Křižovatka Vinice

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka Vinice


Když Elektrické podniky přišly se záměrem výstavby nové vozovny zhruba v místě dnešního krematoria Strašnice, poměrně rychle přišli strašničtí zastupitelé s nabídkou pozemku v místě dnešní vozovny Strašnice. Elektrické podniky se k nabídce vyslovily kladně, a když se 6. května 1907 konala politická pochůzka ohledně projektované tratě po dnešní Vinohradské ulici, byla při ní stavba vozovny za Vinohradskými hřbitovy odvolána s tím, že se pracuje na projektu prodloužení tratě až do Strašnic i s novou vozovnou.

Dvounápravový vůz ev.č.2182 vypravený na linku 16 projíždí jednokolejnou tratí v prostoru rekonstruované křižovatky Vinice. | 10.5.1973
Souprava vozů T3 ev.č.6942+6458 vypravená na linku 11 po těžké nehodě na křižovatce Vinice. | 6.10.1994
Vůz T3R.P ev.č.8303 na lince 11 vjíždí prostorem křižovatky Vinice od Černokostelecké do zastávky Vozovna Strašnice. | 20.10.2001
Vůz KT8D5 ev.č.9012 na lince 24 projíždí křižovatkou Vinice k zastávce Nad Primaskou. | 16.11.2002
Vůz KT8D5 ev.č.9001 na lince 19 přijíždí do zastávky Vinice od Vozovny Strašnice. | 4.5.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7234+7235 na lince 11 projíždí prostorem křižovatky Vinice od Černokostelecké do zastávky Vozovna Strašnice. | 27.8.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9008 vypravený na linku 38 projíždí jednokolejnou tratí k zastávce Vozovna Strašnice. | 12.6.1991
Souprava vozů T3 ev.č.6604+6605 na lince 11 odbočuje z Černokostelecké k zastávce Nad Primaskou. | 28.9.1997
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7035+T3 ev.č.6529 vypravená na linku 19 projíždí obloukem křižovatky Vinice od zastávky Vozovna Strašnice k zastávce Nad Primaskou. | 12.10.2005
Vůz KT8D5 ev.č.9026 vypravený na linku 3 přijíždí do zastávky Vozovna Strašnice od Strašnické. | 25.7.2004
Vůz Škoda 14T ev.č.9132 vypravený na linku 26 projíždí křižovatkou Vinice do zastávky Vozovna Strašnice od Strašnické. | 3.11.2009
Souprava vozů T3 ev.č.6813+6876 vypravená na linku 26 projíždí obloukem křižovatky Vinice od zastávky Vozovna Strašnice k zastávce Nad Primaskou. | 11.5.2007
Stavba tramvajové tratě podle původního projektu do zastávky Vinohradské hřbitovy byla zahájena 28. května 1907, pokládka kolejí byla ukončena 13. září, 4. října bylo dokončeno trolejové vedení a 17. října byl na trati ihned po proběhlé zkušební jízdě zahájen pravidelný provoz. V červnu 1908 probíhala stavba prodloužení tratě od Vinohradských hřbitovů do vznikající vozovny Strašnice. Prodloužený úsek byl jednokolejný a v prostoru křižovatky s dnešní Starostrašnickou ulicí do ní kolej odbočila vpravo a na silnici se ve výhybce před vraty vozovny větvila do dvou základních svazků kolejové harfy o pěti a deseti kolejích. Provoz na prodloužení byl zahájen 1. srpna 1908. Na dnešní křižovatce Vinice tak vznikl propojením tratí základ následující křižovatky v podobě oblouků z Vinohradské do Starostrašnické ulice.

V červnu roku 1932 předložila správní rada Elektrických podniků projekt "odbočné koleje na Černokostelecké ulici", ve své podstatě přímého pokračování tratě od Vinohradských hřbitovů, které mělo sloužit jako obratiště na vlastním tělese ve středu vozovky, aby se usnadnilo složité manipulaci před strašnickou vozovnou. Po roce, 20. září 1933 byl projekt odvolán a nepřímé realizace se dočkal až v roce 1936, kdy začala výstavba samotné tratě. Její počátek byl až do 7. března 1937 využíván jako dočasné obratiště.

Poslední chybějící část křižovatky, oblouky od strašnické vozovny k Černokostelecké, byla zřízena 5. prosince 1949. Toto spojení umožnilo přímé vyjíždění i zatahování vlaků vozovny na Černokosteleckou ulici. V pravidelném provozu začal být oblouk využíván až od roku 1961 při zřízení nové tramvajové linky 27.

Během rekonstrukce křižovatky v roce 1973 (26. března - 7. června) a následně i v roce 1991 (4. června - 15. srpna), byla v jejím sousedství zřízena provizorní jednokolejná trať, umožňující zachování provozu v přímém směru mezi Vinohradskou a Černokosteleckou ulicí.

Křižovatka je vybavena 3 rozjezdovými radiově ovládanými výhybkami. Všechny výhybky jsou s pružnými jazyky. Jejich přestavníky mají následující evidenční čísla: od Černokostelecké 502, od Strašnické 639 a od Želivského 696. Křižovatka je klasické konstrukce a její kryt tvoří žulové dlažební kostky.

V běžném provozu jsou pojížděny všechny směry křižovatky - jak přímý mezi zastávkami Vozovna Strašnice - Vinice, tak i z pohledu od Strašnické levé oblouky k zastávce Vozovna Strašnice a pravé oblouky k zastávce Vinice.

Fotocesta po křižovatce Vinice
Rozvětvení tramvajové tratě od zastávky Vozovna Strašnice, přímý směr pokračuje na Černokosteleckou, pravé oblouky míří ke Strašnické. Rozvětvení od Strašnické, levý oblouk míří k zastávce Vozovna Strašnice, pravý pak na Černokosteleckou. Rozvětvení od Černokostelecké, levý oblouk směřuje na Strašnickou, přímý směr k zastávce Vozovna Strašnice.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022