Trať Vinice - Průběžná

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Vinice - Průběžná


Tramvajová trať vedoucí od křižovatky Vinice ke křižovatce Průběžná má daleko bohatší historii, než by se mohlo na první pohled zdát. Její vznik totiž úzce souvisí, nejen se vznikem vozovny Strašnice, ale hlavně tramvajové tratě vedené po Vinohradské třídě, odkud se do oblasti Starostrašnické ulice poprvé vydaly první tramvajové vozy, ač zde vůbec jezdit neměly. Ale nepředbíhejme...

Oblast okolo budoucí stanice metra Strašnická na leteckém snímku s původním uličním uspořádáním a vedením tramvajové tratě. | 1975
Souprava dvounápravového motorového a vlečného vozu vypravená na linku X27 vjíždí do areálu vozovny Strašnice od Průběžné během rekonstrukce úseku vozovny - křižovatka Vinice. | květen 1973
Vůz T1 ev.č.5083 vypravený na linku 26 projíždí kolejištěm připomínajícím po 9 letech od opravy takřka oraniště před vozovnou Strašnice a pokračuje k zastávka Nad Primaskou. | 4.5.1982
Práce na kolejovém rozvětvení do vozovny Strašnice od Průběžné během rekonstrukce tratě metodou velkoplošných panelů BKV, v pozadí vidíme strojní zatlačovačku SZ1. | 1986
Oprava vjezdové výhybky do areálu vozovny Strašnice od křižovatky Vinice, která byla pro délku svých jazyků přezdívána vajgl. | 28.4.2004
Souprava vozů T3M ev.č.8100+8105 vypravená na linku 19 míjí horní vjezd do vozovny Strašnice. | 16.11.2005
Po novém laku provedeném v ústředních dílnách se vrací do vozovny Motol vůz T3M ev.č.8020 míjející horní vjezd do vozovny Strašnice. | 27.8.2004
Vůz T3SUCS ev.č.7048 vypravený na linku 32 projíždí traťovým úsekem mezi dolním a horním vjezdem do vozovny Strašnice. | 15.11.2003
Souprava vozů T3M ev.č.8031+8098 vypravená na linku 7 projíždí tratí mezi horním a dolním vjezdem do vozovny Strašnice. | 25.7.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7217+7216 vypravená na linku 22 míjí při jízdě ke křižovatce Vinice dolní vjezd do vozovny Strašnice. | 7.7.2007
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7163+7162 vypravená na linku 26 míjí vozovnu Strašnice. | 10.10.1995
Vůz T3SUCS ev.č.7041 vypravený na linku 37 přejíždí sjezdovou výhybku dolního výjezdu vozovny Strašnice a míří k zastávce Nad Primaskou. | 10.5.2002
Souprava vozů T3 ev.č.6943+6944 vypravená na linku 4 míří v záři slunečních paprsků k zastávce Nad Primaskou. | 30.7.2004
Vůz T3SUCS ev.č.7030 vypravený na linku 32 míří k zastávce Nad Primaskou. | 15.11.2003
Souprava vozů T6A5 ev.č.8627+8628 vypravená na odkloněnou linku 10 stanicuje v zastávce Nad Primaskou. | 29.5.2004
Souprava vozů T3SU ev.č.7019+T3 ev.č.6704 vypravená na linku 4 míří Starostrašnickou ulicí k zastávce Strašnická. | 25.9.2003
Netradiční souprava vozů T3 ev.č.6916+6712, kdy zadní vůz je pro svou závadu vlečen se staženým sběračem na opravu do Ústředních dílen Starostrašnickou ulicí. | 7.11.2001
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7057+T3 ev.č.6710 vypravená na linku 23 před chvílí opustila areál vozovny Strašnice a Starostrašnickou ulicí míří na svou trasu. | 25.7.2005
Vůz T3M2-DVC ev.č.8079 vypravený na linku 19 projíždí Starostrašnickou ulicí k zastávce Strašnická. | 15.11.2003
Vůz T3R.P ev.č. 8322 vypravený na linku 37 míjí při své jízdě Starostrašnickou ulicí soupravu vozů T3 ev.č.6644+6649 vypravenou na linku 26. | 10.5.2002
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7036+7075 vypravená na linku 26 míří od Strašnické k Vozovně Strašnice. | 15.11.2003
Vůz T3M ev.č.8019 vypravený na linku 19 vjíždí obloukem na přeložku tramvajové tratě v zastávce Strašnická. | 11.3.2007
Souprava vozů T3M ev.č.8042+8091 vypravená na linku 19 vjíždí do prostoru zastávky Strašnická. | 31.5.2006
Velkoplošné panely BKV připravené k obnově svršku v oblouku u zastávky Strašnická. | 28.4.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9021 vypravený na linku 3 stanicuje v zastávce Strašnická. | 30.7.2004
Vůz T3SUCS-DVC ev.č.7227 vypravený na linku 19 s atypickými dveřmi, jejichž použití navíc zdůrazňuje netradiční lak stanicuje v zastávce Strašnická. | 26.5.2001
Vůz T3R.P ev.č.8316 vypravený na linku 37 stanicuje v zastávce Strašnická. | 10.5.2002
Vůz KT8D5 ev.č.9020 vypravený na linku 19 stanicuje v zastávce Strašnická. | 9.5.2007
Souprava vozů T3 ev.č.6655+T3SUCS ev.č.7042 vypravená na linku 7 stanicuje v zastávce Strašnická. | 27.8.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7039+T3 ev.č.6705 vypravená na linku 26 stanicuje v zastávce Strašnická. | 29.5.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7028+7029 vypravená na linku 26 stanicuje v zastávce Strašnická. | 8.3.1993
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7136+7137 vypravená na linku 26 stanicuje v zastávce Strašnická. | 30.7.2004
Vůz T3R.P ev.č.8220 vypravený na linku 19 opustil zastávku Strašnická a vjíždí do křižovatky s ulicí V Olšinách. | 7.7.2007
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7030+7075 vypravená na linku 11 opustila zastávku Strašnická a vjíždí do ulice V Olšinách. | 25.9.2003
Souprava vozů T6A5 ev.č.8635+8636 vypravená na odkloněnou linku 12 vyčkává na světelně řízené křižovatce před zastávkou Strašnická na signál volno. | 25.7.2005
Vůz Škoda 14T ev.č.9122 vypravený na linku 22 vyčkává na signál volno na světelně řízené křižovatce u zastávky Strašnická. | 7.7.2007
Souprava vozů T6A5 ev.č.8737+8735 vypravená na linku 39 opustila zastávku Strašnická a vjíždí na zvýšené těleso ve středu ulice V Olšinách. | 1.7.2008
Vůz T3SU ev.č.7014 vypravený na linku 32 v oblouku z ulice V Olšinách do zastávky Strašnická. | 15.11.2003
Vůz T3SUCS ev.č.7048 vypraven na linku 32 projíždí ulicí V Olšinách ke křižovatce Průběžná. | 18.11.2003
Souprava vozů T3M ev.č.8102+8061 vypravená na linku 4 projíždí ulicí V Olšinách od křižovatky Průběžná. | 13.8.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9017 vypravený na linku 19 přejíždí povrchovou kolejovou spojku Californien zřízenou u křižovatky Průběžná během její rekonstrukce. | 26.5.1997
Vůz KT8D5 ev.č.9015 vypravený na linku 19 manipuluje v obratovém prostoru za povrchovou spojkou Californien v dočasně zřízeném obratišti Průběžná během rekonstrukce stejnojmenné křižovatky. | 26.5.1997
Vůz T3G ev.č.8200 vypravený na linku 32 míří ulicí V Olšinách od křižovatky Průběžná k zastávce Strašnická. | 18.11.2003
Souprava vozů T6A5 ev.č.8701+8702 vyčkává u křižovatky Průběžná na zahájení zkušebních jízd po opravě tratě. | 3.5.2004
Pracovní měřící vůz T3 ev.č.5521 projíždí ulicí V Olšinách k zastávce Strašnická. | 18.11.2003
Letecký snímek názorně ukazuje proměny uličního prostoru v okolí stanice metra Strašnická s přeloženou tramvajovou tratí. | 2003
Souprava dvounápravového motorového a vlečného vozu ev.č.2150+1558 vypravená na linku X27 vjíždí do areálu vozovny Strašnice od Průběžné během rekonstrukce úseku vozovny - křižovatka Vinice. | 6.5.1973
Práce na kolejovém rozvětvení do vozovny Strašnice od Průběžné během rekonstrukce tratě metodou velkoplošných panelů BKV. | 1986
Rekonstrukce metodou velkoplošných panelů BKV ve Starostrašnické ulici proběhla a tak tu máme slavnostní obnovení provozu, na nějž u vozovny Strašnice vyčkává souprava vozů T3 vypravená na speciální spoj linky X. | 1986
Oprava vjezdové konstrukce horního vjezdu do areálu vozovny Strašnice od křižovatky Vinice. | 15.9.2008
Vůz T6A5 ev.č.8735 vypravený na linku 4 míjí horní vjezd do areálu vozovny Strašnice. | 11.3.2007
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7058+7059 vypravená na linku 22 míjí horní vjezd do vozovny Strašnice a pokračuje k zastávce Nad Primaskou. | 11.3.2007
Oprava horního vjezdu do vozovny Strašnice, včetně vrcholu křižovatky Vinice k němu bezprostředně přiléhajícímu. | 19.9.2008
Souprava vozů T6A5 ev.č.8739+8734 vypravená na linku 39 míjí dolní vjezd do vozovny Strašnice a pokračuje ke křižovatce Vinice. | 1.7.2008
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7284+7285 vypravená na linku 39 při jízdě okolo vozovny Strašnice najíždí na kolejovou konstrukci dolního vjezdu. | 27.8.2004
Vůz Škoda 14T ev.č.9147 vypravený na linku 7 vysazuje své cestující ve výstupní zastávce Vozovna Strašnice. | 15.9.2008
Souprava vozů T3M ev.č.8086+8034 vypravená na linku 36 u dolního vjezdu do vozovny Strašnice. | 31.8.2006
Vůz T3M2-DVC ev.č.8087 vypravený na linku 19 projíždí Starostrašnickou ulicí k zastávce Nad Primaskou. | 11.3.2007
Souprava vozů T3R.P ev.č.8332+8333 vypravená na linku 11 stanicuje v zastávce Nad Primaskou. | 25.9.2003
Souprava vozů T3R.P ev.č.8442+8443 vypravená na linku 12 poblíž protisměrné zastávky Nad Primaskou. | 25.7.2005
S využitím původních velkoplošných panelů BKV proběhla repanelizace přímého úseku ve Starostrašnické ulici. | 28.4.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8312+8313 vypravená na odkloněnou linku 12 projíždí Starostrašnickou ulicí k zastávce Strašnická. | 25.7.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7042+T3 ev.č.6655 vypravená na linku 7 projíždí Starostrašnickou ulicí k zastávce Strašnická. | 27.8.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7055+T3 ev.č.6704 vypravená na linku 26 opustila zastávku Strašnická a Starostrašnickou ulicí míří k vozovně Strašnice. | 25.7.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6934+6935 vypravená na linku 4 zachycená u zastávky Strašnická. | 30.7.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9017 vypravený na prodlouženou linku 6 vzniklou sloučením tras linek 6 a 19 byl na této lince vcelku raritou. | 7.11.2001
Souprava vozů T3 ev.č.6976+6973 vypravená na linku 23 opustila zastávku Strašnická. | 7.11.2001
Souprava vozů T3SU ev.č.7010+T3 ev.č.6646 vypravená na linku 39 vjíždí do zastávky Strašnická. | 29.6.1997
Připravená živičná vrstva pro pokládku velkoplošných panelů BKV ve Starostrašnické ulici. | 28.4.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8403+8323 vypravená na linku 7 stanicuje v zastávce Strašnická. | 27.8.2004
Souprava vozů T3M ev.č.8023+8084 vypravená na linku 26 stanicuje v zastávce Strašnická. | 2.6.2008
Vůz T3SUCS ev.č.7043 vypravený na linku 37 stanicuje v zastávce Strašnická. | 9.9.2000
Souprava vozů T3 ev.č.6864+6879 vypravená na linku 26 vjíždí do zastávky Strašnická. | 25.7.2005
Vůz KT8D5 ev.č.9015 na zkušební jízdě po provedené velké prohlídce projíždí zastávkou Strašnická. | 22.9.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7066+7067 vypravená na linku 7 stanicuje v zastávce Strašnická. | 25.7.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6573+6625 vypravená na linku 7 stanicuje v zastávce Strašnická. | říjen 1996
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7078+T3 ev.č.6139 vypravená na linku 23 stanicuje v zastávce Strašnická. | 14.10.1999
Vůz T1 ev.č.5080 vypravený na linku 10 projíždí původní podobou křižovatky ulic Starostrašnická a V Olšinách. | 16.11.1975
Souprava vozů T3R.P ev.č.8404+8319 vypravená na odkloněnou linku 3 odbočuje z ulice V Olšinách do prostoru zastávky Strašnická. | 25.7.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9025 vypravený na linku 19 vjíždí do středního pásu ulice V Olšinách po opuštění zastávky Strašnická. | 2.5.2007
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7140+7141 vypravená na linku 26 v oblouku z ulice V Olšinách do zastávky Strašnická. | 30.7.2004
Vůz Škoda 14T ev.č.9116 vypravený na linku 26 vjíždí na zvýšený střední pás ulice V Olšinách. | 2.5.2007
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7110+7111 vypravená na linku 26 se na konci tramvajové tratě v ulici V Olšinách míjí s vozem KT8D5 ev.č.9021 vypraveným na odkloněnou linku 3. | 30.7.2007
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7060+7061 vypravená na linku 7 míří na zvýšeném tělese ve středu ulice V Olšinách ke křižovatce Průběžná. | 25.9.2003
Vůz T3 ev.č.6634 vypravený na linku 32 míří na zvýšeném tělese ve středu ulice V Olšinách ke křižovatce Průběžná. | 18.11.2003
Vůz KT8D5 ev.č.9041 vypravený na linku 37 manipuluje v obratovém prostoru za povrchovou spojkou Californien v dočasně zřízeném obratišti Průběžná během rekonstrukce stejnojmenné křižovatky. | 26.5.1997
Souprava vozů T3SU ev.č.7018+7012 vypravená na linku 24 projíždí ulicí V Olšinách ke Strašnické. | 7.7.2007
Vůz T6A5 ev.č.8724 vypravený na linku 7 míří na zvýšeném tělese ve středu ulice V Olšinách ke křižovatce Průběžná. | 29.5.2004
Souprava vozů T3 ev.č.6706+6709 vypravená na linku 19 projíždí na zvýšeném tělese ulice V Olšinách od křižovatky Průběžná na Strašnickou. | 18.11.2003
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7068+7069 vypravená na linku 26 vyčkává na signál volno u křižovatky Průběžná. | 9.5.2007
Když v závěru roku 1906 nabídli strašničtí zastupitelé pražské městské radě pozemek pro výstavbu vozovny Strašnice, plánovanou Elektrickými podniky zhruba v místě dnešního krematoria, zcela jistě se snažily touto nabídkou zajistit svým obyvatelům kvalitní hromadnou dopravu. Prodloužením tramvajové tratě o cca 560 metrů samozřejmě narostly stavební náklady, ty ale vyvážilo bezplatné získání pozemku, navíc takto prodloužená byla opravdu schopna zajistit dopravní obslužnost většího území.

Z tohoto důvodu se Elektrické podniky k nabídce vyslovily kladně, a když se 6. května 1907 konala politická pochůzka ohledně projektované tratě po dnešní Vinohradské ulici, byla při ní stavba vozovny za Vinohradskými hřbitovy odvolána s tím, že se pracuje na projektu prodloužení tratě až do Strašnic i s novou vozovnou. Projekt byl dokončen 13. června a politická pochůzka proběhla 26. května téhož roku.

Stavba tramvajové tratě podle původního projektu do zastávky Vinohradské hřbitovy byla zahájena 28. května 1907, pokládka kolejí byla ukončena 13. září, teprve 4. října bylo dokončeno trolejové vedení a 17. října byl na trati ihned po proběhlé zkušební jízdě zahájen pravidelný provoz.

V červnu 1908 probíhala stavba prodloužení tratě od Vinohradských hřbitovů do vznikající vozovny Strašnice. Celá dnešní Vinohradská ulice byla od Flory až po Strašnice užší než dnes, ve své podstatě zabírala prostor dnešní pouhé vozovky z centra, proto i prodloužený úsek byl jednokolejný s výhybnou u Evangelických hřbitovů. Na křižovatce s dnešní Starostrašnickou ulicí do ní kolej odbočila vpravo a na silnici se ve výhybce před vraty vozovny větvila do dvou základních svazků kolejové harfy o pěti a deseti kolejích.

V době, kdy vozovna Strašnice zahájila provoz, byla na jejím nádvoří ukončena zdejší tramvajová linka 11 včetně zřízených zastávek. Jejich umístění na vozovce před vozovnou bylo vcelku nebezpečné už jen proto, že tehdejší Starostrašnická ulice byla poměrně úzká navíc na obou stranách lemovaná půlmetrovým a metrovým příkopem!

Aby došlo ke zlepšení manipulace pravidelně provozované linky, navrhla správní rada Elektrických podniků nahrazení příkopů klenutým kanálem jejich zasypáním a konečná stanice pak měla být přesunuta do vozovky před administrativní budovu v podobě kuse zakončené výhybny, z jejíž ve směru jízdy od Vinice levé koleje by odbočovaly obě vjezdové koleje do vozovny Strašnice. Městská rada na své chůzi však projekt odročila a následující první světová válka jeho realizaci oddálila ještě více.

Teprve počínající zdvoukolejňování tramvajové tratě po Vinohradské ulici mělo vliv na úpravu napojení vozovny a vyřešení koncové zastávky. Mezi 13. červnem a 30. srpnem 1919 probíhala pokládka druhé koleje od dnešní stanice metra Želivského až po Vinici. V nově zdvoukolejněné trati ve Starostrašnické ulici došlo k prodloužení stávajících kolejí o cca 50 metrů dále ke křižovatce s Krátkou ulicí. Nový úsek byl dvoukolejný až před administrativní budovu vozovny, dalších cca 30 metrů koncové části tvořil jednokolejný kuse zakončený úsek. Vjezdové koleje vozovny odbočovaly do vozovny od Vinice z pravé /tedy pro vjezd nesprávné/ koleje a za obloukem z Vinohradské ulice byla zřízena kolejová spojka pro přejetí do správného směru.

Po šesti letech se před vozovnou opět objevili stavební dělníci mezi 31. srpem a 5. říjnem 1925, když pokládaly koleje dalšího prodloužení tratě až ke strašnické škole na křižovatce Starostrašnické a Mrštíkovy ulice. Prodloužením zanikla dosavadní koncová výhybka před administrativní budovou. Prodloužený úsek byl dvoukolejný s levým přejezdem v konečné stanici a provoz na něm byl zahájen 1. listopadu 1925.

Když v roce 1926 provoz ve Starostrašnické ulici omezovala výstavba kanalizace byl do tratě před administrativní budovou vložen levý přejezd, na němž byla provizorně ukončena od 6. března linka 11. Výluka trvala asi měsíc, přesto spojka chybějící ve všech statistických ročenkách zůstávala nejméně do roku 1929.

V březnu 1926 schválila správní rada Elektrických podniků zřízení kolejové smyčky na konečné zastávce před strašnickou školou kolem objektu tzv. Hlavovy stodoly, stojící zhruba v místech dnešního povrchového vestibulu stanice metra Strašnická. Projekt byl však nakonec odvolán.

Během rozšiřování strašnické vozovny v roce 1930 byl upraven vjezd do vozovny, od Vinice bylo kolejiště nově napojeno na obě traťové koleje (ve své podstatě tedy do dnešní podoby), směrem ke strašnické škole byl nově zřízen kolejový oblouk umožňující přímý výjezd z 1. - 9. koleje vozovny v levostranném provozu.

Ke konci 20. let vypracovaly Elektrické podniky projekt tramvajové tratě s pracovním názvem Vršovice - Staré Strašnice, jehož výsledkem mělo být spojení Vršovic od Edenu se Strašnicemi u křižovatky s Průběžnou ulicí. Množství hospodářských objektů Bečvářova velkostatku a Hlavovy stodoly bránilo zřízení dostatečně širokého propojení ulic V Olšinách a Starostrašnické dvoukolejnou tratí. Spojení bylo možné jen úzkou uličkou, absolutně nevyhovující tramvajovému provozu, přesto Elektrické podniky navrhly alespoň jednokolejné manipulační propojení pro vyjíždějící a zatahující vlaky vozovny.

Stavba tratě byla zahájena až v roce 1934, tedy v době, kdy byl schválen projekt další tratě na Zahradní Město. To byla zásadní změna pro výstavbu koncového úseku tratě od Průběžné, který Elektrické podniky zrealizovaly v celé délce pouze jako jednokolejnou manipulační spojku vozovny Strašnice s krátkou kusou kolejí u protioblouků u velkostatku. V nejhorších rozhledových místech dosahovaly poloměry oblouků u Hlavovy stodoly pouhých 18 metrů!

Veřejné mínění bylo schopno ovlivňovat dění kolem sebe i v dobách První republiky, a když se strašničtí obyvatelé dozvěděli, že pravidelné tramvajové linky se dočkají až na křižovatce s Průběžnou ulicí, zdála se jim vzdálenost cca 400 kroků mezi konečnou u strašnické školy a Průběžnou neskutečně dlouhou. Elektrické podniky nakonec z vlastní iniciativy svolaly komisi, která měla najít uspokojivé řešení pro obě strany, leč kromě konstatování, že výstavba druhé koleje umožňující pravidelný provoz není v budoucnosti vyloučena k žádným jiným závěrům nedošla.

Těsně před zahájením provozu na trati získaly Elektrické podniky od soukromé osoby pozemky západně od Hlavovy stodoly, které umožnily položení druhé koleje ve zcela jiném trasování, nežli koleje první. Hlavovu stodolu tramvaje objížděly v každém směru jinudy a koleje v obloucích byly od sebe vzdáleny až 32 metrů! Po malých úpravách dokončené jednokolejné tratě spočívajících například ve zrušení kusé koleje u protioblouků, se podařilo zdvoukolejnit celý traťový úsek od Průběžné po Strašnickou školu, což umožnilo pravidelný provoz s cestujícími. Provoz na novém traťovém úseku byl zahájen 6. ledna 1935. Na křižovatce Průběžná byla trať napojena dvoukolejně pouze v přímém směru, Vršovice s Průběžnou ulicí propojoval pouze jednokolejný oblouk v levostranném provozu.

Zavedení pravostranného provozu vyvolalo přeložení výjezdového oblouku z vozovny směrem k Průběžné na pravou kolej od 26. března 1939, k úřednímu posvěcení této skutečnosti došlo až 2. února 1943.

Po zboření tzv. Hlavovy stodoly v roce 1948 došlo ke zrušení ostrého oblouku na traťové koleji k vozovně a 24. listopadu mohl být zahájen provoz na její přeložce. O tři roky později podlehly demolicím další hospodářské objekty Bečvářova velkostatku, a rozšíření ulice V Olšinách do stejných parametrů, jako měly její ostatní části až pod strašnickou školu spojené s přeložkou dvoukolejné tratě do nové polohy o cca 30 metrů jihovýchodněji, bylo na světě.

V roce 1962 došlo k úpravám poloměrů vjezdových oblouků do vozovny Strašnice pro bezpečný průjezd vozů T3, jejichž provoz stál za dalšími úpravami celého kolejiště strašnické vozovny. Jeho projekt byl vypracován již v roce 1967, realizace se dočkal teprve v souvislosti s celkovou rekonstrukcí Starostrašnické ulice započaté v roce 1971.

Ještě v roce 1972 byla vozovna na kolejovou síť ve směru k Průběžné napojena pouze obloukem umožňujícím pouhý výjezd tímto směrem. Když byla zahájena rekonstrukce Starostrašnické ulice, docházelo k přeložkám inženýrských sítí, což vyvolalo třídenní výluku tratě mezi vozovnou a křižovatkou Vinice. Zatahující vlaky do vozovny Strašnice musely, po manipulaci na křižovatce Průběžná, překonat celý úsek až k vozovně zpětným pohybem po nesprávné koleji...

Celková výluka úseku Vozovna Strašnice - Průběžná začala 4. dubna 1972. Na konci září byl zprovozněn upravený dolní vjezd vozovny napojený již na obě traťové koleje společně s cca 35 metry kolejí směrem k Průběžné, aby bylo možné vyřadit z provozu horní vjezd. Tramvaje tak zatahovaly do vozovny couváním přes křižovatku Vinice a čelem zajížděly do vozovny dolním vjezdem, aby byly připraveny k rychlému výjezdu.

Počínaje 6. listopadem byly umožněny manipulační jízdy v rekonstruovaném úseku Vozovna Strašnice - Průběžná rychlostí 10 km/h v hodině. K dispozici však byl stále jen dolní vjezd do vozovny. Přeprava cestujících po trati byla zahájena 27. listopadu, leč rekonstrukce pokračovala i v roce 1973, kdy došlo k přerušení provozu tramvají mezi vozovnou a křižovatkou Vinice pro dokončení horního vjezdu a celkovou rekonstrukci křižovatky Vinice.

Výluka na křižovatce Vinice začala 23. března a její součástí byla také výstavba provizorní jednokolejné tratě na Vinohradské ulici propojující přímé traťové větve. Teprve 30. června 1973 byl ve Starostrašnické ulici obnoven kompletní provoz tramvají, včetně horního vjezdu do vozovny Strašnice. Od tohoto data se do vozovny dá zajíždět s tramvajemi čelem jak od Strašnické, tak od Vinice, stejně tak s nimi do obou traťových směrů vyjíždět.

Takřka jedno desetiletí se pak na trati neudálo nic zajímavého, než se do míst začalo přibližovat metro. Projektanti vyprojektovali vestibul stanice metra Strašnická takřka v místech Hlavovy stodoly, což vyvolalo nutnou přeložku tramvajové tratě mezi ulicemi Starostrašnická a V Olšinách do nové osy. Zvolena byla nejkratší varianta, kdy koleje uhnou u Mrštíkovy ulice šikmo vpravo do ulice V Olšinách, tedy v nejvzdálenějším místě až o 70 metrů severozápadněji než původně. Tato úprava umožnila zřízení tramvajových zastávek Strašnická a zkrátila původní trať o 75 metrů. Na trati v původní poloze byl provoz ukončen 4. října 1982, nová přeložka byla uvedena do provozu 12. prosince 1982.

V průběhu roku 1986 prošla trať rekonstrukcí metodou velkoplošných panelů BKV. V roce 1991 probíhala po letech další celková rekonstrukce křižovatky Vinice, spojená s úpravami horního vjezdu do vozovny Strašnice pro vozy KT8D5. Rekonstrukce byla zahájena 29. května a její součástí byla opět provizorní jednokolejka propojující přímou větev křižovatky, podobně jako v roce 1973, ale delší. Provoz na provizoriu byl zahájen 4. června a ukončen 15. srpna.

V roce 1997 byl v ulici V Olšinách během rekonstrukce křižovatky Průběžná využit mezi 26. květnem a 14. červnem povrchový přejezd Californien pro ukončení linek 19 a 37 obsazených vozy KT8D5.

Ke dvěma krátkodobým vyloučením provozu ve Starostrašnické ulici došlo v roce 1999. Nejprve mezi 11. a 15. březnem zde probíhala oprava trati a výměna trakčního vedení, stejně jako během víkendové výluky od 2. do 4. října, kdy bylo vyměněno trakční vedení také v úseku od křižovatky Průběžná ke stanici metra Strašnická.

Dlouhodobější přerušení provozu způsobené výměnou kolejí ve Starostrašnické ulici proběhlo v termínu od 15. dubna do 5. května 2004. Kromě výměny kolejnic došlo k výměně kolejové konstrukce jižního vjezdu vozovny, včetně přeskládání velkoplošných panelů BKV ve Starostrašnické ulici s využitím původních panelů. V oblouku u stanice metra Strašnická byly použity nové panely. Po dobu výluky byla ve Strašnicích zavedena náhradní autobusová doprava NAD X-7 a zvláštní tramvajová linka 33.

K zatím poslednímu přerušení tramvajového provozu došlo v půli září 2008. I když ono se o úplném přerušení provozu hovořit nedá. Linky jedoucí od Průběžné totiž končily průjezdem objízdné koleje vozovny. Během týdenní výluky od 15. do 22. září byla vyměněna kolejová konstrukce na severní vjezdové části do strašnické vozovny, včetně přilehlého vrcholu křižovatky Vinice. Na vjezdu do vozovny byla zřízena první uzamykatelná výměna KIHN s pomocným světelným návěstidlem, nesoucí označení U01.

Většina traťového úsek je tvořena velkoplošnými panely BKV. Pouze vjezdové a výjezdové konstrukce vozovny Strašnice jsou klasické konstrukce se zákrytem ze žulové dlažby. Kolej přiléhající k rozjezdové výhybce do vozovny od Strašnické je v délce cca 30 metrů kryta asfaltovým zákrytem.

Naši cestu po tramvajové trati začneme v křižovatce Starostrašnické a Vinohradské ulice. Prvně jmenované se přidržíme a v jejích počátcích budeme sledovat areál vozovny Strašnice, s tramvajovou tratí krytou velkou žulovou zádlažbou. Za křižovatkou Vinice následuje vjezdová a výjezdová kolej tzv. horního vjezdu, které z námi sledované tratě odbočují, případně se připojují zprava. Tramvajová trať následně pokračuje v levém oblouku k výjezdové a vjezdové koleji tzv. dolního vjezdu vozovny Strašnice, jejíž koleje se opět připojují z pravé části. Za výhybkami začínají v pravé koleji velkoplošné panely BKV, levá kolej je až ke křižovatce s ulicemi Krátká a Kralická zřízena s asfaltovým zákrytem v klasické podobě kolejového svršku. K této koleji náleží na přilehlém chodníku umístěná zastávka Vozovna Strašnice, sloužící donedávna jako výstupní pro zatahující vlaky do vozovny od Strašnické. Obě koleje se nachází v levém táhlém oblouku. Za již zmíněnou uliční křižovatkou tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV pokračuje středem Starostrašnické ulice. Na pravém chodníku je zřízena zastávka Nad Primaskou, tramvajová trať překročí křižovatku s ulicí Nad Primaskou a nadále v přímém směru pokračuje a překračuje křižovatku s ulicemi Věšínova a Vilová. Když se dostane až ke křižovatce s Mrštíkovou ulicí, odbočí prudkým pravým obloukem na samostatné těleso do prostoru zastávek Strašnická. V klesání dospěje až ke světelně řízené křižovatce s ulicí V olšinách, odbočí opět dalším prudkým pravým obloukem a dostane se do středu vozovky ulice V Olšinách na zvýše těleso. V přímém směru na něm pokračuje až ke křižovatce s ulicí Průběžnou, kde naši cestu po tramvajové trati ukončíme.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Vozovna Strašnice
  - stálá nácestná zastávka ve směru k zastávkám Vozovna Strašnice a Vinice, občasná výstupní zastávka pro vlaky jedoucí do vozovny Strašnice ve směru od zastávky Strašnická, nyní k tomuto účelu nevyužívaná, ve středu vozovky ulice Starostrašnická, 36 metrů za křižovatkou s ulicí Krátká, výstup do vozovky pro jeden vlak 2xT
 • Nad Primaskou
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Strašnická, ve středu vozovky ulice Starostrašnická, 12 metrů před křižovatkou s ulicí Nad Primaskou, nástup z vozovky pro dva vlaky 2xT
 • Strašnická
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Vozovna Strašnice, respektive Vinice, výstupní zastávka pro vlaky zatahující do vozovny Strašnice, na vlastním tělese v ulici Starostrašnická, 10 metrů před křižovatkou s ulicí Mrštíkova, nástup z chodníku pro dva vlaky 2xT
 • Strašnická
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Na Hroudě, respektive Průběžná na vlastním tělese v ulici Starostrašnická, 37 metrů před křižovatkou s ulicí V olšinách, nástup z chodníku pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  V celém úseku tratě jsou vedeny denní linky 7, 19 a 26, v nočním provozu trať obsluhují linky 51 a 55.

  Fotocesta po trati Vinice - Průběžná
  Počátek tramvajové tratě na křižovatce s Vinohradskou ulicí, do levé koleje se slučuje výjezdová kolej z vozovny Strašnice, kolej pravá se ve výhybce naopak větví do areálu vozovny. Rozjezdová výhybka umožňuje tramvajím, při využití pravého odbočení vjezd do areálu vozovny Strašnice. Dvoukolejná tramvajová trať krytá žulovou dlažbou míjí areál vozovny Strašnice. Tramvajová trať se přibližuje k dolnímu výjezdu z vozovny Strašnice. Do levé koleje se připojuje vjezdová kolej do vozovny Strašnice, do koleje pravé naopak kolej výjezdová.
  U protisměrné koleje, kryté asfaltem, se na chodníku skrývá výstupní zastávka Vozovna Strašnice, to, jakým způsobem řidiči automobilů respektují žluté šrafování prostoru zastávky snad nepotřebuje žádný komentář. Tramvajová trať se přibližuje ke křižovatce s ulicí Krátkou. Tramvajová trať vedená Starostrašnickou ulicí překračuje křižovatku s Krátkou ulicí na chodníku vpravo je zřízena zastávka Nad Primaskou. Prostor jednosměrné zastávky Nad Primaskou zřízené na chodníku vpravo. Prostor jednosměrné zastávky Nad Primaskou zřízené na chodníku vpravo.
  Tramvajová trať opouští zastávku Nad Primaskou a blíží se ke křižovatce se stejnojmennou ulicí. Tramvajová trať zřízená metodou velkoplošných panelů BKV vedená středem Starostrašnické ulice v přímém úseku. Tramvajová trať zřízená metodou velkoplošných panelů BKV vedená středem Starostrašnické ulice v přímém úseku. Tramvajová trať zřízená metodou velkoplošných panelů BKV vedená středem Starostrašnické ulice v přímém úseku. Tramvajová trať zřízená metodou velkoplošných panelů BKV vedená středem Starostrašnické ulice v přímém úseku.
  Tramvajová trať zřízená metodou velkoplošných panelů BKV vedená středem Starostrašnické ulice v přímém úseku. Tramvajová trať zřízená metodou velkoplošných panelů BKV vedená středem Starostrašnické ulice v přímém úseku. Tramvajová trať zřízená metodou velkoplošných panelů BKV vedená středem Starostrašnické ulice v přímém úseku Tramvajová trať se přibližuje k oblouku, který ji přivede na přeložku před vestibulem stanice metra. Oblouk přivádějící tramvajovou trať na přeložku před vestibulem stanice metra Strašnická.
  Oblouk přivádějící tramvajovou trať na přeložku před vestibulem stanice metra Strašnická. Oblouk přivádějící tramvajovou trať na přeložku před vestibulem stanice metra Strašnická. Prostor zastávek Strašnická. Prostor zastávek Strašnická. Prostor zastávek Strašnická.
  Za zastávkami Strašnická se tramvajová trať v pravém oblouku stáčí do středu ulice V Olšinách. Oblouk, převádějící tramvajovou trať přes jízdní pruhy do středu ulice V Olšinách. Oblouk, převádějící tramvajovou trať přes jízdní pruhy do středu ulice V Olšinách. Tramvajová trať dokončuje pravý oblouk a dostává se do středu ulice V Olšinách. Tramvajová trať se po překonání oblouku napřimuje a ve středu ulice V Olšinách na zvýšeném tělese pokračuje v přímém úseku.
  Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV vedená v přímém úseku na zvýšeném tělese ve středu ulice V Olšinách. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV vedená v přímém úseku na zvýšeném tělese ve středu ulice V Olšinách. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV vedená v přímém úseku na zvýšeném tělese ve středu ulice V Olšinách. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV vedená v přímém úseku na zvýšeném tělese ve středu ulice V Olšinách. Tramvajová trať končí před výhybkami křižovatky Průběžná.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022