Rekonstrukce křižovatky Výtoň

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Rekonstrukce křižovatky Výtoň


Dlouhé roky odkládaná rekonstrukce křižovatky Výtoň, smyčky Podolská vodárna a přilehlých úseků byla zahájena 1. července 2004.

Stav tramvajové tratě, respektive kolejové konstrukce křižovatky Výtoň vykazoval značné opotřebení a nesplňoval normu pro vzájemné potkávání tramvajových vozů. Budoucí stav tramvajové tratě proto byl, v rozsahu kolejové konstrukce a cca 12 metrů před křižovatkou do všech směrů, navržen s tramvajovým svrškem se žlábkovou kolejnicí NT na dřevěných pražcích. Povrchová úprava byla provedena ze dvou vrstev litého asfaltu. Podél stojiny kolejnic došlo k osazení tlumících bokovnic a část podél hlavy kolejnice byla zalita speciální pružnou zálivkou.
Na zbylé části úseků rekonstrukce prošla výměnou konstrukce z velkoplošných panelů BKV. Stávající panely byly odtěženy, podkladní vrstva byla odfrézována a nové panely byly položeny na speciální živičnou směs.
V místě zaklenutí potoka Botič byla použito, vzhledem k nízké výšce - pouhých 20 cm nad mostní izolací - pouze bezpražcové provedení se žlábkovou kolejnicí NT1 na speciální vyrovnávací vrstvě.
Součástí rekonstrukce křižovatky byla také úprava zastávek Výtoň. Došlo k prodloužení nástupního ostrůvku ve směru z centra na dvě tramvajové soupravy. Zastávky byly vybaveny nájezdovými rampami a povrchová úprava z mozaikové dlažby.
Během výluky tramvajového provozu na nábřežních komunikacích došlo k lokálním opravám tramvajových tratí:

 • výměna kolejových konstrukcí u smyčky Podolská vodárna
 • výměna panelů BKV v úseku Podolská vodárna - U podolského sanatoria
 • výměna rozjezdové výměny za zastávkou Palackého náměstí (na Rašínově nábřeží)
 • výměna panelů na křižovatce u Jiráskova mostu
 • Po odstranění panelů BKV na Rašínově a Podolském nábřeží v těsné blízkosti křižovatky Výtoň a následném odfrézování podkladové vrstvy asfaltu, došlo k odkrytí předešlé konstrukce tramvajové tratě. Do monolitické železobetonové podkladové desky byly upevněny podkladnice a na ně následně kolejnice. Při náhradě této konstrukce tramvajové tratě velkoplošnými panely BKV došlo k odstranění kolejnic, ale ponechání podkladnic (leckde i se šrouby) a jejich následnému zakrytí vrstvou podkladového asfaltu. I takhle se rekonstruovaly tramvajové tratě...

  Velmi překvapujícím byla oprava tramvajové tratě mezi Vyšehradským tunelem a smyčkou Podolská vodárna, která se týkala pouze koleje z centra.... Zřejmě v tom bude oněch ušetřených 10 dní výluky, o něž byla zkrácena.

  Křižovatka Výtoň a navazující úseky .:::. 10. července 2004
  Již odstraněné podkladnice pro upevnění kolejnic, které na Rašínově nábřeží odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu Rekonstrukce přilehlé tramvajové tratě na Rašínově nábřeží navazuje na rekonstrukci křižovatky Výtoň Podkladnice pro upevnění kolejnic, které na Rašínově nábřeží odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu Po odfrézování podkladní vrstvy asfaltu se na Rašínově nábřeží objevila i podkladní pryž Již odstraněné podkladnice pro upevnění kolejnic, které na Rašínově nábřeží odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu
  Konec rekonstrukce tratě na Rašínově nábřeží u Plavecké ulice Konec rekonstrukce tratě na Rašínově nábřeží u Plavecké ulice Podkladnice pro upevnění kolejnic, které na Rašínově nábřeží odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu Podkladnice pro upevnění kolejnic, které na Rašínově nábřeží odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu Originální způsob odstranění podélných bumlíků pro jednodušší přejíždění automobilů - došlo k jejich rozbourání sbíječkou
  Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu od Vyšehradského tunelu Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu od Vyšehradského tunelu Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu od Vyšehradského tunelu Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu k Palackého náměstí Podzemní objekt pod křižovatkou Výtoň
  Výkop pro inženýrské sítě Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu od Palackého náměstí Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu od Palackého náměstí Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu od Palackého náměstí Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu od Albertova
  Rekonstrukce tramvajové tratě ve Svobodově ulici u křižovatky Výtoň Rekonstrukce tramvajové tratě ve Svobodově ulici u křižovatky Výtoň Rekonstrukce tramvajové tratě ve Svobodově ulici u křižovatky Výtoň Konec rekonstrukce tramvajové tratě ve Svobodově ulici u Vyšehradské ulice Konec rekonstrukce tramvajové tratě ve Svobodově ulici u Vyšehradské ulice
  Rekonstrukce tramvajové tratě na Podolském nábřeží mezi křižovatkou Výtoň a Vyšehradským tunelem Odstranění podkladových vrstev ukazuje, na čem všem jsou panely BKV uložené... Již odstraněné podkladnice pro upevnění kolejnic, které na Rašínově nábřeží odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu Již odstraněné podkladnice pro upevnění kolejnic, které na Rašínově nábřeží odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu Již odstraněné podkladnice pro upevnění kolejnic, které na Rašínově nábřeží odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu
  Již odstraněné podkladnice pro upevnění kolejnic, které na Rašínově nábřeží odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu Konec rekonstrukce tramvajové tratě na Rašínově nábřeží u vyústění Libušiny ulice Rekonstrukce tramvajové tratě na Rašínově nábřeží u křižovatky Výtoň Konec rekonstrukce tramvajové tratě na Rašínově nábřeží u vyústění Libušiny ulice Počátek rekonstrukce na Podolském nábřeží mezi Vyšehradským tunelem a Podolskou vodárnou
  Křižovatka Výtoň a navazující úseky .:::. 21. července 2004
  Podkladnice pro upevnění kolejnic, které na Rašínově nábřeží odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu Podkladnice pro upevnění kolejnic, které na Rašínově nábřeží odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu Podkladnice pro upevnění kolejnic, které na Rašínově nábřeží odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu Podkladnice pro upevnění kolejnic, které na Rašínově nábřeží odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu Podkladnice pro upevnění kolejnic, které na Rašínově nábřeží odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu
  Podkladnice pro upevnění kolejnic, které na Rašínově nábřeží odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu Odkrytý odtokový žlab vody z kolejnic Podkladnice pro upevnění kolejnic, které na Rašínově nábřeží odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu Odkrytý odtokový žlab vody z kolejnic Odkrytý odtokový žlab vody z kolejnic
  Nové panely BKV připravené k pokládce Nové panely BKV připravené k pokládce Nová betonová deska podzemního objektu Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu od Palackého náměstí Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu od Palackého náměstí
  Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu k Palackého náměstí Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu od Palackého náměstí Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu od Palackého náměstí Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu k Podolské vodárně Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu k Albertovu
  Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu k Palackého náměstí Nová stropní betonová deska podzemního objektu Nová stropní betonová deska podzemního objektu Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu od Vyšehradského tunelu Rekonstrukce tramvajové tratě na Rašínově nábřeží v pohledu k Vyšehradskému tunelu
  Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu od Vyšehradského tunelu Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu od Albertova Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu od Albertova Rekonstrukce křižovatky Výtoň v pohledu od Albertova Přechodové kolejnice z blokových B1 (panely BKV) na standardní
  Odhalený zabetonovaný pražec Podkladnice pro původní systém upevnění kolejnic, které také ve Svobodově ulici odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu pod panely BKV Podkladnice pro původní systém upevnění kolejnic, které také ve Svobodově ulici odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu pod panely BKV Podkladnice pro původní systém upevnění kolejnic, které také ve Svobodově ulici odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu pod panely BKV Podkladnice pro původní systém upevnění kolejnic, které také ve Svobodově ulici odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu pod panely BKV
  Podkladnice pro původní systém upevnění kolejnic, které také ve Svobodově ulici odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu pod panely BKV Podkladnice pro původní systém upevnění kolejnic, které také ve Svobodově ulici odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu pod panely BKV Podkladnice pro původní systém upevnění kolejnic, které také ve Svobodově ulici odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu pod panely BKV Podkladnice pro původní systém upevnění kolejnic, které také ve Svobodově ulici odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu pod panely BKV Podkladnice pro původní systém upevnění kolejnic, které také ve Svobodově ulici odhalilo odfrézování podkladní vrstvy asfaltu pod panely BKV
  Zabetonované pražce původní konstrukce tramvajové tratě ve Svobodově ulici Odložená část křížení křižovatky Výtoň Autojeřáb pro manipulaci s panely BKV Celkový pohled na rekonstrukci tratě ve Svobodově ulici ke křižovatce Výtoň Odložená část křížení křižovatky Výtoň
  Počátek a konec rekonstrukce tramvajové tratě ve Svobodově ulici Počátek a konec rekonstrukce tramvajové tratě ve Svobodově ulici Počátek a konec rekonstrukce tramvajové tratě ve Svobodově ulici Hrana vozovky po odtěžení původních panelů BKV a odfrézování podkladní vrstvy Panely BKV připravené pro rekonstrukci Svobodovy ulice
  Křižovatka Výtoň a navazující úseky .:::. 31. července 2004
  Od Vyšehradského tunelu jsou již na svém místě i nové panely BKV Od Vyšehradského tunelu jsou již na svém místě i nové panely BKV Od Vyšehradského tunelu jsou již na svém místě i nové panely BKV Prostor mezi kolejnicemi vyplňuje, před položením závěrečné asfaltové vrstvy, beton Kolejová konstrukce nové křižovatky Výtoň je již na místě zcela zkompletována
  Kolejová konstrukce nové křižovatky Výtoň je již na místě zcela zkompletována Kolejová konstrukce nové křižovatky Výtoň je již na místě zcela zkompletována Kolejová konstrukce nové křižovatky Výtoň je již na místě zcela zkompletována Kolejová konstrukce nové křižovatky Výtoň je již na místě zcela zkompletována Kolejová konstrukce nové křižovatky Výtoň je již na místě zcela zkompletována
  Kolejová konstrukce nové křižovatky Výtoň je již na místě zcela zkompletována Kolejová konstrukce nové křižovatky Výtoň je již na místě zcela zkompletována Ve Svobodově ulici kryje podzemní betonový objekt vrstva asfaltu, na nějž budou uloženy panely BKV Nově položené panely BKV ve Svobodově ulici v pohledu od křižovatky Výtoň Nově položené panely BKV ve Svobodově ulici v pohledu od křižovatky Výtoň
  Betonové bumlíky - podélné betonové prahy, oddělující tramvaje od automobilů Nově položené panely BKV ve Svobodově ulici v pohledu ke křižovatce Výtoň Podkladové pryže pod kolejnice B1 do velkoplošných panelů BKV Nově položené panely BKV ve Svobodově ulici v pohledu od křižovatky Výtoň Počátek a konec rekonstrukce tramvajové tratě ve Svobodově ulici
  Smyčka Podolská vodárna a navazující úseky .:::. 10. července 2004
  Obalování spodku kolejnice izolační pryží, před upevněním do podkladnic Zatím jediná část původní konstrukce zůstala zachována v místě přechodu pro chodce Rozjezdová výhybka do smyčky Podolská vodárna od Výtoně Rozjezdová výhybka do smyčky Podolská vodárna od Výtoně Srdcovka s přilehlými kolejnicemi čeká na svou instalaci
  Konec rekonstrukce ve směru k Nádraží Braník Rozjezdová výhybka do smyčky Podolská vodárna od Nádraží Braník Rozjezdová výhybka do smyčky Podolská vodárna od Nádraží Braník Konec rekonstrukce ve směru k Nádraží Braník Rekonstrukce vjezdových konstrukcí smyčky Podolská vodárna
  Zatím jediná část původní konstrukce zůstala zachována v místě přechodu pro chodce Sjezdová výhybka ze smyčky Podolská vodárna k Nádraží Braník Sjezdová výhybka ze smyčky Podolská vodárna k Výtoni Výjezdový oblouk ze smyčky Podolská vodárna k Nádraží Braník Výjezdový oblouk ze smyčky Podolská vodárna k Výtoni
  Konec rekonstrukce ve směru k Nádraží Braník Panely BKV v prostoru zastávky Podolská vodárna budou nahrazeny novými Pražce na traťové koleji do centra čekají na položení kolejnic Zatím jediná část původní konstrukce zůstala zachována v místě přechodu pro chodce Křížení výjezdového oblouku ze smyčky Podolská vodárna k Nádraží Braník
  Křížení vjezdového oblouku do smyčky Podolská vodárna od Výtoně Zatím jediná část původní konstrukce zůstala zachována v místě přechodu pro chodce Sjezdová výhybka ze smyčky Podolská vodárna k Výtoni Sjezdová výhybka ze smyčky Podolská vodárna k Výtoni Vytěžené pražce, dlažební kostky a velkoplošné panely BKV
  Na Podolském nábřeží mezi Vyšehradským tunelem a Podolskou vodárnou došlo zatím k odstranění pouze koleje z centra Na Podolském nábřeží mezi Vyšehradským tunelem a Podolskou vodárnou došlo zatím k odstranění pouze koleje z centra Na Podolském nábřeží mezi Vyšehradským tunelem a Podolskou vodárnou došlo zatím k odstranění pouze koleje z centra Na Podolském nábřeží mezi Vyšehradským tunelem a Podolskou vodárnou došlo zatím k odstranění pouze koleje z centra Pro umožnění výjezdu sanitních vozidel z areálu Podolské porodnice zůstaly na místě panely BKV bez kolejnic
  Na Podolském nábřeží mezi Vyšehradským tunelem a Podolskou vodárnou došlo zatím k odstranění pouze koleje z centra Na Podolském nábřeží mezi Vyšehradským tunelem a Podolskou vodárnou došlo zatím k odstranění pouze koleje z centra Na Podolském nábřeží mezi Vyšehradským tunelem a Podolskou vodárnou došlo zatím k odstranění pouze koleje z centra Vytěžené blokové kolejnice B1 U smyčky Podolská vodárna se stavební stroje již zakously do obou traťových kolejí
  U smyčky Podolská vodárna se stavební stroje již zakously do obou traťových kolejí U smyčky Podolská vodárna se stavební stroje již zakously do obou traťových kolejí U smyčky Podolská vodárna se stavební stroje již zakously do obou traťových kolejí U smyčky Podolská vodárna se stavební stroje již zakously do obou traťových kolejí U smyčky Podolská vodárna se stavební stroje již zakously do obou traťových kolejí
  Smyčka Podolská vodárna a navazující úseky .:::. 31. července 2004
  Kolejové konstrukce smyčky Podolská vodárna již kryje dlažba, zatím však chybí podstatná maličkost - troleje... Kolejové konstrukce smyčky Podolská vodárna již kryje dlažba, zatím však chybí podstatná maličkost - troleje... Kolejové konstrukce smyčky Podolská vodárna již kryje dlažba, zatím však chybí podstatná maličkost - troleje... Kolejové konstrukce smyčky Podolská vodárna již kryje dlažba, zatím však chybí podstatná maličkost - troleje... Kolejové konstrukce smyčky Podolská vodárna již kryje dlažba, zatím však chybí podstatná maličkost - troleje...


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022