Trať Senovážné náměstí - Havlíčkova

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Senovážné náměstí - HavlíčkovaDovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na provedené rekonstrukce to tady vypadá zase trošku jinak. Usilovně pracujeme na úpravách.

Vůz KT8D5 ev.č.9009 na lince X-B¨v Dlážděné ulici
Souprava historických vozů ev.č.2210+1522 na lince 92 projíždí esíčkem přes Hybernskou ulici
Již když v roce 1875 vyjela do pražských ulic koněspřežná tramvaj se v hlavách projektantů rodily plány na další spojení Karlína se Smíchovem koňskou drahou přes Václavské náměstí a Palackého most. Jenže trať se nakonec dočkala konečného projektu až v roce 1882. Její součástí byla také trať vedená dnešními ulicemi Havlíčkovou a Dlážděnou, uvedená do provozu - stejně jako celá trať - 28. června 1883. Námi sledovaný úsek mezi ulicí Na Poříčí a Senovážným náměstím byl v době svého uvedení do provozu - s výjimkou překročení Hybernské ulice - dvoukolejný. Trať v Havlíčkově ulici míjela budovu prvního pražského železničního nádraží - dnešní Masarykova -, uvedeného do provozu již 20. srpna 1845. S tím souvisel také vznik vůbec první železniční vlečky křižující se s tramvajovou dopravou na území Prahy. Z dnešního Masarykova nádraží byla totiž vyvedena první železniční vlečka na území Prahy, která křižovala dnešní Havlíčkovu ulici a míříla do areálu celního skladu. Dvoukolejná trať koňky zde na jediném místě v Praze křižovala dvoukolejnou železniční trať. Křížení přežilo i elektrifikaci tratě koňky v roce 1900 a teprve v roce 1911 byla vlečka zjednokolejněna. Zrušena byla až v roce 1938. Již během roku 1883 probíhaly v Hybernské ulici stavební práce související s výstavbou tratě koňky od Karlova mostu na Žižkov. Stavebně byla trať křižující námi sledovanou trať ze Senovážné náměstí k ulici Na Poříčí v Hybernské ulici dokončena v listopadu 1883, do provozu však byla uvedena až 24. prosince 1883 a elektrifikací prošla v roce 1901. Již od 18. prosince 1900 však byla elektrifikována námi sledovaná část tratě Karlín - Smíchov. Od prosince roku 1907 byla na křižovatce s ulicí Na Florenci připojena jednokolejným manipulačním obloukem někdejší tramvajová trať zřízená Františkem Křižíkem, které bylo v roce 1910 zdvoukolejněno a k 18. září 1927 bylo propojení v návaznosti na zrušení samotné tratě v ulici Na Florenci zrušeno. 20. února 1915 byly uvedeny do provozu kolejové oblouky z Havlíčkovy
Vozy T3SUCS ev.č.7216 na lince 5 a T3 ev.č.6905 na lince 14
Souprava vozů T3M ev.č.8008+8005 na lince 18 v Havlíčkově ulici
ulice od Masarykova nádraží do Hybernské ulice k Bulharu, propojující kolejově obě tramvajové tratě, dosud se pouze křížící. 25. dubna 1948 byla na trať v Havlíčkově ulici z ulice Na Florenci připojena nová - částečně obnovená - , nepříliš dlouhá, ale provozně velmi významná tramvajová trať, která pomohla odlehčit provozně přetížený úsek vedený souběžnou ulicí Na Poříčí, kterou tehdy projelo 214 vlaků za hodinu! Trať se u Masarykova nádraží připojovala klasickým trojúhelníkem. Trať byla situována ve zcela ideální centrální poloze a díky tomu se jí dalo využívat též jako blokové smyčky k obracení tramvajových vlaků ze všech směrů. 8. března 1983 projel po trati poslední tramvajový vlak a začaly práce na další etapě výstavby stanice metra B - Náměstí Republiky, podchodu pod ulicí Na Florenci. Po jeho dokončení však již trať nebyla uvedena do provozu a křižovatka u Masarykova nádraží byla zcela zrušena. Koleje na obou koncích odříznuté tratě v ulici na Florenci však leží ve vozovce dodnes. 4. července 1985 postihla centrum Prahy velká tragédie, kdy došlo ke zrušení centrálních tramvajových tratí v ulicích 28. října, Na Příkopě a Hybernské. A tak úsek od Senovážného náměstí k ulici Na Poříčí, který křižoval tramvajovou trať v Hybernské ulici, železniční vlečku u Masarykova nádraží a z nějž odbočovala trať do ulice Na Florenci se stal prostou spojovací tratí...

Souprava vozů T6A5 ev.č.8743+8748 na lince 5 u Masarykova nádraží
Vůz KT8D5 ev.č.9002 na lince X-B v Havlíčkově ulici
Cestu po tramvajové trati začneme na Senovážném náměstí u kolejové křižovatky. Zhruba dalších 15 metrů ještě v prostoru Senovážného náměstí je trať kryta klasickou pražskou žulovou dlažbou. Od Dlážděné ulice však již - jak příznačné - není trať dlážděna, ale využívá systému velkoplošných panelů BKV. Trať je umístěna u pravého chodníku Dlážděné ulice. A protože navazující Havlíčkova ulice není v ose ulice Dlážděné, ale je o zhruba 15 metrů posunuta, musí tramvajová trať překonat tento úsek přes Hybernskou ulici provozně velmi nepříznivým kolejovým esíčkem ve skladbě pravého a levého oblouku. I na počátku Havlíčkovy ulice je v prostoru výstupu z dvorany Masarykova nádraží tramvajová trať zcela umístěna u pravého chodníku, který je zde využíván k přímému nástupu v zastávce Masarykovo nádraží. Protisměrná zastávka je opatřena nástupní ostrůvkem. Za křižovatkou s ulicí Na Florenci se pravý chodník od tramvajových kolejí vzdaluje a tak je zde též prostor k parkování automobilů. Následuje již jen křižovatka Havlíčkovy ulice s ulicí Na Pořící, kde cesta touto tramvajovou tratí končí.

S výjimkou krátkého úseku přiléhajícího ke křižovatce Senovážné náměstí je celá trať vybudována metodou velkoplošných panelů BKV.

Zastávky umístěné na popisované trati:
Masarykovo nádraží - nácestná zastávka v obou směrech.

Provozované linky na popisované trati:
V denním provozu jsou na trati provozovány linky 3, 5, 14, 24 a 26. I v nočním provozu je na této trati rušno. Projíždějí zde linky 51, 52, 54 a 56.

Fotocesta po trati křižovatka Senovážné náměstí - křižovatka Havlíčkova
Tramvajová trať křižovatka Senovážné náměstí - Masarykovo nádraží Tramvajová trať křižovatka Senovážné náměstí - Masarykovo nádraží Tramvajová trať křižovatka Senovážné náměstí - Masarykovo nádraží Tramvajová trať křižovatka Senovážné náměstí - Masarykovo nádraží
Tramvajová trať Masarykovo nádraží - křižovatka Senovážné náměstí Tramvajová trať Masarykovo nádraží - křižovatka Havlíčkova Tramvajová trať Masarykovo nádraží - křižovatka Havlíčkova

Fotografie: © Pražské tramvaje

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024