Smyčka Vysočanská

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Vysočanská


V těsném sousedství smyčky Vysočanská existovala původně smyčka jiná, která zanikla díky narůstající strojírenské výrobě sousedícího ČKD. Nová smyčka pak z kolejiště té původní využila vše, co se dalo a na světě byla dnešní smyčka Vysočanská, dnes na náměstí OSN, před lety na náměstí Lidových milicí...

Z výhybky smyčky Kolbenova továrna pokračovala kolej smyčky pravým obloukem do ulice U Kolbenky, přímo pak kolej na vlečkové kolejiště Kolbenovy továrny. | 26.10.1986
Kusá kolej smyčky Vysočanská včetně ještě kompletního kolejového trojúhelníku. | 26.10.1986
Pracovní vůz T3 ev.č.5522 na kusé koleji smyčky Vysočanská a vůz T3 ev.č.6962 vypravený na linku 19 v kolejovém oblouku smyčky. | 21.3.1993
Vůz T3 ev.č.6962 vypravený na linku 19 v kolejovém oblouku smyčky Vysočanská a pracovní vůz T3 ev.č.5522 na kusé koleji smyčky, v popředí v dlažbě patrný pozůstatek po snesené části kolejového trojúhelníku. | 21.3.1993
Do smyčky Vysočanská zavítala souprava vozů T3 ev.č.6943+6940 vypravená na náhradní linku X, provozovanou v úseku Špitálská - Nový Hloubětín - Lehovec. | 20.2.1998
Pracovní vůz T3 ev.č.5521 vjíždí do smyčky Vysočanská manipulačním obloukem od zastávky Špitálská. | 24.8.2005
Vůz KT8D5 ev.č.9041 vypravený na výlukovou linku 38 manipuluje ve smyčce Vysočanská. | 27.4.1996
Souprava vozů T3M ev.č.8054+8048 vypravená na linku 8 v nástupní zastávce smyčky Vysočanská. | 10.10.2005
Pohled na kusou kolej smyčky Vysočanská, včetně ještě kompletního vjezdového trojúhelníku na kusou kolej. | 26.10.1986
Pohled ze stanoviště řidiče pracovního vozu T3 ev.č.5522 odstaveného na kusé koleji smyčky Vysočanská. | 11.7.1993
Pracovní vůz T3 ev.č.5522 odstavený na kusé koleji smyčky Vysočanská. | 7.11.1993
Souprava vozů T6A5 ev.č.8715+8716 odstavená na kusé koleji smyčky Vysočanská. | 27.10.1996
Vůz KT8D5 ev.č.9042 vypravený na linku 8 vjíždí do smyčky Vysočanská. | 9.2.2003
Vůz KT8D5 ev.č.9023 vypravený na linku 19 v nástupní zastávce smyčky Vysočanská. | 18.3.2003
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7217+7207 vypravená na linku 19 manipuluje ve smyčce Vysočanská. | 18.3.2003
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7281+7257 vypravená na linku 8 opouští smyčku Vysočanská. | 12.10.2005
Ke krátkému prodloužení vysočanské tramvajové tratě do ulice Pod Pekárnami došlo 13. června 1912. Z této ulice pak pravým obloukem odbočovala do tehdejší ulice U Kolbenky kusá kolej sloužící k odstavování vlečných vozů. V prosinci 1924 byla tato kusá kolej prodloužena a napojena na tramvajovou trať v dnešní Kolbenově ulici, čímž vznikla tzv. bloková smyčka s krátkou předjízdnou kolejí. Smyčka následně prodělala některé drobné změny, spočívající například ve zřízení další předjízdné koleje, které následovalo poté, co se v roce 1944 neuskutečnila výstavba plánovaného tramvajového nádraží.

Po druhé světové válce podnik ČKD požadoval uzavření ulice U Kolbenky, aby mohl závod rozšířit. Úplné zrušení smyčky nebylo možné, a proto byla v těsném sousedství této smyčky zřízena smyčka nová a v jejím středu vzniklo malé travnaté náměstíčko. Do provozu byla uvedena ve stejný den, kdy její starší kolegyně zažila zánik - 18. června 1951. Z původní smyčky bylo sneseno vlastně jen napojení na Kolbenovu ulici. Část vjezdové koleje v ulici Pod Pekárnami byla využita pro kusou kolej nové smyčky. Ta byla původně napojena na smyčku kolejovým trojúhelníkem a teprve při rekonstrukci obratiště v roce 1991 bylo toto napojení zjednodušeno a na kusou kolej se dalo, podobně jako u smyčky Výstaviště, pouze nacouvat. Během rekonstrukce tratě v Sokolovské ulici v roce 2005 došlo k výměně trolejového vedení a kusá kolej již nebyla zatrolejována. Deponovací kapacita smyčky bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky činí 4 vozy typu T.

Vjezd do smyčky je umožněn z obou traťových směrů, z centra města i od vozovny Hloubětín. Výjezd ze smyčky je umožněn jen směrem do centra města. Procházku po obratišti začněme ve směru z centra, kde smyčka začíná elektromagnetickou výhybkou s pružnými jazyky ev.č.316, a z tramvajové tratě ve středu komunikace odbočuje levým obloukem do prostoru náměstí OSN. Ve směru do centra je vjezd do smyčky umožněn prostřednictvím výhybky s pružnými jazyky bez elektrického zapojení a následným pravým obloukem. Oba oblouky se slučují v čepové výhybce a smyčka pokračuje dalších cca 40 metrů v levém oblouku. Před jeho ukončením je umístěna z našeho pohledu sjezdová čepová výhybka, pomocí níž je připojena odstavná kolej smyčky. Vjezd na ní je umožněn pouze couváním. Následuje přímá kolej do prostoru nástupní zastávky, jež je přibližně souběžně s tramvajovou tratí v Kolbenově ulici (ale desítky metrů od ní). Za označníkem zastávky křižuje Vysočanskou ulici a podél tramvajové tratě v Sokolovské ulici pokračuje jako třetí kolej ještě dalších cca 30 metrů za zmíněnou křižovatku, kde se s tramvajovou tratí slučuje ve sjezdové čepové výhybce.

Vjezdové oblouky smyčky, výhybky, levý oblouk ke sjezdové výhybce odstavné koleje, odstavná kolej samotná a přímá kolej v nástupní zastávce jsou klasické stavby s krytem tvořeným žulovou dlažbou. Přímá kolej od nástupní zastávky po sjezdovou výhybku ze smyčky Vysočanská na tramvajovou trať je vybudována z velkoplošných panelů BKV, sjezdová výhybka včetně přilehlého oblouku je také klasické konstrukce a i její kryt tvoří žulové dlažební kostky.

Zastávky umístěné v popisované smyčce:
 • Vysočanská
  - nástupní zastávka, u severního okraje ulice Pod Pekárnami, 5 metrů před křižovatkou s ulicí Jandova, nástupiště pro jeden vlak 2xT napojené na průchozí chodník.
 • Provozované linky v popisované smyčce:
  Od změny linkového vedení v roce 1998 byla ve smyčce ukončena denní linka 8, která nahradila zdejší stálici, linku 19. Po další změně linkového vedení byla ve smyčce od 1. července 2009 ukončena linka 15. V současnoti není smyčka v denním ani nočním provozu pravidelnými linkami využívána.

  Fotocesta po smyčce Vysočanská
  Rozjezdová výhybka do smyčky Vysočanská z centra města od zastávky Nádraží Vysočany. Rozjezdová výhybka do smyčky Vysočanská od vozovny Hloubětín. Sjezdová výhybka obou vjezdových oblouků do smyčky Vysočanská. Levý oblouk smyčky Vysočanská slouží jako jediný manipulační prostor, okolo koleje jsou betonové bloky zabraňující parkování neukázněných řidičů automobilu v průjezdním profilu tramvaje. Levý oblouk smyčky Vysočanská slouží jako jediný manipulační prostor, okolo koleje jsou betonové bloky zabraňující parkování neukázněných řidičů automobilu v průjezdním profilu tramvaje.
  Levý oblouk smyčky Vysočanská slouží jako jediný manipulační prostor, okolo koleje jsou betonové bloky zabraňující parkování neukázněných řidičů automobilu v průjezdním profilu tramvaje. K levému oblouku smyčky Vysočanská se na snímku zprava připojuje kusá kolej z ulice Pod Pekárnami, nyní již pro tramvaje nepoužitelná nejen pro instalaci betonových bloků, ale i pro chybějící trolej. Z tohoto pohledu rozjezdová výhybka umožňovala nacouvání tramvaje na odstavnou kusou kolej v ulici Pod Pekárnami. Odstavná kolej v ulici Pod Pekárnami v pohledu od smyčky Vysočanská. Odstavná kolej v ulici Pod Pekárnami v pohledu od smyčky Vysočanská.
  Odstavná kolej v ulici Pod Pekárnami v pohledu od smyčky Vysočanská. Odstavná kolej v ulici Pod Pekárnami v pohledu od smyčky Vysočanská. Ukončení odstavné koleje v ulici Pod Pekárnami betonovým pražcem v dlažbě. Odstavná kolej v ulici Pod Pekárnami v pohledu ke smyčce Vysočanská. Odstavná kolej v ulici Pod Pekárnami v pohledu ke smyčce Vysočanská.
  Odstavná kolej v ulici Pod Pekárnami v pohledu ke smyčce Vysočanská. Odstavná kolej v ulici Pod Pekárnami v pohledu ke smyčce Vysočanská. Odstavnou kolej v ulici Pod Pekárnami odděluje od prostoru nástupní zastávky smyčky Vysočanská hradba betonových bloků zabraňující parkování neukázněných řidičů automobilu v průjezdním profilu tramvaje. Sjezdová výhybka levého oblouku smyčky a odstavné koleje míří do prostoru nástupní zastávky. Prostor nástupní zastávky smyčky Vysočanská.
  Za prostorem nástupní zastávky smyčky Vysočanská končí klasický svršek a výjezdová kolej pokračuje v panelech BKV. Křižovatku s Jandovou ulicí překračuje výjezdová kolej smyčky Vysočanská v táhlém levém oblouku, zhruba 20 metrů od tramvajové tratě, která se k ní postupně přiblíží. K výjezdové koleji ze smyčky Vysočanská se zleva přibližuje tramvajová trať od vozovny Hloubětín. Následuje kolejové esíčko, které výjezdovou kolej smyčky Vysočanská přivádí do sjezdové výhybky ze smyčky k zastávce Nádraží Vysočany. Sjezdová výhybka ze smyčky Vysočanská zpět na tramvajovou trať k zastávce Nádraží Vysočany.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023