Smyčka Nádraží Hostivař

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Nádraží Hostivař


Klasická otázka Jana Nerudy "Kam s ním?" by se dala v případě smyčky Nádraží Hostivař upravit do ženské podoby: "Kam s ní?" Hostivařská tramvajová trať byla od roku 1954 zakončena jednokolejnou smyčkou s předjízdnou kolejí na náměstí Josefa Marata. Možná by zůstala na svém místě dodnes, nebýt výstavby tzv. průmyslového automobilového polookruhu, připravovaného fakticky od začátku padesátých let, kterému smyčka překážela. A tak když konečně po desetiletích příprav opravdu stavební stroje v osmdesátých letech začaly s ležérní výstavbou, původní smyčka musela pryč.

Do smyčky Nádraží Hostivař vjíždí souprava vozů T3R.P ev.č.8224+8225 vypravená na odkloněnou linku 7. | 3.5.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9015 vypravený na linku 26 manipuluje ve výstupní zastávce smyčky Nádraží Hostivař. | 30.11.2000
Vůz Škoda 14T ev.č.9112 vypravený na linku 26 manipuluje ve výstupní zastávce střední koleje smyčky Nádraží Hostivař. | 9.5.2007
Souprava vozů T6A5 ev.č.8673+8674 vypravená na linku 22 ve výstupní zastávce vnější koleje smyčky Nádraží Hostivař. | 28.9.2007
Kolejová spojka z vnější na střední kolej smyčky Nádraží Hostivař za výstupní zastávkou. | 17.4.2005
Přes v současnosti jedinou zachovalou kolejovou spojku ve smyčce Nádraží Hostivař přejíždí ze střední na vnitřní kolej souprava vozů T3SUCS ev.č.7050+T3SU ev.č.7008 vypravená na linku 22. | 11.5.2007
Souprava vozů T3 ev.č.6796+6892 vypravená na linku 22 manipuluje na vnější koleji smyčky Nádraží Hostivař. | 15.10.2008
Souprava vozů T3 ev.č.6641+6640 vypravená na linku 33 na střední koleji smyčky Nádraží Hostivař propaguje celovozovou reklamou „pivo zlaté Prahy“. | květen 1992
Kolejová spojka ze střední na vnější kolej smyčky Nádraží Hostivař před nástupní zastávkou. | 17.4.2005
Prostor po snesených kolejových spojkách smyčky Nádraží Hostivař před nástupními zastávkami. | 20.10.2009
Ve smyčce Nádraží Hostivař se setkaly souprava vozů T6A5 ev.č.8613+8601 vypravená na linku 22 na vnější koleji, vůz Škoda 14T ev.č.9162 vypravený na linku 26 na střední koleji a vůz KT8D5.RN2P ev.č.9088 vypravený na linku 33 na vnitřní koleji. | 25.7.2010
Vůz KT8D5 ev.č.9044 vypravený na linku 26 manipuluje na střední koleji smyčky Nádraží Hostivař. | 30.10.2010
Na vnitřní koleji smyčky Nádraží Hostivař stojí v čele kolony odstavených vozů souprava T3SU ev.č.7008+7009 připravená jako záloha pro provoz „ostrovní“ linky 32 v úseku Nádraží Hostivař - Radošovická. | 26.5.1997
V nástupní zastávce střední koleje smyčky Nádraží Hostivař čeká na mateřskou školku souprava vozů T6A5 ev.č.8638+8639 vypravená na linku 26. | 16.12.2010
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7164+7165 vypravená na linku 26 odbavuje své cestující ve výstupní zastávce střední koleje. | září 1992
Setkání cvičného vozu T3M ev.č.5519 ve výstupní zastávce střední koleje s vozem KT8D5 ev.č.9011 vypraveným na linku 10 a odstaveným pro technickou závadu na té části vnitřní koleje, kde vůz nepřekáží běžnému provozu. | 21.3.2000
Souprava vozů T3 ev.č.6938+6931 vypravená na linku 22 manipuluje na vnější koleji smyčky Nádraží Hostivař, na fotografii vidíme i dnes již snesenou kolejovou spojku vnější střední kolej za výstupními zastávkami. | 14.10.2008
Dnes již snesenou kolejovou spojku z vnější na střední kolej za výstupní zastávkami překonává vůz T3R.PV ev.č.8151 vypravený na linku 59. | 2.7.2004
Snesená kolejová spojka z vnější na střední kolej smyčky Nádraží Hostivař za výstupní zastávkou byla nahrazenou přímou kolejí, v zemi zůstaly zachovány i pražce snesené spojky. | 20.10.2009
Přes v současnosti jedinou zachovalou kolejovou spojku ve smyčce Nádraží Hostivař přejíždí ze střední na vnitřní kolej vůz Škoda 14T ev.č.9164 vypravený na cvičnou jízdu. | 8.4.2009
Souprava vozů T3 ev.č.6841+6871 vypravená na linku 22 manipuluje na vnější koleji smyčky Nádraží Hostivař. | 14.10.2008
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7050+7051 vypravená na linku 22 ještě vozovnou Střešovice, jak dokazují pořadová čísla 601, vyčkává na čas odjezdu před nástupní zastávkou a řidič možná souzní s celovozovou reklamou a vyhrává si Evropu 2. Ve vzduchu visí troleje kolejových spojek, před vozem navíc vidíme původní typ zásobníku písku. | 19.9.1992
Kolejová spojka ze střední na vnitřní kolej smyčky Nádraží Hostivař před nástupní zastávkou. | 17.4.2005
Setkání tří nočních vlaků obsazených vozy T3SU ev.č.7020 a T6A5 ev.č.8626 vypravených na linku 59 a T3SUCS ev.č.7086 vypraveného na linku 57 ve smyčce Nádraží Hostivař. | 24.1.2007
Před soupravou vozů T3R.PLF ev.č.8258+T3R.P ev.č.8568 vypravenou na linku 22 jsou ve smyčce Nádraží Hostivař viditelné obě kolejové spojky před nástupními zastávkami. | 14.10.2008
Vůz Škoda 15T ev.č.9207 během zkušebních jízd zavítal i do smyčky Nádraží Hostivař. Zde se setkal s vozem Škoda 14T ev.č.9162 vypraveným na linku 26. | 25.7.2010
V nástupní zastávce střední koleje odbavuje cestující souprava vozů T3 ev.č.6702+6664 vypravená na odkloněnou linku 7. | 3.5.2004
Nástupní zastávku vnější koleje smyčky Nádraží Hostivař opouští souprava vozů T3SUCS ev.č.7075+7055 vypravená na linku 22. | 13.8.2004
V roce 1975 byly dokonce prezentovány nápady na zrušení celé tramvajové tratě, nezapomínejme, že šlo o období, kdy se rušila jedna trať za druhou a tramvajová doprava byla vnímána jen jako trpěná. Přesto nakonec zvítězila snaha zastánců tramvajové dopravy o nalezení lokality pro novou smyčku o cca 400 metrů dále.

Prodloužení tramvajové trati k Nádraží Hostivař trpělo tradičním neduhem socialistické výstavby, velkou zdlouhavostí a těžkopádností. Po mnoha letech výstavby se tak nové koleje od nové smyčky přiblížily ke staré smyčce a ta byla 7. září 1982 zrušena.

Nová tramvajová smyčka u hostivařského železničního nádraží byla umístěna v exkluzivním betonovém kaňonu, k němuž míří podchody pro cestující. Tramvajová trať tedy do smyčky postupně klesá pod úroveň okolního terénu. Neuvěřitelná robustnost zárubních zdí především ve smyčce je pro toto prodloužení charakteristická. A zdi nám jasně naznačují, že jakékoliv případné prodloužení tratě bude stavebně náročné.

Faktem je že přes umístění do tohoto betonového kaňonu patří smyčka k těm velkorysejším v pražské síti. Při zahájení provozu 4. října 1982 šlo o jednokolejnou smyčku se dvěma předjízdnými kolejemi a čtyřmi kolejovými spojkami. První dvojice byla umístěna za výstupními zastávkami a umožňovala přejezd z vnitřní a vnější koleje na střední, druhá dvojice pak následovala před nástupními zastávkami a ze střední koleje se dalo přejet na vnitřní a vnější kolej. Celkem bylo ve smyčce po zprovoznění 12 výhybek a celková délka kolejí v samotném obratišti přesahovala 1 kilometr!

Přestože se výstavba smyčky táhla, nebyla ani při zahájení provozu zcela dokončená. Označníky zastávek byly pouze přenosné a sociální zařízení pro řidiče bylo dokonce sestaveno provizorně ze staveništních unimobuněk. Koneckonců současný trvalý objekt WC vznikl až po 12 letech existence prodloužení v roce 1994.

Pro zlepšení manipulačních možností byla v roce 1987 kolejová spojka z vnitřní koleje na střední za výstupní zastávkou nahrazena spojkou umožňující přejezd naopak z koleje střední na vnitřní. Původní spojka totiž vedla nevyužitelně z koleje, kde ani nebylo výstupiště… Během rekonstrukce úseku od zastávky Hostivařská po smyčku v roce 2009 byly sneseny tři nepoužívané kolejové spojky a zachována zůstala jen ta otočená v roce 1987, tj. za střední výstupní kolejí směrem ke koleji vnitřní.

Na jaře roku 1999 probíhala dvouměsíční oprava zárubních zdí a mostů v blízkosti trati, a proto byly tramvaje ukončeny na přejezdu u zastávky Hostivařská.

Deponovací kapacita (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) smyčky činí 62 vozů typu T.

Smyčka začíná radiově ovládanou výhybkou s pružnými jazyky ev.č.653 umožňující rozjezd na střední a vnější kolej smyčky, zatímco vnější kolej odbočuje dvojicí oblouků v kombinaci pravého a levého oblouku. Na střední koleji bezprostředně následuje ručně přestavovaná výhybka s čepovými jazyky umožňující rozvětvení také na manipulační část vnitřní koleje. Třebaže jsou v prostoru výstupních zastávek tři koleje, vnitřní kolej není opatřena výstupním ostrůvkem. Za výstupními zastávkou střední koleje následuje kolejová spojka umožňující ještě přejetí na vnitřní kolej, a využití i vnitřní koleje pro vlaky s cestujícími, protože mohou odbavit cestující na výstupišti střední koleje a přejezd využít k přesunu na kolej vnitřní. Spojka je vybavena ručně přestavovanými výhybkami s čepovými jazyky. Za výstupními zastávkami následují levé oblouky všech tří kolejí podél budovy sociálního zařízení pro řidiče. Koleje se následně napřimují a i do prostoru nástupních zastávek míří jako trojice souběžných kolejí. Oproti prostoru výstupních zastávek jsou zde všechny koleje opatřeny nástupišti. Za nimi následuje nejprve spojení vnější koleje s kolejí střední a poté i spojení střední koleje s vnitřní ve sjezdových výhybkách s čepovými jazyky.

Celá smyčka je klasické stavby na dřevěných a železobetonových pražcích, výhybky a kolejové oblouky jsou zadlážděny žulovými kostkami, zbylý prostor je zakryt asfaltovým povrchem.

Zastávky umístěné v popisované smyčce:
 • Nádraží Hostivař
  - výstupní zastávka, smyčka Nádraží Hostivař, vnější kolej, výstupiště pro dva vlaky 2xT
 • Nádraží Hostivař
  - výstupní zastávka, smyčka Nádraží Hostivař, střední kolej, výstupiště pro dva vlaky 2xT
 • Nádraží Hostivař
  - nástupní zastávka, Nádraží Hostivař, vnější kolej, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Nádraží Hostivař
  - nástupní zastávka, Nádraží Hostivař, střední kolej, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Nádraží Hostivař
  - nástupní zastávka, Nádraží Hostivař, vnitřní kolej, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované smyčce:
  Na vnější koleji smyčky je ukončena linka 22, střední kolej pak patří lince 26. V nočním provozu se na vnější koleji objevuje linka 57 a na koleji střední linka 59. Vnitřní kolej využívají zejména zatahující vlaky.

  Fotocesta po smyčce Nádraží Hostivař
  Celkový pohled na vjezdovou a výjezdovou část smyčky Nádraží Hostivař. V pořadí první výhybka smyčky, radiově ovládaná, v níž se traťová kolej větví na střední a vnější kolej. Vnější kolej smyčky Nádraží Hostivař odbočuje z výhybky pravým obloukem... ...a záhy se v levém oblouku stočí do souběžné polohy s kolejí střední. Celkový pohled na prostor výstupních zastávek smyčky Nádraží Hostivař.
  Kolej střední za první rozjezdovou výhybkou pokračuje přímo a následuje druhá rozjezdová výhybka, umožňující rozvětvení střední koleje i na kolej vnitřní. Takřka zrcadlově ke koleji vnější odbočí vnitřní kolej z rozjezdové výhybky levým obloukem. V levém oblouku vnitřní kolej odbočuje od koleje střední... ...záhy se za pravým obloukem napřimuje a pokračuje souběžně s kolejí střední. Vnitřní kolej smyčky v přímém úseku v prostoru výstupních zastávek střední a vnější koleje.
  Vnitřní kolej smyčky v přímém úseku v prostoru výstupních zastávek střední a vnější koleje. Vnitřní kolej smyčky v přímém úseku v prostoru výstupních zastávek střední a vnější koleje. Vnitřní kolej smyčky v přímém úseku v prostoru výstupních zastávek střední a vnější koleje. Vnitřní kolej smyčky v přímém úseku v prostoru výstupních zastávek střední a vnější koleje spěje ke kolejová spojce ze střední na vnitřní kolej. Střední kolej smyčky Nádraží Hostivař v prostoru výstupní zastávky.
  Střední kolej smyčky Nádraží Hostivař v prostoru výstupní zastávky. Střední kolej smyčky Nádraží Hostivař v prostoru výstupní zastávky. Střední kolej smyčky Nádraží Hostivař v prostoru výstupní zastávky spěje ke kolejová spojce ze střední na vnitřní kolej. Vnější kolej smyčky Nádraží Hostivař v prostoru výstupní zastávky. Vnější kolej smyčky Nádraží Hostivař v prostoru výstupní zastávky.
  Vnější kolej smyčky Nádraží Hostivař v prostoru výstupní zastávky. Vnější kolej smyčky Nádraží Hostivař v prostoru výstupní zastávky. Vnější kolej smyčky Nádraží Hostivař v prostoru výstupní zastávky. Vnější kolej smyčky Nádraží Hostivař v prostoru výstupní zastávky. Jediná zachovalá kolejová spojka ve smyčce Nádraží Hostivař z vnější koleje na střední za výstupními zastávkami.
  Jediná zachovalá kolejová spojka ve smyčce Nádraží Hostivař z vnější koleje na střední za výstupními zastávkami. Jediná zachovalá kolejová spojka ve smyčce Nádraží Hostivař z vnější koleje na střední za výstupními zastávkami. Jediná zachovalá kolejová spojka ve smyčce Nádraží Hostivař z vnější koleje na střední za výstupními zastávkami. Jediná zachovalá kolejová spojka ve smyčce Nádraží Hostivař z vnější koleje na střední za výstupními zastávkami. Jediná zachovalá kolejová spojka ve smyčce Nádraží Hostivař z vnější koleje na střední za výstupními zastávkami.
  Levá oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Nádraží Hostivař. Levá oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Nádraží Hostivař. Levá oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Nádraží Hostivař. Levá oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Nádraží Hostivař. Levá oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Nádraží Hostivař.
  Levá oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Nádraží Hostivař. Levá oblouky vnitřní, střední a vnější koleje smyčky Nádraží Hostivař se pomalu napřimují a míří k nástupním zastávkám. Prostor nástupní zastávky vnější koleje smyčky Nádraží Hostivař. Prostor nástupní zastávky vnější koleje smyčky Nádraží Hostivař. Prostor nástupní zastávky vnější koleje smyčky Nádraží Hostivař.
  Prostor nástupní zastávky vnější koleje smyčky Nádraží Hostivař. Za nástupní zastávkou vnější koleje smyčky Nádraží Hostivař se kolej stočí v levém oblouku... ...a následným pravým obloukem se přiblíží ke sjezdové výhybce se střední kolejí. Ve sjezdové výhybce se vnější kolej slučuje s kolejí střední. Střední kolej smyčky Nádraží Hostivař před nástupní zastávkou.
  Prostor nástupní zastávky střední koleje smyčky Nádraží Hostivař. Prostor nástupní zastávky střední koleje smyčky Nádraží Hostivař. Prostor nástupní zastávky střední koleje smyčky Nádraží Hostivař. Střední kolej smyčky Nádraží Hostivař pokračuje za nástupní zastávkou přímo ke sjezdové výhybce s vnější kolejí. Střední kolej smyčky Nádraží Hostivař se ve sjezdové výhybce slučuje s vnější kolejí smyčky.
  Vnitřní kolej smyčky Nádraží Hostivař před nástupní zastávkou. Prostor nástupní zastávky vnitřní koleje smyčky Nádraží Hostivař. Prostor nástupní zastávky vnitřní koleje smyčky Nádraží Hostivař. Prostor nástupní zastávky vnitřní koleje smyčky Nádraží Hostivař. Prostor nástupní zastávky vnitřní koleje smyčky Nádraží Hostivař.
  Za nástupní zastávkou se vnitřní kolej smyčky Nádraží Hostivař stočí v pravém oblouku. Vnitřní kolej smyčky se stáčí v pravém oblouku.. ...následně se napřimuje... ...a míří do sjezdové výhybky s vnější kolejí, odkud již dále pokračuje pouze traťová kolej. Celkový pohled na prostor nástupních zastávek smyčky Nádraží Hostivař.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021