Pozůstatky smyčky Kolbenova továrna

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pozůstatky smyčky Kolbenova továrna


Kousek od své přímé nástupkyně smyčky Vysočanská, najdeme v bývalé ulici U Kolbenky další, ale netradiční, pozůstatek pražské tramvajové minulosti. Zůstala zde zachována výhybka končící "ve zdi" a také dosud k síti připojenou, leč již nezatrolejovanou, kusou kolej smyčky Vysočanská.

Z výhybky smyčky Kolbenova továrna pokračovala kolej smyčky pravým obloukem do ulice U Kolbenky, přímo pak kolej na vlečkové kolejiště Kolbenovy továrny. | 26.10.1986
Pohled na zakončení ulice Pod Pekárnami. | 16.10.2005
Pohled z koleje vedoucí z vlečkového kolejiště Kolbenovy továrny. | 26.10.1986
Pravý oblouk smyčky do ulice U Kolbenky, v dolní části snímku je kolej vedoucí na vlečkové kolejiště Kolbenovy továrny. | 26.10.1986
Výhybka smyčky v někdejší ulici U Kolbenky, mířící do zdi ohraničující také někdejší areál ČKD. | 20.8.2005
Kolej vedoucí na vlečkové kolejiště Kolbenovy továrny. | 26.10.1986
Oblouk smyčky v pohledu z někdejší ulice U Kolbenky a přímá kolej z vlečkového kolejiště Kolbenovy továrny. | 26.10.1986
Přechodový můstek nad někdejší ulici U Kolbenky se zachovalým izolačním trámcem mezi budovou a tramvajovou trolejí. | 16.10.2005
Detail izolačního trámce mezi budovou a tramvajovou trolejí na přechodovém můstku nad někdejší ulici U Kolbenky. | 16.10.2005}</td>
Výhybka smyčky v někdejší ulici U Kolbenky, mířící do zdi ohraničující také někdejší areál ČKD. | 20.8.2005

Tehdy ještě kusá kolej v někdejší ulici U Kolbenky se objevila v roce 1912, kdy sloužila k odstavování vlečných vozů. Prodloužení a následného napojení na tramvajovou trať v dnešní Kolbenově ulici se kusá kolej dočkala 18. prosince 1924, čímž vznikla tzv. bloková smyčka, s krátkou předjízdnou kolejí. Ještě dříve, 31. srpna 1923, však byla před obloukem do ulice U Kolbenky vložena výhybka s kusou nákladní kolejí dlouhou 58 metrů, vedoucí na vlečku do Kolbenovy továrny. Na železniční kolej však byla napojována jen v případě potřeby povrchovou kolejí o délce 15 metrů. Kolej sloužila k přepravě nákladních vozů s transformátory na závodní vlečkové kolejiště Kolbenovy továrny.

Smyčka následně prodělala některé drobné změny spočívající např. ve zřízení další předjízdné koleje. V roce 1944 se zde s ohledem na frekvenci tramvajového provozu související s růstem výroby s blížícím se koncem války uvažovalo dokonce o vybudování tramvajového nádraží.

Po druhé světové válce podnik ČKD požadoval uzavření ulice U Kolbenky, aby mohl závod dále rozšířit. Úplné zrušení smyčky nepřipadalo v úvahu, tudíž bylo nutné v těsném sousedství tohoto obratiště zřídit zcela nové, tentokráte již však ne v podobě blokové smyčky. Provoz na nové smyčce Vysočanská byl zahájen ve stejný den, kdy její starší kolegyně zažila zánik - 18. června 1951. Z původní smyčky bylo sneseno kolejové napojení na Kolbenovu ulici, zbytek stále zůstal ležet na místě v podobě stále zkracované kusé koleje.

Mezi viditelné stopy po smyčce Kolbenka tak patří výhybka, která míří do zdi areálu továrny ČKD, kus žlábkové kolejnice někdejší kusé nákladní koleje a kolejový oblouk na parkovišti přilehlé továrny, ale i zachovalý izolační trámec na zdi přechdové lávky v někdejší ulici U Kolbenky. Za pozůstatek se dá pokládat i kusá kolej smyčky Vysočanská, která měla být vybudována nová, ale nakonec z úsporných důvodů zůstala využita část zrušené smyčky.

Výhybka smyčky v někdejší ulici U Kolbenky, mířící do zdi ohraničující také někdejší areál ČKD. | 20.8.2005 Výhybka smyčky v někdejší ulici U Kolbenky, mířící do zdi ohraničující také někdejší areál ČKD. | 20.8.2005 Pohled na kusé ukončení odstavné koleje smyčky Vysočanská, pozůstatku smyčky Kolbenova továrna v ulici Pod Pekárnami. | 16.10.2005 Část kolejnice v ulici Pod Pekárnami, mířící do zdi ohraničující také někdejší areál ČKD. | 16.10.2005 Část kolejnice v ulici Pod Pekárnami, mířící do zdi ohraničující také někdejší areál ČKD. | 16.10.2005
Kolejový oblouk na dvoře přilehlého parkoviště, kdysi areálu někdejšího ČKD. | 16.10.2005 Kolejový oblouk na dvoře přilehlého parkoviště, kdysi areálu někdejšího ČKD. | 16.10.2005 Kolejový oblouk na dvoře přilehlého parkoviště, kdysi areálu někdejšího ČKD. | 16.10.2005 Kolejový oblouk na dvoře přilehlého parkoviště, kdysi areálu někdejšího ČKD. | 16.10.2005 Kolejový oblouk na dvoře přilehlého parkoviště, kdysi areálu někdejšího ČKD. | 16.10.2005


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022