Trať Nádraží Hostivař - Průběžná

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Nádraží Hostivař - Průběžná


Období třicátých let 20. století můžeme právem považovat za zlatou éru rozvoje pražských tramvajových tratí. Městští zastupitelé a zástupci Elektrických podniků měli jasno. Kolejová doprava je potřebný, kapacitní a hlavně městotvorný prvek. A tak se v té době rodil jeden plán na výstavbu nové tramvajové tratě za druhým. Některý se realizoval, jiný ne. Mezi ty realizované patří i trať k hostivařskému nádraží. Aby však dosáhla stávajícího cíle, trvalo to takřka půl století a bylo třeba dvou prodloužení.

Souprava vozů T3SU #7001+7002 vypravená na linku 22 vjíždí do smyčky Nádraží Hostivař. | 13.8.2004
Pohled ke smyčce Nádraží Hostivař z nadhledu budovaného prodloužení tratě. | duben 1981
Souprava vozů T3M #8023+8098 vypravená na linku 22 opouští protioblouky v terénním zářezu smyčku Nádraží Hostivař. | 14.6.2009
Souprava vozů T6A5 #8734+8731 vypravená na linku 26 míří betonovým koridorem ke smyčce Nádraží Hostivař. | 13.1.2007
Souprava vozů T3SUCS #7160+7161 vypravená na linku 26 klesá betonovým koridorem do cílové smyčky Nádraží Hostivař. | 5.10.2007
K zastávce Hostivařská uhání od smyčky Nádraží Hostivař souprava vozů T3SUCS #7120+7122 vypravená na linku 26. | 25.3.2012
Pohled ke smyčce Nádraží Hostivař z nadhledu budovaného prodloužení tratě. | duben 1981
Souprava vozů T6A5 #8619+8621 vypravená na linku 22 stoupá k zastávce Hostivařská. | 14.6.2009
Souprava vozů T3SUCS #7049+T3 #6703 vypravená na linku 22 klesá do koridoru ke smyčce Nádraží Hostivař. | 13.8.2004
Souprava vozů T3R.PLF #8258+T3R.P #8565 vypravená na linku 22 míří po čerstvě zrekonstruované trati od zastávky Hostivařská do smyčky Nádraží Hostivař. | 25.10.2009
Vůz KT8D5 #9021 vypravený na odkloněnou linku 11 opouští manipulační prostor obratiště Hostivařská. | 24.3.1999
Vůz KT8D5 #9008 vypravený na linku 4 manipuluje v obratišti Hostivařská. V popředí jsou patrné vyndané velkoplošné panely BKV, místo nichž byla vložena pevná kolejová spojka. | 27.3.1999
Souprava vozů T3M #8098+8035 vypravená na linku 26 míří po čerstvě zrekonstruované trati od zastávky Hostivařská do smyčky Nádraží Hostivař. | 25.10.2009
Soupravu vozů T3M #8023+8020 vypravenou na linku 26 dělí poslední zastávka od cíle cesty u hostivařského nádraží. | 26.6.2016
Souprava vozů T3SUCS #7194+7195 vypravená na linku 26 odbavuje cestující v zastávce Hostivařská. | 19.7.2006
Vůz KT8D5 #9009 vypravený na linku 26 manipuluje v dočasné výstupní zastávce obratiště Hostivařská před povrchovou kolejovou spojkou Californien. | 20.10.2009
Souprava vozů T3SCUS #7174+7175 vypravená na linku 22 projíždí Švehlovou ulicí k zastávce Hostivařská. | 13.1.2007
K zastávce Hostivařská míří souprava vozů T3SU #7010+T3SUCS #7052 vypravená na linku 26. Světlost panelů BKV dokazuje, že v úseku nedávno proběhla repanelizace. | 5.10.2007
Souprava vozů T6A5 #8712+8727 vypravená na linku 26 míří k zastávce Hostivařská. | 15.5.2006
Vůz KT8D5 #9004 vypravený na linku 26 míří k zastávce Hostivařská. | 7.10.2009
Souprava vozů T3 #6514+6511 vypravená na linku 22 míří Švehlovou ulicí k zastávce Hostivařská. | 13.8.2004
Souprava vozů T3SUCS #7140+7141 vypravená na linku 26 zachycená v zastávce Na Groši. | 5.10.2007
Fotograf se po pořízení předchozí fotografie otočil a zachytil odjíždějící vůz T1 #5001 směrem k Zahradnímu Městu. Jedinou budovou na vrcholu je měnírna Hostivař, jinak jsou mezi Hostivaří a Zahradním Městem jen pole... | 21.2.1959
Souprava vozů T3 #6680+6681 vypravená na linku 26 odbavuje cestující v zastávce Na Groši ještě v její původní poloze. | 25.1.1992
Vůz Škoda 15T ForCity #9315 vypravený na linku 22 klesá Švehlovou ulicí k zastávce Na Groši. | 15.5.2016
Prostorem budoucích zastávek Obchodní centrum Hostivař projíždí souprava vozů T6A5 #8620+8619 vypravená na linku 22. | 25.10.2009
Souprava vozů T6A5 #8607+8615 vypravená na linku 26 klesá Švehlovou ulicí od zastávky Sídliště Zahradní Město k zastávce Na Groši. | 25.3.2012
Ač označník zastávky Sídliště Zahradní Město, který má nejlepší léta dávno za sebou, proklamuje, že místem projíždí jen linka 4, souprava vozů T3 #6694+6637 vypravená na linku 10 dokazuje něco jiného. | 22.7.1978
Souprava vozů T3SUCS #7046+T3 #6645 vypravená na linku 26 v zastávce Sídliště Zahradní Město. | 14.9.2000
Souprava vozů T3SUCS #7071+7067 vypravená na linku 26 odbavuje cestující v zastávce Sídliště Zahradní Město. | 5.10.2007
Souprava vozů T3SU #7019+T3 #6859 vypravená na linku 26 stanicuje v zastávce Sídliště Zahradní Město. | 26.6.2006
Do táhlého stoupání Švehlovou ulicí k zastávce S9dliště Zahradní Město se vydala souprava vozů T3SUCS #7033+7082 vypravená na linku 22. | 25.3.2012
Zatímco ve směru do centra stanicují autobusy i tramvaje na Zahradní Město ve sdružené zastávce na tramvajových kolejích, ve směru z centra jsou zastávky oddělené. A tak zatímco vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9299 vypravený na linku 26 zastávky opustil, autobus SOR NB 18 #6877 vypravený na linku 177 teprve cestující odbavuje. | 15.5.2016
Souprava vozů T6A5 #8749+8739 vypravená na linku 26 začíná stoupat Švehlovou ulicí k zastávce Sídliště Zahradní Město. | 13.1.2007
V zastávce Zahradní Město odbavuje cestující vůz T1 #5027 vypravený na linku 4. | 18.10.1970
Souprava vozů T3SUCS #7136+7137 vypravená na linku 22 stanicuje v zastávce Zahradní Město. | 13.1.2007
Vůz KT8D5 #9023 vypravený na linku 26 odbavuje cestující v zastávce Zahradní Město. | 5.10.2009
Setkání dvou vozů KT8D5 #9048 a #9016 vypravených na linku 33 u zastávky Zahradní Město. | 5.10.2009
Souprava vozů T6A5 #8723+8724 vypravená na odkloněnou linku 7 přijíždí k zastávce Zahradní Město. | 3.5.2004
Souprava vozů T3 #6865+6929 vypravená na linku 22 projíždí na Zahradním Městě provozně velmi nepříznivým obloukem zpod mostů Jižní spojky. | 13.1.2007
Jedna z původních vizualizací přestupního terminálu Zahradní Město v blízkosti budoucí smyčky Zahradní Město.
V létě roku 2019 byla v podjezdu Zahradní Město kvůli demolici železničního mostu v souvislosti se stavbou terminálu Zahradní Město na měsíc přerušena veškerá doprava. V místě sneseného mostu byla vybudována ochranná konstrukce přezdívaná Merkur, která umožní pokračování prací na stavbě železniční trati, aniž by došlo k omezení dopravy. Pod konstrukcí ve směru na Zahradní Město projíždí vůz Škoda15T ForCity Alfa #9306 vypravený na linku 22. | 12.9.2019
Z podjezdu pod železniční tratí na Zahradním Městě stoupá do Průběžné ulice k zastávce Na Padesátém souprava vozů T3 #6808+6809 vypravená na linku 24. | 22.7.1978
Z podjezdu pod železniční tratí na Zahradním Městě stoupá do Průběžné ulice k zastávce Na Padesátém souprava vozů T3SU #7009+T3SUCS #7052 vypravená na linku 39. | 13.8.2004
Souprava vozů T3SUCS #7056+T3SU #7014 vypravená na linku 26 vjíždí od zastávky Na Padesátém do podjezdu pod železniční tratí. | 13.1.2007
Vůz Škoda 14T Elektra #9148 vypravený na linku 26 míří k zastávce Na Padesátém. | 25.10.2009
Souprava vozů T3SUCS #7072+7066 vypravená na linku 26 stanicuje v zastávce Na Padesátém. | 26.6.2006
Sólo vůz T3SUCS #7025 vypravený na linku náhradní dopravy 36 odbavuje cestující v zastávce Na padesátém. | 5.10.2012
Obloukem k zastávce Na Padesátém z centra města míří souprava vozů T3SUCS #7121+7123 vypravená na linku 22. | 25.3.2012
Souprava vozů T3R.PLF #8282+T3R.P #8394 projíždí od zastávky Na Padesátém obloukem, jehož havarijní stav je patrný i z fotografie. Troleje jsou proto opentlené návěstmi s omezenými rychlostmi. | 21.5.2012
Sólo vůz T6A5 #8639 vypravený na náhradní linku 36 zachycený u zastávky Na Padesátém. | 17.9.2012
Souprava vozů T3SUCS #7022+7127 vypravená na linku 22 míří k zastávce Dubečská. | 17.9.2012
Vůz Škoda 15T ForCity #9320 vypravený na linku 26 míří k zastávce Dubečská. | 15.5.2016
Souprava vozů T3 #6866+6867 vypravená na linku 26 uhání přímým úsekem u „hasičárny“ k zastávce Na Padesátém. | 13.1.2007
Vykolejení se nevyhýbá žádným traťovým úsekům. | nedatováno
Souprava vozů T3 #6796+6892 vypravená na linku 22 v zastávce Radošovická. | 15.10.2008
Sólo vůz linky náhradní dopravy 36 obsazený vozem T3SUCS #7112 stanicuje na Radošovické. | 5.10.2012
Souprava vozů T3SUCS #7130+7131 vypravená na linku 26 míří přes sjezdovou výhybku smyčky Radošovická k zastávce Nádraží Strašnice. | 25.3.2006
Souprava vozů T3R.PLF #8270+T3R.P #8570 vypravená na linku 22 míří zatravněným úsekem k zastávce Radošovická. Absence zavlažování se na kvalitě trávníku projevuje více než zřetelně. | 15.5.2016
Souprava vozů T3 #6720+6721 vypravená na linku 26 míří k zastávce Radošovická. | 24.2.2006
Vůz T3M2-DVC #8063 vypravený na linku 19 zachycený krátce po výjezdu ze smyčky Radošovická na hlavní trať. | 11.7.2010
Typická souprava motorového a vlečného vozu #2145+1548 zachycená jako záložní vlak u smyčky Radošovická. | 60. léta
Souprava vozů T6A5 #8622+8616 vypravená na linku 22 při jízdě k zastávce Radošovická překonává, v současnosti již snesený, vjezdový oblouk do stejnojmenné smyčky. | 25.3.2012
Souprava vozů T3SUCS #7128+7129 vypravená na linku 22 vyčkává na signál volno na křižovatce, která umožňuje jak jízdu dále k Nádraží Hostivař, tak do smyčky Radošovická. | 21.5.2012
V zastávce Nádraží Strašnice se setkaly vozy T1 neznámých evidenčních čísel na linkách 4 a 27. | nedatováno
Souprava vozů T3SUCS #7146+7147 vypravená na linku 22 u Nádraží Strašnice. | 10.1.1995
Sólo vůz T3 #6674 vypravený na náhradní linku 32 odbavuje cestující v zastávce Nádraží Strašnice. | 14.9.2000
Souprava vozů T3SUCS #7056+T3 #6552 vypravená na linku 24 míří do výstupní zastávky Nádraží Strašnice. | 3.5.2004
Souprava vozů T3SU #7015+7016 vypravená na linku 26 dojíždí do zastávky Nádraží Strašnice. | 25.10.2009
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9298 vypravený na linku 26 stoupá zatravněným úsekem od zastávky Na Hroudě k Nádraží Strašnice. | 15.5.2016
Souprava vozů T3SUCS #7166+7167 vypravená na linku 22 klesá k zastávce Na Hroudě. | 3.5.2008
V polovině sedmdesátých let bylo nezbytné zrekonstruovat tramvajovou trať mezi křižovatkou Průběžná a smyčkou Radošovická a protože výluka celého úseku až do Hostivaře nepřicházela v úvahu, byla zřízena v úseku Průběžná - Nádraží Strašnice provizorní jednokolejná trať. Vedle rekonstruované tratě tak stoupá Průběžnou ulicí vůz T1 #5033 vypravený na linku 4. | 28.3.1976
Vůz KT8D5.RN2P #9069 vypravený na linku 24 zachycený v zastávce Na Hroudě. | 9.4.2007
Do zastávky Na Hroudě vjíždí souprava vozů T3 #6864+T3SUCS #7049 vypravená na linku 22. | 9.5.2007
Souprava vozů T3 #6569+6532 na odkloněné lince 7 odbavuje cestující v zastávce Na Hroudě, následovaná soupravou vozů T3SU #7020+T3 #6650 jedoucí na lince 22. | 4.5.2004
Souprava vozů T3R.P #8376+8377 vypravená na linku 19 zachycená u zastávky Na Hroudě. | 25.10.2009
Od křižovatky Průběžná míří souprava vozů T3SUCS #7118+7119 vypravená na linku 22 do zastávky Na Hroudě. | 11.3.2007
K zastávce Na Hroudě míří vůz KT8D5 #9042 vypravený na linku 26. | 7.10.2009
Souprava vozů T3SUCS #7182+7183 vypravená na linku 22 právě dokončila odbočení do Průběžné ulice a míří k zastávce Na Hroudě. | 7.10.2009
Ke smyčce Nádraží Hostivař míří souprava vozů T3R.PLF #8265+T3R.P #8571 vypravená na linku 22. Oblouky u smyčky jsou po rekonstrukci, kdy prostor mezi kolejnicemi nebyl zadlážděn. Protože oblouky začaly směrově ujíždět, byl po další výměně opět zadlážděn. | 13.6.2010
Souprava vozů T3SUCS #7208+7277 vypravená na linku 26 opustila smyčku Nádraží Hostivař a míří na Hostivařskou. | 13.1.2008
Souprava vozů T3SUCS #7046+7091 zachycená na lince 22 v koridoru u smyčky Nádraží Hostivař. | 25.3.2012
Souprava vozů T6A5 #8631+8624 vypravená na linku 26 míří ke smyčce Nádraží Hostivař. | 25.3.2012
Vůz Škoda 14T Elektra #9116 vypravený na linku 26 opouští smyčku Nádraží Hostivař. | 5.10.2007
Vůz KT8D5 #9025 opatřený zkušebně polopantografem vypravený na linku 11 manipuluje v prostoru obratiště Hostivařská. | 28.4.1999
V roce 1999 probíhala rekonstrukce mostů a zárubních zdí v blízkosti tramvajové tratě u smyčky Nádraží Hostivař. Z tohoto důvodu byl od 20. března do 10. května přerušen provoz v úseku Hostivařská - smyčka Nádraží Hostivař. Za křižovatkou u zastávky Hostivařská byla po vyjmutí několika velkoplošných panelů BKV vložena vratná zajišťovací výhybka, umožňující provoz obousměrnými vozy KT8D5 alespoň k zastávce Hostivařská. | 27.3.1999
Pohled od smyčky Nádraží Hostivař z kolejí prodlužované tramvajové tratě, kterým v napojení brání již jen koleje smyčky Náměstí Josefa Marata. A aby se napojení zvládlo rychleji, bude prostor po smyčce tím jediným, kde bude na léta na hostivařské trati využita konstrukce velkoplošných panelů BKV. | září 1982
Souprava vozů T3SU #7006+T3 #6670 vypravená na linku 39 míří k zastávce Hostivařská. | 13.8.2004
Vůz KT8D5 #9005 vypravený na linku 4 vjíždí v prostoru obratiště Hostivařská, které bylo zřízeno během opravy zárubních zdí před smyčkou. | 26.3.1999
Vůz KT8D5.RN2P #9079 vypravený na linku 26 uhání od smyčky Nádraží Hostivař k zastávce Hostivařská. | 14.6.2009
V zastávce Hostivařská odbavuje cestující sólo vůz T3 #6649 vypravený na náhradní linku 32. | 27.4.2002
Souprava vozů T3SUCS #7130+7131 vypravená na linku 26 stanicuje v zastávce Hostivařská. | 28.12.2007
Během rekonstrukce úseku Hostivařská - Nádraží Hostivař byla tramvajová doprava zkrácena na povrchovou kolejovou spojku Californien u zastávky Hostivařská. V zastávce Hostivařská do centra, která sloužila pouze jako nástupní, odbavuje cestující vůz 9048 vypravený na linku 33. | 5.10.2009
Vůz Škoda 14T Elektra #9112 vypravený na linku 22 míří k zastávce Hostivařská. | 28.12.2007
K zastávce Hostivařská míří souprava vozů T3SUCS #7044+7039 vypravená na odkloněnou linku 7 následovaná soupravou vozů T3SUCS #7192+7193 vypravenou na linku 22. | 3.5.2004
Souprava vozů T3SU #7001+7002 vypravená na linku 22 míří k zastávce Na Groši. | 13.8.2004
Souprava vozů T3SCUS #7136+7137 vypravená na linku 26 míří k zastávce Hostivařská. | 11.3.2007
Tramvajová trať do Hostivaře působila v prvních letech provozu doslova vesnicky. Klasická hostivařská venkovská zástavba se tehdy nalézala skutečně „daleko za Prahou“. Oblastí zastávky Na Groši projíždí prototypový vůz T3 #6101 na jedné z množství zkušebních jízd. | jaro 1961
Vůz KT8D5 #9039 vypravený na linku 33 odbavuje cestující v zastávce Na Groši. | 7.10.2009
Prototypový vůz T1 #5001, který se právě chystá vyjet ze stanice (tehdy se ještě nepoužívalo označení „zastávka“) Na Groši, má na boku ve spodních plentách patrné původní nasávací otvory pro vzduch do motorgenerátoru. Osvětlovací těleso na staničním sloupku má původní tvar i barvu, kterými po dlouhá léta DP označoval všechny stanice elektrických drah. Ostatně, i majáček na konci staničního ostrůvku je dokladem osvětlovací techniky té doby. | 21.2.1959
Souprava vozů T3SCUS #7178+7179 vypravená na linku 26 míří k zastávce Na Groši. | 13.1.2007
Souprava vozů T3SUCS #7160+7161 vypravená na linku 26 stanicuje v zastávce Na Groši. |25.1.1992
Souprava vozů T6A5 #8601+8640 vypravená na linku 26 stanicuje v zastávce Na Groši do centra v její původní poloze. V současnosti v těchto místech žádná zastávka není. Zastávka Na Groši byla odsunuta zpět proti směru jízdy o cca 250 metrů. Nově zřízená zastávka Obchodní centrum Hostivař je pro změnu posunuta vpřed po směru jízdy. | 25.3.2012
V zastávce Obchodní centrum Hostivař stanicuje souprava vozů T3R.P #8381+8382 vypravená na linku 26. | 15.5.2016
Souprava vozů T3SU #7010+T3SUCS #7021 vypravená na linku 22 stoupá k zastávce Sídliště Zahradní Město. | 25.3.2012
Souprava vozů T3SUCS #7080+7081 vypravená na linku 22 stoupá k zastávce Sídliště Zahradní Město. | 4.5.2004
Souprava vozů T3SU #7011+7010 vypravená na odkloněnou linku 7 vjíždí do zastávky Sídliště Zahradní Město. | 4.5.2004
Souprava strašnických vozů T3SUCS #7069+T3 #6647 vypravená na odkloněnou linku 7 odbavuje cestující v zastávce Sídliště Zahradní Město. | 4.5.2004
Souprava vozů T3R.P #8393+8394 vypravená na linku 22 vystoupala do vrcholového bodu tratě u zastávky Sídliště Zahradní Město. | 15.5.2016
Souprava vozů T3 #6454+6365 vypravená na linku 4 odbavuje cestující v zastávce Zahradní Město. | 22.7.1978
Souprava „banánových“ vozů T3SUCS #7098+7099 vypravená na linku 26 přijíždí k zastávce Zahradní Město. V těchto místech budou v budoucnosti odbočovat vjezdové koleje nové smyčky Zahradní město. | 13.1.2007
V době zahájení provozu (1952) na prodloužení ze Zahradního Města do Hostivaře nebyla dokončena měnírna Hostivař a linka 4 zůstala ukončena ve smyčce Zahradní Města. Odtud ji do Hostivaře nahrazovala dočasná linka 24, provozovaná dvěma obousměrnými motorovými vozy, jeden z nich zachytil s hroznem cestujících fotograf v zastávce Zahradní Město. Tento stav trval až do roku 1955.| 1953
Souprava vozů T3SUCS #7110+7111 vypravená na linku 22 stanicuje v zastávce Zahradní město. | 26.6.2006
Vůz KT8D5 #9005 vypravený na odkloněnou linku 4 odbavuje cestující v zastávce Zahradní Město. | 30.3.1999
Vůz KT8D5 #9013 vypravený na linku 33 míří do zastávky Zahradní Město. | 7.10.2009
Souprava vozů T3SUCS #7062+7063 vypravená na linku 22 opustila zastávku Zahradní Město a chystá se odbočit do podjezdu pod Jižní spojku a železniční tratě. | 13.8.2004
Zpod silničního mostu Jižní spojky míří k zastávce Zahradní Město vůz KT8D5.RN2P #9077 vypravený na linku 33. | 7.10.2009
Prototypový vůz KT8D5 #0018 zachycený na Zahradním Městě během jedné z množství zkušebních jízd. Na snímku nás, kromě tramvaje samotné, jistě zaujme patrná vjezdová kolej do smyčky Zahradní Město, včetně viditelné troleje. | 27.9.1984
Souprava vozů T3 #6408+6399 vypravená na linku 4 opouští na Zahradním Městě podjezd pod železniční tratí | 22.7.1978
Jedna z původních vizualizací přestupního terminálu Zahradní Město v blízkosti budoucí smyčky Zahradní Město.
V létě roku 2019 byla v podjezdu Zahradní Město kvůli demolici železničního mostu v souvislosti se stavbou terminálu Zahradní Město na měsíc přerušena veškerá doprava. V místě sneseného mostu byla vybudována ochranná konstrukce přezdívaná Merkur, která umožní pokračování prací na stavbě železniční trati, aniž by došlo k omezení dopravy. Pod konstrukcí ve směru k zastávce Na Padesátém projíždí vůz KT8D5.RN2P #9086 vypravený na linku 22. | 12.9.2019
Souprava vozů T6A5 #8601+8640 vypravená na linku 26 klesá od zastávky Na Padesátém do podjezdu pod železniční tratí. | 25.3.2012
Souprava vozů T6A5 #8626+8634 vypravená na linku 22 stanicuje v zastávce Na Padesátém, ještě určené pro odbavování dvou vlaků. | 25.10.2009
Souprava vozů T3SUCS #7076+7077 vypravená na linku 26 v zastávce Na Padesátém. | jaro 1995
Souprava vozů T3SUCS #7021+7039 vypravená na linku 22 stanicuje v zastávce Na Padesátém, která je v době pořízení snímku ještě určena pro odbavování dvou vlaků. | 16.3.2009
Pod dohledem dispečera projíždí souprava vozů T3R.P #8552+8553 na lince 22 zničeným obloukem před zastávkou Na Padesátém. | 21.5.2012
Pomalou a opatrnou jízdou překonává pod dohledem dispečera oblouk před budoucí zastávkou Dubečská souprava vozů T3SU #7009+7010 vypravená na linku 22. Důvodem jízdy pod dohledem je havarijní stav oblouku. | 21.5.2012
Souprava vozů T3SU #7010+T3SUCS #7021 vypravená na linku 22 v oblouku před zastávkou Na Padesátém. | 25.3.2012
Souprava vozů T6A5 #8604+8605 vypravená na linku 22 míří čerstvě zrekonstruovaným úsekem k zastávce Na Padesátém. | 17.9.2012
Po rekonstrukci cca 200 metrů dlouhého úseku u zastávky Na Padesátém byla trať zřízena v otevřeném svršku s kolejnicemi S49. Po nástupištích budoucích zastávek Dubečská však ještě nebylo ani vidu ani slechu a prostor sloužil pro parkování vozidel. | 17.9.2012
Po rekonstrukci tramvajové tratě v roce 2012 byl krátký úsek okolo nově zřízené zastávky Dubečská proveden v konstrukci bezžlábkových kolejnic v otevřeném svršku, zatímco zbytek tratě zůstal nadále ve velkoplošných panelech BKV. Po nich se do zrekonstruovaného úseku Průběžnou ulicí blíží sólo vůz T3SUCS #7086 vypravený na náhradní linku 36. | 17.9.2012
Průběžnou ulicí burácí po velkoplošných panelech BKV k prostoru budoucí zastávky Dubečská souprava vozů T3SUCS #7043+T3 #6689 vypravená na linku 22. | 13.8.2004
Souprava vozů T3SUCS #7085+7086 vypravená na linku 22 míří Průběžnou ulicí okolo „hasičárny“ k zastávce Na Padesátém. | 25.3.2015
Souprava vozů T3SUCS #7055+7053 vypravená na linku 22 míří k zastávce Radošovická. | 25.3.2012
Souprava vozů TESUCS #7057+7056 vypravená na linku 22 přijíždí do zastávky Radošovická. | 14.6.2009
V zastávce Radošovická za svitu typické Absolutí oranžády odbavuje cestující souprava vozů T3SUCS #7094+7095 vypravená na linku 26. | 26.6.2006
Souprava vozů T3SUCS #7114+7115 vypravená na linku 22 míří Průběžnou ulicí ke sjezdové koleje ze smyčky Radošovická. | 3.5.2004
Souprava vozů T3 #6958+6889 vypravená na linku 26 překonává výjezdovou kolej ze smyčky Radošovická. | 13.1.2007
Souprava vozů T3R.PV #8162+8185 vypravená na linku 22 míjí výjezdové koleje smyčky Radošovická. | 11.7.2010
Vůz T3R.PLF #8270 vypravený na linku 19 právě opustil smyčku Radošovická a míří k zastávce Nádraží Strašnice. Protože vozy T3R.PLF byly v té době deponovány pouze ve Vokovicích, vokovické „pořadovky“ za oknem potvrzují, že na linku 19 se také najíždělo z Vokovic. | 14.6.2009
Souprava vozů T3SU #7006+T3 #6670 vypravená na linku 39 překonává, dnes již zrušenou, vjezdovou kolej do smyčky Radošovická od Nádraží Hostivař. | 13.8.2004
Souprava vozů T3SUCS #7085+7086 vypravená na linku 22 překonává dnes již snesený vjezdový oblouk do smyčky Radošovická od Nádraží Hostivař. | 25.3.2015
Vůz Škoda 14T Elektra #9118 vypravený na linku 26 míří k zastávce Nádraží Strašnice. | 15.4.2007
Souprava vozů T3 #6742+6743 vypravená na linku 24 vyčkává u zastávky Nádraží Strašnice na signál volno pro odbočení do smyčky. | 10.1.1995
Vůz KT8D5 #9019 vypravený na linku 24 vysazuje cestující v zastávce Nádraží Strašnice. | 2.10.1999
Souprava vozů T6A5 #8735+8733 vypravená na linku 22 odbavuje cestující v zastávce Nádraží Strašnice. | 22.8.2004
Souprava vozů T3SUCS #7098+7099 vypravená na linku 22 míří od zastávky Nádraží Strašnice k zastávce Na Hroudě. | 31.1.2005
Souprava vozů T6A5 #8641+8614 vypravená na linku 26 opustila zastávku Nádraží Strašnice.| 25.3.2012
Souprava vozů T6A5 #8625+8626 vypravená na odkloněnou linku 9 klesá k zastávce Na Hroudě. | 31.1.2005
K zastávce Nádraží Strašnice stoupá zatravněným úsekem od zastávky Na Hroudě souprava vozů T3R.P #8388+8387 vypravená na linku 22. | 15.5.2016
V polovině sedmdesátých let bylo nezbytné zrekonstruovat tramvajovou trať mezi křižovatkou Průběžná a smyčkou Radošovická a protože výluka celého úseku až do Hostivaře nepřicházela v úvahu, byla zřízena v úseku Průběžná - Nádraží Strašnice provizorní jednokolejná trať. K napájení byly využity původní trolejové dráty. Průběžnou ulicí po jednokolejce klesá vůz T1 #5108 vypravený na linku 4. | 28.3.1976
Souprava vozů T3M #8044+8035 vypravená na linku 22 odbavuje cestující v zastávce Na Hroudě. | 5.3.2006
Vůz Škoda 14T Elektra #9122 vypravený na linku 22 zachycený v zastávce Na Hroudě. | 6.1.2008
Na zkušební jízdu vyrazil do ulice vůz T3M #8057 zachycený u zastávky Na Hroudě. | 31.8.2006
Sólo vůz T3 #7003 na zkušební jízdě v Průběžné ulici u zastávky Na Hroudě. | 21.1.2007
Vůz Škoda 14T Elektra #9114 vypravený na linku 22 míří za pilotování Mr.Crosse k zastávce Na Hroudě. Pod evidenčním číslem na čele vozu je patrný držák pro uchycení praporků, který se nasazuje pouze na daný den. Zde naopak přežil do dne druhého. | 9.5.2007
Souprava vozů T3 #6900+6901 vypravená na linku 24 u křižovatky Průběžná. | 4.5.2004
Vůz KT8D5 #9048 vypravený na linku 33 vyčkává před křižovatkou Průběžná na signál volno. | 20.10.2009
Ke konci 20. let vypracovaly Elektrické podniky projekt tramvajové tratě s pracovním názvem Vršovice - Staré Strašnice, jehož výsledkem mělo být spojení Vršovic od Edenu se Strašnicemi u křižovatky s Průběžnou ulicí. Množství hospodářských objektů Bečvářova velkostatku a Hlavovy stodoly bránilo zřízení dostatečně širokého propojení ulic V Olšinách a Starostrašnické dvoukolejnou tratí až k vozovně Strašnice, a protože v té době již byl schválen projekt další tratě na Zahradní Město, Elektrické podniky tehdy navrhly pouze jednokolejnou manipulační spojku mezi konci obou tratí, určenou k vyjíždění a zatahování strašnických vozů. Předpokládalo se, že linka od Vršovic nebude ukončena u Bečvářova velkostatku, ale v první fázi na počátku Průběžné ulice a následně v Zahradním Městě.

Veřejné mínění však bylo schopno ovlivňovat dění kolem sebe i v dobách První republiky, a tak když se strašničtí dozvěděli, že pravidelné tramvajové linky se dočkají až na křižovatce s Průběžnou ulicí, zdála se jim vzdálenost cca 400 kroků mezi konečnou u strašnické školy a Průběžnou ulicí neskutečně dlouhou. Ukončení linky u Bečvářova statku, tedy podle schváleného projektu, by ale znamenalo od Vršovic nezastavěnou oblastí přivést druhou linku, což nebylo ekonomické, nebo po dokončení tratě na Zahradní Město vést každý druhý spoj jedné linky střídavě do Zahradního Města a ke statku.

Elektrické podniky nakonec z vlastní iniciativy svolaly komisi, která měla najít uspokojivé řešení pro obě strany, leč kromě konstatování, že výstavba druhé koleje umožňující pravidelný provoz není v budoucnosti vyloučena, k žádným jiným závěrům nedošla.

Těsně před zahájením provozu na trati však získaly Elektrické podniky od soukromé osoby pozemky západně od Hlavovy stodoly, které umožnily položení druhé koleje ve zcela jiném trasování, nežli koleje první. Hlavovu stodolu tramvaje objížděly v každém směru jinudy a koleje v obloucích byly od sebe vzdáleny až 32 metrů! Po malých úpravách dokončené jednokolejné tratě spočívajících například ve zrušení kusé koleje u protioblouků, se podařilo zdvoukolejnit celý traťový úsek od Průběžné po Strašnickou školu, což umožnilo pravidelný provoz s cestujícími.

Ten byl zahájen v neděli 6. ledna 1935. Součástí tratě se stala i jakási nultá etapa tratě na Zahradní Město. Na křižovatce s Průběžnou ulicí byla zřízena dvoukolejná odbočka a jednokolejný spojovací oblouk od strašnické vozovny na počátek tratě na Zahradní Město.

Samotná výstavba tratě do Zahradního Města se rozeběhla záhy a již 28. července 1936 povolilo ministerstvo železnic využívání rozestavěné tratě k rozvážení materiálu a zaměstnanců. Pravidelná doprava na trati, ukončené jednokolejnou smyčkou situovanou v oblasti dnešní sjezdové rampy jižní spojky na náměstí Mezi zahrádkami v prostoru mezi Rozmarýnovou a Švehlovou ulicí, bezprostředně za podjezdem železniční tratě, který je zranitelným a úzkým hrdlem celé tratě do dnešních dnů, byla zahájena 18. října 1936.

Do Zahradního Města zamířila linka 4, jejíž kapacita pomalu přestávala stačit vzrůstajícímu počtu cestujících takovým způsobem, že bylo žádoucí snížení intervalu. To sice bylo možné, ale za cenu odpojování vlečných vozů v zastávce Koh-i-noor (tehdejší Vozatajské kasárny), kde k tomuto účelu byly do tratě k 11. červenci 1938 vloženy dva přejezdy, křížový a levý, tak aby bylo možné objíždět odstavené vlečné vozy. Poté, co stále narůstající počet cestujících vyvolal požadavek na zajíždění vlaků s vlečnými vozy až do zastávky Průběžná, navrhly Elektrické podniky v této stanici zřízení třetí koleje a přejezdu. Přestože ministerstvo úpravy povolilo 30. července 1940, realizace se nedočkaly.

Od 23. října 1946 byla křižovatka Průběžná doplněna na standardní kolejový trojúhelník zřízením druhé koleje v oblouku od vozovny Strašnice k Zahradnímu Městu.

V závěru roku 1948 (24. prosince) byla dokončena úprava smyčky Zahradní Město, kde byly zmírněny oblouky z poloměru 22 metrů na 50 metrů, takže obratiště získalo kapkovitý tvar.

Úvahy o prodloužení tratě ze Zahradního Města až do Hostivaře spadají už do roku 1940, ale válečné události nedovolily, aby se Elektrické podniky se projektem zabývaly detailně. Až v roce 1948 rada Ústředního národního výboru tento záměr schválila, přesto bylo stavební povolení pro úsek Zahradní Město – Hostivař vydáno až 26. září 1951.

Problém s ukončením souprav, které se v okrajových úsecích tramvajových tratí stávaly přebytečnými, případně s odstavením nadbytečných vlečných vozů na hostivařské trati, vyřešilo teprve nalezení vhodného pozemku v sousedství strašnické železniční zastávky na trati Praha - Tábor - České Budějovice. V průběhu roku 1952 probíhala výstavba a 3. listopadu 1952 byla bez zbytečných ceremonií zprovozněna nová mezilehlá smyčka Radošovická s jednou předjízdnou kolejí a napojením na trať pouze ve směru k Průběžné.

Po necelém roce provozu smyčky Radošovická dochází k prodloužení tramvajové tratě ze Zahradního Města dále do Hostivaře, na náměstí Josefa Marata (u dnešní zastávky Hostivařská), kde je zhruba v prostoru ohraničeném ulicemi Hostivařská, Hornoměcholupská a Průmyslová, zakončena jednokolejnou smyčkou s předjízdnou kolejí.

Na novém úseku tehdy byly zřízeny jen tři zastávky pojmenované Zahradní Město, Na Groši a Hostivař. Mezi Zahradním Městem a zastávkou Na Groši, která byla pouze na znamení, tehdy byla neobvykle dlouhá mezistaniční vzdálenost, protože nová komunikace s tramvajovou tratí vedla nezastavěnou oblastí doslova mezi poli. Při přebírání nového úseku bylo zkonstatováno, že (patrně z úsporných důvodů) byly při stavbě využity starší žlábkové kolejnice NP 3 a na úsecích s větším spádem v délce asi 400 metrů také bezžlábkové kolejnice NP 5.

Protože v době zahájení provozu nebyla dokončena měnírna Hostivař, nedošlo z energetických důvodů k očekávanému pouhému prodloužení linky 4 ze Zahradního Města, ale k zavedení dočasné linky 24, provozované dvěma obousměrnými motorovými vozy v intervalu 10 minut mezi Hostivaří a Zahradním Městem. V Hostivaři vozy obracely na smyčce a v Zahradním Městě na pravé kolejové spojce. Linka 4 končila až do 24. července 1955 nadále ve smyčce Zahradní Město. Teprve k tomuto datu byla linka 4 prodloužena do Hostivaře a linka 24 mohla být zrušena.

Pod názvem Záveská, což bylo tehdejší pojmenování nynější Švehlovy ulice, byla 9. dubna 1963 zřízena dnešní zastávka Sídliště Zahradní Město.

Od 6. prosince 1965 do 21. března 1966 probíhala rekonstrukce tratě v oblasti části Průběžné ulice a železničního podjezdu v Zahradním Městě. Hned v roce 1967 byl poprvé rekonstruován úsek Zahradní Město – Hostivař. Výluka trvala od 28. března do 27. července. Tramvajové těleso dostalo při rekonstrukci živičný kryt.

V polovině šedesátých let byla zahájena výstavba prvních úseků tzv. průmyslového automobilového polookruhu, připravovaného fakticky od začátku let padesátých. V té době se dokonce uvažovalo, že obě blízké tramvajové traťové větve, tedy vedené po Černokostelecké a dnešní Švehlově, budou vzájemně propojeny. Z této zajímavé myšlenky nakonec sešlo a v roce 1975 se pro změnu objevil nápad na zrušení celé hostivařské tramvajové tratě. Na jejím konci byla totiž umístěna původní smyčka, která bránila plynulému průjezdu automobilů ze Švehlovy ulice do dnešní Průmyslové. To bylo v období, kdy se rušila jedna trať za druhou a tramvajová doprava byla vnímána jen jako trpěná, a tak pro některé „odborníky“ přeci bylo nejjednodušší rovnou zrušit celou trať, nežli hledat lokalitu pro novou smyčku. Dnes již samozřejmě víme, že nakonec zvítězila snaha zastánců tramvajové dopravy o nalezení lokality pro novou smyčku.

V polovině sedmdesátých let bylo nezbytné zrekonstruovat tramvajovou trať mezi křižovatkou Průběžná a smyčkou Radošovická. V té době ještě nebyla smyčka Radošovická kolejově napojena směrem do a z Hostivaře, a protože výluka celého úseku až do Hostivaře nepřicházela v úvahu, byla zřízena v úseku Průběžná - Nádraží Strašnice provizorní jednokolejná trať o délce 607 metrů. Položena byla na východní vozovku Průběžné ulice s tím, že počáteční úseky byly dvoukolejné. Provoz na provizorní trati byl zahájen 17. listopadu 1975 (po dvoudenní výluce potřebné k napojení provizoria) a skončil 2. dubna 1976. Provoz na zrekonstruovaném úseku byl, po opětovném propojení, obnoven 8. dubna 1976.

Výstavba prodloužení tramvajové trati k Nádraží Hostivař však opravdu extrémně trpěla tradičním neduhem socialistické výstavby, velkou zdlouhavostí a těžkopádností. Kromě výstavby komunikace a tramvajového podjezdu bylo nutné částečně přeložit a zaklenout Měcholupský potok. Po několika letech výstavby (!) se tak necelých 400 metrů nových kolejí od nové smyčky přiblížilo ke staré smyčce, která byla 7. září 1982 zrušena a nahrazena prostou přímou dvoukolejnou tratí, která jako jediná ve své době byla na hostivařské větvi z velkoplošných panelů BKV. Zároveň zde byly zřízeny zastávky Náměstí Josefa Marata, dnešní Hostivařská. Celý prostor tehdejšího náměstí prošel zásadní přestavbou a nakonec ostatně i charakter náměstí ztratil. Stal se jen významnou silniční křižovatkou.

Nová koncová jednokolejná smyčka se dvěma předjízdnými kolejemi a čtyřmi kolejovými spojkami nazvaná Nádraží Hostivař byla umístěna pod úroveň okolního terénu do jakéhosi betonového zářezu s robustními zárubními zdmi, do něhož cestující přivádí podchody pod komunikacemi. Tramvajová trať tedy od dnešních zastávek Hostivařská klesá terénním zářezem, který umožňuje mimoúrovňové vykřižování okolních komunikací. Prodloužení tramvajové tratě včetně smyčky zahájilo provoz 4. října 1982. Vlastní prodloužení bylo, s výjimkou již zmíněného úseku v místě zrušené smyčky, zřízeno klasickou konstrukcí koleje za pomoci stykované kolejnice na železobetonových pražcích s asfaltovým zákrytem ve štěrkové vrstvě.

Tři roky po zprovoznění prodloužení začaly hostivařskou trať pronásledovat dlouhodobé výluky, související nejen se změnou konstrukce klasického kolejového svršku za tehdy populární velkoplošné panely BKV. První, během níž byl rekonstruován úsek od Nádraží Strašnice po smyčku Zahradní Město, začala po skončení poslední Spartakiády 9. července 1985. Během této takřka půlroční výluky byly zřízeny nové oblouky, napojující smyčku Radošovická na trať také ve směru do Hostivaře. Zatímco 1. října 1985 byl zprovozněn úsek Průběžná - Radošovická, trať do Hostivaře si počkala až do 5. prosince. Tehdy došlo ke zprovoznění výjezdového oblouku ze smyčky Radošovická k Nádraží Hostivař, druhý, vjezdový oblouk si musel na svůj čas počkat až do 17. července 1986. Kompetentní orgány zpočátku nepovolily jeho užívání s ohledem na nedořešené světelné signalizační zařízení na vjezdu do smyčky.

V roce 1987 následovala další rozsáhlá výluka. Začala 6. ledna, kdy byl vyloučen provoz v úseku Zahradní Město - Nádraží Hostivař. V další etapě, zahájené 5. května, byla uzavírka pro výstavbu nového mostu tzv. Jižní spojky prodloužena až na Radošovickou. K tomuto datu zároveň bez náhrady zanikla smyčka Zahradní Město a smyčka Radošovická plně přebírá její funkci. Následně se 19. května stavební práce na změně kolejového svršku přesunuly i na opačnou stranu a tramvaje přestaly jezdit i v úseku Průběžná - Radošovická. Ještě 9. června se dokonce přidala rekonstrukce úseku Kubánské náměstí – Průběžná. Cestující si oddychli až 11. července 1987, kdy byly zrekonstruované tratě ve svršku BKV zprovozněny současně s otevřením stanice metra Strašnická.

Na podzim roku 1994 havárie plynovodu v podjezdu Zahradní Město znamenala přerušení provozu na 42 dní.

V roce 1997 byla mezi 26. květnem a 14. červnem rekonstruována křižovatka Průběžná. Zatímco od Koh-i-nooru končily linky ve smyčce Kubánské náměstí a od Vozovny Strašnice na povrchové spojce Californien u samotné křižovatky, zůstal netradičně zachován také provoz na hostivařské trati. V úseku Radošovická – Nádraží Hostivař byla zavedena linka 32, která jako jediná v historii dlouhodobě využívala oblouky smyčky Radošovická ve směru od a do Hostivaře. Strašnické vozy byly deponovány v prostoru smyčky Nádraží Hostivař.

V roce 1999 probíhala rekonstrukce mostů a zárubních zdí v blízkosti tramvajové tratě u smyčky Nádraží Hostivař. Z tohoto důvodu byl od 20. března do 10. května přerušen provoz v úseku Hostivařská - smyčka Nádraží Hostivař. Za křižovatkou u zastávky Hostivařská byla po vyjmutí několika velkoplošných panelů BKV vložena vratná zajišťovací výhybka, umožňující provoz obousměrnými vozy KT8D5 alespoň k zastávce Hostivařská.

V roce 2001 probíhala první etapa rekonstrukce troleje, jejíž zbytek se rekonstruoval v roce 2003. Mezi 17. únorem a 15. březnem se obnovovaly velkoplošné panely BKV mezi zastávkami Na Padesátém a Zahradní Město.

Od 30. září do 24. října 2009 probíhala rekonstrukce tratě mezi Hostivařskou a smyčkou Nádraží Hostivař. Vlaky byly ukončeny na povrchové spojce Californien umístěné před zastávkami Hostivařská ve směru z centra. Rekonstruovaný úsek se v 80. letech jako jediný vyhnul na hostivařské větvi panelizaci, protože šlo o úsek zřízený teprve v roce 1982. Vzhledem k potřebě provést opravu co nejlevněji, byly využity regenerované železobetonové pražce a otevřený kolejový svršek, který umožní do budoucna lepší údržbu tratě. V obloucích před smyčkou došlo k prosté výměně kolejnic se zachováním původních dřevěných pražců. Již v létě roku 2012 došlo k výměně bočně zcela opotřebených žlábkových kolejnic před smyčkou Nádraží Hostivař a oblouky, které měly snahu cestovat, byly ukotveny zádlažbou.

Stále se zhoršující stav tramvajové tratě „naplánoval“ na léto roku 2012 rekonstrukci celého úseku mezi zastávkami Průběžná a Hostivařská. Vynechán měl být pouze sedmisetmetrový úsek kolem podjezdu Zahradní Město, jehož podobu v budoucnu zásadně ovlivní modernizace IV. železničního koridoru a výstavba přestupního terminálu. Jenže oblouk u zastávky Na Padesátém nevydržel do 30. června, kdy měla být výluka zahájena, a přes veškerou snahu o provizorní opravy došlo k totálnímu směrovému i výškovému rozpadu oblouku. Proto byl již od 22. května 2012 vyloučen provoz tramvají v úseku Radošovická – Nádraží Hostivař s tím, že se 30. června stále předpokládalo zahájení rekonstrukce celé tramvajové trati. Když se v tomto termínu na místě objevili dělníci, rekonstruující část křižovatky Průběžná od Nádraží Hostivař, vypadalo to ještě nadějně. Jenže následně byl 25. července obnoven provoz mezi Průběžnou a Radošovickou a na zbylém úseku k Nádraží Hostivař se nic zásadního nedělo. Kromě „přeskládání“ velkoplošných panelů BKV u zastávek Zahradní Město a klasického podfoukávání velkoplošných panelů, došlo k rekonstrukci krátkého úseku tramvajové trati u zastávky Na Padesátém, který byl v květnu příčinou uzávěry tratě. Během rekonstrukce z něj zmizely velkoplošné panely BKV a objevil se krátký úsek zřízený bezžlábkovými kolejnicemi S49 v otevřeném svršku. Protože došlo k úpravě poloměru oblouku, byly zastávky Na Padesátém zkráceny na jednu soupravu. Provoz byl obnoven 1. září 2012. A proč tak dlouhá uzavírka tratě bez proběhlé celkové rekonstrukce? Odpověď se objevila záhy. Bohužel se v případě tramvajové trati do Hostivaře nepodařilo včas vysoutěžit zhotovitele, a proto musela být rekonstrukce celé trati odložena...

Samotná rekonstrukce tak proběhla až o letních prázdninách roku 2014. Projektovou dokumentaci zhotovila firma Metroprojekt Praha a.s., zhotovitelem díla se stala společnost EUROVIA CS a.s. a obstaravatelskou činnost zajistil Inženýring dopravních staveb a.s.

Po rekonstrukci je trať mezi křižovatkou Průběžná a zastávkou Na Hroudě zřízena na betonové desce s upevněním typu W-tram. Zbytek rekonstruované tratě je zřízen klasickou konstrukcí kolejnic na pražcích s převážně otevřeným svrškem. V místech příčných přejezdů, přechodů a v místech umožňující pojezd nekolejovou dopravou je použit živičný kryt. Ve značném rozsahu je použita bezžlábková kolejnice S49. Mezi zastávkami Na Hroudě a Dubečská je trať z velké části zatravněna. Úsek mezi zastávkami Na Padesátém a Zahradní Město zůstal zachován ve stávající konstrukci trati z velkoplošných panelů BKV včetně úzkého podjezdu pod železniční tratí. Důvodem tohoto kroku je koordinace s investiční akcí Správy železniční dopravní cesty, nazvanou Modernizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží. Součástí této železniční stavby bude mimo jiné zřízení nového širšího podjezdu pod tratí, kde již nebudou jezdit auta po tramvajových kolejích. Zásadní změnou bude výstavba nové železniční stanice Praha – Zahradní Město. Aktuální předpoklady počítají s výstavbou v letech 2020 nebo 2021 dle koordinace s akcí SŽDC, jejíž součástí je i výstavba nových mostů. Přípravou na realizaci přestupního terminálu Zahradní Město je zřízení nové zastávky Dubečská u stejnojmenné ulice. Pro zachování stávajících přestupů mezi tramvajemi a autobusy zůstala zachována i zastávka Na Padesátém vzdálená jen 150 metrů od Dubečské. Po vybudování přestupního terminálu Zahradní Město by měla být zrušena.

Naši cestu po tramvajové trati začneme v prostoru smyčky Nádraží Hostivař. Koleje podchází jeden jízdní směr automobilů v Průmyslové ulice a smyčku opouští dvojící poměrně ostrých protisměrných oblouků ve složení pravý a levý, jejichž prostor je zadlážděn. Následně zamíří do jakého betonového koryta ve středu Průmyslové ulice, kde táhlým pravým obloukem v otevřeném svršku postupně vystoupá až na úroveň komunikace. Ve světelně řízené křižovatce s Hostivařskou ulicí, jejíž prostor kryje živičný povrch, vstupuje do Švehlovy ulice, na jejímž počátku jsou zřízeny zastávky Hostivařská. V těchto místech byla až do roku 1982 smyčka Náměstí Josefa Marata. Středem Švehlovy ulice trať pokračuje v otevřeném svršku zřízeném kolejnicemi S49 v přímém úseku, překročí světelně řízenou křižovatku s Vladyckou ulicí, jejíž povrch opět tvoří živičný kryt a pokračuje k zastávkám Na Groši, které jsou umístěny vstřícně vůči sobě. Za nimi se koleje začínají stáčet v pravém oblouku, překročí světelně řízenou křižovatku s Pražskou ulicí, prostor kolejí zde kryje opět živičný povrch a pomalu stoupají k prostoru zastávek Obchodní centrum Hostivař. Jejich ostrůvky jsou umístěny vstřícně vůči sobě. Ve zvyšujícím se stoupání se koleje napřimují a pokračují ke světelně řízené křižovatce s Práčskou ulicí, krytou živičným povrchem, a pokračuje až na vrchol horizontu, kde jsou umístěny zastávky Sídliště Zahradní Město. Ještě před nimi je zřízen přes koleje přechod pro chodce opatřený světelnou signalizací. Za zastávkami tramvajová trať začne klesat a postupně tak ztratí nadmořskou výšku, kterou získala. Světelně řízenou křižovatkou překoná křižovatku ulici Jahodová x Pražská a klesání v přímém úseku v otevřeném svršku ve středu Švehlovy ulice se postupně mění na táhlý levý oblouk, který v křižovatce ulic Topolová x Ždánická, kde bude časem napojená nová smyčka Zahradní Město, přechází do konstrukce velkoplošných panelů BKV a míří do prostoru zastávek Zahradní Město. Za nimi se koleje napřímí a následně ve světelně řízené křižovatce s rampou Jižní spojky odbočí v ostrém pravém oblouku pod mosty Jižní spojky do ulice Na Padesátém. V parčíku vlevo byla umístěna původní smyčka Zahradní Město. Trať ze zvýšeného tělesa míří do úrovně okolních vozovek a v přímém úseku zamíří do podjezdu pod železničními tratěmi. Skládá se ze dvou mostů, které jsou mezi sebou oddělené. Místa je tu pramálo nejen šířkově, ale i výškově. Tramvajová trať zabírá celý prostor vozovky, míjení s autobusy je tu o chlup těsné. Navíc je trolej zavěšena proklatě nízko a proto je v podjezdu omezená rychlost do 30 km/h. Dalším velmi nepříjemným faktorem je to, že po opuštění podjezdu ulice prudce stoupá a trolej se tak v tomto místě ostře lomí, což není zrovna ideální pro tramvajové pantografy. Po vystoupání na úroveň Průběžné ulice tramvajová trať do ní odbočí levým obloukem a opět se dostává na samostatné těleso na zvýšeném středním pásu. Zde v přímém úseku následují zastávky Na Padesátém. Za zastávkami koleje opouští konstrukci velkoplošných panelů BKV a přechází opět do otevřeného svršku. Po třiceti metrech přímého úseku následuje přejezd pro automobily, jehož povrch tvoří živičný koberec, a koleje se stáčí v levém oblouku k zastávkám Dubečská, v jejichž prostoru se trať napřimuje. Ještě před nimi je umístěn, padesát metrů od předchozího, další přejezd pro automobily. Za zastávkami Dubečská, je v křižovatce s ulicemi Dubečská a Žernovská třetí přejezd pro automobily během cca 200 metrů tramvajové tratě. PO padesátí metrech otevřeného svršku následuje devadesát metrů přímé tratě s živičným povrchem. Důvodem je základna hasičů a nutnost umožnění přejezdu hasičských vozidel přes koleje. Koleje následně přechází do zatravněného svršku a stočí se v mírném pravém oblouku. Po jejich napřímení míří k zastávkám Radošovická. Před i za nimi je umístěn přechod přes koleje krytý živičným povrchem, v prostoru zastávek je trať v otevřeném svršku. Za zastávkami pokračuje trať ve středu Průběžné ulice zatravněným tělesem, z Radošovické ulice se připojuje výjezdová kolej smyčky Radošovická směr Nádraží Hostivař, kryt tratě přechází do živice, připojuje se výjezdová kolej smyčky Radošovická směr centrum a trať se stáčí v pravém oblouku. Před světelně řízenou křižovatkou s ulicemi Ke Strašnické a V Korytech se napřimuje, z protisměrné koleje odbočuje vjezdová kolej smyčky Radošovická, opět přechází do otevřeného svršku, následují vstřícně umístěné zastávky Nádraží Strašnice, mezi jejichž čely je zřízen přechod pro chodce s asfaltovým zákrytem. Na úrovni Čestlické ulice se trať mírně stočí v levém oblouku, následuje další přechod pro chodce, za ním 45 metrů dlouhý zatravněný úsek, přes křižovatku s Pitkovickou ulicí přejezd pro automobily s živičným povrchem a dalších 140 metrů zatravněného svršku, rozpůlených přechodem pro chodce za křižovatkou s Petrovickou ulicí. Trať se stočí pravým obloukem a v přímém úseku s živičným povrchem míří k zastávkám Na hroudě. Trať je zde zřízena na betonové desce s upevněním typu W-tram z důvodu pojíždění tratě autobusy, které zde mají společnou zastávku s tramvajemi. Po jejich opuštění trať pokračuje na zvýšeném tělese ve středu Průběžné ulice až ke křižovatce Průběžná, kde naši cestu ukončíme.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Hostivařská - nácestná zastávka ve směru k zastávce Na Groši na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Švehlova, 64 metrů za křižovatkou s ulicí Hostivařská, nástupiště pro dva vlaky 2xT.

 • Hostivařská - nácestná zastávka ve směru ke smyčce Nádraží Hostivař na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Švehlova, na hranici křižovatky s ulicí Hostivařská, nástupiště pro dva vlaky 2xT.

 • Na Groši - nácestná zastávka ve směru k zastávce Obchodní centrum Hostivař na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Švehlova, 85 metrů před křižovatkou s ulicí Pražská, nástupiště pro dva vlaky 2xT.

 • Na Groši - nácestná zastávka ve směru k zastávce Hostivařská na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Švehlova, 74 metrů za křižovatkou s ulicí Pražská, nástupiště pro dva vlaky 2xT.

 • Obchodní centrum Hostivař - nácestná zastávka ve směru k zastávce Sídliště Zahradní Město na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Švehlova, 80 metrů před křižovatkou s ulicí Práčskou, nástupiště pro dva vlaky 2xT.

 • Obchodní centrum Hostivař - nácestná zastávka ve směru k zastávce Na Groši na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Švehlova, 65 metrů za křižovatkou s ulicí Práčskou, nástupiště pro dva vlaky 2xT.

 • Sídliště Zahradní Město - nácestná zastávka ve směru k zastávce Zahradní Město na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Švehlova, 150 metrů před křižovatkou s ulicí Pražskou, nástupiště pro dva vlaky 2xT.

 • Sídliště Zahradní Město - nácestná zastávka ve směru k zastávce Obchodní centrum Hostivař na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Švehlova, 215 metrů za křižovatkou s ulicí Jahodovou, nástupiště pro dva vlaky 2xT.

 • Zahradní Město - nácestná zastávka ve směru k zastávce Na Padesátém na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Švehlova, 155 metrů za křižovatkou s ulicí Topolová, nástupiště pro dva vlaky 2xT.

 • Zahradní Město - nácestná zastávka ve směru k zastávce Sídliště Zahradní Město na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Švehlova, 90 metrů před křižovatkou s ulicí Topolová, nástupiště pro dva vlaky 2xT.

 • Na Padesátém - nácestná zastávka ve směru k zastávce Dubečská na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Průběžná, 50 metrů za křižovatkou s ulicí Na Padesátém, nástupiště pro jeden vlak 2xT.

 • Na Padesátém - nácestná zastávka ve směru k zastávce Zahradní Město na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Průběžná, 20 metrů před křižovatkou s ulicí Na Padesátém, nástupiště pro jeden vlak 2xT.

 • Dubečská - nácestná zastávka na znamení ve směru k zastávce Radošovická na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Průběžná, 10 metrů před křižovatkou s ulicí Žernovskou, nástupiště pro dva vlaky 2xT.

 • Dubečská - nácestná zastávka na znamení ve směru k zastávce Na Padesátém na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Průběžná, 85 metrů za křižovatkou s ulicí Dubečskou, nástupiště pro dva vlaky 2xT.

 • Radošovická - nácestná zastávka ve směru k zastávce Nádražní Strašnice, výstupní zastávka pro vlaky manipulující na vratném trojúhelníku smyčky Radošovická, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Průběžná, 75 metrů před křižovatkou s ulicí Radošovická, nástupiště pro dva vlaky 2xT.

 • Radošovická - nácestná zastávka ve směru k zastávce Dubečská, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Průběžná, 145 metrů za křižovatkou s ulicí Radošovická, nástupiště pro dva vlaky 2xT.

 • Nádraží Strašnice - nácestná zastávka ve směru k zastávce Na Hroudě, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Průběžná, 12 metrů před křižovatkou s ulicí Nupackou, nástupiště pro dva vlaky 2xT.

 • Nádraží Strašnice - nácestná zastávka ve směru k zastávce Radošovická, výstupní zastávky pro vlaky jedoucí do smyčky Radošovická, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Průběžná, 18 metrů za křižovatkou s ulicí Nupackou, nástupiště pro dva vlaky 2xT.

 • Na Hroudě - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Průběžná, respektive Strašnická, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Průběžná, 40 metrů před křižovatkou s ulicí Na Hroudě, nástupiště pro dva vlaky 2xT."

 • Na Hroudě - nácestná zastávka ve směru k zastávce Nádraží Strašnice, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Průběžná, 20 metrů před křižovatkou s ulicí Pod Altánem, nástupiště pro dva vlaky 2xT.

 • Provozované linky na popisované trati:
 • Linka 22 (část spojů pouze v úseku Průběžná - Radošovická)
 • Linka 26
 • Linka 91 (pouze v úseku Průběžná - Radošovická)
 • Linka 97
 • Linka 99

 • Fotocesta po trati Nádraží Hostivař - Průběžná
  Tramvajová trať opouští smyčku Nádraží Hostivař pravým obloukem v podjezdu pod autobusovým obratištěm . Napravo opěrná zeď, na levé straně svah a mezi tím tramvajová trať v pravém oblouku mířící k druhému podjezdu jednoho jízdního směru Průmyslové ulice. Koleje přechází do levého oblouku a podchází jeden jízdní směr Průmyslové ulice. Trať v levém oblouku podchází jeden jízdní směr Průmyslové ulice. Levé oblouky kolejí přivádí tramvajové koleje do zářezu mezi protisměrnými jízdními směry Průmyslové ulice.
  V zářezu mezi protisměrnými jízdními směry Průmyslové ulice se tramvajová trať napřimuje... ...a pokračuje táhlým pravým obloukem. V táhlém pravém oblouku v zářezu mezi protisměrnými jízdními směry Průmyslové ulice tramvajová trať postupně stoupá na úroveň okolního terénu. V táhlém pravém oblouku v zářezu mezi protisměrnými jízdními směry Průmyslové ulice tramvajová trať postupně stoupá na úroveň okolního terénu. V táhlém pravém oblouku v zářezu mezi protisměrnými jízdními směry Průmyslové ulice tramvajová trať postupně stoupá na úroveň okolního terénu.
  V táhlém pravém oblouku v zářezu mezi protisměrnými jízdními směry Průmyslové ulice tramvajová trať postupně stoupá na úroveň okolního terénu. V táhlém pravém oblouku v zářezu mezi protisměrnými jízdními směry Průmyslové ulice tramvajová trať postupně stoupá na úroveň okolního terénu. V táhlém pravém oblouku v zářezu mezi protisměrnými jízdními směry Průmyslové ulice tramvajová trať postupně stoupá na úroveň okolního terénu. V táhlém pravém oblouku v zářezu mezi protisměrnými jízdními směry Průmyslové ulice tramvajová trať postupně stoupá na úroveň okolního terénu. Trať se před vystoupáním na úroveň okolního terénu napřimuje.
  Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Průmyslové ulice. Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Průmyslové ulice. Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Průmyslové ulice. Světelně řízená křižovatka před zastávkami Hostivařská. Křižovatka s Hostivařskou ulicí před zastávkami Hostivařská.
  Prostor zastávek Hostivařská. Prostor zastávek Hostivařská. Prostor zastávek Hostivařská. Prostor zastávek Hostivařská s místem pro přecházení na čele. Přímý úsek tramvajové tratě v otevřeném svršku ve středu Švehlovy ulice.
  Přímý úsek tramvajové tratě v otevřeném svršku ve středu Švehlovy ulice. Přímý úsek tramvajové tratě v otevřeném svršku ve středu Švehlovy ulice. Přímý úsek tramvajové tratě v otevřeném svršku ve středu Švehlovy ulice. Přímý úsek tramvajové tratě v otevřeném svršku ve středu Švehlovy ulice. Přímý úsek tramvajové tratě v otevřeném svršku ve středu Švehlovy ulice.
  Následuje přechod pro chodce a křižovatka s Vladyckou ulicí. Křižovatka s Vladyckou ulicí. Přímý úsek tramvajové tratě před zastávkami Na Groši. Přímý úsek tramvajové tratě před zastávkami Na Groši. Přímý úsek tramvajové tratě před zastávkami Na Groši.
  Prostor zastávky Na Groši do centra. Prostor zastávky Na Groši do centra. Prostor zastávky Na Groši do centra, mezi protisměrnými zastávkami je zřízeno místo pro přecházení. Prostor zastávky Na Groši z centra. Prostor zastávky Na Groši z centra.
  Prostor zastávky Na Groši z centra následovaný přechodem pro chodce a křižovatkou s Pražskou ulicí. Světelně řízená křižovatka s Pražskou ulicí Tramvajová trať se stáčí v pravém oblouku a ve středu Švehlovy ulice začíná stoupat k zastávkám Obchodní centrum Hostivař. Tramvajová trať v pravém oblouku ve středu Švehlovy ulice. Tramvajová trať v pravém oblouku ve středu Švehlovy ulice.
  Tramvajová trať v pravém oblouku ve středu Švehlovy ulice. Tramvajová trať v pravém oblouku ve středu Švehlovy ulice. Tramvajová trať v pravém oblouku ve středu Švehlovy ulice. Tramvajová trať v pravém oblouku ve středu Švehlovy ulice míří k zastávkám Obchodní centrum Hostivař. Prostor zastávky Obchodní centrum Hostivař do centra.
  Prostor zastávky Obchodní centrum Hostivař do centra, trať se zde napřimuje. Prostor zastávky Obchodní centrum Hostivař do centra. Prostor zastávky Obchodní centrum Hostivař do centra, mezi protisměrnými zastávkami je zřízeno místo pro přecházení. Prostor zastávky Obchodní centrum Hostivař z centra. Prostor zastávky Obchodní centrum Hostivař z centra.
  Prostor zastávky Obchodní centrum Hostivař z centra následovaný světelně řízenou křižovatkou s Práčskou ulicí. Křižovatka s Práčskou ulicí. Za křižovatkou s Práčskou následuje přechod pro chodce a tramvajová trať stoupá v přímém úseku. Stoupání přímého úseku tramvajové tratě ve středu Švehlovy ulice. Stoupání přímého úseku tramvajové tratě ve středu Švehlovy ulice.
  Stoupání přímého úseku tramvajové tratě ve středu Švehlovy ulice. Stoupání přímého úseku tramvajové tratě ve středu Švehlovy ulice. Stoupání přímého úseku tramvajové tratě ve středu Švehlovy ulice. Táhlý levý oblouk ve stoupání k zastávkám Sídliště Zahradní Město. Tramvajová trať se ve stoupání opět napřímila.
  Stoupání tramvajové tratě ve středu Švehlovy ulice. Tramvajová trať v přímém úseku vystoupala na vrchol horizontu k zastávkám Sídliště Zahradní Město. Na čele zastávek Sídliště Zahradní Město je umístěn světelně řízený přechod pro chodce. Prostor zastávek Sídliště Zahradní Město. Prostor zastávek Sídliště Zahradní Město.
  Na druhém čele zastávek Sídliště Zahradní Město je zřízeno místo pro přecházení. Tramvajová trať v přímém úseku zahájila klesání. Klesání tramvajové tratě ve středu Švehlovy ulice v přímém úseku. Klesání tramvajové tratě ve středu Švehlovy ulice v přímém úseku. Klesání tramvajové tratě ve středu Švehlovy ulice v přímém úseku.
  Klesání tramvajové tratě ve středu Švehlovy ulice v přímém úseku. Světelně řízená křižovatka s Pražskou a Jahodovou ulicí. Světelně řízená křižovatka s Pražskou a Jahodovou ulicí. Klesání tramvajové tratě ve středu Švehlovy ulice v přímém úseku. Klesání tramvajové tratě ve středu Švehlovy ulice v přímém úseku.
  Klesání tramvajové tratě ve středu Švehlovy ulice v přímém úseku. Klesání tramvajové tratě ve středu Švehlovy ulice v přímém úseku. Klesání tramvajové tratě ve středu Švehlovy ulice v přímém úseku. Koleje tramvajové tratě se stáčí v levém oblouku. Tramvajová trať vedená v levém oblouku.
  Tramvajová trať vedená v levém oblouku. Tramvajová trať vedená v levém oblouku. Tramvajová trať vedená v levém oblouku. Světelně řízené křižovatce se Ždánickou ulicí předchází přechod pro chodce. Křižovatka se Ždánickou ulicí.
  V křižovatce se Ždánickou ulicí se zprava připojí nová smyčka Zahradní Město. Za křižovatkou se Ždánickou ulicí přechází tramvajová trať do konstrukce velkoplošných panelů BKV. Přímý úsek tramvajové tratě zřízené metodou velkoplošných panelů BKV před zastávkami Zahradní Město. Ve směru do centra využívají tramvajové těleso také autobusy MHD. Tramvajová trať se stáčí levým obloukem. Trať se blíží k zastávkám Zahradní Město. Zastávka ve směru do centra je umístěna v provozně nevhodném levém oblouku a navíc je společná i pro autobusy MHD.
  Prostor zastávek Zahradní Město. Prostor zastávek Zahradní Město. Prostor zastávek Zahradní Město. Za zastávkami se tramvajová trat napřimuje. Přímý úsek tramvajové tratě ve velkoplošných panelech BKV.
  Tramvajová trať se blíží k ostrému oblouku do podjezdu pod Jižní Spojkou a železniční tratí. Ostrý pravý oblouk do podjezdu pod Jižní Spojkou a železniční tratí. V levé části byla zřízena původní smyčka Zahradní Město. Tramvajová trať se stáčí v ostrém pravém oblouku. Tramvajová trať se stáčí v ostrém pravém oblouku. Ještě pod mostem Jižní spojky se tramvajová trať stáčí v ostrém pravém oblouku.
  Koleje tramvajové tratě se pod mostem Jižní spojky napřimují a míří do podjezdů pod železniční tratí. Před tramvajovou tratí v přímém úseku se objevují podjezdy pod železniční tratí. První, kratší podjezd pod železniční tratí, je s krátkým přerušením záhy vystřídán podjezdem podstatně delším. Otevřený prostor mezi prvním a druhým železničním podjezdem. Druhý, delší a tmavší podjezde pod železniční tratí.
  Po překonání tohoto kritického úzkého hrdla celé tramvajové tratě vystoupáme na úroveň Průběžné ulice. Stoupající tramvajová trať z podjezdů pod železniční tratí. Před zastávkami Na Padesátém následuje levý oblouk. Levý oblouk před zastávkami Na Padesátém. Levý oblouk před zastávkami Na Padesátém.
  Po dokončení levého oblouku se tramvajové koleje napřimují a vstupují do prostoru zastávek Na Padesátém. Prostor zastávek Na Padesátém. Za zastávkami Na Padesátém končí úsek tratě zřízený z velkoplošných panelů BKV. Tramvajová trať pokračuje přímým úsekem v otevřeném svršku ve středu Průběžné ulice. Koleje se pomalu blíží k levému oblouku.
  Přejezd přes tramvajovou trať. Tramvajová trať se stáčí v levém oblouku. Tramvajová trať se stáčí v levém oblouku. Tramvajová trať se stáčí v levém oblouku k zastávkám Dubečská, ještě před nimi je však zřízen další přejezd pro automobily. Přejezd pro automobily přes tramvajovou trať před zastávkami Dubečská.
  V prostoru zastávek Dubečská se tramvajová trať napřimuje. Prostor zastávek Dubečská. Prostor zastávek Dubečská. Za zastávkami Dubečská je zřízen přejezd přes koleje. Po překonání přejezdu následuje další krátký úsek v otevřeném svršku.
  Tramvajová trať v přímém úseku Průběžné ulice. Za ním opět následuje zakryté těleso tramvajové tratě. Přímý úsek tramvajové tratě podél objektu hasičské zbrojnice s asfaltovým zákrytem pro umožnění výjezdu hasičských vozidel. Přímý úsek tramvajové tratě podél objektu hasičské zbrojnice s asfaltovým zákrytem pro umožnění výjezdu hasičských vozidel. Přímý úsek tramvajové tratě podél objektu hasičské zbrojnice s asfaltovým zákrytem pro umožnění výjezdu hasičských vozidel.
  Po opouštění asfaltového zákrytu následuje krátký úsek otevřeného svršku a koleje se stáčí zatravněným táhlým pravým obloukem k zastávkám Radošovická. Táhlý zatravněný pravý oblouk tramvajové tratě ve středu Průběžní ulice. Táhlý zatravněný pravý oblouk tramvajové tratě ve středu Průběžné ulice míří k zastávkám Radošovická. Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Průběžné ulice se zatravněným krytem. Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Průběžné ulice se zatravněným krytem.
  Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Průběžné ulice se zatravněným krytem. Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Průběžné ulice se zatravněným krytem. Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Průběžné ulice se zatravněným krytem. Přímý úsek tramvajové tratě ve středu Průběžné ulice se zatravněným krytem. Tramvajová trať se blíží k zastávkám Radošovická.
  Před otevřeným svrškem v prostoru zastávek Radošovická končí zatravněný svršek a následuje asfaltové místo pro přecházení v čele zastávek. Prostor zastávek Radošovická. Prostor zastávek Radošovická. Prostor pro přecházení chodců za zastávkami Radošovická záhy střídá zatravněný svršek. Zatravněný svršek tramvajové tratě mezi Radošovickou a výjezdem ze stejnojmenné smyčky.
  Zatravněný svršek tramvajové tratě mezi Radošovickou a výjezdem ze stejnojmenné smyčky. Zatravněný svršek tramvajové tratě mezi Radošovickou a výjezdem ze stejnojmenné smyčky pokračuje v pravé koleji o několik metrů dále, než v koleji levé, v níž je umístěna sjezdová výhybka výjezdového oblouku ze smyčky Radošovická. Za zatravněným svrškem následuje „past na mamuty“, neboli krátký úsek s otevřeným svrškem, který má zabránit vjezdu automobilů na trávník a koleje přechází do asfaltového zákrytu. Z leva se připojuje výjezdový oblouk ze smyčky Radošovická. Tramvajová trať se stáčí pravým obloukem.
  Pravý oblouk tramvajové tratě míří k zastávkám Nádraží Strašnice. Koleje pokračují ke světelné křižovatce s ulicemi Ke Strašnické a V Korytech. Na trčícím břevně vpravo byla umístěna světelná signalizace pro vjezd do smyčky Radošovická od Hostivaře. Tento oblouk byl však během rekonstrukce tratě v roce 2012 snesen. Tramvajová trať překračuje světelně řízenou křižovatku s ulicemi Ke Strašnické a V Korytech. Za křižovatkou je v protisměrné koleji umístěna rozjezdová výhybka umožňující vjezd do smyčky Radošovická ve směru z centra. Za křižovatkou je v protisměrné koleji umístěna rozjezdová výhybka umožňující vjezd do smyčky Radošovická ve směru z centra.
  V prostoru zastávek Nádraží Strašnice je trať zřízena formou otevřeného svršku. Prostor zastávky Nádraží Strašnice do centra. Prostor zastávky Nádraží Strašnice do centra. Prostor pro přecházení mezi protisměrnými zastávkami Nádraží Strašnice. Prostor zastávky Nádraží Strašnice z centra.
  Prostor zastávky Nádraží Strašnice z centra, trať se zde stáčí v levém oblouku. Za zastávkou Nádraží Strašnice z centra následuje prostor pro přecházení a otevřený svršek střídá zatravnění těleso. Přímý úsek tramvajové tratě v zatravněném svršku ve středu Průběžné ulice. Přímý úsek tramvajové tratě v zatravněném svršku ve středu Průběžné ulice. Přímý úsek tramvajové tratě v zatravněném svršku ve středu Průběžné ulice.
  Přejezd pro automobily u vyústění Pitkovické ulice s asfaltovým zákrytem opět od zatravněného úseku oddělují z obou stran krátké úseky v otevřeném svršku. Zatravněný úsek tramvajové tratě mezi zastávkami Nádraží Strašnice a Na Hroudě. Zatravněný úsek tramvajové tratě mezi zastávkami Nádraží Strašnice a Na Hroudě. Zatravněný úsek tramvajové tratě mezi zastávkami Nádraží Strašnice a Na Hroudě. Zatravněný úsek tramvajové tratě mezi zastávkami Nádraží Strašnice a Na Hroudě.
  Za vyústěním Petrovické ulice je přes trať zřízeno místo pro přecházení. Tramvajová trať klesá v zatravněném svršku v pravém oblouku. Tramvajová trať klesá v zatravněném svršku v pravém oblouku. Tramvajová trať klesá v zatravněném svršku v pravém oblouku. Tramvajová trať klesá v zatravněném svršku v pravém oblouku.
  Od křižovatky s ulicí Pod Altánem kryje tramvajovou trať asfaltový zákryt. Trať je zřízena konstrukcí W-tram. Koleje tramvajové tratě se napřimují a klesají do zastávek Na Hroudě, které jsou sdružení i pro autobusy. Prostor zastávek Na Hroudě. Prostor zastávek Na Hroudě. Prostor zastávek Na Hroudě.
  Prostor zastávek Na Hroudě. Prostor zastávek Na Hroudě. Za zastávkami Na Hroudě se tramvajová trať stočí v pravém oblouku. U křižovatky s ulicí Na Hroudě se tramvajová trať opět napřímí. Přímý úsek tramvajové tratě v Průběžné ulici mezi zastávkou Na Hroudě a křižovatkou Průběžná.
  Přímý úsek tramvajové tratě v Průběžné ulici mezi zastávkou Na Hroudě a křižovatkou Průběžná. Přímý úsek tramvajové tratě v Průběžné ulici mezi zastávkou Na Hroudě a křižovatkou Průběžná. Přímý úsek tramvajové tratě v Průběžné ulici mezi zastávkou Na Hroudě a křižovatkou Průběžná. Přímý úsek tramvajové tratě v Průběžné ulici mezi zastávkou Na Hroudě a křižovatkou Průběžná. Závěrečný úsek tramvajové tratě před křižovatkou Průběžná.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022