Smyčka Kubánské náměstí

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Kubánské náměstí


Vůz T3SUCS #7040 vypravený na linku 37 vjíždí do smyčky Kubánské náměstí. | 4.5.2002
Souprava vozů T3R.PLF+T3R.PV #8276+#8183 vypravená na linku 24 ve smyčce Kubánské náměstí. | 28.6.2010
Souprava vozů T3 #6321+#6381 vypravená na linku 4 vjíždí do smyčky Kubánské náměstí a fotoaparátu tak vystavuje na odiv levou bočnici s celovozovou reklamou Coca Cola. | jaro 1993
Vůz Škoda 14T #9130 vypravený na linku 24 manipuluje na vnější koleji smyčky Kubánské náměstí. | 14.3.2014
Novotou svítící celovozová reklama firmy SIEMENS na soupravě vozů T3SUCS #7068+#7069 vypravené na linku 32, manipulující na vnější koleji smyčky Kubánské náměstí. | 5.4.1996
Dlouholetou stálici smyčky Kubánské náměstí představovala linka 19, obsazené například vozem KT8D5 #9028. | 7.4.1994
Vůz T6A5 #8667 vypravený na linku 6 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Kubánské náměstí. | 3.12.2006
Vůz KT8D5 #9010 vypravený na linku 4 manipuluje na vnější koleji smyčky Kubánské náměstí. | březen 1994
Na vnitřní koleji smyčky Kubánské náměstí manipuluje souprava vozů T3 #6712+#6713 vypravená na linku 23 s celovozovou reklamou TIMBUKTOO. | 9.6.2004
Zatímco během pracovních dnů je linka 24 provozována v soupravách a na Kubánském náměstí využívá vnější kolej, o víkendu jezdí v sólech a využívá koleje obě. Vozovny většinou na víkend „trhají“ sóla ze souprav a tak se může stát, že se na konečné potkají dva vozy jedné soupravy, manipulující navíc na dvou kolejích vedle sebe, jak se stalo vozům T6A5 #8619 a #8620. | 15.2.2014
Souprava vozů T3SUCS #7046+#7047 vypravená na linku náhradní dopravy 37 manipuluje na vnější koleji smyčky Kubánské náměstí. | 5.4.1996
Vůz KT8D5 #9043 mimořádně vypravený na linku 23 vyčkává na čas odjezdu na vnitřní koleji smyčky Kubánské náměstí. | 1.5.2004
Souprava vozů T3SUCS #7222+#7267 vypravená na linku 24 manipuluje ve smyčce Kubánské náměstí v sousedství vozu KT8D5.RN2P #9088 vypraveného také na linku 24. | 15.4.2014
Souprava vozů T3RP.LF+T3R.P #8266+#8564 vypravená na linku 22 manipuluje ve smyčce Kubánské náměstí v sousedství vozu Škoda 15T #9224 vypraveného na linku 7. | 29.11.2013
Vůz T6A5 #8673 vypravený na linku 24 odbavuje cestující v nástupní zastávce smyčky Kubánské náměstí. | 28.9.2013
Nástupní zastávku míjí ve smyčce Kubánské náměstí souprava vozů T3SUCS #7289+#7288 vypravená na linku 23. | 1.5.2004
Souprava vozů T3SUCS #7160+#7161 vypravená na linku 22 vjíždí k manipulačním kolejím smyčky Kubánské náměstí. | 29.11.2013
Vůz T6A5 #8645 vypravený na linku 24 manipuluje na vnější koleji smyčky Kubánské náměstí. | 28.9.2013
Souprava vozů T3 #6629+#6355 vypravená na linku 19 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Kubánské náměstí. | 18.6.1998
Vozovna Motol vypravila na linku 4 vůz KT8D5 #9047, který ve smyčce Kubánské náměstí manipuluje na vnější koleji. | 11.12.1993
Absolutní oslavy narozenin pana Absoluta probíhaly ve voze T3 #6102, který zavítal také do smyčky Kubánské náměstí. | 17.7.2010
Vůz T6A5 #8619 vypravený na linku 14 manipuluje na vnější koleji smyčky Kubánské náměstí. | 15.2.2014
Souprava vozů T3R.PV #8169+#8170 vypravená na linku 22 sekunduje na vnější koleji smyčky Kubánské náměstí vozu Škoda 15T #9224 vypravenému na linku 7. | 29.11.2013
Vůz T3SU #7012 vypravený na linku 37 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Kubánské náměstí. | 4.5.2002
Vůz Škoda 15T #9224 vypravený na linku 7 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Kubánské náměstí. | 29.11.2013
Sólo vůz T3SU #7010 vypravený na linku 11 vyčkává vedle soupravy vozů T3 #6888+#6889 vypravené na linku X-A, jenž v popovodňovém období roku 2002 nahrazovala trasu metra A. | 7.9.2002
Souprava vozů T3R.PV #8151+#8152 vypravená na linku 10 manipuluje na vnější koleji smyčky Kubánské náměstí ve společnosti soupravy vozů T3R.P #8338+#8339 vypravené na linku 23. | 23.5.2004
Dvě „patnáctky“, aneb vozy Škoda 15T ForCity Alfa #9205 a #9258 na linkách 22 a 7 manipulují na obou kolejích smyčky Kubánské náměstí. | 29.11.2013
Souprava vozů T3 #6657+#6663 vypravená na linku náhradní dopravy 37 najíždí do nástupní zastávky smyčky Kubánské náměstí. | 5.4.1996
Vůz Škoda 14T #9170 vypravený na linku 4 odbavuje cestující v nástupní zastávce smyčky Kubánské náměstí. | 15.4.2014
Provoz na tramvajové trati od Koh-i-nooru na Průběžnou byl zahájen 6. ledna 1935. Tehdejší tisk uváděl, že od vršovické radnice ke strašnické škole je to po nové trati 3 240 m, kdežto dříve přes Vinohradské náměstí a Floru 5 800 m. Čas jízdy se cestujícím zkrátil z 24 minut na pouhých 10 minut. A tak je logické, že se podél tratě rozjela výstavba nových obytných domů, což s sebou přinášelo stále se zvyšující počet cestujících. Což na tramvajové trati od Koh-i-nooru znamenalo potřebu posílení tramvajové dopravy. Jenže to se na koncových úsecích stává nadbytečným opatřením.

Aby tedy bylo možné požadavkům cestujících vyhovět je nutné, zejména v místech, kde přepravní poptávka opadá, a počty cestujících klesají, zřizovat nová mezilehlá obratiště.

Původní záměr, objíždět ve směru od Vršovic dnešní Kubánské náměstí, nebyl schválen a tak byla nakonec zvolena nová poloha smyčky jižně od tratě, jejíž výhodou byla možnost napojení na trať dvoukolejným trojúhelníkem, který umožňoval obracení vlaků také ve směru od Strašnic.

Prostor dnešního Kubánského náměstí ve Vršovicích byl v minulosti bezejmenný. Teprve v roce 1961 byl dosud bezejmenný prostor pojmenován náměstím Kubánské revoluce. Stalo se tak na paměť revoluce, která vypukla v roce 1953 a skončila vítězstvím revolucionářů, v čele s jejich vůdcem Fidélem Castrem, v roce 1959. Po změně politických poměrů v naší republice došlo ke změně názvu. Od roku 1991 je to Kubánské náměstí.

Při napojování smyčky 4. prosince 1955 byly zlepšeny směrové podmínky na hlavní vršovické trati odstraněním již v roce 1948 jednou zmírněných protioblouků, čímž však došlo k dalšímu posunu tratě až o deset metrů, tentokráte jižněji.

Samotný provoz ve smyčce, vybavené předjízdnou kolejí, byl zahájen 22. ledna 1956. Smyčka byla dokonce druhou mezilehlou (po Radošovické z roku 1952) v této oblasti.

Po rekonstrukci v osmdesátých letech bylo obratiště v síti pražských tramvají poněkud raritní. S výjimkou prostoru výhybek, které byly klasické konstrukce se zákrytem ze žulové dlažby, bylo celé zřízeno konstrukcí velkoplošných panelů BKV. Raritně vypadaly zejména ostré levé oblouky obou odstavných kolejí smyčky.

Elektricky ovládaná rozjezdová výhybka ve smyčce byla jako poslední v pražské kolejové síti ovládána přestavníkem Oerlikon (EMP1), pro jehož provoz musel být na poslední léta vydán speciální vnitropodnikový předpis. Dne 17. září 2012 však došlo k zahoření tohoto výhybkového veterána, jehož oprava se, s ohledem na chystanou rekonstrukci smyčky, nevyplatila. Proto museli řidiči výhybku až do 31. října 2012 přestavovat ručně. Současně byl zrušen i příslušný vnitropodnikový předpis týkající se těchto výhybek.

Mezi 1. a 28. listopadem 2012 proběhla rekonstrukce smyčky, během níž byla původní konstrukce velkoplošných panelů BKV nahrazena klasickou konstrukcí tvořenou žlábkovými pražci na příčných pražcích. Zákryt kolejiště v obratišti nově tvoří drobný štěrk, v prostoru vozovky pak litý asfalt.

Deponovací kapacita obratiště (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky, ale i veškerou silniční dopravu) činí 30 vozů typu T.

Vjezd do obratiště jak ve směru z centra tak i do centra umožňuje kolejový trojúhelník v tramvajové křižovatce. Za ním míří dvoukolejná trať, jejíž dvě protisměrné koleje se postupně vzdalují, vjezdová kolej v pravém oblouku odbočí mimo vozovku, kde následuje rozjezdová radiově ovládaná výhybka #697 s pružnými jazyky, větvící vjezdovou kolej na vnitřní a vnější kolej smyčky. Za ní pokračují dvě koleje smyčky v levém oblouku a vrací se takřka zpět k místu rozjezdové výhybky. Obě koleje se slučují ve sjezdové výhybce s pružnými jazyky, výjezdová kolej se levým obloukem přiblíží zpět k protisměrné vjezdové koleji. Zde je umístěna v přímém úseku nástupní zastávka a výjezd ze smyčky do dvou traťových směrů umožní následující kolejová křižovatka.

Celé obratiště je v síti pražských tramvají poněkud raritní. Vjezdová a výjezdová kolej smyčky, které jsou součástí vozovky, jsou klasické konstrukce kolejnic na železobetonových pražcích, kryt zde tvoří asfaltový koberec. Obě výhybky jsou klasické konstrukce, kryt tvoří velká žulová dlažba. Většina smyčky mezi oběma výhybkami je také klasické konstrukce s kolejnicemi na železobetonových pražcích, ale raritou je zde zákryt, který tvoří drobný štěrk.

Zastávky umístěné v popisované smyčce:
 • Kubánské náměstí
  - nástupní zastávka smyčky Kubánské náměstí na komunikaci podél západní hrany Kubánského náměstí, 20 metrů před křižovatkou s Vršovickou ulicí, nástupní ostrůvek pro jeden vlak 2xT
 • Provozované linky v popisované smyčce:
  Bývalo zvykem, že ve smyčce končily linky z obou stran. Zatímco ve směru "z města" to bývaly v různých obdobích různé linky (4, 6, 23), ve směru "do města" byla dlouhá léta ukončena linka 19. Po změnách linkového vedení již ve smyčce končí pouze linky "z města", tedy od Koh-i-nooru. Vnitřní kolej patří ve špičkách pracovních dní lince 4, na koleji vnější manipuluje celotýdenně linka 24. V nočním provozu není smyčka - podobně jako ostatní mezilehlé v síti - využívána.

  Fotocesta po smyčce Kubánské náměstí
  Smyčka Kubánské náměstí v pohledu od stejnojmenné křižovatky. Oblouky z levé části snímku umožnují vjezd a výjezd k Průběžné, oblouky v pravé části snímku umožňují vjezd a výjezd ke Koh-i-nooru. Na počátku vypadá smyčka Kubánské náměstí jako klasická přímá dvoukolejná trať. Na protisměrné koleji je zřízena nástupní zastávka. Přímý úsek vjezdové části smyčky Kubánské náměstí s nástupní zastávkou na protisměrné koleji. Přímý úsek vjezdové části smyčky Kubánské náměstí s nástupní zastávkou na protisměrné koleji. Obě koleje se stáčí v pravém oblouku.
  Obě koleje se stáčí v pravém oblouku. Koleje tramvajové tratě se od sebe vzdalují, vjezdové kolej odbočuje pravým obloukem. Vjezdová kolej smyčky se od výjezdové osamostatňuje v pravém oblouku. Vjezdová kolej smyčky se od výjezdové osamostatňuje v pravém oblouku... ...následně se napřimuje, opouští vozovku a míří k rozjezdové výhybce.
  Rozjezdová výhybka na vnitřní a vnější kolej smyčky je již umístěna mimo vozovku. Za rozjezdovou výhybkou na vnitřní a vnější kolej smyčky Kubánské náměstí následuje krátký přímý úsek vnitřní a vnější koleje. Za rozjezdovou výhybkou na vnitřní a vnější kolej smyčky Kubánské náměstí následuje krátký přímý úsek vnitřní a vnější koleje. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Kubánské náměstí. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Kubánské náměstí.
  Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Kubánské náměstí. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Kubánské náměstí. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Kubánské náměstí. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Kubánské náměstí. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Kubánské náměstí.
  Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Kubánské náměstí. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Kubánské náměstí. Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Kubánské náměstí. Za levými oblouky se vnitřní a vnější kolej smyčky Kubánské náměstí napřimují. Obě koleje smyčky Kubánské náměstí se napřimují.
  Přímý úseku vnitřní a vnější koleje smyčky Kubánské náměstí. Přímý úseku vnitřní a vnější koleje smyčky Kubánské náměstí. Přímý úseku vnitřní a vnější koleje smyčky Kubánské náměstí. Vnitřní kolej se postupně, kombinací protioblouků ve složení pravý a levý, sloučí do jedné koleje. Vnitřní a vnější kolej smyčky Kubánské náměstí se slučují do jedné.
  Ve sjezdové výhybce se obě koleje smyčky slučují do jedné, výjezdové. Výjezdová kolej smyčky Kubánské náměstí se v levém oblouku přibližuje k protisměrné, vjezdové koleji. Výjezdová kolej smyčky Kubánské náměstí se v levém oblouku přibližuje k protisměrné, vjezdové koleji. Výjezdová kolej smyčky Kubánské náměstí se v levém oblouku přibližuje k protisměrné, vjezdové koleji. Obě koleje smyčky Kubánské náměstí se za obloukem napřímí.
  Prostor nástupní zastávky smyčky Kubánské náměstí v přímém úseku. Prostor nástupní zastávky smyčky Kubánské náměstí v přímém úseku. Prostor nástupní zastávky smyčky Kubánské náměstí v přímém úseku. Prostor nástupní zastávky smyčky Kubánské náměstí v přímém úseku. V přímém úseku koleje smyčku Kubánské náměstí v prostoru stejnojmenné nástupní zastávky dospějí ke křižovatce, díky níž mohou vlaky opustit smyčku jak vlevo ke Koh-i-nooru, tak vpravo k Průběžné.  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022