Smyčka Zahradní Město projekt

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Zahradní Město
projekt


Letecká mapa oblasti zastávek Zahradní Město a prostorem určeným pro zřízení nové smyčky Zahradní Město.
Schéma budoucí smyčky Zahradní Město a jejího napojení na stávající tramvajovou trať.
Projekce schématu budoucí smyčky Zahradní Město do letecké mapy oblasti.
Jedna z původních vizualizací přestupního terminálu Zahradní Město v blízkosti budoucí smyčky Zahradní Město.
Jedna z původních vizualizací přestupního terminálu Zahradní Město v blízkosti budoucí smyčky Zahradní Město.
V současnosti prezentovaná vizualizace přestupního terminálu Zahradní Město v blízkosti budoucí smyčky Zahradní Město.
V současnosti prezentovaná vizualizace přestupního terminálu Zahradní Město v blízkosti budoucí smyčky Zahradní Město.
V současnosti prezentovaná vizualizace přestupního terminálu Zahradní Město v blízkosti budoucí smyčky Zahradní Město.
V prostoru Zahradního Města již mezi lety 1936 - 1987 tramvajová smyčka byla. Původně byla koncová, od roku 1954 pak mezilehlá na prodloužené trati do Hostivaře. V souvislosti s výstavbou mimoúrovňové křižovatky Jižní spojky na Zahradním Městě byla smyčka k 5. květnu 1987 bez náhrady zrušena. Do jejího prostoru totiž zasahovala sjezdová rampa křižovatky. Tramvajová síť tak byla ochuzena o možnost operativního ukončení spojů. Plánované obnovení smyčky po více než třiceti letech bude kromě možnosti posílení dopravy k železniční stanici praktické také pro případné potřeby operativního ukončení spojů v případě provozních mimořádností.

Když Dopravní podnik v roce 2014 rekonstruoval tramvajovou trať v Průběžné a Švehlově ulici, byl úsek mezi zastávkami tramvají Na Padesátém a Zahradní město ponechán, možná nelogicky, ve stávající podobě. Přežitou konstrukci trati z velkoplošných panelů BKV doplňuje úzký podjezd pod železniční tratí. Důvodem tohoto kroku je koordinace s investiční akcí Správy železniční dopravní cesty, nazvanou Modernizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží. Součástí této železniční stavby bude mimo jiné zřízení nového širšího podjezdu pod tratí, kde již nebudou jezdit auta po tramvajových kolejích. Zásadní změnou je výstavba nové železniční stanice Praha – Zahradní Město, kde mají zastavovat nejen osobní vlaky, ale také vybrané rychlíky. Příprava této stavby je nyní ve stádiu vydaného stavebního povolení a výběru zhotovitele stavby, který je s ohledem na velký rozsah stavby komplikovaný. Aktuální předpoklady počítají s výstavbou v letech 2020 nebo 2021 dle koordinace s akcí SŽDC, jejíž součástí je i výstavba nových mostů.

Současně se stavbou nové železniční stanice bude zrušena současná železniční zastávka Praha – Strašnice, ve které dnes existuje přestupní vazba na tramvajové zastávky Nádraží Strašnice. Místo něj bude přestup mezi železnicí a městskou dopravou řešen v mnohem komfortnější a kvalitnější formě v nové železniční stanici Praha – Zahradní Město, kam však dle současného linkového vedení dojede méně spojů, než do Strašnic, neboť každý druhý vlak páteřní linky 22 končí v mezilehlé smyčce Radošovická. Lze přitom předpokládat, že díky kratší přestupní vazbě i větší nabídce vlaků bude v kombinaci cest tramvaj - vlak přestup na Zahradním Městě pro cestující mnohem atraktivnější. Proto byly již od počátku projektování železniční stanice zvažovány varianty možného obnovení tramvajové smyčky pro umožnění navýšení počtu spojů tramvají v úseku Radošovická – Zahradní Město alespoň v období přepravních špiček.

Příprava nové smyčky byla řešena již ve studiích zpracovaných společně s projektováním železniční stanice, kdy bylo ve hře několik variant dopravního řešení včetně budování druhého podjezdu pod železniční tratí. Výsledkem však byla taková varianta železniční stavby, ve které příprava smyčky není obsažena. Proto Dopravní podnik zahájil vlastní projekční činnost s cílem výstavby smyčky v prostoru současného odtahového parkoviště částečně pod mostním objektem silniční komunikace – tzv. Lanovým mostem. Tato poloha smyčky nebyla zvolena náhodně. Výběr místa umožňuje ve stávajícím poměrně komplikovaném terénu rozvinout smyčku do dostatečné kapacity dvou kolejí bez zásahu do stávajících či budovaných objektů železniční trati. Stavba také nezasahuje na pozemky v soukromém vlastnictví, což významně zjednodušuje její projednání.

Z tramvajové trati v ulici Švehlova tedy odbočí trať do smyčky ve směru jízdy z centra za stávajícími zastávkami Zahradní město do ulice Ždánická v rámci stávající světelně řízené křižovatky, která bude upravena. Ždánickou ulicí bude pokračovat krátká dvoukolejná trať, která se rozvine do smyčky o dvou kolejích. Vnitřní kolej o délce 67 metrů bude mít kapacitu pro dvě soupravy (resp. dva článkové vozy), na vnější kolej o délce 82 metrů se pak vejde ještě o jeden sólo vůz T více. Nové povrchy ve smyčce budou převážně živičné, v místě odstavných kolejí pak mlatové, obdobně jako na smyčce Kubánské náměstí. Pro řidiče tramvají bude ve smyčce zřízeno nové sociální zařízení. Jako nástupní a výstupní zastávky pro cestující budou sloužit stávající zastávky Zahradní Město na ulici Švehlově.

Projektantem tramvajové smyčky Zahradní město a smluvním obstaravatelem příslušných povolení je společnost Metroprojekt Praha a.s. V roce 2016 byl vypracován projekt k územnímu řízení, podle kterého bylo v roce 2017 zažádáno o územní rozhodnutí, kterým byla stavba v roce 2018 umístěna. Realizace stavby bude probíhat v časové koordinaci se stavbou železniční stanice, předpoklad termínu je rok 2020 nebo 2021.

Text: Filip Jiřík a redakce

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024