Trať Malovanka - Octárna

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Malovanka - Octárna


Vůz T3M2-DVC ev.č.8072 na lince 15 v Myslbekově ulici
Souprava vozů T3M ev.č.8008+8005 vypravená na linku 23 v Myslbekově ulici
Vůz KT8D5 ev.č.9007 na lince 8 v Myslbekově ulici
Vůz T3M ev.č.8062 na lince 15 v Myslbekově ulici
Vůz T3SUCS ev.č.7154 na lince 25 v Myslbekově ulici
Vůz T3 ev.č.6720 na lince 25 v Myslbekově ulici
Vůz T3SUCS-DVC ev.č.7226 na lince 25 stanicuje v zastávce Hládkov
Vůz T3SUCS ev.č.7265 na lince 25 v Patočkově ulici
Vůz T3 ev.č.6915 na lince 25 na Malovance
Vůz KT8D5 ev.č.9015 na lince 1 v Myslbekově ulici
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7116+7117 na lince 1 v Myslbekově ulici
Vůz KT8D5 ev.č.9020 vypravený na linku 8 v Myslbekově ulici
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7238+7239 na lince 8 pod manipulační kolejí Hládkov
Vůz T3 ev.č.6840 na lince 15 u zastávky Hládkov
Vůz KT8D5 ev.č.9018 jedoucí na lince 8 opouští Patočkovu ulici
Vůz T3SU ev.č.7003 na lince 15 v Patočkově ulici
Blížící se VIII. všesokolský slet v roce 1926 postavil Elektrické podniky před problém, jak zajistit kapacitní dopravu sokolských cvičenců a návštěvníků do čerstvě vybudovaného dřevěného Strahovského sletového stadionu a přilehlého okolí. Nakonec bylo rozhodnuto kapacitně posílit dopravu na Strahov novými tramvajovými tratěmi. Od křižovatky Brusnice byla prodloužena tramvajová trať na Pohořelec a zároveň došlo ke zprovoznění nové tratě v dnešní Myslbekově ulici, k 6. červnu 1926. K této trati se vztahuje drobná kuriozita - u vozovny Střešovice byla napojena na stávající síť výhybkou již od 14. dubna 1926. Trať byla oproti dnešnímu stavu dvoukolejná pouze v úseku od manipulační koleje Hládkov po křižovatku Malovanka. S ohledem na tehdejší levostranný provoz byla kolej vedená Myslbekovou ulicí pojížděna ve směru Malovanka - Vozovna Střešovice. Druhá kolej připojující se na Hládkově ulicí Hládkov pak ve směru Brusnice - Hládkov - Malovanka. Trať se po svém zprovoznění používala intenzivně pouze během sletu a následně jen příležitostně. Další všesokolský slet stál za zdokonalením systému tramvajových tratí v jeho okolí, a i trať v Myslbekově ulici se k 5. červnu 1932 dočkala druhé koleje v celém svém úseku. Ke stejnému datu byla zprovozněna bloková smyčka Malovanka vedená ulicemi Na Malovance a Za Pohořelcem. Z této smyčky dodnes zůstalo v ulici Za Pohořelcem zachováno v asfaltu torzo kolejnice. Koncem roku 1943 nastal - s ohledem na válečné události - nedostatek kolejnic. Pro jejich zabezpečení se Elektrické podniky rozhodly ke snesení méně významných tratí. Došlo i na spojovací kolej na Hládkově, která tak v roce 1943 přestala fyzicky existovat. K jejímu obnovení došlo 16. června 1947. Bloková smyčka Malovanka byla zrušena 1. listopadu 1967, ale nadále zůstala zachována její část v ulici Za Pohořelcem, připojená k trati v Myslbekově ulici. I ta však byla nakonec v roce 1971 zrušena.

Cestu po tramvajové trati začneme na křižovatce ulic Dlabačov, Bělohorské a Myslbekovy, poblíž smyčky Dlabačov. Myslbekovy ulice se podržíme. V jejím středu trať prudce klesá a za křižovatkou s Parléřovou ulicí následuje prudký pravý oblouk. Po jeho překonání se trať částečně napřímí, a za rozjezdovou výhybkou manipulační koleje Hládkov následuje táhlý levý oblouk. Za ním, těšně před křižovatkou s Patočkovou ulicí je umístěna dvojice zastávek Hládkov s nástupními ostrůvky. Po překonání světelné křižovatky s Patočkovou ulicí se trať z Myslbekovy dostává do jejího středu na vlastní zvýšené těleso táhlým pravým obloukem. Následuje dalších asi 250 metrů přímého úseku ke křižovatce Patočkovy ulice s ulicí Střešovickou, kde naše cesta končí.

S výjimkou kolejové konstrukce manipulační koleje Hládkov je celá trať vybudována metodou velkoplošných panelů BKV.

Zastávky umístěné na popisované trati:
Hládkov - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Vozovna Střešovice/Sibeliova, ve středu vozovky v ulici Myslbekova, 37 metrů před křižovatkou s ulicí Patočkova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
Hládkov - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Malovanka/Pohořelec, ve středu vozovky v ulici Myslbekova, 75 metrů za křižovatkou s ulicí Patočkova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT

Provozované linky na popisované trati:
V denním provozu byla na trati do změny linkového vedení k 30.8. 2003 dlouhá léta stálicí linka 8, v nočním provozu pak linka 57. Zatímco ke změně noční linky nedošlo, denní linku 8 nahradily linky 15 a 25.

Fotocesta po trati Malovanka - Octárna
Tramvajová trať křižovatka Malovanka - Hládkov Tramvajová trať křižovatka Malovanka - Hládkov Tramvajová trať křižovatka Malovanka - Hládkov Tramvajová trať křižovatka Malovanka - Hládkov Tramvajová trať křižovatka Malovanka - Hládkov
Tramvajová trať křižovatka Malovanka - Hládkov Tramvajová trať křižovatka Malovanka - Hládkov Tramvajová trať křižovatka Malovanka - Hládkov Tramvajová trať křižovatka Malovanka - Hládkov Tramvajová trať křižovatka Malovanka - Hládkov
Tramvajová trať křižovatka Malovanka - Hládkov Tramvajová trať křižovatka Malovanka - Hládkov Tramvajová trať křižovatka Malovanka - Hládkov Tramvajová trať křižovatka Malovanka - Hládkov Tramvajová trať Hládkov - křižovatka Octárna
Tramvajová trať Hládkov - křižovatka Octárna Tramvajová trať Hládkov - křižovatka Octárna Tramvajová trať Hládkov - křižovatka Octárna Tramvajová trať Hládkov - křižovatka Octárna Tramvajová trať Hládkov - křižovatka Octárna

Fotografie: © Pražské tramvaje

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022