Zkušební provoz tramvají zaměřený na zatěžování energetického systému trati na Barrandov

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zkušební provoz tramvají zaměřený
na zatěžování energetického systému
trati na Barrandov


V sobotu 1. listopadu probíhaly na tramvajové trati Sídliště Barrandov - Hlubočepy intenzivní zatěžkávací zkoušky, kdy celým úsekem ve zhruba dvouminutových intervalech projíždělo celkem 11 tramvajových vlaků. Zatímco vlak jedenáctý ničím výjimečný nebyl (šlo o sólo vůz), deset předcházejících vlaků bylo sestaveno vždy ze tří vozů. Šlo vlastně o první hromadné využití trojic v Praze, třebaže jen ke zkouškám.

Vždy v součtu jeden vůz soupravy tří vozů se nepodílel na jízdě a sloužil jen jako zátěž, nahrazující balast, jímž bývají vozy jinak vybaveny. U souprav T6A5 byl na druhém a třetím voze vypnut vždy jeden podvozek, u soupravy vozů T3R.P byl z jízdy vyřazen střední vůz.

S ohledem na koncepci označování pracovních vlaků pro systém DORIS byla linka vypravena pod označením 77 v následující sestavě vlaků: 77/301: 8749+8633+8634, 77/302: 8681+8682+8680, 77/303: 8645+8646+8607, 77/404: 8373+8364+8365, 77/405: 8228+8218+8219, 77/406: 8312+8313+8311, 77/407: 8303+8211+8212, 77/408: 8304+8305+8230, 77/409: 8231+8306+8309, 77/410: 8214+8215+8225, 77/411: 8222.

77/301
8749+8633+8634
Souprava vozů T6A5 ev.č.8749+8633+8634 míří podél protihlukové stěny ze zastávky Sídliště Barrandov k zastávce Poliklinika Barrandov. | 1.11.2003 Souprava vozů T6A5 ev.č.8749+8633+8634 při klesání po mostních estakádě míjí prostor pro nakolejování vozidel údržby. | 1.11.2003 Souprava vozů T6A5 ev.č.8749+8633+8634 stoupá po mostní estakádě přes Prokopské údolí. | 1.11.2003 Souprava vozů T6A5 ev.č.8749+8633+8634 při zastavení na mostní estakádě přes Prokopské údolí. | 1.11.2003
Souprava vozů T6A5 ev.č.8749+8633+8634 při zastavení na mostní estakádě přes Prokopské údolí. | 1.11.2003 Souprava vozů T6A5 ev.č.8749+8633+8634 stoupá k zastávce Geologická. | 1.11.2003 Souprava vozů T6A5 ev.č.8749+8633+8634 opustila zastávku Chaplinovo náměstí a míří do podjezdu k zastávce K Barrandovu. | 1.11.2003 Souprava vozů T6A5 ev.č.8749+8633+8634 klesá do zastávky Geologická. | 1.11.2003 Souprava vozů T6A5 ev.č.8749+8633+8634 vedle soupravy vozů T3R.P ev.č.8373+8364+8365 ve smyčce Sídliště Barrandov. | 1.11.2003
Souprava vozů T6A5 ev.č.8749+8633+8634 vedle souprav vozů T3R.P ev.č.8373+8364+8365 a ev.č.8312+8313+8311 ve smyčce Sídliště Barrandov. | 1.11.2003
77/302
8681+8682+8680
Souprava vozů T6A5 ev.č.8681+8682+8680 opouští smyčky Hlubočepy a najíždí do zastávky Hlubočepy. | 1.11.2003 Souprava vozů T6A5 ev.č.8681+8682+8680 míří od zastáívky Sídliště Barrandov do zastávky Poliklinika Barrandov. | 1.11.2003 Souprava vozů T6A5 ev.č.8681+8682+8680 klesá po mostní estakádě přes Růžičkovu rokli k zastávce Hlubočepy. | 1.11.2003
Souprava vozů T6A5 ev.č.8681+8682+8680 stoupá po mostní estakádě přes Prokopské údolí k zastávce Geologická. | 1.11.2003 Souprava vozů T6A5 ev.č.8681+8682+8680 při stoupání k zastávce Geologická míjí měnírnu Hlubočepy. | 1.11.2003 Souprava vozů T6A5 ev.č.8681+8682+8680 stoupá k zastávce K Barrandovu. | 1.11.2003 Souprava vozů T6A5 ev.č.8681+8682+8680 opouští zastávku Geologická a chystá se na dlouhé klesání do Hlubočep. | 1.11.2003 Souprava vozů T6A5 ev.č.8681+8682+8680 vjíždí do smyčky Sídliště Barrandov. | 1.11.2003
77/303
8645+8646+8607
Souprava vozů T6A5 ev.č.8645+8646+8607 vyčkává na světelné signalizaci před zastávkou Poliklinika Barrandov. | 1.11.2003 Souprava vozů T6A5 ev.č.8645+8646+8607 klesá k zastávce Hlubočepy po mostní estakádě přes Růžičkovu rokli. | 1.11.2003 Souprava vozů T6A5 ev.č.8645+8646+8607 stoupá po mostní estakádě přes Prokopské údolí k zastávce Geologická. | 1.11.2003 Souprava vozů T6A5 ev.č.8645+8646+8607 opuští na barrandovské straně tratě mostní estakády při jízdě k zastávce Geologická. | 1.11.2003
Souprava vozů T6A5 ev.č.8645+8646+8607 opustila zastávku Chaplinovo náměstí a míří do podjezdu k zastávce Poliklinika Barrandov. | 1.11.2003 Souprava vozů T6A5 ev.č.8645+8646+8607 stanicuje v zastávce Hlubočepy. | 1.11.2003 Souprava vozů T6A5 ev.č.8645+8646+8607 se po opuštění zastávky Geologická vydává k mostním estakádám. | 1.11.2003 Souprava vozů T6A5 ev.č.8645+8646+8607 vjíždí do smyčky Sídliště Barrandov. | 1.11.2003
77/404
8373+8364+8365
Souprava vozů T3R.P ev.č.8373+8364+8365 ve výstupní zastávce Sídliště Barrandov. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8373+8364+8365 v zastávce Poliklinika Barrandov. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8373+8364+8365 klesá po mostní estakádě přes Prokopské údolí k zastávce Hlubočepy. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8373+8364+8365 stoupá po mostní estakádě přes Růžičkovu rokli k zastávce Geologická. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8373+8364+8365 stanicuje v zastávce K Barrandovu. | 1.11.2003
Souprava vozů T3R.P ev.č.8373+8364+8365 opustila podjezd od zastávky K Barrandovu a přibližuje se k zastávce Chaplinovo náměstí. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8373+8364+8365 stanicuje v zastávce Hlubočepy. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8373+8364+8365 stanicuje v zastávce Hlubočepy. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8373+8364+8365 klesá na mostní estakádu od zastávky Geologická. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8373+8364+8365 se od Geologické blíží k zastávce K Barrandovu. | 1.11.2003
77/405
8228+8218+8219
Souprava vozů T3R.P ev.č.8228+8218+8219 stoupá po mostní estakádě přes Růžičkovu rokli k zastávce Geologická. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8228+8218+8219 sjíží estakádu přes Prokopské údolí do Hlubočep. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8228+8218+8219 se blíží od zastávky Geologická na mostní estakádu. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8228+8218+8219 vyjíždí z podjezdu od zastávky Chaplinovo náměstí do zastávky K Barrandovu. | 1.11.2003
Souprava vozů T3R.P ev.č.8228+8218+8219 vyjíždí ze smyčky Hlubočepy do stejnojmenné zastávky. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8228+8218+8219 se táhlým obloukem blíží do zastávky K Barrandovu. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8228+8218+8219 stanicuje v zatávce Poliklinika Barrandov. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8228+8218+8219 v prostoru výstupní zastávky Sídliště Barrandov. | 1.11.2003
77/406
8312+8313+8311
Souprava vozů T3R.P ev.č.8312+8313+8311 stoupá po estakádě přes Růžičkovu rokli k zastávce Geologická. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8312+8313+8311 klesá okolo hlubočepské měnírny k mostní estakádě. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8312+8313+8311 v prostoru zastávky K Barrandovu. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8312+8313+8311 stoupá táhlým obloukem od Geologické do zastávky K Barrandovu. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8312+8313+8311 přijíždí od Sídliště Barrandov do zastávky Poliklinika Barrandov. | 1.11.2003
77/407
8303+8211+8212
Souprava vozů T3R.P ev.č.8303+8211+8212 v prostoru výstupní zastávky Sídliště Barrandov. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8303+8211+8212 stoupá po mostní estakádě přes Růžičkovu rokli k zastávce Geologická. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8303+8211+8212 klesá po estakádě přes Růžičkovu rokli k zastávce Hlubočepy. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8303+8211+8212 stanicuje v zastávce K Barrandovu, která je ještě označená jménem Lipského. | 1.11.2003
Souprava vozů T3R.P ev.č.8303+8211+8212 stanicuje v zastávce Hlubočepy. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8303+8211+8212 stanicuje v zastávce Geologická. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8303+8211+8212 vyjíždí ze smyčky Hlubočepy do stejnojmenné zastávky. | 1.11.2003
77/408
8304+8305+8230
Souprava vozů T3R.P ev.č.8304+8305+8230 míjí při jízdě po mostní estakádě nakolejovací prostor pro vozidla údržby. | 1.11.2003
Souprava vozů T3R.P ev.č.8304+8305+8230 opouští zastávku K Barrandovu a míří k zastávce Geologická. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8304+8305+8230 stanicuje v zastávce Hlubočepy. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8304+8305+8230 stanicuje v zastávce Hlubočepy. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8304+8305+8230 stoupá k zastávce Geologická. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8304+8305+8230 opustila podjezd od zastávky Chaplinovo náměstí a vjíždí do zastávky Poliklinika Barrandov. | 1.11.2003
77/409
8231+8306+8309
Souprava vozů T3R.P ev.č.8231+8306+8309 klesá po mostní estakádě přes Růžičkovu rokli k zastávce Hlubočepy. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8231+8306+8309 stoupá po mostní estakádě přes Růžičkovu rokli k zastávce Geologická. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8231+8306+8309 se blíží k zastávce Hlubočepy. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8231+8306+8309 terénním zářezem přijíždí k zastávce K Barrandovu. | 1.11.2003
Souprava vozů T3R.P ev.č.8231+8306+8309 stoupá podél protihlukového valu k zastávce Geologická. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8231+8306+8309 vyčkává na světelné signalizaci u zastávky Poliklinika Barradov při jízdě k zastávce Sídliště Barrandov na signál volno. | 1.11.2003
77/410
8214+8215+8225
Souprava vozů T3R.P ev.č.8214+8215+8225 klesá k zastávce Geologická. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8214+8215+8225 stoupá k zastávce Geologická. | 1.11.2003
Souprava vozů T3R.P ev.č.8214+8215+8225 vyjíždí ze smyčky Hlubočepy do stejnojmenné zastávky. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8214+8215+8225 se blíží k zastávce Sídliště Barrandov. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8214+8215+8225 míjí prostor pro nakolejování vozidel údržby na mostních estakádách. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8214+8215+8225 stoupá po mostní estakádě přes Růžičkovu rokli k zastávce Geologická. | 1.11.2003 Souprava vozů T3R.P ev.č.8214+8215+8225 stanicuje v zastávce K Barrandovu. | 1.11.2003
Souprava vozů T3R.P ev.č.8214+8215+8225 stanicuje v zastávce Chaplinovo náměstí. | 1.11.2003
77/411
8222
Vůz T3R.P ev.č.8222 míjí nakolejovací prostor pro vozidla údržby na mostní estakádě. | 1.11.2003 Vůz T3R.P ev.č.8222 klesá k zastávce Hlubočepy po mostní estakádě přes Růžičkovu rokli. | 1.11.2003 Vůz T3R.P ev.č.8222 vyjíždí ze smyčky Hlubočepy do stejnojmenné zastávky. | 1.11.2003www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024