Smyčka Spojovací

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Spojovací


Do výstupní zastávky smyčky Spojovací právě přijela souprava motorového vozu ev.č.2202 a vlečného vozu neznámého čísla vypravená na linku 9 | 11.3.1973
Vůz T3SUCS ev.č.7186 vypravený na linku 25 vjíždí do výstupní zastávky smyčky Spojovací | 27.9.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6139+6138 vypravená na linku 9 manipuluje ve výstupní zastávce smyčky Spojovací | 31.8.1998
Vůz T3R.PV ev.č.8159 vypravený na linku 6 opustil výstupní zastávku smyčky Spojovací a vjíždí na její vnitřní kolej | 29.8.2005
Novotou zářící lak na voze T3SUCS-DVC ev.č.7227 po opravě, vypraveném na linku 19 ve smyčce Spojovací | 20.6.2002
Souprava vozů T6A5 ev.č.8691+8692 vypravená na linku 9 manipuluje na vnější koleji smyčky Spojovací, zatímco po nepojížděné střední koleji smyčky se sněhovou vrstvou prodírá vůz T3R ev.č.8205 jedoucí na cvičné jízdě s novým řidičem | 7.2.1999
Vozy KT8D5 se většinou ve smyčce objevují na lince 1, na snímku je ale vůz ev.č.9012 zachycený na odkloněné lince 3 | 25.9.1999
Souprava motorového vozu ev.č.2202 a vlečného vozu neznámého čísla vypravená na linku 9 manipuluje na vnější koleji smyčky Spojovací | 11.3.1973
Souprava vozů T3M ev.č.8019+8020 vypravená na linku 9 manipuluje na vnější koleji smyčky Spojovací | 26.2.2005
Vůz KT8D5 ev.č.9011 vypravený na linku 39 manipuluje na vnější koleji smyčky Spojovací v sousedství vlaku T3SUCS ev.č.7238+7239 vypraveného na linku 9, který manipuluje na vnitřní koleji smyčky | 9.9.2003
Souprava vozů T6A5 ev.č.8625+8626 vypravená na linku 9 vjíždí do výstupní zastávky smyčky Spojovací | 27.9.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7256+7257 vypravená na linku 16 manipuluje ve výstupní zastávce smyčky Spojovací | 27.9.2006
Vůz KT8D5R.N2P ev.č.9062 vypravený na linku 1 manipuluje ve výstupní zastávce smyčky Spojovací | 21.10.2006
Vůz KT8D5 ev.č.9028 vypravený na linku 9, vůz T6A5 ev.č.8728 vypravený na linku 16 a vůz KT8D5 ev.č.9011 vypravený na linku 1 manipulují na vnější, střední a vnitřní koleji smyčky Spojovací | 18.7.2004
Souprava dvounápravového motorového vozu ev.č.2202 a vlečného vozu na lince 9 ve smyčce Spojovací [Foto: Miroslav Křehlík]
Vůz T3R ev.č.8205 na cvičné jízdě s novým řidičem zdolává čerstvě napadanou sněhovou záplavu ve smyčce Spojovací | 7.2.1999
Vůz KT8D5 ev.č.9011 vypravený na linku 9 manipuluje na vnější koleji smyčky Spojovací | 27.10.2006
Souprava vozů T6A5 ev.č.8647+8648 vypravená na linku 16 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Spojovací | 19.7.2004
Souprava vozů T3 ev.č.6611+6610 na lince 9 manipuluje na do tmy zahalené vnější koleji smyčky Spojovací | 11.11.2001
Vůz Škoda 14T ev.č.9113 vypravený na linku 9 manipuluje na vnější koleji smyčky Spojovací | 15.2.2007
Tramvajová trať vedená Koněvovou ulicí se před křižovatku se Spojovací ulicí, po které získala smyčka i své jméno, přiblížila 9. srpna 1931. Tehdy však trať končila ještě pouhým přejezdem.

Postupné zařazování jednosměrných vozů T1 do pravidelného provozu, a s tím vyvolaná snaha o ukončování tramvajových tratí výhradně smyčkami, stála u zahájení provozu obratiště Spojovací ke dni 27. března 1953. Tehdy šlo však pouze o jednokolejnou smyčku s předjízdnou kolejí, která po zprovoznění tramvajové tratě přes Krejcárek neměla šanci postačovat dopravním požadavkům na ukončení tří linek. Problémy, které přináší ukončení třech linek na dvou kolejích názorně ukazují smyčky Kubánské náměstí a Petřiny.
Z tohoto důvodu byla 2. července 1990 zahájena přestavba smyčky spočívající v přidání druhé předjízdné koleje. Původní vnější kolej se tímto zásahem stala kolejí střední. Během rekonstrukce byla částečně využita metoda budování trati na velkoplošných panelech BKV, typicky užívaná v té době. Ty následně přežily i rekonstrukci vjezdu do smyčky v roce 1999 a velkou rekonstrukci přilehlé tratě v roce 2000. Nová jednokolejná smyčka s dvěma předjízdnými kolejemi byla zprovozněna k 1. září 1990.

Deponovací kapacita smyčky (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) činí 32 vozů typu T.

Po překonání rušné křižovatky Spojovací s Koněvovou, zamíří příjezdová kolej smyčky do pravého oblouku, v němž je umístěna výstupní zastávka. Za jejím koncem je umístěna dvojice ručně přestavovaných čepových výhybek v nichž se vnější kolej větví ještě na vnitřní a střední kolej smyčky. Trojice kolejí je vedena v prudkém levém oblouku po jehož dokončení se vnitřní kolej spojuje s kolejí střední a souběžně s kolejí vnější pokračuje ještě dalších cca 40 metrů (v délce jedné soupravy). Vnitřní kolej končí po sloučení s vnější kolejí těsně před nástupní zastávkou, umístěnou v přímém úseku a určenou pouze pro jednu soupravu. I sjezdové výhybky smyčky jsou čepového provedení.

Vjezdová kolej smyčky a odjezdová kolej v prostoru nástupní zastávky jsou zbudovány konstrukcí velkoplošných panelů BKV. Od rozjezdových výhybek po sjezdovou výhybku vnitřní koleje na kolej vnější je smyčka tvořena klasickou stavbou kolejnic na příčných pražcích, s výjimkou výhybek, které jsou uloženy na panelech VÚIS. Kryt smyčky tvoří asfaltový koberec, výhybky jsou zadlážděny žulovými kostkami.

Zastávky umístěné v popisované smyčce:
 • Spojovací
  - výstupní zastávka, 70 metrů za vjezdem do smyčky z křižovatky ulic Koněvovy x Českobrodské x Spojovací, výstup na chodník pro dva vlaky 2xT
 • Spojovací
  - nástupní zastávka, 10 metrů před výjezdem ze smyčky do křižovatky ulic Koněvovy x Českobrodské x Spojovací, nástup z chodníku pro jeden vlak 1xT
 • Provozované linky na popisované smyčce:
  Již roky neměnné číselné označení linek končících na Spojovací rozmetal ROPID v roce 2012. V současnosti je tedy domácí linkou na vnější koleji linka 9 se svými 34 pořadími ve špičce všedního dne. Střední kolej patří lince 11, vnitřní pak lince 1. Každé 2 minuty přijede do smyčky nový vlak a každé 2 minuty jiný ze smyčky odjíždí. Problém vytváří světelná signalizace na výjezdu ze smyčky, která zejména výjezd vlaků často kapacitně nezvládá. V nočním provozu manipuluje na střední koleji linka 58.


  Fotocesta po smyčce Spojovací
  Po vjezdu do prostoru smyčky Spojovací se vjezdová kolej stáčí v pravém oblouku v prostoru výstupní zastávky Vjezdová kolej se v prostoru výstupní zastávky smyčky Spojovací stáčí v pravém oblouku Vjezdová kolej se v prostoru výstupní zastávky smyčky Spojovací stáčí v pravém oblouku Za pravým obloukem se vjezdová kolej smyčky Spojovací v prostoru výstupní zastávky napřimuje Přímý úsek vjezdové koleje ve výstupní zastávce smyčky Spojovací
  Přímý úsek vjezdové koleje ve výstupní zastávce smyčky Spojovací Přímý úsek vjezdové koleje ve výstupní zastávce smyčky Spojovací Za prostorem výstupní zastávky smyčky Spojovací následují rozjezdové výhybky na vnitřní, střední a vnější kolej smyčky Rozjezdová výhybka na vnitřní a vnější kolej smyčky Spojovací Za rozjezdovou výhybkou se vnitřní kolej smyčky Spojovací šikmo odchyluje od vnější koleje
  Rozjezdová výhybka na střední a vnější kolej smyčky Spojovací Na úrovni rozjezdové výhybky na střední kolej smyčky Spojovací se i vnitřní kolej stáčí v levém oblouku Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Spojovací Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Spojovací Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Spojovací
  Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Spojovací Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Spojovací Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Spojovací Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Spojovací Levé oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Spojovací, vnitřní kolej se po pár metrech slučuje s kolejí střední
  V přímém úseku před prostorem nástupní zastávky smyčky Spojovací již pokračuje pouze vnitřní a vnější kolej smyčky Sjezdová výhybka vnitřní a střední koleje smyčky Spojovací V přímém úseku pokračují vnitřní a vnější koleje smyčky Spojovací V přímém úseku pokračují vnitřní a vnější koleje smyčky Spojovací V přímém úseku pokračují vnitřní a vnější koleje smyčky Spojovací
  Vnitřní kolej smyčky se stáčí pravým obloukem do sjezdové výhybky s vnitřní kolejí smyčky Spojovací Následuje sjezdová výhybka vnitřní a vnější koleje smyčky Spojovací Sjezdová výhybka vnitřní a vnější koleje smyčky Spojovací před nástupní zastávkou Prostor nástupní zastávky smyčky Spojovací V prostoru nástupní zastávky smyčky Spojovací se výjezdová kolej smyčky opět přiblíží ke koleji vjezdové a smyčku opouští klasická dvoukolejná trať


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023