Smyčka Radošovická

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka RadošovickáDovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na provedené rekonstrukce to tady vypadá zase trošku jinak. Usilovně pracujeme na úpravách.

Prvorepublikoví stavitelé tramvajových tratí v Praze měli ve svém úsilí jasno. Kolejová doprava je potřebný, kapacitní a hlavně městotvorný prvek. Období třicátých let 20. století tak můžeme právem považovat za zlatou éru rozvoje tramvajových tratí. Jejich prozíravost v rozhodování a plánování nových tratí lze spatřit v roce 1935, kdy si stavitelé na křižovatce Průběžná připravili koleje na budované prodloužení tratě do Zahradního Města, jehož zprovoznění se cestující dočkali 18. října 1936.

Souprava strašnických vozů T3 ev.č.6662+6664 vypravená na linku 6 vjíždí do smyčky Radošovická | 10.4.1996
Vůz T6A5 ev.č.8728 vypravený na linku 6 vjíždí do smyčky Radošovická | 26.5.2007
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7290+7283 vypravená na linku 9 projíždí vjezdovou kolejí smyčky Radošovická vedenou ulicí V Korytech | 31.1.2005
Vůz T6A5 ev.č.8728 vypravený na linku 6 odbočuje v prostoru ulice V korytech k manipulačním kolejím smyčky Radošovická, na předních dveřích je více než patrné, že vůz nedávno přečkal srážku s automobilem | 26.5.2007
Vůz KT8D5 ev.č.9023 vypravený na linku 24 v prostoru rozvětvení na vnější a vnitřní kolej smyčky Radošovická | 15.7.2006
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7061+7061 opatřená reklamou na Coca Colu manipuluje na lince 6 ve smyčce Radošovická | 10.4.1996
Soupravy vozů T3SUCS ev.č.7036+7037 a 7098+7099 na linkách 26 a 22 se setkaly během manipulace na vnější a vnitřní koleji smyčky Radošovická | 26.5.2001
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7240+7241 vypravená na linku 9 vyčkává v nástupní zastávce smyčky Radošovická na své cestující | 31.1.2005
Obloukem od Nádraží Hostivař vjíždí do smyčky Radošovická souprava vozů T3SUCS ev.č.7050+7051 na výlukové lince 32 | 26.5.1997
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9072 vypravený na linku 24 projíždí vjezdovou kolejí smyčky Radošovická vedenou ulicí V Korytech | 8.4.2006
Vůz KT8D5 ev.č.9043 na lince 24 projíždí vjezdovou kolejí smyčky Radošovická vedenou ulicí V Korytech | 18.3.1997
Souprava vozů T6A5 ev.č.8703+8704 vypravená na linku 9 vjíždí k manipulačním kolejích ve smyčce Radošovická | 31.1.2005
Vůz T6A5 ev.č.8723 vypravený na prodlouženou linku 6 manipuluje za slunečného de ve smyčce Radošovická | 26.5.2007
Vůz KT8D5 ev.č.9045 vypravený na linku 24 vyčkává na vnější koleji smyčky Radošovická v deštivém podvečeru na odjezd | 10.2.2005
Souprava Terezek, aneb vozy T3M ev.č.8044+8034 vypravené na linku 19 vyčkávají v nástupní zastávce smyčky Radošovická na své cestující | 18.11.2003
Obloukem k Nádraží Hostivař vyjíždí ze smyčky Radošovická souprava vozů T3SU ev.č.7012+7013 na výlukové lince 32 | 3.6.1997
Tramvajová trať tehdy končila jednokolejnou smyčkou na Zahradním městě, bezprostředně za podjezdem železniční tratě, který je zranitelným a úzkým hrdlem celé tratě do dnešních dnů. V blízkosti současné smyčky Radošovická tak vedly pouze traťové koleje.

V padesátých letech byla snaha dobudovávat nová mezilehlá obratiště, na nichž by bylo možné obracet soupravy, které se v okrajových úsecích tramvajových tratí stávaly přebytečnými, případně zde odstavovat nadbytečné vlečné vozy. Na hostivařské trati se vhodný pozemek našel v sousedství strašnické železniční zastávky na trati Praha - Tábor - České Budějovice. V průběhu roku 1952 probíhala výstavba a 3. listopadu 1952 byla bez zbytečných ceremonií zprovozněna nová mezilehlá smyčka s jednou předjízdnou kolejí a napojením na trať pouze ve směru k Průběžné.

Po necelém roce provozu smyčky Radošovická dochází k prodloužení přilehlé tramvajové tratě ze Zahradního města až na náměstí Josefa Marata do nové stejnojmenné smyčky, která je mimochodem také již minulostí, protože ji od 4. října 1982 nahradilo o zastávku dále zbudované obratiště Nádraží Hostivař.

V průběhu roku 1985 procházela trať mezi nádražím Strašnice a Zahradním Městem rozsáhlou rekonstrukcí a záměnou klasického kolejového svršku za tehdy populární velkoplošné panely BKV. Během této takřka půlroční výluky byly zřízeny nové oblouky, napojující smyčku na trať také ve směru do Hostivaře. Samotná smyčka byla ve výluce od 9. července do 1. října, trať do Hostivaře ještě o něco déle, až do 5. prosince. Tehdy došlo ke zprovoznění výjezdového oblouku ze smyčky k Nádraží Hostivař, druhý, vjezdový oblouk si musel na svůj čas počkat až do 17. července 1986. Kompetentní orgány nepovolily v počátku jeho užívání s ohledem na nedořešené světelné signalizační zařízení na vjezdu do smyčky.

Již v lednu 1987 se v okolí smyčky konala další výluka, která přinesla uzavření úseku Zahradní Město - Nádraží Hostivař. V další etapě, zahájené 5. května byla uzavírka pro výstavbu nového mostu tzv. Jižní spojky prodloužena až na Radošovickou. K tomuto datu bez náhrady zanikla smyčka Zahradní Město a smyčka Radošovická plně přebírá její funkci. O 14 dní později se stavební práce na změně kolejového svršku přesunuly i na opačnou stranu a přestaly jezdit tramvaje i v úseku Průběžná - Radošovická. Cestující si oddychli až 11. července 1987, kdy byly zrekonstruované tratě ve svršku BKV v okolí smyčky Radošovická zprovozněny.

V roce 2000 byla nahrazena elektromagnetická čepová vjezdová výhybka od Průběžné novějším typem s pružnými jazyky. Manipulační koleje ve smyčce mezi rozjezdovou a sjezdovou výhybkou byly měněny v roce 1996 a následně pro výrazné opotřebení ještě v roce 2006.

Deponovací kapacita obratiště (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) činí 9 vozů typu T.

Vjezd do obratiště je možný jak z centra města (zde prostřednictvím rozjezdové elektromagnetické výhybky ev.č.325 s pružnými jazyky), tak i od Nádraží Hostivař (zde v ručně přestavitelné výhybce s čepovými jazyky). S ohledem na umístění smyčky odbočuje vjezdový oblouk z centra města vpravo, od Nádraží Hostivař pak vlevo do ulice V korytech, kde se oba oblouky slučují ve sjezdové výhybce s čepovými jazyky. V podobě jakési falešné romantické jednokolejky pokračuje vjezdová kolej přilehlá k pravé straně vozovky přímým úsekem ulice V korytech cca 100 metrů. Následuje levý oblouk, jímž kolej odbočí na samostatné těleso podél Stránčické ulice a spěje krátkým přímým úsekem k ručně přestavovatelné výhybce s čepovými jazyky. V ní se větví na krátkou vnitřní a vnější manipulační kolej, které pokračují v levém oblouku podél objektu sociálního zařízení a zásobníku písku ke sjezdové výhybce obou kolejí, vybavené čepovými jazyky. Osová vzdálenost obou kolejí je natolik "nadoraz", že pokud je vnější kolej obsazena vozy KT8D5, KT8D5.RN2P, případně T3RP.LF, mají ostatní vlaky zakázáno jej objíždět po vnitřní koleji, aby nedošlo ke střetu s vybočenou částí karoserie.
Sjezdová výhybka je umístěna již v prostoru nástupní zastávky, ve své podstatě až u zastávkového sloupku, což s ohledem na kolejové uspořádání znamená, že postavení případného druhého vozu soupravy, přijíždějící z vnitřní koleje, je velmi vzdáleno ideálnímu stavu pro nástup cestujících, který znamená stanicování souběžné s hranou nástupního ostrůvku. Ještě větším problémem je pak případný nástup postiženého cestujícího s využitím plošiny ve středním článku vozu KT8D5.RN2P. Za nástupní zastávkou následuje ručně přestavovatelná výhybka s čepovými jazyky, umožňující výjezd ze smyčky levým obloukem k Průběžné, kde se oblouk slučuje s tratí ve sjezdové výhybce s pružnými jazyky, případně pak pravým obloukem k Nádraží Hostivař, jenž je zakončen sjezdovou výhybkou s jazyky čepovými.

Celé obratiště, včetně kolejových konstrukcí na Průběžné ulici je zřízeno klasickou konstrukcí s krytem ze žulových dlažebních kostek.

Zastávky umístěné v popisované smyčce:

 • Radošovická
  - nástupní zastávka, smyčka Radošovická směr k zastávkám Nádraží Strašnic, repsktive Radošovická, 20 metrů před křižovatkou s ulicí Průběžná, nástupní ostrůvek pro jeden vlak 2xT
 • Provozované linky na popisované smyčce:
  V denním provozu je od změny linkového vedení v září 2008 vnější kolej smyčky využívána k obracení linky 19, v provozu nočním pak stejná kolej patří lince 51.

  Fotocesta po smyčce Radošovická
  Rozjezdová výhybka do smyčky Radošovická od zastávky Nádraží Strašnice, smyčka odbočuje v pravém oblouku, dvoukolejná trať pokračuje do smyčky Nádraží Hostivař Vjezdová kolej do smyčky Radošovická odbočuje z hlavní tratě pravým obloukem Vjezdová kolej smyčky Radošovická od zastávky Nádraží Strašnice pokračuje v pravém oblouku Pravý oblouk vjezdové koleje smyčky Radošovická od zastávky Nádraží Strašnice se napřimuje a brzy se ve sjezdové výhybce slouží s kolejí od smyčky Nádraží Hostivař Vjezdová kolej smyčky Radošovická od zastávky Nádraží Strašnice se napřimuje ještě před sjezdovou výhybkou s kolejí od smyčky Nádraží Hostivař
  Rozjezdová výhybka do smyčky Radošovická od smyčky Nádraží Hostivař, vjezdová kolej odbočuje do smyčky Radošovická levým obloukem Levý oblouk vjezdové koleje do smyčky Radošovická od smyčky Nádraží Hostivař Levý oblouk vjezdové koleje do smyčky Radošovická od smyčky Nádraží Hostivař Sjezdová výhybka vjezdových kolejí do smyčky Radošovická z obou traťových směrů v ulici V Korytech Sjezdová výhybka vjezdových kolejí do smyčky Radošovická z obou traťových směrů v ulici V Korytech
  V podobě jakési falešné jednokolejky pokračuje kolej smyčky Radošovická ulicí V Korytech v přímém směru V podobě jakési falešné jednokolejky pokračuje kolej smyčky Radošovická ulicí V Korytech v přímém směru Kolej smyčky Radošovická vedená ulicí V Korytech začíná odbočovat levým obloukem na samostatné těleso Levým obloukem odbočuje kolej smyčky Radošovická z ulice V Korytech na samostatné těleso Levým obloukem odbočuje kolej smyčky Radošovická z ulice V Korytech na samostatné těleso
  Kolej smyčky Radošovická odbočuje levým obloukem z ulice V Korytech na samostatné těleso Kolej smyčky Radošovická odbočuje levým obloukem z ulice V Korytech na samostatné těleso Po dokončení levého oblouku se kolej smyčky Radošovická umístěná mimo pozemní komunikaci napřimuje Přímý úsek koleje smyčky Radošovická na samostatném tělese po odbočení z ulice V Korytech Přímý úsek koleje smyčky Radošovická na samostatném tělese po odbočení z ulice V Korytech
  Přímý úsek koleje smyčky Radošovická na samostatném tělese po odbočení z ulice V Korytech před rozjezdovou výhybkou na vnitřní a vnější kolej smyčky Rozjezdová výhybka na vnitřní a vnější kolej smyčky Radošovická Za rozjezdovou výhybkou se objevují vnitřní a vnější kolej smyčky Radošovická Vnitřní a vnější kolej smyčky Radošovická se začínají stáčet v levém oblouku v sousedství budovy sociálního zázemí pro řidiče tramvají Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Radošovická
  Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Radošovická Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Radošovická Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Radošovická Levé oblouky vnitřní a vnější koleje smyčky Radošovická se přibližují k prostoru nástupní zastávky, před nímž jsou umístěna zásobníky písku Obě koleje smyčky Radošovická se slučují až v prostoru nástupní zastávky, takže vlak jedoucí z vnitřní koleje takřka neodbavuje cestující z nástupního ostrůvku, k němuž zasahuje pouze prvními dveřmi
  Obě koleje smyčky Radošovická se slučují až v prostoru nástupní zastávky, takže vlak jedoucí z vnitřní koleje takřka neodbavuje cestující z nástupního ostrůvku, k němuž zasahuje pouze prvními dveřmi Prostor nástupní zastávky smyčky Radošovická v němž dochází ke sloučení vnitřní a vnější koleje Sjezdová výhybka vnitřní a vnější koleje smyčky Radošovická je umístěna v prostoru nástupní zastávky Krátký přímý úsek koleje smyčky Radošovická v prostoru nástupní zastávky mezi sjezdovou výhybkou vnitřní a vnější koleje a rozjezdovou výhybkou ze smyčky umožňující výjezd do obou traťových směrů U označníku nástupní zastávky smyčky Radošovická je umístěna rozjezdová výhybka umožňující výjezd ze smyčky do dvou traťových směrů
  Za nástupní zastávkou následuje rozjezdová výhybka umožňující výjezd ze smyčky jak k zastávce Nádraží Strašnice, tak ke smyčce Nádraží Hostivař Levý výjezdový oblouk ze smyčky Radošovická k Nádraží Strašnice Levý výjezdový oblouk ze smyčky Radošovická k Nádraží Strašnice musí nejprve překonat traťovou kolej k Nádraží Hostivař Výjezdová kolej ze smyčky Radošovická k zastávce Nádraží Strašnice překoná traťovou kolej k Nádraží Hostivař a ve sjezdové výhybce se sloučí s kolejí od smyčky Nádraží Hostivař Výjezdová kolej ze smyčky Radošovická k zastávce Nádraží Strašnice překoná traťovou kolej k Nádraží Hostivař a ve sjezdové výhybce se sloučí s kolejí od smyčky Nádraží Hostivař
  Kolejové rozvětvení za rozjezdovou výhybkou za nástupní zastávkou smyčky Radošovická umožňuje v levém oblouku výjezd k zastávce Nádraží Strašnice a v pravém oblouku pak výjezd ke smyčce Nádraží Hostivař Pravý výjezdový oblouk ze smyčky Radošovická směrem ke smyčce Nádraží Hostivař Pravý výjezdový oblouk ze smyčky Radošovická směrem ke smyčce Nádraží Hostivař Pravý výjezdový oblouk ze smyčky Radošovická směrem ke smyčce Nádraží Hostivař Ve sjezdové výhybce se výjezdový oblouk ze smyčky Radošovická slučuje s traťovou kolejí mířící ke smyčce Nádraží Hostivař


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022