Trať Malovanka - Vypich

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Malovanka - Vypich


Aby se tramvaje mohly vydat Bělohorskou ulicí až na Vypich muselo opět, stejně jako v případě jiných tratí, proběhnout množství stavebních úprav komunikací. Na samém počátku bylo tedy nutné vůbec tramvajové koleje do této oblasti z centrální části Prahy přiblížit.

Ke křižovatce Malovanka míří souprava vozů T3SU ev.č.7006+T3SUCS ev.č.7053 vypravená na linku 23. | 27.2.200ý
Souprava vozů T3M ev.č.8024+8057 vypravená na linku 22 míří od křižovatky Malovanka ke stejnojmenné zastávce. | 27.2.2007
Vůz T3SUCS ev.č.7204 vypravený na linku 15 míří ke křižovatce Malovanka následován autobusem Karosa B 941.1934 s evidenčním číslem o tisíc nižším, tedy 6204 na lince 143. | 27.2.2007
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7067+T3 ev.č.6921 vypravená na linku 22 míří k zastávce Malovanka od stejnojmenné křižovatky. | 27.2.2007
Za sněhového poprašku na ulicích míří Bělohorskou ulicí do zastávky Malovanka vůz T3SUCS ev.č.7104 vypravený na linku 15. | 23.1.2005
Vůz T3SUCS ev.č.7257 vypravený na linku 15 vjíždí do zastávky Malovanka. | 1.8.2004
Zastávka Malovanka do centra praskající pod náporem cestujících, kteří se po skončení cvičení na Strahovském stadionu vrací domů. | červenec 1975
Vůz KT8D5 ev.č.9047 vypravený na linku 8 stanicuje v zastávce Malovanka. | září 1995
Souprava vozů T3 ev.č.6687+T3SU ev.č.7010 vypravená na linku 22 odbavuje cestující v zastávce Malovanka. | 27.8.2005
Souprava vozů T3M ev.č.8044+8034 vypravená na linku 22 stanicuje v zastávce Malovanka. Povšimněte si exkluzivně velké „obrazovky“, díky níž ani není vidět celé číselné označení linky... | 30.8.2003
Vůz T3SUCS ev.č.7125 vypravený na linku 25 míří ze zastávky Malovanka na Marjánku. | 24.10.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7160+7161 vypravená na linku 22 míří po sněhové vánici k zastávce Malovanka. | 23.1.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7098+7099 vypravená na linku 23 míří ze zastávky Malovanka do smyčky Královka. | 10.3.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6813+6876 vypravená na linku 22 míří Bělohorskou ulicí do zastávky Malovanka. | 23.10.2008
Souprava vozů T3 ev.č.6634+6665 vypravená na linku 22 překonává na Malovance výjezdovou kolej smyčky Královka. | 5.9.2004
Novotou zářící celovozová reklama PEPSI na soupravě vozů T3SUCS ev.č.7052+7053 vypravená na linku 22 na Malovance míří k zastávce Marjánka. | březen 1993
Vůz T3SUCS ev.č.7047 vypravený na linku 25 projíždí středem vjezdového trojúhelníku smyčky Královka k zastávce Malovanka. | 20.5.2007
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8278+T3R.P ev.č.8356 vypravená na linku 22 klesá Bělohorskou ulicí od Marjánky k vjezdu do smyčky Královka. | 12.10.2012
V Bělohorské ulici u smyčky Královka vyčkává v čele kolony na nápor spartakiádních cvičenců autobus Škoda 706 RTO CAR ev.č.4824 z roku 1972. | červenec 1975
Návoz a odvoz spartakiádních cvičenců a diváků se vždy řadil mezi prestižní akce pražských dopraváků. V Bělohorské ulice tak poblíž smyčky Královka postávají desítky odstavených vozů čekajících na skončení skladeb na Strahovském stadionu. V popředí můžeme zahlédnout také tehdejší dispečerské vozidlo. | červenec 1975
Návoz a odvoz spartakiádních cvičenců a diváků se vždy řadil mezi prestižní akce pražských dopraváků. V Bělohorské ulice tak na koleji od Vypichu ve směru ke smyčce Královka postávají desítky odstavených vozů čekajících na skončení skladeb na Strahovském stadionu. | červenec 1975
Zatímco souprava vozů T3M ev.č.8059+8091 vypravená na linku 25 již opustila zastávku Marjánka a stoupá na Drinopol, souprava vozů T6A5 ev.č.8641+8608 vypravená na linku 22 v zastávce Marjánka stanicuje. | 12.10.2012
Souprava vozů T3M2-DVC ev.č.8082+8087 vypravená na linku 25 klesá Bělohorskou ulicí k zastávce Marjánka. | 12.10.2012
Vůz Škoda 14T ev.č.9111 vypravený na linku 25 míří od zastávky Drinopol k zastávce Marjánka. | 12.10.2012
Zastávku Drinopol právě opustila souprava vozů T3R.P ev.č.8310+8311 vypravená na odkloněnou linku 20. | 27.8.2005
Souprava motorového a vlečného vozu na lince 1 u Drinopolu. | okolo 1956
Souprava vozů T3SU ev.č.7014+T3SUCS ev.č.7135 vypravená na linku 22 stanicuje v zastávce Drinopol. | 12.10.2012
Souprava vozů T3SU ev.č.7012+T3SUCS ev.č.7028 vypravená na linku 22 uhání Bělohorskou ulicí skryta v kaštanové aleji od Drinopolu k zastávce U Kaštanu. | 23.9.2006
U zastávky Drinopol se potkaly vozy T3M ev.č.8030 a 8102 vypravené na linku 15. | 30.8.2003
Vůz T3M ev.č.8102 vypravený na linku 15 míří Bělohorskou ulicí k zastávce Drinopol. | 30.8.2003
Vůz T3R.P ev.č.8425 vypravený na linku 25 uhání pod kaštanovou alejí k zastávce U Kaštanu. | 24.10.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7158+7159 vypravená na linku 22 míří pod kaštany k zastávce Drinopol. | 24.10.2004
Provizorní propojení kolejí u dnešní ulice 8. listopadu při překládání kolejí na druhou stranu stromořadí. V této etapě tramvaje do centra jezdily po nové koleji a na Vypich ještě po původní. V místě napojení byl pochopitelně „zákaz potkávání“. | okolo 1938
Souprava vozů T3SU ev.č.7001+7002 vypravená na linku 22 projíždí obloukem Bělohorské ulice v místě vyústění ulice 8. listopadu k zastávce U Kaštanu. | 12.10.2012
Vůz Škoda 15T ev.č.9244 během zkušebních jízd zavítal také k zastávce U Kaštanu. | 8.1.2012
Vůz T3M2-DVC ev.č.8089 vypravený na linku 25 stanicuje v zastávce U Kaštanu. | 24.10.2004
Souprava vozů T3M ev.č.8019+8020 vypravená na linku 25 uhání k zastávce Břevnovský klášter. | 27.2.2007
Souprava vozů T3M2-DVC ev.č.8083+8063 vypravená na linku 22 míří po Bělohorské ulici k zastávce Břevnovský klášter. | 12.10.2012
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7196+7197 vypravená na linku 22 míří od zastávky U Kaštanu k Břevnovskému klášteru. | 24.10.2004
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9072 vypravený na linku 25 opustil zastávku Břevnovský klášter a míří k zastávce U Kaštanu. | 27.2.2007
V zastávce Břevnovský klášter stanicuje vůz T3R.PLF ev.č.8282 vypravený na linku 25. | 9.7.2011
Souprava vozů T3 ev.č.6383+6382 vypravená na linku 22 stanicuje v zastávce Břevnovský klášter. | červenec 1997
Souprava vozů T3M ev.č.8064+8005 vypravená na linku 25 odbočuje do zastávky Břevnovský klášter. | 12.10.2012
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7021+7022 vypravená na linku 22 odbočuje od zastávky Břevnovský klášter do středu „velké“ Bělohorské ulice k zastávce Říčanova. | 12.10.2012
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7027+7037 vypravená na linku 22 klesá Bělohorskou ulicí k zastávce Břevnovský klášter. | 12.10.2012
Vůz T6A5 ev.č.8701 vypravený na noční záložní vlak vozovnou Motol hradí spoj linky 57 v zastávce Říčanova. | 13.1.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8226+8309 vypravená na linku 25 stanicuje v zastávce Říčanova, následovaná soupravou T3R.P ev.č.8340+8341 na lince 22 v zastávce Říčanova. | 12.10.2012
K zastávce Říčanova se blíží souprava vozů T3R.PLF ev.č.8278+T3R.P ev.č.8565 vypravená na linku 22. | 9.7.2011
Souprava vozů T3M ev.č.8038+8097 vypravená na linku 25 klesá Bělohorskou ulicí k zastávce Říčanova. | 12.10.2012
Souprava vozů T3 ev.č.6514+T3SU ev.č.7012 vypravená na linku 22 klesá Bělohorskou ulicí od Vypichu k zastávce Říčanova. | 27.8.2005
Vůz T3SUCS ev.č.7226 vypravený na linku 25 stoupá Bělohorskou ulicí na Vypich. | 30.8.2003
Souprava vozů T3R.PV ev.č.8182+8183 vypravená na linku 22 stoupá Bělohorskou ulicí k zastávce Vypich. | 12.10.2012
Souprava vozů T3SU ev.č.7012+T3 ev.č.6514 vypravená na linku 22 klesá Bělohorskou ulicí od Vypichu k zastávce Říčanova. | 27.8.2005
Vůz T3 ev.č.6752 vypravený na linku 15 klesá Bělohorskou ulicí k zastávce Říčanova. | 30.8.2003
Souprava vozů T3R.P ev.č.8572+8570 v laku, který má dotvářet soupravy s vozy T3R.PLF, vypravená na linku 22 míří k zastávce Vypich. | 23.1.2009
Rekonstrukce tramvajové tratě u zastávky Vypich. | 1984
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7176+7177 vypravená na linku 22 stoupá Bělohorskou ulicí k zastávce Vypich. | 23.12.2004
Rekonstrukce tramvajové tratě u zastávky Vypich. | 1984
Souprava vozů T3 ev.č.6677+6672 vypravená na linku 22 odbavuje cestující v zastávce Vypich. | srpen 1995
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7068+7069 vypravená na linku 22 odbavuje cestující v zastávce Vypich. | zima 1995
Vůz T3R.P ev.č.8479 vypravený na linku 25 stanicuje v zastávce Vypich. | 24.9.2006
Souprava vozů T3R.P ev.č.8470+8471 vypravená na linku 25 dává u křižovatky Malovanka přednost protijedoucím automobilům. | 27.2.2007
Ke křižovatce Malovanka míří sólo vůz T3SU ev.č.7008 vypravený na linku 25. | 27.8.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7146+7147 vypravená na linku 22 vyčkává na křižovatce Malovanka na signál volno. | 27.2.2007
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8265+T3R.P ev.č.8571 vypravená na odkloněnou linku 1 míří od křižovatky Malovanka do stejnojmenné zastávky. | 17.5.2010
Vůz T3R.P ev.č.8425 vypravený na linku 25 odbavuje cestující v zastávce Malovanka. | 24.10.2004
Souprava vozů T3M ev.č.8014+8015 vypravená na posilovou linku 42 vjíždí do zastávky Malovanka. | 16.5.1995
Souprava vozů T3 ev.č.6716+6714 vypravená na linku 23 nechává v zastávce Malovanka vystoupit své cestující. V popředí je vidět zprava se připojující výjezdová kolej smyčky Královka, po níž se za chvíli zase vrátí na svou cestu pražskými ulicemi. | 23.1.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7287+7286 vypravená na linku 22 stanicuje v zastávce Malovanka. | 1.8.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9009 vypravený na linku 8 stanicuje v zastávce Malovanka. | květen 1998
V zastávce Malovanka stanicuje souprava vozů T3SUCS ev.č.7072+7073 vypravená na linku 23. | 23.1.2005
Vůz T3M ev.č.8084 vypravený na linku 15 přijíždí k zastávce Malovanka. | 27.8.2005
U zastávky Malovanka se míjí vozy T3SUCS ev.č.7124 a T3SU ev.č.7010 vypravené na linku 25. | 23.9.2006
Vůz T3M ev.č.8030 vypravený na linku 15 míří přes výjezdovou konstrukci smyčky Královka do zastávky Malovanka. | 30.8.2003
Souprava vozů T3R.P ev.č.8476+8477 vypravená na linku 25 míří k zastávce Malovanka. | 27.2.2007
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9085 vypravený na linku 25 opustil zastávku Malovanka a míří k zastávce Marjánka. | 16.3.2012
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7099+7098 vypravená na linku 22 minula vjezdovou výhybku do smyčky Královka a míří k zastávce Marjánka. | 19.10.2002
Vůz T3R.P ev.č.8424 vypravený na linku 25 překonává vjezdový trojúhelník do smyčky Královka ještě v době, kdy zde nebyla světelná signalizace. | 24.10.2003
Souprava vozů T6A5 ev.č.8601+8602 vypravená na linku 22 stoupá Bělohorskou ulicí od Královky k zastávce Marjánka. | 12.10.2012
V Bělohorské ulici u smyčky Královka vyčkává v čele kolony na nápor spartakiádních cvičenců autobus Škoda 706 RTO CAR ev.č.4825 z roku 1972. | červenec 1975
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8254+T3R.P ev.č.8568 vypravená na linku 22 stoupá Bělohorskou ulicí od Královky k zastávce Marjánka. | 12.10.2012
Souprava vozů T3R.P ev.č.8409+8237 vypravená na linku 22 právě opustila zastávku Marjánka. | 12.10.2012
Souprava vozů T3SU ev.č.7008+T3SUCS ev.č.7051 vypravená na linku 22 stoupá Bělohorskou ulicí k zastávce Drinopol. | 12.10.2012
Vůz T3R.P ev.č.8420 vypravený na linku 25 míří od zastávky Drinopol na Marjánku. | 24.10.2004
Návoz a odvoz spartakiádních cvičenců a diváků se vždy řadil mezi prestižní akce pražských dopraváků. V Bělohorské ulice tak na koleji od Vypichu ve směru ke smyčce Královka postávají desítky odstavených vozů čekajících na skončení skladeb na Strahovském stadionu. | červenec 1975
Vůz T3M2-DVC ev.č.8068 vypravený na linku 15 projíždí mezi protisměrnými zastávkami Drinopol. | 27.8.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7041+7046 vypravená na linku 22 překonává úrovňový přejezd pro automobily na úrovni vyústění Kochanovy ulice mezi protisměrnými zastávkami Drinopol. | 12.10.2012
Protisměrnou zastávku Drinopol míjí souprava vozů T3SUCS ev.č.7114+7115 vypravená na linku 22. | 24.10.2004
Souprava vozů T6A5 ev.č.8619+8640 vypravená na linku 25 vjíždí do zastávky Drinopol. | 12.10.2012
Vůz T3R.P ev.č.8440 vypravený na linku 25 míří k zastávce Drinopol. | 27.8.2005
Vůz Škoda 14T ev.č.9118 vypravený na linku 25 uhání Bělohorskou ulicí k zastávce U Kaštanu. | 12.10.2012
Vůz T3M ev.č.8092 vypravený na linku 25 míří Bělohorskou ulicí k zastávce U Kaštanu. | 30.8.2003
Souprava vozů T3M ev.č.8064+8005 vypravená na linku 25 míří k zastávce U Kaštanu. | 12.10.2012
Souprava vozů T3M ev.č.8059+8091 vypravená na linku 25 projíždí obloukem Bělohorské ulice na úrovni vyústění ulice 8. listopadu k zastávce Drinopol. | 12.10.2012
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8254+T3R.P ev.č.8567 vypravená na linku 22 míří Bělohorskou ulicí k zastávce U Kaštanu. | 12.10.2012
Souprava vozů T6A5 ev.č.8641+8608 vypravená na linku 22 stanicuje v zastávce U Kaštanu. | 12.10.2012
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7067+7127 vypravená na linku 22 stanicuje v zastávce U Kaštanu. | 12.10.2012
K zastávce Břevnovský klášter míří souprava vozů T3M ev.č.8052+8047 vypravená na linku 22. | 27.2.2007
Souprava vozů T3SU ev.č.7008+T3SUCS ev.č.7051 vypravená na linku 22 míří Bělohorskou ulicí k zastávce U Kaštanu. | 12.10.2012
K zastávce Břevnovský klášter uhání Bělohorskou ulicí vůz T3 ev.č.6916 vypravený kobyliskou vozovnou na linku 25. | 27.8.2005
Barevně zcela nesladěná souprava vozů T3R.PLF ev.č.8276+T3R.P ev.č.8323 vypravená na linku 22 opustila zastávku Břevnovský klášter a míří do zastávky U Kaštanu. | 9.7.2011
Vůz T3R.PLF ev.č.8251 vypravený na linku 15 míří Bělohorskou ulicí k zastávce Břevnovský klášter. | 4.7.2007
V zastávce Břevnovský klášter stanicuje vůz T3SUCS ev.č.7079 vypravený na linku 15. | 27.8.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7028+T3 ev.č.6670 vypravená na linku 22 odbočuje do zastávky Břevnovský klášter v době, kdy ještě křižovatka nebyla opatřena světelnou signalizací. | 23.10.2004
Souprava vozů T3M ev.č.8038+8097 vypravená na linku 25 dokončuje odbočení od zastávky Břevnovský klášter do středu „velké“ Bělohorské ulice k zastávce Říčanova. | 12.10.2012
Souprava vozů T3SU ev.č.7009+T3 ev.č.6646 vypravená na linku 22 stoupá k zastávce Říčanova. | 5.10.2002
Souprava vozů T3M2-DVC ev.č.8083+8063 vypravená na linku 25 stanicuje v zastávce Říčanova. | 12.10.2012
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8254+T3R.P ev.č.8567 vypravená na linku 22 klesá k zastávce Říčanova. | 12.10.2012
Vůz KT8D5 ev.č.9032 vypravený na linku 8 opustil zastávku Říčanova a míří na Vypich. | 5.10.2002
Vůz T3R.P ev.č.8419 vypravený na linku 25 klesá Bělohorskou ulicí k zastávce Říčanova. | 24.10.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7067+7127 vypravená na linku 22 klesá Bělohorskou ulicí k zastávce Říčanova. | 12.10.2012
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8254+T3R.P ev.č.8336 vypravená na linku 22 stoupá k zastávce Vypich. | 12.10.2012
Vůz KT8D5 ev.č.9040 vypravený na linku 8 ještě v původním laku klesá k zastávce Říčanova. | 5.10.2002
Souprava vozů T6A5 ev.č.8649+8650 vypravená na odkloněnou linku 20 klesá Bělohorskou ulicí k zastávce Říčanova. | 27.8.2005
Vůz T3R.P ev.č.8499 vypravený na linku 25 opustil zastávku VYpich a klesá k zastávce Říčanova. | 20.5.2097
Rekonstrukce tramvajové tratě u zastávky Vypich. | 1984
Své cestující odbavuje v zastávce Vypich souprava vozů T3SUCS ev.č.7021+7022 vypravená na linku 22. | 12.10.2012
Do zastávky Vypich vjíždí vůz T3 ev.č.6740 vypravený na linku 15. | 23.12.2004
Rekonstrukce tramvajové tratě mezi Malovankou a Bílou Horou se rozjela. Na snímku u zastávmy Vypich můžeme zahlédnout sloupy světelné signalizace, která kryla vyosení tramvajové tratě, kdy se koleje dostávaly ze středu komunikace k jejímu okraji. Ve smyčce Vypich pak můžeme zahlédnout opuštěnou nástupní zastávku, která již nebyla obnovena. | 1984
Souprava vozů T3 ev.č.6682+6660 vypravená na linku 22 odbavuje cestující v zastávce Vypich. | 23.11.1993
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7116+7117 vypravená na linku 22 stanicuje v zastávce Vypich. | 2.3.2007
V zastávce Vypich stanicuje vůz KT8D5.RN2P ev.č.9072 vypravený na linku 25 a následovaný soupravou vozů T3SUCS ev.č.7140+7141 vypravenou na linku 22. | 2.3.2007
První tramvaje, které se objevily v blízkosti Malovanky zamířily na Pohořelec. Když byl 22. prosince 1911 zahájen provoz na tramvajové trati od Pražského hradu přes dnešní křižovatku Brusnice na Pohořelec, rozhodně nešlo o dvoukolejnou trať vedenou Jelení ulicí jako dnes. Na Brusnici trať odbočila ze směru od zastávky Pražský hrad vlevo do ulice U Brusnice a přes ulice Kanovnická a U Kasáren zamířila na Pohořelec. Část tratě v úseku Nový svět - Loretánská byla jednokolejná s výhybnou u Kanovnické ulice. Následující část v ulici U kasáren byla dokonce nejužší komunikací s tramvajovým provozem (místy široká jen 3,25 - 3,75 m). V ulici U kasáren současně trať dosáhla sklonu 89,3 ‰!

Již 25. listopadu 1913 ještě s několika jinými projekty Elektrické podniky schválily výstavbu prodloužení z Pohořelce do Břevnova, ale 7. července 1914 tento projekt z ekonomických důvodů odvolaly. A tak teprve 22. září 1919 byla při stavbě kolejové smyčky na Pohořelci zřízena krátká kusá kolej ve směru budoucí stavby tramvajové tratě, ale ani pak se zase dlouho nic moc nedělo.

Až na podzim roku 1922 proběhlo nové místní šetření, které projednalo a schválilo novou dokumentaci ke stavbě. Na jaře následujícího roku, jakmile to dovolilo počasí, se začalo stavět. Stavební deník z archivu Dopravního podniku o zahájení stavby hovoří jasnými slovy:
„Úterý 13. března 1923. Dnes bylo začato se stavbou nové trati z Pohořelce do Břevnova. Traťmistr Hejtmánek se 40 dělníky počal vytrhávati dlažbu řádkovou od konce koleje trati Královský Hrad – Pohořelec až k rohu kasáren a odtud začalo se s výkopem silnice nedlážděné směrem k počátku prvního kruhového oblouku. Část silnice bělohorské podél kasáren (na Dlabačově) byla dnešním dnem počínaje uzavřena pro všechny povozy, což bylo dnes zveřejněno v denních časopisech; písemně to bylo oznámeno dne 12. března t.r. policejnímu ředitelství v Praze a ředitelství hasič. sboru v Praze. Ze skladu v Rustonce bylo dnes dodáno na stavbu trati do Břevnova 10 násad na krumpáče na doplnění nářadí traťmistra Hejtmánka, 10 krabiček zápalek, 200 kg kovářského uhlí.“

Nová, v celé délce dvoukolejná, trať dosáhla délky takřka 2,5 km. Konec tratě byl zřízen v zastávce U Markéty, která byla umístěna před školou proti vchodu do areálu Břevnovského kláštera. V konečné stanici byl levý kolejový přejezd, přičemž obě traťové koleje končily těsně za obloukem silnice u školy. Také v zastávce Drinopol, u dnešní Kochanovy ulice, byl zřízen manipulační přejezd, zrušený v roce 1934.

Zkušební jízda na nové trati proběhla 11. srpna a již 16. srpna 1923 byl zahájen pravidelný provoz.

Pro popis následujícího vývoje tramvajové tratě je důležité osvětlit podobu tehdejší Bělohorské ulice. Celou komunikaci tvořila jen dnešní vozovka ve směru do centra, a tak koleje zabíraly téměř celou její šířku. Nebyly však v ose, ale o něco blíž k severnímu okraji. Široká vozovka byla jen na Dlabačově k ulici Na Malovance a tam byly koleje položeny blíž k levému chodníku, což odpovídalo poloze ve vlastní Bělohorské.

Poté, co byla na Markétě od roku 1925 ukončena druhá linka přestalo vyhovovat tehdejší kolejové uspořádání koncové zastávky, a proto byla trať prodloužena k Říčanově ulici. Nový úsek byl v délce 100 metrů tříkolejný, v délce 46 metrů dvoukolejný a koncová část v délce 50 metrů byla jednokolejná. V tříkolejné části byl vložen levý přejezd mezi střední a pravou kolejí. Tato kombinace umožňovala samostatné obracení obou linek, manipulaci s vlečnými vozy i objíždění odstavených vlečných vozů. Prodloužení bylo dáno do provozu 15. července 1925. Původní přejezd před školou byl formálně zrušen, ale ve skutečnosti zůstal fyzicky zachován. Doba první republiky byla kouzelná, a tak se v roce 1928 přejezd opět objevil ve statistikách a v roce 1930 z nich zmizel definitivně, zřejmě tentokráte i fyzicky.

V roce 1926 se měl poprvé na Strahově uskutečnit VIII. sokolský slet, během kterého mělo dopravu na stadion zajišťovat celkem 9 tramvajových linek. Pro Elektrické podniky to znamenalo otázku, jak zajistit kapacitní dopravu sokolských cvičenců a návštěvníků do čerstvě vybudovaného dřevěného Strahovského sletového stadionu a přilehlého okolí. Odpověď se nalezla v nutnosti zkapacitnění tramvajových tratí vedoucích do oblasti Strahova. A tak se na Pohořelci objevila novostavba tratě vedená Jelení ulicí, posilující trať v Kanovnické ulici, a na Malovance se napojila trať z dnešní Myslbekovy ulice. Jenže to trošku předbíháme...

V rámci přestavby oblasti byla nejprve v zastávce Dlabačov, která tehdy byla v místě dnešních zastávek Malovanka, zřízena třetí kolej, určená k odstavování a obracení vlečných vozů. Na jejím břevnovském konci byl mezi první a druhou (střední) kolejí vložen levý přejezd, další pak v polovině „tříkolejky“ mezi střední a třetí kolejí. Třetí kolej byla zprovozněna 26. dubna 1926.

Následně byly 6. června zprovozněny i tzv. sletové tratě, tedy i ta, která se na Malovance napojila dvoukolejným trojúhelníkem z tehdejší Clam-Martinicovy (dnešní Myslbekovy) ulice od Hládkova.

Častým výletním cílem Pražanů byla dlouhá léta obora Hvězda, k níž to z konečné u Říčanovy ulice byl přece jenom ještě značný kus cesty. No a protože podél Bělohorské ulice začaly ve třicátých letech minulého století navíc vznikat nové vily rozhodly Elektrické podniky o prodloužení stávající tratě až na Vypich. Výstavba prodloužení byla zahájena 20. února 1928. Po jeho dokončení již nebylo třeba provozovat obratiště u Markéty, a tak když se stavební práce chýlily ke konci, byla od 25. července třetí kolej u Markéty zrušena. Od 1. srpna 1928 byl na novém úseku zahájen pravidelný provoz. Koleje byly v prodlouženém úseku položeny ve směru z centra u levého okraje komunikace.

Prodloužená trať byla na Vypichu zakončena jednokolejnou smyčkou, která byla vůči současné umístěna na opačné straně komunikace a nacházela se o něco blíž k centru, zhruba proti dodnes stojícímu bloku obytných domů. Na Bělohorské ulici byla v nástupní stanici vybavena předjízdnou kolejí.

Možná značně zjednodušeně bychom mohli říci, že za většinou významnějších změn podoby tramvajové tratě v oblasti Malovanky stojí Sokolské slety. O tom VIII. jsme se již zmínili, tak je třeba pokročit do roku 1932, tedy k sletu nesoucímu pořadové číslo IX., který stál u zdokonalení systému tramvajových tratí v okolí Strahova k 5. červnu 1932. Trať v dnešní Myslbekově ulici byla zdvoukolejněna v celém úseku s tím, že na Malovance se nově napojovala jen dvoukolejným obloukem k Vypichu. Samostatně se jednokolejným obloukem od Pohořelce z pravé koleje napojovala spojovací kolej na Hládkově, sloužící jako obrovská bloková smyčka. Na Dlabačově musel být do tratě od Pohořelce vložen pravý kolejový přejezd, který vlakům přijíždějícím od Pohořelce po levé koleji (nezapomínejme, že se tehdy jezdilo vlevo!) umožnil přejet na kolej pravou a odbočit na hládkovskou spojku. V úseku Malovanka - Hládkov tak v Myslbekově ulici vznikl unikátní tříkolejný úsek, ve kterém se po krajních kolejích jezdilo z kopce do centra a po střední koleji směrem opačným. Klesání dosahovalo až 84,1 ‰!

Součástí změn bylo také zrušení třetí koleje na Dlabačově a její nahrazení jednokolejnou blokovou smyčkou Malovanka, zřízenou v ulicích Na Malovance a Za Pohořelcem.

Ta se do Bělohorské ulice napojovala jednokolejným trojúhelníkem, který sloužil v levostranném provozu pro vjezd do smyčky. Hned za obloukem z Bělohorské ulice dosahovala trať klesání 94,3 ‰ a stala se tak ve své době nejstrmějším místem tramvajové sítě (v celé historii se řadila na druhé místo). U vjezdového trojúhelníku do smyčky byl v Bělohorské ulici vložen levý přejezd, na kterém obracely během sletu posilové vlaky od Vypichu.

Smyčka byla prioritně určena pro obracení vlaků během konání sportovních akcí na Strahově, ale ukázalo se, že je občas výhodnější pojíždět ji opačným směrem, tedy do kopce. Vjezd na smyčku byl proto doplněn o druhou kolej, umožňující v kombinaci s nově zřízeným pravým přejezdem v dnešní Myslbekově ulici v případě potřeby také pojíždění smyčky opačným směrem.

V roce 1937 byla zahájena nejen postupná přestavba tratě, ale také stavba jejího prodloužení až na Bílou Horu z Vypichu. Zatímco provoz na prodlouženém úseku byl zahájen 17. října, samotná přestavba se protáhla až do roku 1938. Spočívala totiž v postupném překládání tramvajové tratě mezi Malovankou a dnešní ulicí 8. listopadu z tehdy jediné existující vozovky Bělohorské ulice ve směru do centra, na vlastní těleso umístěné uprostřed výrazně rozšířené komunikace. Koleje byly přeloženy místy o více než deset metrů severněji na druhou stranu stromořadí. Přeložka byla dokončena 29. května 1938.

Když si v roce 1941 vojenské orgány vyžádaly posílení dopravy do oblasti Dlabačova, bylo nutné přestavět křižovatku Malovanka zpět do podoby dvoukolejného trojúhelníku. A tak byla 26. srpna odpojena severní část koleje Dlabačov - Hládkov, která tak ve směru od Hládkova zůstala kusá a od 7. září byla upravená křižovatka v provozu.

V průběhu roku 1943 byla z úsporných důvodů zrušena manipulační, od roku 1941 kusá kolej Dlabačov - Hládkov. Na smyčce Malovanka byl ze stejných důvodů zrušen nevyužívaný oblouk k Vypichu a druhá kolej v oblouku od Pohořelce, takže smyčku bylo možné v pravostranném provozu pojíždět jen směrem z kopce.

Poté, co skončila II.světová válka, se v souvislosti s opět se blížícím, tentokráte XI. všesokolským sletem, do smyčky Malovanka oba snesené oblouky vrátily. Nejprve byl od 14. září 1946 obnoven oblouk ze smyčky z ulice Na Malovance ve směru do centra tak, aby bylo možné smyčku pojíždět také do kopce a 22. dubna 1948 byl obnoven i kolejový oblouk k Vypichu.

V roce 1947 byl 11. června zřízen nový manipulační přejezd u Královky.

V průběhu roku 1948 se v oblasti Malovanky objevily hned tři významné dopravní stavby. Pod Bělohorskou ulicí byl z ulice Na Malovance vystavěn podchod, první stavba tohoto typu v Praze a zprovozněny byly dvě kapacitní sletové smyčky Dlabačov a Královka. Smyčka Královka napojená pouze ve směru od a do centra (tedy podobně jako do dnešních dnů smyčka Dlabačov) byla uvedena do provozu 1. června, smyčka Dlabačov pak 25. června. Obě smyčky jsou jednokolejné se dvěma předjízdnými kolejemi. Smyčka Královka byla také označována jako modrá a smyčka Dlabačov jako červená. V těchto barvách byly nejen tabule se jmény smyček, ale modrou a červenou barvou byly rozlišovány i dnešní terminologií dva páteřní svazky linek, navážejících sem účastníky sportovních akcí.

V padesátých letech konečně pokračovalo překládání tratě v Bělohorské ulici do nové osy dále od ulice 8. listopadu k Vypichu. Nejprve byl v roce 1952 předán do provozu úsek k hostinci U Kaštanu. Dalšímu pokračování prací bránil samotný objekt hostince, v němž se 7. dubna 1878 konal sjezd zástupců českého socialistického hnutí, na němž byla založena Československá sociálně demokratická strana. Díky tomu bylo v domě o 75 let později otevřeno Muzeum počátků československého dělnického hnutí (existovalo do roku 1962). V roce 1955 byla v souvislosti s rozšiřováním Bělohorské ulice část domu ubourána, čímž utrpěl původní symetrický vzhled budovy. Ale teprve poté a po likvidaci některých objektů bývalého velkostatku u Markéty bylo možné pokračovat v rekonstrukci až ke smyčce Vypich. Trať byla přeložena na zvýšené těleso do středu komunikace. Tato část přeložky byla uvedena do provozu 25. srpna 1954.

Rozšíření této části Bělohorské ulice bylo dokončeno až 1. září 1955, poté co byla zapojena dnešní smyčka na Vypichu. O den dříve byla naopak odpojena smyčka původní. Díky tomu, že se osy rozšířené a původní Bělohorské ulice posunuly až o 12 metrů, vzniklo za vjezdem do smyčky Vypich na dlouhá léta charakteristické vyosení, kde se koleje protioblouky napojovaly na původní polohu tratě na Bílou Horu.

Mezi 1. listopadem 1967 a 1. červencem 1968 proběhla velká rekonstrukce tratě v úseku Malovanka – Vypich, k datu zahájení byla zrušena část smyčky Malovanka, z níž zůstává jen kusá kolej v ulici Za Pohořelcem. Zrušením části smyčky v ulici Na Malovance zmizel v té době nejstrmější úsek pražské tramvajové sítě. Zároveň byl zrušen kolejový přejezd na Královce, místo nějž byla smyčka Královka doplněna o kolejové oblouky od, respektive k Vypichu.

Další, mnohaměsíční výluka úseku Malovanka – Vypich – Bílá Hora, vyvolaná rekonstrukcí začala 14. února 1984. Od 2. července 1984 byl obnoven provoz v rekonstruovaném úseku Malovanka – Vypich. Trať byla rekonstruována metodou velkoplošných panelů BKV. Mezi Vypichem a Malým Břevnovem se trať překládala do nové polohy v ose rozšiřované komunikace a tak na Bílou Horu tramvaje vyjely až 11. června 1985, tedy po 16 měsících! Od této rekonstrukce je již trať v Bělohorské opět přibližně v jedné přímce bez výrazných protioblouků.

Poměrně dlouhý mezizastávkový úsek U Kaštanu - Říčanova se dočkal nové zastávky nazvané Břevnovský klášter. Dle oběžníku dopravního náměstka 2/1991 byla zřízena na základě rozhodnutí odboru dopravy k 8. lednu 1991 takřka v místech, kde bývala zastávka U Markéty.

V roce 1996 mezi 10. dubnem a 28. květnem proběhla rekonstrukce křižovatky Malovanka a vjezdového trojúhelníku do smyčky Královka. Po této rekonstrukci jsou v části tratě ve směru k zastávce Marjánka protisměrné koleje umístěny v rozdílné niveletě.

Na přelomu listopadu a prosince roku 2007 proběhla rekonstrukce nástupních ostrůvků zastávek Říčanova, včetně vybudování bezbariérových příjezdů, osazení zábradlí a přístřešku na nástupišti ve směru do centra.

V průběhu roku 2009 začaly dostávat konkrétnější obrysy dopravní opatření vyvolaná stavbou automobilového tunelu Blanka, konkrétně hloubené části mezi vyústěním Strahovského tunelu a vozovnou Střešovice pod Patočkovou ulicí. Jejich součástí se stal dlouhodobý odklon automobilů a autobusů ulicemi Myslbekova, Bělohorská a Pod Královkou, s tím, že ve směru k vozovně Střešovice budou autobusy MHD využívat zvýšené tramvajové těleso mezi vjezdem do smyčky Královka a křižovatkou Malovanka, včetně odbavování cestujících v tramvajové zastávce.

Při průzkumu se ukázalo, že stav tramvajové tratě v tomto úseku, zřízeném v roce 1984 velkoplošnými panely BKV je doslova katastrofální. Z panelů vyčuhovala železná výztuž, která hrozila poškozením pneumatik autobusů. Nezbývalo tedy nic jiného, než místo pouhé údržby provést v tomto úseku kompletní rekonstrukci tratě spojenou se změnou konstrukce. Přípravy na odklony automobilů, včetně výstavby tří nových světelných křižovatek na tramvajové trati v prostoru Malovanky utvořila prostor pro možnou rekonstrukci a částečnou koordinaci obou staveb.

Rekonstrukce tramvajové tratě v úseku mezi ulicemi Pod Královkou a Myslbekova proběhla mezi 1. únorem a 1. březnem 2010. Její součástí byla také oprava výjezdu ze smyčky Královka, vjezdu do smyčky Královka od Malovanky a vrcholu křižovatky Malovanka od Královky. Velkoplošné panely BKV nahradila klasická konstrukce kolejnic na železobetonových pražcích s asfaltovým zákrytem.

Obnovení provozu tramvají od ranního výjezdu 1. března 2010 mohlo být jen pouhou formalitou, nebýt změny legislativních postupů při schvalování rekonstruovaných výhybek. Jak uvádí Dopravně organizační opatření, „z důvodu neschválení technické způsobilosti rozjezdových a sjezdových výhybek“ na vjezdu do smyčky Královka a na křižovatce Malovanka chodili řidiči prvních pár dní výhybky přestavovat ručně. Dne 6. března se však situace vyhrotila natolik, že byl jak ve smyčce Královka, tak v i Myslbekově ulici přerušen provoz tramvají a výhybky byly zajištěny pro pojíždění pouze v přímém směru Bělohorské ulice. Od 12:50 hod dne 9. března bylo zprovozněno radiové ovládání obou výhybek a od nočních hodin téhož dne vyjely na tramvajové koleje také autobusy, které je využívaly až do 20. prosince 2011. Znovu se sem vrátily ještě o prázdninách 2012 během obnovování oblouku tramvajové tratě na Hládkově.

Naši cestu po tramvajové trati začneme v prostoru křižovatky ulic Dlabačov, MYslbekova a Bělohorská, přičemž posledně zmíněné se bude celou dobu držet. Ulicí MYslbekovou se k tramvajové trati v ulici Dlabačov připojují koleje tratě od Hládkova. Za křižovatkou tramvajové trať míří přímým úsekem v úrovni vozovky s asfaltovým zákrytem podél smyčky Dlabačov, která je zřízena vlevo na zvyšujícím se náspu, ke světelně řízené křižovatce se zleva se připojující Vaníčkovou ulicí. V prostoru křižovatky se trať začne stáčet v pravém oblouku a zamíří do prostoru zastávek Malovanka, před nimiž se ještě napřímí. V prostoru zastávek tramvajová trať překonává podchod pod Bělohorskou ulicí ustící do ulice Na Malovance, tedy ulice v níž kdysi ležely koleje smyčky Malovanka. Podchod byl, jako vůbec první stavba tohoto typu v Praze, vybudován v roce 1948. Za zastávkami se tramvajová trať dostává ve středu komunikace na zvýšené těleso a souběžně s napojením GYmnastické ulice se výjezdovým trojúhelníkem zleva napojuje na trať smyčka Královka. Trať pokračuje v přímém úseku ke světelně řízené křižovatce s ulicemi Pod Královkou a Za Strahovem, souběžně s druhou zmíněnou odbočuje vlevo vjezdový trojúhelník smyčky Královka. Tramvajová trať po překonání křižovatky přechází do konstrukce velkoplošných panelů BKV a začíná výrazně stoupat. Je umístěna na zvýšeném tělese ve středu vozovky, v levé části je vysázena alej kaštanů, typická pro tuto část tratě. Kolej ve směru z centra je v délce cca 30 metrů umístěna o něco výš než kolej do centra. Tramvajová trať na zvýšeném tělese v přímém úseku pokračuje ve stoupání. Dostává se na úroveň zleva se připojující Liborovy ulice, přes trať je zde zřízen přejezd pro automobily. Po pár metrech následují ostrůvky zastávek Marjánka. Za nimi tramvajová trať nadále pokračuje v přímém úseku ve stoupání a míří k ostrůvku zastávky Drinopol z centra, u nějž se trať začne stáčet pravým obloukem. Následuje úrovňový přejezd pro automobily na úrovni zleva se napojující Kochanovy ulice. Tramvajová trať se následně napřímí a následuje ostrůvek zastávky Drinopol do centra. Tramvajová trať nadále tvořená velkoplošnými panely BKV pokračuje v přímém úseku, ukrytá do stínu kaštanů. Před vyústěním ulice 8. listopadu se stáčí v levém oblouku a přechází do užší části Bělohorské ulice, což znamená jediné. Stromořadí kaštanů mizí, přesto trať nadále pokračuje na zvýšeném tělese. I když, zvýšeném... Ono je tak vysoko, že na hodně místech nejsou obrubníky od vozovky příliš zvýšené, čehož hojně využívají motoristé k obracení se a přejíždí kolejí v místech, které se jim právě zalíbí. Za obloukem se trať napřímí a pokračuje k zastávkám U Kaštanu. Ještě před nimi je zřízen úrovňový přejezd pro automobily na úrovni Břevnovské ulice, za ním se trať, ještě před zastávkami, stočí táhlým pravým obloukem, který dokončí v prostoru zastávek. Za nimi již tedy trať pokračuje opět v přímém úseku, mine budovu hostince U Kaštanu a před v roce 1991 obnovenými zastávkami Břevnovský klášter se do jejich prostoru stočí v táhlém levém oblouku. Za zastávkami se koleje tramvajové tratě v prostoru světelně řízené křižovatky dostanou levým obloukem na zvýšené těleso ve středu značně rozšířené Bělohorské ulice, která v těchto místech navazuje na ulici Patočkovu. Po pravé ruce můžeme spatřit rozsáhlý komplex Břevnovského kláštera. Tramvajová trať se napřímí a začíná opět stoupat. V místě vyústění Říčanovy ulice se koleje začnou stáčet v pravém oblouku a zamíří do prostoru zastávek Říčanova. Táhláý pravý oblouk skončí až v místě vyústění Hošťálkovy ulice. Zde se trať napřímí a v přímém úseku překročí úrovňový přejezd na úrovni Tomanovy ulice. Vpravo od kolejí tratě stojí budova měnírny Břevnov. Koleje v přímém úseku dospějí do prostoru zastávek Vypich, za nimiž v místě odbočení kolejí smyčky Vypich a přímého pokračování tratě na Bílou Horu naši cestu po trati zakončíme.

Část tramvajové tratě mezi křižovatkou Malovanka a vjezdem do smyčky Královka je zřízena klasickou konstrukcí kolejnic na příčných pražcích s krytem v podobě asfaltového koberce, případně velké žulové dlažby. Od vjezdu do smyčky Královka po odbočení do smyčky Vypich je trať zřízena metodou velkoplošných panelů BKV.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Malovanka
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Hládkov a Pohořelec, ve středu komunikace v ulici Bělohorská, 26 metrů před křižovatkou s ulicí Vaníčkova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Malovanka
  - nácestná, případně nástupní zastávka pro vlaky jedoucí ze smyčky Královka, zastávka ve směru k zastávkám Královka a Marjánka, případně výstupní zastávka pro vlaky jedoucí do smyčky Královka, ve středu komunikace v ulici Bělohorská, 90 metrů za křižovatkou s ulicí Vaníčkova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Marjánka
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Malovanka a Královka, případně výstupní zastávka pro vlaky jedoucí do smyčky Královka, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Bělohorská, 34 metrů před křižovatkou s ulicí Liborova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Marjánka
  - nácestná, případně nástupní zastávka pro vlaky jedoucí ze smyčky Královka, ve směru k zastávce Drinopol, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Bělohorská, 25 metrů před křižovatkou s ulicí Skupova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Drinopol
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Marjánka, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Bělohorská, 40 metrů před křižovatkou s ulicí Kochanova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Drinopol
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce U Kaštanu, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Bělohorská, 32 metrů před křižovatkou s ulicí Kochanova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • U Kaštanu
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Drinopol, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Bělohorská, 27 metrů před křižovatkou s ulicí Břevnovská, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • U Kaštanu
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Královka a ukastanu, případně výstupní zastávka pro vlaky jedoucí do smyčky Královka, ve středu komunikace v ulici Bělohorská, 90 metrů za křižovatkou s ulicí Vaníčkova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Břevnovský klášter
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce U Kaštanu, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Bělohorská, 110 metrů za křižovatkou s ulicí Patočkova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Břevnovský klášter
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Říčanova, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Bělohorská, 12 metrů před křižovatkou s ulicí Patočkova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Říčanova
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Břevnovský klášter, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Bělohorská, 35 metrů před křižovatkou s ulici Říčanova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Říčanova
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Vypich, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulice Bělohorská, 106 metrů za křižovatkou s ulici Říčanova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Vypich
  - nácestná, případně nástupní zastávka pro vlaky jedoucí ze smyčky Vypich, ve směru k zastávce Říčanova, případně výstupní pro vlaky jedoucí do smyčky Vypich, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulici Bělohorská, 234 metrů za křižovatkou s ulicí Kukulovou, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Vypich
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Obora Hvězda, případně výstupní pro vlaky jedoucí do smyčky Vypich, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu ulici Bělohorská, 170 metrů před křižovatkou s ulicí Ankarská, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  V celém úseku jsou provozovány denní linky 22 a 25, které v nočním provozu nahradí linka jediná, nesoucí číslo 57.

  Fotocesta po trati Malovanka - Vypich
  Za křižovatkou Malovanka tramvajové koleje v úrovni vozovky míří v přímém úseku, na náspu v levé části stoupají koleje smyčky Dlabačov. Přímý úsek tramvajové tratě pokračuje ke křižovatce s Vaníčkovou ulicí. Tramvajová trať překračuje světelně řízenou křižovatku s Vaníčkovou ulicí. Za křižovatkou se koleje tramvajové tratě stáčí v pravém oblouku... ...a po napřímení dospějí do prostoru zastávek Malovanka.
  Prostor zastávek Malovanka. Za prostorem zastávek Malovanka se do protisměrné koleje napojuje výjezdová kolej ze smyčky Královka směr centrum. Tramvajová trať v Bělohorské ulici v přímém úseku mezi kolejemi výjezdového trojúhelníku ze smyčky Královka. Tramvajová trať zamíří k výjezdovému oblouku koleje ze smyčky Královka směr Vypich. V přímém úseku s asfaltovým zákrytem míří koleje tramvajové tratě středem Bělohorské ulice podél hotele Pyramida a smyčky Královka.
  V přímém úseku s asfaltovým zákrytem míří koleje tramvajové tratě středem Bělohorské ulice podél hotele Pyramida a smyčky Královka. V přímém úseku s asfaltovým zákrytem míří koleje tramvajové tratě středem Bělohorské ulice podél hotele Pyramida a smyčky Královka. Rozjezdová výhybka umožňuje levým odbočením vjezd do smyčky Královka ve směru z centra. U světelné signalizace zastavují pouze tramvaje jedoucí do smyčky, tramvaje jedoucí přímo zastavují až u druhých světel. Již za odbočením do smyčky Královka ve směru z centra následuje světelná křižovatka před křižovatkou s ulicemi Za Strahovem a Pod Královkou. Tramvajová trať v Bělohorské ulici v přímém úseku mezi kolejemi vjezdového trojúhelníku do smyčky Královka.
  Za vjezdovým trojúhelníkem smyčky Královka se tramvajová trať dpstává do středu Bělohorské ulice a přechází do konstrukce velkoplošných panlů BKV. Rozjezdová výhybka umožňuje pravým odbočením vjezd do smyčky Královka ve směru od Vypichu. Bezprostředně za vjezdovým trojúhelníkem se obě prostisměrné koleje tramvajové tratě nachází v rodzílné výškové úrovni, kolej z centra je výše, než kolej do centra. Stoupající přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV. Stoupající přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV.
  Stoupající přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV. Tramvajová trať se přibližuje k přejezdu pro automobily na úrovni Liborovy ulice. Přejezd pro automobily přes tramvajovou trať na úrovni vyústění Liborovy ulice. Za přejezdem následuje přechod pro chodce a koleje tramvajové tratě se dostávají do prostoru zastávek Marjánka. Prostor zastávek Marjánka.
  Prostor zastávek Marjánka. Tramvajová trať opustila zastávky Marjánka a nadále v přímém úseku stoupá k zastávkám Drinopol. Přímý úsek tramvajové tratě míří k zastávkám Drinopol. Přímý úsek tramvajové tratě míří k zastávkám Drinopol. Zhruba v polovině mezizastávkového úseku Marjánka - Drinopol je zřízen přechod pro chodce.
  Tramvajová trať v přímém úseku spěje k zastávkám Drinopol. Koleje tramvajové tratě se blíží k prostoru zastávky Drinopol z centra a začíná se stáček v pravém oblouku. Prostor tramvajové zastávky Drinopol z centra. Prostor tramvajové zastávky Drinopol z centra. I za zastávkou Drinopol z centra se nadále tramvajová trať ve středu Bělohorské ulice stáčí v pravém oblouku.
  V pravém oblouku mezi protisměrnými zastávkami je umístěn úrovňový přejezd na úrovni vyústění Kochanovy ulice. V pravém oblouku se tramvajová trať blíží k protisměrné zastávce Drinopol. Tramvajová trať se napřimuje a před zastávkou Drinopol do centra je umístěn další z přechodů pro chodce. Prostor protisměrné zastávky Drinopol do centra. Prostor protisměrné zastávky Drinopol do centra.
  Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV pokračuje k zastávkám U Kaštanu. Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV pokračuje k zastávkám U Kaštanu. Přechod pro chodce na úrovni zaústění Vodňanského ulice. Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV pokračuje k zastávkám U Kaštanu. Koleje tramvajové tratě spějí k levému oblouku ve středu Bělohorské ulice za nímž sice trať pokračuje na zvýšeném tělese, ale již bez dekorativní ozdoby v pdobě kaštanové aleje.
  V levém oblouku tramvajová trať kopíruje tvar Bělohorské ulice. V levém oblouku tramvajová trať kopíruje tvar Bělohorské ulice. V levém oblouku tramvajová trať kopíruje tvar Bělohorské ulice. Za vyústěním ulice 8. listopadu je zřízen přechod pro chodce, jehož vyčkávácí prostory „chrání pěkné“ trubkové zábradlí. Tramvajová trať se opět napřimuje a ve velkoplošných panelech BKV pokračuje středem Bělohorské ulice na zvýšeném tělese.
  Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV míří k zastávkám U Kaštanu. Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV míří k zastávkám U Kaštanu. Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV míří k zastávkám U Kaštanu. Tramvajová trať dospěla ke křižovatce s Břevnovskou ulicí, na jejíž úrovni je zřízen přejezd pro automobily... ...ihned za přejezdem se trať stočí v táhlém pravém oblouku a zamíří do prostoru zastávek U Kaštanu.
  Prostor zastávek U Kaštanu. Prostor zastávek U Kaštanu. V prostoru zastávek U Kaštanu se tramvajová trať napřímí. Prostor zastávek U Kaštanu. Tramvajová trať v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV mezi zastávkami U Kaštanu a Břevnovský klášter.
  Tramvajová trať v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV mezi zastávkami U Kaštanu a Břevnovský klášter. Tramvajová trať v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV mezi zastávkami U Kaštanu a Břevnovský klášter. Tramvajová trať v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV mezi zastávkami U Kaštanu a Břevnovský klášter míjí objekt hostince U Kaštanu. Tramvajová trať v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV mezi zastávkami U Kaštanu a Břevnovský klášter. Tramvajová trať v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV mezi zastávkami U Kaštanu a Břevnovský klášter.
  Koleje tramvajové tratě v levém oblouku míří před zastávky Břevnovský klášter... ...zde se ještě stihnou napřímit a dostanou se do prostoru samotných zastávek. Prostor zastávek Břevnovský klášter. Prostor zastávek Břevnovský klášter. Za zastávkami Břevnovský klášter následuje světelně řízená křižovatka s přechodem pro chodce, v níž se koleje tramvajové tratě v levém oblouku stočí do středu „velké“ Bělohorské ulice.
  Koleje tramvajové tratě přeechází v levém oblouku přes vozovku do středu Bělohorské ulice. Koleje tramvajové tratě přeechází v levém oblouku přes vozovku do středu Bělohorské ulice. Koleje tramvajové tratě přeechází v levém oblouku přes vozovku do středu Bělohorské ulice. Tramvajová trať se napřímila a ve středu Bělohorské ulice pokračuje k zastávkám Říčanova. Tramvajová trať ve středu Bělohorské ulice stoupá k zastávkám Říčanova.
  Tramvajová trať ve středu Bělohorské ulice stoupá k zastávkám Říčanova. Tramvajová trať ve středu Bělohorské ulice stoupá k zastávkám Říčanova. Tramvajová trať ve středu Bělohorské ulice stoupá k zastávkám Říčanova. Tramvajová trať ve středu Bělohorské ulice stoupá k zastávkám Říčanova. Přejezd na úrovni zaústění Říčanovy ulice.
  Koleje tramvajové tratě se stočí takřka nepostřehnutelným pravým obloukem. Koleje tramvajové tratě se přibližují k zastávkám Říčanova. Prostor zastávek Říčanova. Prostor zastávek Říčanova. I za zastávkami Říčanova ještě tramvajová trať pokračuje táhlým pravým obloukem.
  I za zastávkami Říčanova ještě tramvajová trať pokračuje táhlým pravým obloukem. I za zastávkami Říčanova ještě tramvajová trať pokračuje táhlým pravým obloukem. V místě vyústění Hošťálkovy ulice se tramvajová trať opět napřimuje. Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV mezi zastávkami Říčanova a Vypich. Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV mezi zastávkami Říčanova a Vypich.
  Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV mezi zastávkami Říčanova a Vypich. Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV mezi zastávkami Říčanova a Vypich. Úrovňový přejezd pro automobily v místě napojení Tomany ulice s budovou měnírny Břevnov na pravé straně. Přímý Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV mezi zastávkami Říčanova a Vypich.
  Tramvajová trať spěje k prostoru pro otáčení automobilů před zastávkami Vypich. Prostor pro otáčení automobilů před zastávkami Vypich. Prostor zastávek Vypich. Prostor zastávek Vypich. Závěr tramvajové trati u kolejové konstrukce na vjezdu a výjezdu smyčky Vypich.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021