Křižovatka Myslíkova

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka Myslíkova


Zatímco v případě křižovatky Lazarská došlo k jejímu vzniku, ještě však bez vzájemného propojení, již ve chvíli, kdy se zde setkaly tratě dvou různých provozovatelů dvou různých trakcí, místem křižovatky Myslíkova v té době procházely jen jako nezávislé tratě.

Vůz T3SUCS ev.č.7057 na lince 7 v křižovatce Myslíkova
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7214+7215 na výlukové lince 39 v prostoru křižovatky Myslíkova
Souprava T6A5 ev.č.8631+8632 na lince 16 v křižovatce Myslíkova
Vůz KT8D5 ev.č.9024 na lince 3 v křižovatce Myslíkova
Souprava T3 ev.č.6748+6749 na lince 7 v křižovatce Myslíkova
Souprava vozů T3M ev.č.8040+8031 na lince 22 v křižovatce Myslíkova
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7234+7235 na lince 16 v křižovatce Myslíkova
Vůz KT8D5 ev.č.9022 na lince 3 v křižovatce Myslíkova
Vůz T6A5 ev.č.8615 na lince 21 v křižovatce Myslíkova
Vůz KT8D5 ev.č.9007 na lince 24 v křižovatce Myslíkova
Vůz T3R.P ev.č.8394 na lince 7 v křižovatce Myslíkova
Křižovatka Myslíkova

Tehdy jediný směr křižovatky tvořil od 28. června 1883 úsek koňské dráhy, která z dnešní Vodičkovy ulice mířila Myslíkovou ulicí na Smíchov. Když o 15 let později zahájily 4. února 1898 Elektrické podniky provoz na druhé trati elektrické tramvaje, která vedla dnešní Spálenou ulicí na Karlovo náměstí, oba směry se vzájemně protínaly až na vedlejší křižovatce Lazarská, a tak místem budoucí křižovatky Myslíkova procházely vlastně jen dvě souběžné tratě.

Vzhledem k nemožnosti položení dvou kolejí elektrické tramvaje ve Spálené ulici, kde již ležely koleje koňky došlo ke kompromisu - koňka i elektrická tramvaj tímto společným úsekem procházely jednokolejně. Teprve po odkoupení koňky Elektrickými podniky a následující elektrifikaci došlo k přestavbě celého uzlu a zdvoukolejnění dosud jednokolejných tratí dvou provozovatelů ve Spálené ulici, a 18. prosince 1900 zahájila provoz regulérní křižovatka Myslíkova v podobě neúplného trojúhelníku, kterému chyběly oblouky mezi Karlovým náměstím a Myslíkovou ulicí.

Aby to křižovatka neměla zas tak jednoduché, došlo v souvislosti s novou organizací automobilové dopravy v centru Prahy k 1. září 1931 ke zrušení tramvajové trati v Myslíkově ulici a křižovatka byla zlikvidována. Zde se nabízí podobnost s jinou křižovatkou - Moráň, která byla zrušena již v roce 1909. Reorganizace provozu v centru a hlavně zrušení tratě v Myslíkově ulici se však neukázalo jako dobrý tah, a tak se 1. srpna 1939 tramvajová doprava v centru Prahy dočkala obnovení již zrušeného úseku. Ani po jeho obnovení se však neuskutečnily plány na zřízení úplného trojúhelníku. Teprve 9. listopadu 1946 se při rekonstrukci křižovatky v kolejové konstrukci objevil oblouk umožňující výjezd z Myslíkovy ulice na Karlovo náměstí. Jeho protipól, který umožnil tramvajím jedoucím od Karlova náměstí i odbočení do Myslíkovy ulice byl zprovozněn až 17. března 1969.

Křižovatka je větší míře vybavena čepovými výhybkami s možností jejich ručního přestavování - to platí v případě jízdy z Myslíkovy ulice i od Karlova náměstí. Pouze vrchol trojúhelníku mířící ke křižovatce Lazarská byl zrekonstruován a vybaven výhybkami s pružnými jazyky. Ta rozjezdová je navíc vybavena elektrickým ovládáním s ev.č. 240. Kryt křižovatky tvoří pouze velká žulová dlažba.

V běžném provozu je pojížděn přímý směr této křižovatky mezi zastávkami Národní třída respektive Lazarská a Karlovým náměstím, které doplňuje v pohledu od Národní třídy pravý oblouk do Myslíkovy ulice linkou 21.

Fotocesta po křižovatce Myslíkova
Křižovatka Myslíkova Křižovatka Myslíkova Křižovatka Myslíkova


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024