Trať Malovanka - Královka rekonstrukce 2010

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Malovanka - Královka
rekonstrukce 2010


2. února 2010
Odstraňování původní konstrukce tvořené velkoplošnými panely BKV. | 2.2.2010
Odstraňování původní konstrukce tvořené velkoplošnými panely BKV. | 2.2.2010
Odstraňování původní konstrukce tvořené velkoplošnými panely BKV. | 2.2.2010
Odstraňování původní konstrukce tvořené velkoplošnými panely BKV. | 2.2.2010
Odstraňování původní konstrukce tvořené velkoplošnými panely BKV. | 2.2.2010
Odstraňování původní konstrukce tvořené velkoplošnými panely BKV. | 2.2.2010
Odstraňování původní konstrukce tvořené velkoplošnými panely BKV. | 2.2.2010
Odstraňování původní konstrukce tvořené velkoplošnými panely BKV. | 2.2.2010
Odstraňování původní velkoplošných panelů BKV. | 2.2.2010
Rojení stavebních mechanizmů. | 2.2.2010
Na návěsu jsou naložené nové výhybky sjezdového trojúhelníku ze smyčky Královka. | 2.2.2010
Rekonstrukce tramvajové tratě v Bělohorské ulici u vjezdového trojúhelníku do smyčky Královka. | 2.2.2010
12. února 2010
Pár dní po zahájení rekonstrukce příroda dokázala, že je opravdu únor... | 12.2.2010
Pár dní po zahájení rekonstrukce příroda dokázala, že je opravdu únor... | 12.2.2010
Pár dní po zahájení rekonstrukce příroda dokázala, že je opravdu únor... | 12.2.2010
Pár dní po zahájení rekonstrukce příroda dokázala, že je opravdu únor... | 12.2.2010
Pár dní po zahájení rekonstrukce příroda dokázala, že je opravdu únor... | 12.2.2010
Pár dní po zahájení rekonstrukce příroda dokázala, že je opravdu únor... | 12.2.2010
Pár dní po zahájení rekonstrukce příroda dokázala, že je opravdu únor... | 12.2.2010
Pár dní po zahájení rekonstrukce příroda dokázala, že je opravdu únor... | 12.2.2010
Skládání předmontovaných kolejových polí. | 12.2.2010
Skládání předmontovaných kolejových polí. | 12.2.2010
V rozporu se všemi dopravními předpisy začnou automobilisté okamžitě po zahájení výluky využívat zvýšené tramvajové těleso jako parkoviště, což většinou způsobuje problémy při následném obnovení provozu. | 12.2.2010
V rozporu se všemi dopravními předpisy začnou automobilisté okamžitě po zahájení výluky využívat zvýšené tramvajové těleso jako parkoviště, což většinou způsobuje problémy při následném obnovení provozu. | 12.2.2010
Zkušenosti nám ukazují, že zimní měsíce jsou pro nejrůznější stavební práce ty nejméně vhodné. Přesto při příznivých klimatických podmínkách lze stavební činnost vykonávat, případně existují okolnosti, které stavbaře donutí pracovat i v zimních měsících. Právě taková situace nastala na Malovance v únoru roku 2010, kdy bylo nutné traťový úsek mezi vjezdem do smyčky Královka a křižovatkou Malovanka připravit na dlouhodobý odklonový provoz automobilů a autobusů, vyvolaný dostavbou tunelového komplexu Blanka. Z důvodu havarijního stavu se vrchní stavba rozhodla k radikálnímu kroku – celkové rekonstrukci úseku.

Přestože se jedná o poměrně krátkou část tratě, která je navíc v přímé, její stav byl doslova katastrofální. Provoz autobusů v na Malovance nevydržely velkoplošné panely BKV, ze kterých postupem času začala vyčuhovat železná výztuž. I přes několikanásobné záchranné zákroky, při kterých na panely byla kladena tenká vrstva živice, docházelo provozem a časem k narušování této ochranné vrstvy, rozdrobování materiálu a opětovnému vyčuhování výztuže. Rovněž návazný úsek přes výjezd ze smyčky Královka nebyl nejnovější. Byla zde dlouhodobě osazena pomalá rychlost, jelikož stav čepové výměny resp. kolejnic na křížení neodpovídal normovému stavu a bylo velice problematické zde udržet správný rozchod. Přípravy na odklony automobilů – tedy výstavba tří nových světelných křižovatek na tramvajové trati utvořila prostor pro možnou rekonstrukci a částečnou koordinaci obou staveb.

Rekonstrukce tramvajové tratě v úseku mezi ulicemi Pod Královkou a Myslbekova započala přesně 1. února. První den probíhaly destrukční práce na části mezi křižovatkou Malovanka a Vaníčkovou ulicí, kdy byla odstraněna dlažba a později i kolejové křížení z části křižovatky Malovanka , v dalších dnech došlo k likvidaci původního tělesa v celém úseku kromě přejezdů, na kterých bylo nutné zachovat provoz autobusů náhradní dopravy.

Na tomto místě se sluší poznamenat, že ani v podstatě nešlo o vytrhávání velkoplošných panelů, ale jen odstraňování toho, co z nich po vyndání blokových kolejnic B1 zbylo...

Přestože počasí stavbařům vůbec nepřálo – v jejím průběhu se střídal sníh s deštěm, po prvním týdnu výluky ležela již na svém místě nová část křižovatky Malovanka a kolejová pole v přilehlém úseku již byla zaštěrkována a připravena na příjezd podbíječky. V zastávkovém prostoru Malovanka proběhla výstavba spodku tramvajové tratě včetně nového odvodnění.

Dne 9.února 2010 pracuje vrchní stavba na očišťování panelů VÚIS, na kterých leží výjezdová konstrukce smyčky Královka a vrcholí přípravy na kladení nové konstrukce. Koncový úsek před křižovatkou s ulicí Pod Královkou připomíná zatím spíše skládku stavebního materiálu, nachází se zde totiž vybouraná betonová deska původního podkladu. Přestože napadne další porce sněhu, leží již 12. února nová křižovatková konstrukce upevněna na svém místě.

Patnáctý den výluky přijíždí na návštěvu německá podbíječka Plasser&Theurer i s osádkou, která se zde zdrží necelé 3 dny. Poté je možné pomalu postupně utvořit kryt svršku - betonovou vrstvu nad pražci a vrchní kryt z litého asfaltu. Jako poslední přichází na řadu oprava křížení vjezdové konstrukce do smyčky Královka. Ta je uchycena na původních drážkovaných pražcích TB91 a zakryta velkou žulovou dlažbou.

Ověřovací jízda měřícím vozem T3 ev.č.5521 proběhla 27.února, následující den se nesl ve znamení kolaudace tratě dvojicí vozů KT8D5.RN2P ev.č.9079 a 9082. Přestože obnovení provozu od ranního výjezdu 1. března 2010 mohlo být jen pouhou formalitou, nebýt změny legislativních postupů při schvalování rekonstruovaných výhybek. Jak uvádí Dopravně organizační opatření, „z důvodu neschválení technické způsobilosti rozjezdových a sjezdových výhybek“ na vjezdu do smyčky Královka a na křižovatce Malovanka chodili řidiči prvních pár dní výhybky přestavovat ručně. Dne 6. března se však situace vyhrotila natolik, že byl jak ve smyčce Královka, tak v i Myslbekově ulici přerušen provoz tramvají a výhybky byly zajištěny pro pojíždění pouze v přímém směru Bělohorské ulice. Od 12:50 hod dne 9. března bylo zprovozněno radiové ovládání obou výhybek a od nočních hodin téhož dne vyjely na tramvajové koleje také autobusy, které je využívaly až do 20. prosince 2011.
Dopravní opatření:
 • Linky 15, 22 a 57 ve směru z centra zkráceny do obratiště Dlabačov, výstupní zastávkou je Pohořelec.
 • V trase Pohořelec – Bílá Hora zavedena náhradní autobusová doprava X-22.
 • Rekonstrukce úseku Královka-Malovanka .:::. 16. února 2010
  Rekonstrukce tramvajové tratě u zastávky Malovanka je v plném proudu. | 16.2.2010 Rekonstrukce tramvajové tratě u zastávky Malovanka je v plném proudu. | 16.2.2010 Rekonstrukce tramvajové tratě u zastávky Malovanka je v plném proudu. | 16.2.2010 Část kolejí nad podchodech nemohla být uložena na pražce, ale byla zřízena metodou w-tram. | 16.2.2010 Část kolejí nad podchodech nemohla být uložena na pražce, ale byla zřízena metodou w-tram. | 16.2.2010
  Na místo dorazila také podbíječka... | 16.2.2010 Na místo dorazila také podbíječka... | 16.2.2010 Vyplňování mezipražcového prostoru betonovou směsí. | 16.2.2010 Vyplňování mezipražcového prostoru betonovou směsí. | 16.2.2010 Výjezdová konstrukce smyčky Královka, uložená na panelech VÚIS. | 16.2.2010
  Výjezdová konstrukce smyčky Královka, uložená na panelech VÚIS. | 16.2.2010 Výjezdová konstrukce smyčky Královka, uložená na panelech VÚIS. | 16.2.2010 Výjezdová konstrukce smyčky Královka, uložená na panelech VÚIS. | 16.2.2010 Rekonstrukce tramvajové tratě u zastávky Malovanka je v plném proudu. | 16.2.2010 Rekonstrukce tramvajové tratě u zastávky Malovanka je v plném proudu. | 16.2.2010
  Rekonstrukce úseku Královka-Malovanka .:::. 22. února 2010
  Práce na vjezdovém oblouku do smyčky Královka od Malovanky. | 22.2.2010 Práce na vjezdovém oblouku do smyčky Královka od Malovanky. | 22.2.2010 Rekonstrukce tramvajové tratě v Bělohorské ulici u zastávek Malovanka. | 22.2.2010 Rekonstrukce tramvajové tratě v Bělohorské ulici u zastávek Malovanka. | 22.2.2010 Rekonstrukce tramvajové tratě v Bělohorské ulici u zastávek Malovanka. | 22.2.2010
  Rekonstrukce tramvajové tratě v Bělohorské ulici u zastávek Malovanka. | 22.2.2010 Zadlážděná část kolejové konstrukce na výjezdu ze smyčky Královka. | 22.2.2010 Zadlážděná část kolejové konstrukce na výjezdu ze smyčky Královka. | 22.2.2010 Pokládka první vrstvy litého asfaltu na betonovou výplň koleje. | 22.2.2010 Rekonstrukce tramvajové tratě v Bělohorské ulici u zastávek Malovanka. | 22.2.2010
  Dva druhy použitých povrchů. Dlažba ve výjezdovém trojúhelníku smyčky Královka a litý asfalt. | 22.2.2010 Rekonstrukce tramvajové tratě v Bělohorské ulici u zastávek Malovanka. | 22.2.2010 Rekonstrukce tramvajové tratě v Bělohorské ulici u zastávek Malovanka. | 22.2.2010 Zatímco v koleji z centra je již uložena první vrstva litého asfaltu, kolej do centra je teprve vyplňována betonovou směsí. | 22.2.2010 Práce u křižovatky Malovanka. | 22.2.2010


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021