florenci zachovány na rohovém domě č.p.1023/č.or.21a tři růžice nesoucí v minulosti trolejové vedení. | 21.11.2010 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010
Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010 Pozůstatky zrušené tramvajové tratě v ulici Na Florenci. | 21.11.2010
.:::. 20. října 2013 .:::.
Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013 Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013 Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013 Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013 Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013
Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013 Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013 Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013 Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013 Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013
Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013 Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013 Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013 Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013 Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013
Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013 Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013 Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013 Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013 Po třiceti letech od ukončení provozu snesená tramvajová trať v ulici Na Florenci. | 20.10.2013


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022