Manipulační kolej Hládkov

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Manipulační kolej HládkovDovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na provedené rekonstrukce to tady vypadá zase trošku jinak. Usilovně pracujeme na úpravách.

S ohledem na blížící se VIII. všesokolský slet v roce 1926 se Elektrické podniky rozhodly kapacitně posílit dopravu jeho návštěvníků na Strahovský stadion novými tramvajovými tratěmi.

Od křižovatky Brusnice tak byla vybudována nová tramvajová trať na Pohořelec, zároveň byla zprovozněna další nová trať v dnešní Myslbekově ulici, která však byla v úseku od Hládkova k vozovně Střešovice jednokolejná. Od Hládkova po křižovatku Malovanka byla však již dvoukolejná. Ulicí Hládkov se k její jedné koleji totiž připojila spojovací kolej, pojížděná tehdy opačným směrem než dnes, od Brusnice na Malovanku, s ohledem na prvorepublikový levostranný provoz.

V rozjezdové výhybce odbočovala z Myslbekovy ulice manipulační jednokolejná trať v ulici Hládkov. | 28.7.2004
Vůz T3 ev.č.6840 vypravený na linku 15 odbočuje z Myslbekovy ulice do prostoru manipulační jednokolejné tratě v ulici Hládkov. | 27.9.2005
Vůz KT8D5 ev.č.9039 vypravený na linku 8 odbočuje z Myslbekovy ulice do prostoru manipulační jednokolejné tratě v ulici Hládkov místem snesené výhybky během zadlažďování čerstvě zřízeného prostého oblouku. | 29.7.2010
Historický tramvajový vůz ev.č.200, zvaný Terezka, zavítal na kolej Hládkov v době, kdy byl degradován do podoby vozu mateřských škol. | 8.9.1979
Vůz Škoda 14T ev.č.9141 pózuje fotografům na jednokolejné manipulační koleji Hládkov. | 30.3.2010
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9062 si vypravený na cvičnou jízdu střihl také průjezd manipulační kolejí Hládkov. | 4.5.2010
V dočasně zřízené zastávce Hládkov na jednokolejné manipulační trati stanicuje vůz T3R.PV ev.č.8167 vypravený na linku 15. | 9.11.2005
Na jednokolejnou trať zavítal také vůz Škoda 15T ev.č.9212, zatím jen na cvičné jízdě, povšimněte si, že v zastávce zatím chybí přístřešek. | 23.2.2011
Během návštěvy papeže Jana Pavla II. v roce 1997 se na manipulační jednokolejné trati Hládkov objevil i vůz KT8D5 ev.č.9045 vypravený na cvičnou jízdu. | 25.4.1997
Během návštěvy papeže Jana Pavla II. v roce 1997 se na manipulační jednokolejné trati Hládkov objevil i vůz KT8D5 ev.č.9045 vypravený na cvičnou jízdu. | 25.4.1997
Vůz T6A5 ev.č.8716 vypravený na linku 15 opouští jednokolejnou manipulační trať v ulici Hládkov. | 27.9.2005
Vůz T3SUCS ev.č.7233 vypravený na linku 15 opouští jednokolejnou manipulační trať v ulici Hládkov. | 27.9.2005
Součástí rekonstrukce tramvajové trati v Keplerově ulici byla i rekonstrukce koncové části jednokolejné manipulační tratě Hládkov. | 22.6.2000
Součástí rekonstrukce tramvajové trati v Keplerově ulici byla i rekonstrukce koncové části jednokolejné manipulační tratě Hládkov. | 23.7.2000
Atypický přímý úsek rozjezdové výhybky z Myslbekovy ulice na manipulační jednokolejnou trať v ulici Hládkov. | 28.7.2004
Likvidace výhybky z Myslbekovy ulice na manipulační jednokolejnou trať v ulici Hládkov. | 28.7.2010
Vůz T3SUCS ev.č.7274 vypravený na linku 15 opustil Myslbekovu ulici a překonává první metry jednokolejné manipulační tratě v ulici Hládkov. | 27.9.2005
Také vůz KT8D5 ev.č.9003 s novotou svítící reklamou, vypravený na cvičnou jízdu, zapózoval na jednokolejné manipulační koleji Hládkov. | 1997
Během návštěvy papeže Jana Pavla II. v roce 1997 se na manipulační jednokolejné trati Hládkov objevil i vůz KT8D5 ev.č.9045 vypravený na cvičnou jízdu. | 25.4.1997
V dočasně zřízené zastávce Hládkov na jednokolejné manipulační trati stanicuje vůz T3 ev.č.6851 vypravený na linku 15. | 27.9.2005
V dočasně zřízené zastávce Hládkov na jednokolejné manipulační trati stanicuje vůz T6A5 ev.č.8716 vypravený na linku 15. | 27.9.2005
Na jednokolejnou trať zavítal také vůz Škoda 15T ev.č.9221, zatím jen na cvičné jízdě, zastávka je již opatřena přístřeškem. | 4.9.2011
Vůz T3 ev.č.6862 vypravený na linku 25 projíždí manipulační jednokolejnou tratí¨v ulici Hládkov. | 27.9.2005
Během návštěvy papeže Jana Pavla II. v roce 1997 se na manipulační jednokolejné trati Hládkov objevil i vůz KT8D5 ev.č.9045 vypravený na cvičnou jízdu. | 25.4.1997
Cvičný vůz T3 ev.č.5504 projíždí manipulační kolejí Hládkov. | 1997
Vůz T3R.P ev.č.8447 vypravený na linku 25 opouští jednokolejnou manipulační trať v ulici Hládkov. | 27.9.2005
Součástí rekonstrukce tramvajové trati v Keplerově ulici byla i rekonstrukce koncové části jednokolejné manipulační tratě Hládkov. | 22.6.2000
Součástí rekonstrukce tramvajové trati v Keplerově ulici byla i rekonstrukce koncové části jednokolejné manipulační tratě Hládkov. | 23.7.2000

Spojovací kolej byla uvedena do provozu 6. června 1926, stejně jako ostatní tratě v oblasti. Největší provoz na ní byl o hlavních sletových dnech 27. a 29. června a 4.–6. července, kdy zde jezdilo celkem pět tramvajových linek. Po skončení sletu nové koleje zcela osiřely a jezdilo se tudy jen zcela ojediněle při manipulačních jízdách. Až 3. ledna 1927 byla na Hládkov převedena linka číslo 7, využívající kolej pro jízdu směrem na Břevnov. Jenže už 1. srpna 1928 byla dána do užívání druhá kolej v horní části Keplerovy ulice, takže pravidelně se nově jezdilo oběma směry přes Pohořelec a kolej na Hládkově opět osiřela.

Další všesokolský slet stál za zdokonalením systému tramvajových tratí v okolí a trať v Myslbekově ulici se k 5. červnu 1932 dočkala druhé koleje v celém svém úseku. Spojovací kolej Hládkov byla v Keplerově ulici přepojena na pravou kolej a od té doby se pojížděla opačným směrem. Protože i v Bělohorské ulici byla napojena na pravou kolej, musel být na Dlabačově do tratě vložen pravý kolejový přejezd, aby vlaky přijíždějící od Pohořelce po levé koleji na Dlabačově přejely z levé koleje na pravou a odbočily na hládkovskou spojku. Protože byla manipulační kolej Hládkov částečně přeložena a samostatně zaústěna až na Malovance, vznikl v úseku Malovanka - Hládkov v Praze unikátní tříkolejný úsek, ve kterém se po krajních kolejích jezdilo z kopce do centra a po střední koleji směrem opačným. Největší sklon koleje byl hned na Dlabačově – 84,1 ‰, ostatně toto klesání tratě v Myslbekově ulici je dodnes pro řidiče zdůrazněno Bezpečnostním zastavovacím místem v zastávce Malovanka do centra a - pro některé nepochopitelným umístěním - v zastávce Pohořelec z centra, která je umístěna dokonce ve stoupání.

Před posledním předválečným všesokolským sletem v roce 1938 došlo k dalšími rekonstrukcím a úpravám tratí. Kolej na Hládkově byla využívána ve stejném režimu jako v roce 1932, ale s tím rozdílem, že že kolejový přejezd, umožňující jízdu přes Hládkov, se přestěhoval z Dlabačova pod Pohořelec do Keplerovy ulice, takže tramvaje jezdily během sletu po pravé koleji výrazně delším úsekem. Po skončení sletu se kolej přes Hládkov opět používala jen sporadicky. Po zavedení pravostranného provozu v Československu od 26. března 1939 k zavedení pravostranného provozu, nebyly na Hládkově vzhledem k nutnosti upravit veškeré křižovatky ke změněnému provozu přeloženy výhybky a kolej zůstala nevyužívaná. Důsledkem bylo odpojení její severní části 29. srpna 1941 v rámci rekonstrukce křižovatky Malovanka, stala se tak jen kusou odstavnou kolejí, sice o délce 466 m, ale bez významnějšího využití. Koncem roku 1943 nastal s ohledem na válečné události nedostatek kolejnic. Pro zabezpečení plynulého provozu na všech tramvajových tratích se Elektrické podniky rozhodly ke snesení méně významných tratí. Tento nepříjemný fakt se dotkl i spojovací koleje na Hládkově, která tak v roce 1943 přestala fyzicky existovat.

Kolej je ve své historii spojena s všesokolskými slety a tak blížící se první poválečný znamenal její obnovení, ačkoliv pro sletové potřeby byly postaveny nové, dodnes existující kolejové smyčky Dlabačov a Královka. Spojovací kolej na Hládkově tak byla znovu obnovena k 15. červnu 1947 a nově napojena tak, aby byla použitelná ve směru od Myslbekovy ke Keplerově ulici. Sloužila tedy i jako záložní smyčka. Pro její pojíždění už nebyl pro jízdu přes Hládkov zapotřebí kolejový přejezd v Keplerově ulici, který byl proto 6. ledna 1948 snesen. Od roku 1947 se tedy kolej na Hládkově používala jen ojediněle k manipulačním jízdám nebo k odstavování vozů. Pro takřka nulový rozsah provozu se v průběhu let oprav dočkalo jen křížení a výhybky na vjezdu a výjezdu.

Když v roce 1969 probíhala nad Pohořelcem oprava opěrné zdi pod Strahovským klášterem, byla při jízdě do centra přes spojovací kolej odkloněna linka 22, stejný odklon se opakoval i v následujících dvou letech. V roce 1982 bylo při rekonstrukci tratě v Myslbekově ulici, uskutečněné metodou velkoplošných panelů BKV rekonstruováno i odbočení do ulice Hládkov. Od té doby měla výhybka na pražské poměry ne příliš častou podobu s krátkým přímým úsekem před srdcovkou. V roce 1996 bylo na Hládkově rekonstruováno trolejové vedení. Ač je využití koleje prakticky nulové, došlo v roce 2000 ke kompletní rekonstrukci levého oblouku do Keplerovy ulice, včetně instalace nové sjezdové výhybky, v návaznosti na rekonstrukci tratě v Keplerově ulici a zároveň k předlažbě a dotažení upevňovadel ve zbývajícím úseku.

K většímu využití spojovací koleje dochází až v posledních letech v souvislosti s výlukami vyvolanými výstavbou silničního tunelu Blanka, který je součástí městského silničního okruhu. Nejprve jsou od 1. září do 12.prosince 2005 odkloněny pravidelné tramvajové linky Patočkovy ulice na spojovací kolej. Důvodem byly přípravné práce před zahájením stavby tunelu Blanka, omezení jízdních pruhů pro automobily a s tím související provoz po tramvajových kolejích. Vyloučený úsek mezi křižovatkami Malovanka a Octárna linky 15, 25 a 57 objížděly obousměrně přes manipulační trať v ulici U Brusnice a následně Keplerovou na Pohořelec. Odtud linky projížděly jednosměrným objezdem přes Pohořelec směrem z centra na Malovanku, a v opačném směru projížděly právě přes manipulační kolej Hládkov, kde byla za tímto účelem zřízena zastávka Hládkov, nahrazující vyloučené zastávky Hládkov, zajišťující dopravní obslužnost dané oblasti. Už od 3. listopadu 2009 se sem ve své podstatě pravidelné linky opět vrátily, po 11. červenci 2010 došlo k uzavření traťového úseku přes Hládkov a zatímco kolej ve směru z centra osiřela, část koleje do centra zůstává v provozu díky pojíždění spojovací koleje. V průběhu noci z úterý na středu 29.července 2010 pak došlo k nahrazení čepové rozjezdové výhybky na spojovací kolej Hládkov prostým obloukem do stejnojmenné ulice.

Cestu po trati začneme v Myslbekově ulici, z níž na křižovatce s ulicí Hládkov odbočuje spojovací kolej prostřednictvím pravého oblouku. Zhruba ve středu ulice Hládkov pak míří přímým úsekem ke Keplerově ulici. Na pravém chodníku je umístěn označník občasné zastávky Hládkov. Po dalších cca 50 metrech následuje levý oblouk, křížení protisměrné koleje a sjezdová výhybka s pružnými jazyky, která manipulační kolej napojuje na tramvajovou trať v Keplerově ulici. Možná stojí za to zdůraznit, že zatímco tramvaje ulici Hládkov projíždí směrem ke Keplerově ulici, automobily využívají ulici naopak ve směru opačném.

Celá trať je vybudována klasickou konstrukcí, její povrch tvoří v celém úseku žulová dlažba.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Hládkov
  - Dočasná nácestná zastávka Hládkov ve směru k zastávce Brusnice, 80 metrů za křižovatkou s ulicí Myslbekova, nástup z vozovky pro jeden vlak 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  V běžném provozu byla spojovací kolej dlouhodobě nevyužívaná, zejména s ohledem na parkující automobily na kolejovém tělese. V roce 2005 zde došlo od září do prosince k pravidelnému provozu linek 15, 25 a 57. Výstavba městského silničního okruhu stále ještě není dokončena, a tak od roku 2009 mohou fotografové spatřit vozy na pravidelné lince v ulici Hládkov standardně.

  Fotocesta po spojovací koleji Hládkov
  Z Myslbekovy ulice odbočuje manipulační jednokolejná trať v ulici Hládkov v prostoru snesené čepové výhybky prostým obloukem. Díky zachování původní dispozice výhybky se pravý oblouk v místě snesené výhybky, jímž manipulační jednokolejná trať z Myslbekovy ulice odbočuje, na cca 5 metrů napřímí. Po krátkém přímém úseku v prostoru snesené rozjezdové výhybky na manipulační jednokolejnou trať v ulici Hládkov odbočuje kolej z Myslbekovy ulice pravým obloukem. Pravý oblouk manipulační jednokolejné tratě přivádí kolej z Myslbekovy ulice do ulice Hládkov. Pravý oblouk manipulační jednokolejné tratě přivádí kolej z Myslbekovy ulice do ulice Hládkov.
  Celkový pohled na manipulační jednokolejnou trať v ulici Hládkov ve směru pojíždění. Takřka ve středu ulice Hládkov, blíže pravému chodníku, vede manipulační kolej přímým úsekem. Takřka ve středu ulice Hládkov, blíže pravému chodníku, vede manipulační kolej přímým úsekem. Takřka ve středu ulice Hládkov, blíže pravému chodníku, vede manipulační kolej přímým úsekem. Během zprovoznění manipulační tratě v ulici Hládkov pro pravidelnou tramvajovou dopravu byla v těchto místech zřízena na pravém chodníku zastávka Hládkov.
  Takřka ve středu ulice Hládkov, blíže pravému chodníku, vede manipulační kolej přímým úsekem. Takřka ve středu ulice Hládkov, blíže pravému chodníku, vede manipulační kolej přímým úsekem. Takřka ve středu ulice Hládkov, blíže pravému chodníku, vede manipulační kolej přímým úsekem. Takřka ve středu ulice Hládkov, blíže pravému chodníku, spěje manipulační kolej přímým úsekem k levému oblouku do Keplerovy ulice. Takřka ve středu ulice Hládkov, blíže pravému chodníku, spěje manipulační kolej přímým úsekem k levému oblouku do Keplerovy ulice.
  Levý oblouk manipulační tratě v ulici Hládkov přivádí kolej k trati v Keplerově ulici. Levý oblouk manipulační tratě v ulici Hládkov přivádí kolej k trati v Keplerově ulici. Levý oblouk manipulační tratě v ulici Hládkov se kříží s protisměrnou kolejí tratě v Keplerově ulici. Ve sjezdové výhybce se slučuje levý oblouk manipulační koleje z ulice Hládkov s tratí v Keplerově ulici. Celkový pohled na manipulační jednokolejnou trať v ulici Hládkov proti směru pojíždění.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021