Obratiště Nádraží Vysočany

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Obratiště Nádraží Vysočany


Celkový pohled na obratiště Nádraží Vysočany tvořené pravým a levým kolejovým přejezdem s vozem KT8D5 ev.č.9009 vypraveným na linku 3 v pozadí na pravé koleji | 9.5.1991
Vůz KT8D5 ev.č.9008 vypravený na linku 3 přejíždí přes levý kolejový přejezd obratiště Nádraží Vysočany na levou kolej, zatímco vůz KT8D5 ev.č.9019 vypravený také na linku 3 vyčkává na konci pravé koleje | 9.5.1991
Vůz KT8D5 ev.č.9020 vypravený na linku 3 vyčkává v obratišti Nádraží Vysočany na konci pravé koleje | 9.5.1991
Záběr z nadhledu ukazuje nejen vůz KT8D5 ev.č.9023 vypravený na linku 3, který vyčkává v obratišti Nádraží Vysočany na konci pravé koleje, ale názorně ilustruje celkový stav obratiště | 9.5.1991
Vůz KT8D5 ev.č.9008 vypravený na linku 3 opouští manipulační prostor levé koleje obratiště Nádraží Vysočany a najíždí do prostoru nástupní zastávky | 9.5.1991
Celkový pohled na obratiště Nádraží Vysočany tvořené pravým a levým kolejovým přejezdem s vozem KT8D5 ev.č.9009 vypraveným na linku 3 v pozadí na pravé koleji | 9.5.1991
Vůz KT8D5 ev.č.9020 vypravený na linku 3 vyčkává v obratišti Nádraží Vysočany na konci pravé koleje | 9.5.1991
Vůz KT8D5 ev.č.9020 vypravený na linku 3 vyčkává v obratišti Nádraží Vysočany na konci pravé koleje | 9.5.1991
Vůz KT8D5 ev.č.9020 vypravený na linku 3 přejíždí přes pravý kolejový přejezd obratiště Nádraží Vysočany na levou kolej, kde je zřízena nástupní zastávka | 9.5.1991
Vůz KT8D5 ev.č.9009 vypravený na linku 3 přejíždí přes pravý kolejový přejezd obratiště Nádraží Vysočany na levou kolej, kde je zřízena nástupní zastávka | 9.5.1991
Rozsáhlá přestavba přednádražního prostoru ve Vysočanech, v prostoru před vysočanskou radnicí, spojená s rekonstrukcí tratě v Kolbenově ulici začala 26. března 1991. Během rekonstrukce došlo v první fázi k přerušení tramvajového provozu v úseku Balabenka - Špitálská - Vozovna Hloubětín.

V prostoru tehdejší zastávky Nádraží Vysočany (dnešní zastávka Poliklinika Vysočany) došlo ke zřízení dočasného obratiště, vytvořeného ze dvou kolejových přejezdů (levého a pravého), které posloužily k obracení vozů KT8D5 na linkách jedoucí z centra, aby byla obsluhována trať v Sokolovské ulici od Balabenky.

Zároveň došlo ke zkrácení zastávkového ostrůvku z centra do zadní poloviny, aby sloužil jako výstupní zastávka. Stávající zastávka do centra byla ve své poloze zrušena a nahrazena nově zřízeným ostrůvkem do centra, sloužícím jako nástupní zastávka. Provoz obratiště byl zahájen 16. dubna 1991.

V úseku mezi smyčkou Vysočanská radnice (dnešní Vysočanská) a vozovnou Hloubětín byl provoz na zrekonstruované trati obnoven ke 4. červnu téhož roku. Na trati byla provozována zvláštní linka 32 vedená mezi Lehovcem a smyčkou Vysočanská radnice. K obracení vlaků sloužil vjezdový trojúhelník smyčky Vysočanská radnice. Úsek Vysočanská radnice- Nádraží Vysočany zůstával i nadále mimo provoz a v místě pokračovaly demolice domů v přednádražním prostoru, tedy v místě, kde má dnes své sídlo i pražský Dopravní podnik.

Provizorní obratiště Nádraží Vysočany ukončilo svůj provoz 9. června 1992, a bylo následně sneseno během rekonstrukce tratě, která se od smyčky Vysočanská radnice rozšířila až ke křižovatce Balabenka. Pravidelný provoz tramvají byl v tomto úseku obnoven od 15. září 1992.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022