Smyčka Zahradní Město původní poloha

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Zahradní Město
původní poloha


Na nádherné barevné fotografii, z níž na nás dýchá atmosféra Zahradního Města, vjíždí do smyčky vůz T1 pravděpodobně # 5086 (mírné rozostření vinou rychlosti neumožnilo přesné určení) vypravený na linku 4. K výstupní zastávce už mu zbývají jen poslední metry. | 8.5.1957

Období třicátých let 20. století můžeme právem považovat za zlatou éru rozvoje pražských tramvajových tratí. Městští zastupitelé a zástupci Elektrických podniků měli jasno. Kolejová doprava je potřebný, kapacitní a hlavně městotvorný prvek. A tak se v té době rodil jeden plán na výstavbu nové tramvajové tratě za druhým.

Dav lidí a primátorská tramvaj #200 ve smyčce Zahradní Město naznačují jediné: právě probíhá slavnostní zahájení provozu na nové trati.  | 18.10.1936
Ve smyčce Zahradní Město odbavuje na lince 4 cestující souprava dvounápravových vozů, složená z vlečného vozu #1505 a motorového vozu #3012. | 50. léta
Boční pohled na elegantní křivky motorového vozu T1 #5005 vypraveného na linku 4. | 50. léta
I poté, co byla linka 4 prodloužena do Hostivaře, končil část spojů ve smyčce na Zahradním Městě. Kromě elegantního vozu T1 #5012 stojí za povšimnutí také zajímavá a velmi ojedinělá kombinace smaltované staniční tabulky a světelné koule na výložníku. Obvykle se jako označník používala buď jen tabulka, nebo jen koule, která byla navíc obvykle umístěna na samostatném sloupku. | 1954
Snímek s prototypem tramvaje T2 #6001 dost vypovídá o pohodě v okolí tehdejší tramvajové smyčky v Zahradním Městě. V té době tušil jen málokdo, že vzhledově slibně vypadající vozy T2 se nikdy v Praze jako náhrada starého vozového parku neobjeví. | 21.2.1959
Vůz T1 #5049 vypravený na linku 4 ve smyčce Zahradní Město. Každá druhá čtyřka tehdy končila na Zahradním Městě, zatímco každá první jela ještě o dvě zastávky dále do Hostivaře. | 23.4.1960
Dřevěná čekárna byla ve smyčce postavena v roce 1948 a vydržela zde až takřka do zrušení smyčky v roce 1987. | 60. léta
Dřevěná čekárna byla ve smyčce postavena v roce 1948 a vydržela zde až takřka do zrušení smyčky v roce 1987. | 60. léta
Ve výstupní zastávce smyčky Zahradní Město manipuluje vůz T3 #6804 vypravený na linku 24. Vůz bude jezdit pod tímto číslem již jen pár měsíců a po dosazení výzbroje TV1 dojde k jeho přeznačení na typ T3M s #8044. | 16.1.1976
Ve výstupní zastávce smyčky Zahradní Město, umístěné v sousedství dřevěné čekárny z roku 1948, manipuluje vůz T3 #6804 vypravený na 34. pořadí linky 24. Vůz bude jezdit pod tímto číslem již jen pár měsíců a po dosazení výzbroje TV1 dojde k jeho přeznačení na typ T3M s #8044. | 16.1.1976
Ve výstupní zastávce smyčky Zahradní Město, umístěné v sousedství dřevěné čekárny z roku 1948, manipuluje vůz T3 #6804 vypravený na linku 24. Vůz bude jezdit pod tímto číslem již jen pár měsíců a po dosazení výzbroje TV1 dojde k jeho přeznačení na typ T3M s #8044. Pokud se podíváme na jednu skleněnou výplň čekárny pořádně, objevíme dobovou reklamu, sdělující, že „Váš byt uklidí ÚKLID“. | 16.1.1976
Trojící fotografií soupravy vozů T3 #6226+6227 vypravené na linku 24 si prohlédneme prostor smyčky Zahradní Město. Na prvním snímku souprava manipuluje v prostoru výstupní zastávky v blízkosti dřevěné čekárny z roku 1948.| 22.7.1978
Na dalším snímku již ta samé souprava vozů T3 #6226+6227 vypravená na linku 24 odbavuje cestující v nástupní zastávce smyčky Zahradní Město. | 22.7.1978
Jízda pro Kroužek městské dopravy v Praze, sestavená z dvounápravových vlečných vozů #1219+1111 a motorového vozu #4217 zavítala do smyčky Zahradní město. | 19.4.1986
Jízda pro Kroužek městské dopravy v Praze, sestavená z dvounápravových vlečných vozů #1219+1111 a motorového vozu #4217 zavítala do smyčky Zahradní město. | 19.4.1986
Souprava vozů T3M #8086+8087 vypravená na linku 24 manipuluje ve smyčce Zahradní Město. Za povšimnutí stojí i stav vozovek v okolí, dokládající, jaká to tehdy byla periferie... | 19.4.1986
Souprava vozů T3M #8086+8087 vypravená na linku 24 manipuluje ve smyčce Zahradní Město. Za povšimnutí stojí i stav vozovek v okolí, dokládající, jaká to tehdy byla periferie... | 19.4.1986
Letecký snímek oblasti s viditelnou smyčkou Zahradní Město, která tehdy krásně symetricky zakončovala tramvajovou trať. | 1945
Letecký snímek oblasti s viditelnou smyčkou Zahradní Město, která již není koncovou. Přibyla tramvajová trať do Hostivaře a železniční trať v horní části snímku se trochu „rozlezla“ do šířky, takže přibyla další část podjezdu. | 1975
Letecký snímek oblasti se zrušenou smyčkou Zahradní Město, tramvajová trať již pouze prochází oblastí až do Hostivaře. Oproti předchozímu snímku přibyla Jižní spojka, která v tomto místě pár let končila. | 1988
Letecký snímek oblasti se zrušenou smyčkou Zahradní Město. Jižní spojka je dokončena a pokračuje lanovým mostem přes železniční trať. | 2018
Kolejové schéma smyčky Zahradní Město v uživatelské pomůcce pro řidiče tramvají. | srpen 1986
Ke konci 20. let vypracovaly Elektrické podniky projekt tramvajové tratě s pracovním názvem Vršovice - Staré Strašnice, jehož výsledkem mělo být spojení Vršovic od Edenu se Strašnicemi u křižovatky s Průběžnou ulicí. Zároveň byl schválen projekt tratě z Průběžné na Zahradní Město. V neděli 6. ledna 1935 byl zahájen provoz na první zmíněné trati, jehož součástí se stala i jakási nultá etapa tratě na Zahradní Město. Na křižovatce s Průběžnou ulicí byla zřízena dvoukolejná odbočka a jednokolejný spojovací oblouk od strašnické vozovny na počátek tratě na Zahradní Město.

Samotná výstavba tratě do Zahradního Města se rozeběhla záhy a 28. července 1936 bylo povoleno využívání rozestavěné tratě k rozvážení materiálu a zaměstnanců. Pravidelná doprava na trati byla zahájena 18. října 1936. Trať byla na Zahradním Městě ukončena jednokolejnou smyčkou, umístěnou v oblasti dnešní sjezdové rampy Jižní spojky na náměstí Mezi zahrádkami v prostoru mezi Rozmarýnovou a Švehlovou ulicí.

V roce 1940 se objevily první úvahy o prodloužení tratě ze Zahradního Města až do Hostivaře. Válečné události nedovolily, aby se Elektrické podniky projektem zabývaly detailně. Až v roce 1948 rada Ústředního národního výboru tento záměr schválila, přesto bylo stavební povolení pro úsek Zahradní Město – Hostivař vydáno až 26. září 1951. Po třech letech, 3. ledna 1954, dochází k prodloužení tramvajové tratě ze Zahradního Města dále do Hostivaře, tehdy jen na náměstí Josefa Marata (u dnešní zastávky Hostivařská), kde je zhruba v prostoru ohraničeném ulicemi Hostivařská, Hornoměcholupská a Průmyslová, zakončena jednokolejnou smyčkou s předjízdnou kolejí.

Protože v době zahájení provozu nebyla dokončena tramvajová měnírna Hostivař, nedošlo z energetických důvodů k očekávanému pouhému prodloužení linky 4 ze Zahradního Města, ale k zavedení dočasné linky 24, provozované dvěma obousměrnými motorovými vozy v intervalu 10 minut mezi Hostivaří a Zahradním Městem.

V Hostivaři vozy obracely na smyčce a v Zahradním Městě na pravé kolejové spojce. Linka 4 končila až do 24. července 1955 nadále ve smyčce Zahradní Město. Teprve k tomuto datu byla linka 4 prodloužena do Hostivaře a linka 24 mohla být zrušena. Přesto až do roku 1961 nezajížděly do Hostivaře všechny spoje linky 4, ale pouze každý druhý údajně kvůli poměrně "slabé poptávce" z oblasti Hostivaře.

V osmdesátých letech minulého století proběhla výstavba prodloužení tramvajové trati do nové smyčky Nádraží Hostivař. Jednokolejná smyčka se dvěma předjízdnými kolejemi a čtyřmi kolejovými spojkami byla umístěna pod úroveň okolního terénu do jakéhosi betonového zářezu s robustními zárubními zdmi, do něhož cestující přivádí podchody pod komunikacemi. Prodloužení tramvajové tratě včetně smyčky zahájilo provoz 4. října 1982.

Tři roky po zprovoznění prodloužení začaly hostivařskou trať pronásledovat dlouhodobé výluky, související nejen se změnou konstrukce klasického kolejového svršku za tehdy populární velkoplošné panely BKV. Během etapy zahájené 6. ledna 1987, byl vyloučen provoz v úseku Zahradní Město - Nádraží Hostivař. V další etapě, zahájené 5. května, došlo v souvislosti s výstavbou mimoúrovňové křižovatky Jižní spojky na Zahradním Městě k prodloužení uzavírky až na Radošovickou. Protože do prostoru smyčky Zahradní Město měla zasáhnout sjezdová rampa křižovatky, byla smyčka k 5. květnu 1987 bez náhrady zrušena.

Od roku 2016 se objevují úvahy o obnovení smyčky Zahradní Město v této oblasti, tentokrát na druhé straně komunikace, pod mostem Jižní spojky. Její obnovení po více než třiceti letech bude kromě možnosti posílení dopravy k železniční stanici jistě praktické i pro případ potřeby operativního ukončení spojů v případě provozních mimořádností.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023