Podkladové panely VÚIS

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Podkladové panely VÚIS


Odkryté podkladové panely VÚIS na křižovatce Koh-i-noor. | 10.5.2002
Odkryté podkladové panely VÚIS na křižovatce Koh-i-noor. | 10.5.2002
Použité podkladové panely VÚIS složené v areálu vozovny Hloubětín. | 3.4.2004
Odkryté podkladové panely VÚIS pod vnitřní kolejí smyčky Divoká Šárka s nově pokládanými kolejnicemi. | 10.6.2006
Detail uchycení kolejnice k podkladovému panelu VÚIS na vnitřní kolejí smyčky Divoká Šárka. | 10.6.2006
Detail uchycení kolejnice k podkladovému panelu VÚIS na vnitřní kolejí smyčky Divoká Šárka. | 10.6.2006
Detail uchycení kolejnice k podkladovému panelu VÚIS na vnitřní kolejí smyčky Divoká Šárka. | 10.6.2006
Detail očištěných starých šroubů k uchycení kolejnic na vnitřní kolejí smyčky Divoká Šárka, které ani nebylo potřeba vyndat - ostatně ani nebylo kudy. | 9.6.2006
Použití panelů VUIS během rekonstrukce brněnské křižovatky ulic Václavská a Křížová | 16.7.2003
Použití panelů VUIS během rekonstrukce brněnské křižovatky ulic Václavská a Křížová. | 16.7.2003
Technologie panelů VÚIS je díky možnosti položení panelů na pevný podklad vhodná i k použití v místech s nižší konstrukční výškou trati - např. na mostech, jako v případě plzeňského mostu U Jána. | 8.6.2006
Odkryté podkladové panely VÚIS na křižovatce Čechovo náměstí. | 1.6.2002
Podkladové panely VÚIS tvoří střed křižovatky Otakarova. | 12.8.1999
Detailní pohled na zabetonované kolejničky v panelech VÚIS, které slouží k upevnění připěvňovacích šroubů kolejnic. | 3.4.2004
Odkryté podkladové panely VÚIS pod vnitřní kolejí smyčky Divoká Šárka s nově pokládanými kolejnicemi. | 10.6.2006
Odkryté podkladové panely VÚIS pod vnitřní kolejí smyčky Divoká Šárka s nově pokládanými kolejnicemi. | 10.6.2006
Detail uchycení kolejnice k podkladovému panelu VÚIS na vnitřní kolejí smyčky Divoká Šárka. | 10.6.2006
Detail uchycení kolejnice k podkladovému panelu VÚIS na vnitřní kolejí smyčky Divoká Šárka. | 10.6.2006
Použití panelů VUIS v traťových kolejích umožňuje i rekonstrukci dvoukolejné trati po jednotlivých kolejích se zachováním jednokolejného provozu, jako v případě brněnské Rooseveltovy ulice. | 8.6.2006
Použití panelů VUIS během rekonstrukce brněnské křižovatky ulic Václavská a Křížová. | 16.7.2003
Použití panelů VUIS během rekonstrukce brněnské křižovatky ulic Václavská a Křížová. | 16.7.2003
Detail uchycení pryžových tlumících bokovnic k upevnění kolejnic na panelech VÚIS na plzeňském mostě U Jána, dokumentuje stabilnější upevnění bokovnic než jakým je lepení, Praha si o tomto systému může nechat zdát... | 8.6.2006
Třetím nejrozšířenějším typem konstrukce pražských tramvajových tratí jsou podkladové panely VÚIS, vyvinuté Výzkumným ústavem inženýrských staveb, po kterém také zdědili své jméno. První místo samozřejmě patří konstrukci tratě umístěné na příčných pražcích, místo druhé obsadila metoda velkoplošných panelů BKV, vyvinutá a odzkoušená v budapešťském dopravním podniku, po kterém němž nesou svůj název - Budapesti kęzlekedési vállalat.

Panely VÚIS jsou podobné velkoplošným panelům BKV pouze v několika málo věcech - jsou taktéž vyrobeny z betonu a vyztužené železem, také jsou citlivé na uložení do podloží. Zde však podobné znaky končí. Základním rozdílem je uložení obou typů panelů. Zatímco svršek tvořený panely BKV tvoří zároveň kryt vozovky, a tím již není nutná jakákoliv další povrchová úprava, panely VÚIS potřebují při pojížděném krytu krycí asfaltobetonovou vrstvu, zádlažbové betonové panely, případně dlážděný kryt. Železobetonové panely VÚIS se kladou na zhutněnou vrstvu štěrku (nejlépe obalenou geotextílií), případně na vrstvu asfaltového betonu.

Výhodou konstrukce tramvajové trati na těchto panelech je příznivé roznesení zatížení na podloží, jednoduchá montáž kolejí, možnost odvodnění podloží, ale tou nejzásadnější výhodou a důvodem, proč se používají zejména na podklady křižovatek je možnost upevnění kolejové konstrukce na betonovou desku v libovolné poloze. Technologie VIUS je díky možnosti položení panelů na pevný podklad vhodná i k použití v místech s nižší konstrukční výškou trati - např. na mostech. Příkladem budiž užití konstrukce na mostě U Jána v Plzni. Zde se též výhodně využilo panelů VUIS k uchycení pryžoplastových bokovnic snižujících hluk. Toto upevnění bokovnic je stabilnější než lepení, avšak je třeba dbát na pracovní kázeň, aby nedošlo k mechanickému poškození. Užití panelů VUIS v traťových kolejích umožňuje i rekonstrukci dvoukolejné trati po jednotlivých kolejích se zachováním jednokolejného provozu např. Moravské náměstí v Brně.
Nevýhodou je stejně jako u panelů BKV nutnost zřízení přesné výšky podloží a nemožnost opravy výškové polohy koleje.

Železobetonové panely VÚIS jsou vysoké 200 mm a široké 2200 mm. Jejich délka se pohybuje v rozmezí od 1270 mm po 3960 mm. V horní třetině mají zabetonovány vždy dvojice 80 mm vysokých kolejnic. Prostor vzniklý mezi hlavami těchto kolejnic užívaných na úzkorozchodných polních drážkách je určen pro zasunutí hlavy šroubu, ke kterému se uchytí kolejnice pomocí upevňovadla. Drážky mezi hlavami zabetonovaných kolejnic v horní ploše panelu umožňují přimontování libovolného tvaru kolejové konstrukce. Mezi kolejnici a panel se vkládá pryžový pás a panely samotné bývají uložené na zhutněnou vrstvu podkladního štěrku. Většinou k panelům bývají připevněné klasické žlábkové kolejnice a kryt tvoří asfaltobetonový koberec.

V Praze byly panely v roce 1983 zkušebně uloženy pod kolejovou konstrukci křižovatky Myslíkova a následně již byly využívány pouze při rekonstrukcích kolejových křižovatek. Např. Koh-i-noor, Čechovo náměstí, Otakarova, Olšanské náměstí aj. Využity byly také pod výhybkami smyčky Spojovací. Poslední pražskou křižovatkou, jejíž konstrukci nově tvořily panely VUIS, byla křižovatka Želivského upravovaná v roce 1991. Od té doby se při rekonstrukcích křižovatek poškozené panely pouze vyměňují a v současné době probíhá postupné nahrazování těchto konstrukcí za klasické konstrukce na pražcích. Příkladem budiž rekonstrukce křižovatky Ohrada o prázdninách 2006.
O tom, že panely VÚIS je možné použít i na traťové konstrukce svědčí jejich výskyt pod vnitřní kolejí smyčky Divoká Šárka, případně četné využívání panelů VUIS při rekonstrukcích v Brně (křižovatka Václavská x Křížová, Rooseveltova ulice) a Ostravě.

Pro zobrazení příčného řezu panelem VÚIS vyberte zde
Pro zobrazení podélného řezu panelem VÚIS vyberte zde
Detail uchycení kolejnice k podkladovému panelu VÚIS ve smyčce Spojovací. | 24.7.2006 Názorná ukázka přechodu tramvajového tělesa z panelů BKV na panely VUIS včetně řešení dilatační spáry mezi kolejnicemi ve smyčce Spojovací. | 24.7.2006 Detail přechodu ze svršku tvořeného panely BKV na panely VÚIS. Ze snímku je patrný zásadní rozdíl obou konstrukcí - panely BKV tvoří zároveň i kryt vozovky. | 24.7.2006 V místě přestavníkové skříně je nutné dbát na správné vyškové vyrovnání, včetně odvodnění, proto je prostor mezi ní a panelem VÚIS vybetonován. | 24.7.2006 Díky drážkám v panelech VÚIS lze pomocí šroubů upevnit kolejnice i srdcovkové bloky v každé poloze. | 24.7.2006
Díky drážkám v panelech VÚIS lze pomocí šroubů upevnit kolejnice i srdcovkové bloky v každé poloze. | 24.7.2006 Díky drážkám v panelech VÚIS lze pomocí šroubů upevnit kolejnice i srdcovkové bloky v každé poloze. | 24.7.2006 Přechod z klasického svršku na panely VÚIS je velice snadný díky možnosti upevnit kolejnici v každé poloze. | 24.7.2006 Ze snímku je patrný klad panelu VÚIS pod konstrukcí sjezdové výhybky, včetně upevňovadel. | 24.7.2006 Celkový pohled na kolejovou konstrukci sjezdové výhybky ve smyčce Spojovací upevněnou na panely VÚIS. | 24.7.2006

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024