Smyčka Královka

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Královka


Název smyčky na speciálním označníku
Soupravy T3 ev.č.6772+6762, T3M ev.č.8056+8031 a T6A5 ev.č.8727+8728 na lince 42 ve smyčce Královka
Kromě klasických smyček určených k obracení tramvajových vlaků se pražská kolejová síť může pyšnit dvojicí smyček, jejichž poslání bylo od ostatních částečně odlišné a to, že nejde o "obyčejné" smyčky naznačoval již název - tramvajová nádraží. Obě byly zprovozněny v roce 1948, jedna na dohled od druhé. První z nich - Královka - zahájila provoz 1. června 1948. Když ještě poznamenám, že smyčka takřka sousedí se strahovským sportovním stadiónem, dějištěm sokolských sletů i celostátních spartakiád, bude vše zřejmě jasné. Ano, smyčka Královka byla skutečně vybudována pro návoz a odvoz desítek tisíc návštěvníků a cvičenců těchto sportovních akcí. A na svou dobu šlo skutečně o ideálně vyprojektovanou smyčku. Tři koleje určené k odbavování cestujících jsou jedna od druhé důsledně odděleny zábradlím a přístupová cesta na a z nástupiště je vedena mimoúrovňově, nadchodem z ocelové lávky, která je dvojicí schodišť mířících vždy na levou a pravou stranu lávky spojena s každým z trojice nástupišť smyčky. Deponovací kapacita smyčky (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) činí 20 vozů typu T.

Vozy T6A5 ev.č.8721+8722 na lince 23 ve smyčce Královka
Vůz KT8D5 ev.č.9012 na lince 1 ve smyčce Královka
Královka je mezilehlou smyčkou, přiléhající k tramvajové trati mezi zastávkami Malovanka a Marjánka, blíže k zastávce Malovanka. Vjezd do smyčky je umístěn při jízdě z centra dále od zastávka Malovanka a umožňuje obracení vlaků jedoucích jak z centra, tak i do centra - od Bílé Hory. Vjezdový trojúhelník smyčky prošel v roce 1996 důkladnou rekonstrukcí a vjezdové výhybky, včetně sjezdové výhybky tohoto trojúhelníku jsou s pružnými jazyky, ostatní výhybky smyčky (a že jich tu je ještě dalších 7) jsou čepové. Po již zmíněné rekonstrukci vjezdového trojúhelníku z roku 1996 jsou obě vjezdové výhybky elektromagnetické, od Malovanky má ev.č. 307 a od Vypichu obdržela ev.č. 308. Po vjezdu do prostoru smyčky - ať již pravým obloukem od Vypichu, či levým obloukem od Malovanky - následuje za sjezdovou výhybkou vjezdového trojúhelníku rozjezdová výhybka na vnitřní a vnější kolej smyčky. Vnitřní kolej se od vnější prudce vzdaluje levým obloukem, vnější kolej pokračuje krátkým přímým úsekem, v němž je vložena výhybka větvící jí na střední a vnější kolej smyčky. Všechny tři koleje následně zamíří pod ocelový nadchod a v mírném levém oblouku míří k bodu svého sloučení. Nejprve se spojí střední a vnější kolej, nakonec se připojí kolej vnitřní. Před samotným výjezdem ze smyčky je ještě umístěna rozjezdová výhybka, umožňující jízdu levým obloukem k Vypichu, nebo pravým zpět do centra Prahy.

Celá smyčka je klasické konstrukce, s různým krytem povrchu. Část, která prošla nedávno rekonstrukcí je kryta žulovou dlažbou, část asfaltem ale i směsicí všeho možného: hlíny, trávy apod.

Provozované linky na popisované smyčce:
Běžně patří smyčka pouze lince 23, která však na vnější koleji smyčky pouze manipuluje. Přepravu cestujících uskutečňuje pouze do a ze zastávky Malovanka. Živo ve smyčce bývá při různých sportovních a kulturních utkáních na Strahově, kdy je zde ukončována posilová linka č.42.

Fotocesta po smyčce Královka
Smyčka Královka Smyčka Královka Smyčka Královka Smyčka Královka
Smyčka Královka Smyčka Královka Smyčka Královka Smyčka Královka
Smyčka Královka Smyčka Královka Smyčka Královka Smyčka Královka


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022