Smyčka Dlabačov

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Dlabačov


Jen dvě pražské smyčky - Dlabačov a Královka - se pyšnily svým názvem umístěným na speciální konstrukci viditelné již z daleka, ta dlabačovská byla odstraněna na počátku dubna 2010... | 13.4.1996
Souprava vozů T3M ev.č.8044+8014 vypravená na linku 26 projíždí vjezdovou kolejí smyčky Dlabačov, na čele se skví miniaturní zasklení, které cestujícím takřka neumožňuje zjištění čísla linky... | 5.9.2004
Souprava vozů T3 ev.č.6604+6605 vypravená na linku 42 obsluhující strahovský stadion během návštěvy papeže Jana Pavla II. vjíždí do smyčky Dlabačov, ovládaná legendární motolskou paní výpravčí Jindřiškou Mikulíkovou. | 20.5.1995
Souprava vozů T3M ev.č.8058+8059 na lince 8 v levém kolejovém oblouku smyčky Dlabačov. | 13.4.1996
Souprava vozů T3M ev.č.8006+8007 vypravená na linku 42 během návštěvy papeže Jana Pavla II. v prostoru rozjezdových výhybek na vnější, střední a vnitřní kolej smyčky Dlabačov. | 20.5.1995
Souprava vozů T6A5 ev.č.8655+8656 vypravená na linku 20 vjíždí na střední kolej smyčky Dlabačov. | 5.9.2004
Souprava vozů T6A5 ev.č.8612+8614 vypravená na linku 42 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Dlabačov. | 27.4.1997
Souprava vozů T3SU ev.č.7006+T3SUCS ev.č.7053 vypravená linku 26 manipuluje na vnější a souprava vozů T6A5 ev.č.8629+8630 vypravená na linku 20 manipuluje na střední koleji smyčky Dlabačov. | 5.9.2004
Vůz T3M2-DVC ev.č.8082 vypravený na linku 15 pomalu opouští smyčku Dlabačov. | 25.10.2005
V textu zmíněná nepoužitelnost dvou ze tří kolejí smyčky Dlabačov pro nízkopodlažní spoje si vynutila na střední a vnější koleji doplňkovou informaci pro cestující, navádějící je v případě příjezdu nízkopodlažního spoje na vnitřní kolej. | 2.2.2010
Souprava vozů T6A5 ev.č.8655+8656 vypravená na linku 20 vjíždí do smyčky Dlabačov. | 5.9.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8238+8237 vypravená na linku 20 projíždí vjezdovou kolejí smyčky Dlabačov. | 5.9.2004
Souprava vozů T6A5 ev.č.8717+8718 na lince 20 v levém kolejovém oblouku smyčky Dlabačov. | 5.9.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9008 s celovozovou reklamou na bonbóny Haribo na cvičné jízdě s Mr.Crossem bravurně zvládá průjezd smyčkou Dlabačov. | 28.5.2006
Vůz Škoda 14T ev.č.9116 na cvičné jízdě ve smyčce Dlabačov. | 5.3.2008
Zcela výjimečně do smyčky zavítá na zkušební jízdě také vůz Škoda 15T, jako na snímku zachycené ev.č.9208. Důvod je prostý, pro nízkopodlažní vozy je průjezdná pouze vnitřní kolej. | 22.5.2011
Soupravy vozů T3 ev.č.6677+6672 na lince 22 na vnější a T3M ev.č.8102+8103 na lince 8 na střední koleji smyčky Dlabačov vyčkávají na čas odjezdu pod železobetonovou lávkou. | 20.4.1996
Vozy KT8D5 ev.č.9041 a 9042 v původním a novém laku na cvičných jízdách vyčkávají na vnitřní koleji smyčky Dlabačov na návrat instruktorů a žáků z oběda. | 28.5.2006
Vůz Škoda 14T ev.č.9118 na cvičné jízdě opouští smyčku Dlabačov. | 24.2.2007
V textu zmíněná nepoužitelnost dvou ze tří kolejí smyčky Dlabačov pro nízkopodlažní spoje si vynutila na vnitřní koleji doplňkovou informaci pro cestující o tom, že odsud nic jiného než nízkopodlažní spoj nepojede... | 2.2.2010
Jen 24 dní po otevření své kolegyně, smyčky Královka, zahájila 25. června 1948 provoz druhá ze strahovských tramvajových smyček určených k obracení "sportovních" tramvajových vlaků - smyčka Dlabačov.

Obě smyčky jsou v pražské kolejové síti odlišné svým zcela rozdílným kolejovým uspořádáním. Jde o tříkolejné smyčky se samostatnými nástupišti, spojenými nadchody vedoucími na příslušná nástupiště. To, že nejde o "obyčejné" smyčky, naznačoval již používaný termín k jejich označení - tramvajové nádraží.

A když ještě připojíme informaci, že smyčka také takřka sousedí se strahovským sportovním stadiónem, dějištěm sokolských sletů i celostátních spartakiád, bude většině čtenářů vše zřejmě jasné. Ano, i smyčka Dlabačov byla vybudována pro návoz a odvoz desítek tisíc návštěvníků a cvičenců těchto sportovních akcí. Na svou dobu šlo skutečně o ideálně vyprojektovanou smyčku důsledně oddělující oba proudy cestujících. Přístupová cesta na a z nástupiště je vedena mimoúrovňově, nadchodem z elegantní železobetonové lávky se schodišťovými přístupy na dvou železobetonových obloucích o světlosti 17 metrů. Lávka překračuje příjezdovou komunikací k tribuně nadjezdem se zcela unikátní hřibovou konstrukcí a svodidly kolem sloupů.

Deponovací kapacita smyčky (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) činí 26 vozů typu T. S ohledem na její stáří a celkovou sešlost to nemají různé typy tramvají s průjezdy vůbec jednoduché. Na střední a vnější kolej je zakázán vjezd vozům KT8D5, KT8D5.RN2P T3R.PLF a Škoda 15T, na kolej vnější pak navíc ještě i vozům T6A5.

Dlabačov je mezilehlou smyčkou, umístěnou mezi zastávkami Pohořelec a Malovanka, s vjezdem a výjezdem pouze směrem k zastávce Pohořelec. Vjezdová kolej smyčky odbočuje z tramvajové tratě v ulici Dlabačov rozjezdovou radiově ovladatelnou elektromagnetickou výhybkou s pružnými jazyky ev.č. 518. Všechny další výhybky smyčky jsou čepové - s výjimkou sjezdové zpět ze smyčky na trať. Vjezdová kolej do smyčky odbočuje z tramvajové tratě levým obloukem, šikmo překříží protisměrnou kolej a s využitím pravého oblouku se rovnoběžně vyrovná s tramvajovou tratí v Bělohorské ulici a na opěrné zdi stoupá cca 2 metry nad úroveň okolního terénu. Následuje levý oblouk, který kolej dovede pod terénní zářez, v jehož zákrytu se rozvětví na vnitřní a vnější kolej. Vnitřní kolej pak pokračuje podél nástupiště do manipulačního prostoru, vnější se rozvětví ještě na střední. Střední a vnější kolej následně zamíří pod železobetonový nadchod a prostorem nástupišť míří k bodu svého sloučení. Nejprve se spojí střední a vnější kolej, nakonec se připojí kolej vnitřní. Pravým obloukem a sjezdovou výhybkou s pružnými jazyky se pak smyčka připojuje zpět k tramvajové trati mířící okolo Pražského hradu do centra Prahy.

Celá smyčka je klasické konstrukce, s různým krytem povrchu. Vjezdová část je kryta žulovou dlažbou, kterou jsou opatřeny i rozjezdové výhybky ve smyčce. O zbytek se stará stařičký asfaltový koberec prorůstající trávou všude, kam se podíváte.

Zastávky umístěné v popisované smyčce:
 • Dlabačov - nástupní zastávka, vnější kolej smyčky, 24 metrů před výjezdem ze smyčky do ulice Dlabačov, 38 metrů za schody nadchodu, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Dlabačov - nástupní zastávka, střední kolej smyčky, 27 metrů před výjezdem ze smyčky do ulice Dlabačov, 35 metrů za schody nadchodu, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Dlabačov
  - nástupní zastávka, vnitřní kolej smyčky, 42 metrů před výjezdem ze smyčky do ulice Dlabačov, 20 metrů za schody nadchodu, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  Jde v pravidelném provozu nevyužívanou smyčku. Živo tu tak bývá jen při odklonech tramvajových linek během rekonstrukcí tramvajových tratí v okolí smyčky.

  Fotocesta po smyčce Dlabačov
  Rozjezdová výhybka s vjezdovou kolejí odbočující levým obloukem do smyčky Dlabačov. Vjezdová kolej šikmo překříží protisměrnou traťovou kolej a míří mimo prostor komunikace. Vjezdová kolej v pravém oblouku opustí komunikaci a začíná stoupat z ulice Dlabačov nad úroveň okolního terénu. Po napřímení i nadále vjezdová kolej smyčky Dlabačov stále mírně stoupá nad okolní terén. V přímém úseku stoupá vjezdová kolej smyčky k levému oblouku.
  Následuje levý oblouk, jímž se vjezdová kolej smyčky stáčí zpět po směru příjezdu. Levý oblouk vjezdové koleje smyčky Dlabačov. Levý oblouk vjezdové koleje smyčky Dlabačov. V levém oblouku spěje kolej do terénního zářezu. Pod opěrnou zdí pokračuje kolej k rozjezdovým výhybkám na vnitřní, střední a vnější kolej smyčky.
  Rozjezdová výhybka na vnitřní kolej smyčky Dlabačov. Rozjezdová výhybka na střední a vnější kolej smyčky Dlabačov. Pohled na vnitřní kolej smyčka Dlabačov s nástupištěm. Levé oblouky střední a vnější koleje smyčky Dlabačov. Střední kolej smyčky Dlabačov s nástupištěm.
  Levý oblouk vnější koleje smyčky Dlabačov. Vnější kolej smyčky Dlabačov s nástupištěm. Vnější kolej smyčky Dlabačov s nástupní zastávkou. Střední kolej smyčky Dlabačov s nástupní zastávkou. Vnitřní kolej smyčky Dlabačov s nástupní zastávkou je již umístěna v pravém oblouku, vynuceném umístěním sjezdových výhybek.
  Celkový pohled na sjezdové výhybky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Dlabačov. Sjezdová výhybka vnitřní a střední koleje smyčky Dlabačov. Sjezdová výhybka střední a vnější koleje smyčky Dlabačov. Výjezdová kolej ze smyčky Dlabačov. Sjezdová výhybka výjezdové koleje ze smyčky Dlabačov.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023