Trať Vysočanská - Balabenka

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Vysočanská - Balabenka


Na přelomu 19. a 20. století se samostatná města Karlín, Libeň a Vysočany začínala stávat významnou průmyslovou součástí Prahy, s čímž souviselo značné množství obyvatel, dojíždějících za prací. Zástupci Libně se, po úspěchu Letenské dráhy, obrátili na Františka Křižíka, zda by nevybudoval z Libně do Prahy elektrickou dráhu. František Křižík žádosti využil a 11. června 1892 obdržel povolení k předběžným technickým pracím. Elektrická dráha Praha – Libeň - Vysočany byla první pražskou elektrickou drahou, která sloužila pravidelnému a celoročnímu provozu. A o tom, že František Křižík zvolil správnou trasu, ostatně svědčí i to, že v trasách z roku 1896 jezdí tramvaje dodnes. Ale vezměme to popořadě...

Souprava vozů T3M ev.č.8093+8103 vypravená na linku 8 míří přes vjezd do smyčky Vysočanská k zastávce Špitálská. | 21.9.2002
Před vjezdem do smyčky Vysočanská míří k zastávce Špitálská sněhovou nadílkou vůz Škoda 14T ev.č.9159 vypravený na linku 12. | 5.12.2010
Světelně řízenou křižovatku na náměstí OSN v místě výjezdu smyčky Vysočanská překonává souprava vozů T3M ev.č.8102+8061 vypravená na linku 4. | 26.7.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9035 vypravený na linku X-B nahrazující provoz metra projíždí náměstím OSN. | 21.9.2002
Díky zoomu vypadá tramvajová trať u zastávky Nádraží Vysočany s projíždějícím vozem T3M2-DVC ev.č.8076 vypraveným na linku 15 jako neskutečně oblouková... | 6.9.2009
Vůz T3 ev.č.6146 na lince 19 v zastávce Vysočanská radnice. | 1972
Souprava vedená vozem T3 ev.č.6138 vypravená na linku 8 odbavuje cestující v zastávce Vysočanská radnice. | 1981
Vůz T3R.PV ev.č.8163 vypravený na linku 15 míří Sokolovskou ulicí od zastávky Nádraží Vysočany. | 1.6.2012
Vůz T3M2-DVC ev.č.8074 vypravený na linku 15 míří Sokolovskou ulicí od zastávky Nádraží Vysočany. | 1.6.2012
Vůz T3R.P ev.č.8447 vypravený na linku 5 opustil zastávku Nádraží Vysočany a míří k zastávce Špitálská. | 30.8.2006
V zastávce Nádraží Vysočany stanicuje souprava vozů TA65 ev.č.8612+8611 vypravená na linku 19 a opatřená celovozovou reklamou supermarketů Albert. | 31.5.2011
Zastávku Nádraží Vysočany opouští vůz KT8D5 ev.č.9011 vypravený na linku 19. | 11.5.2007
V zastávce Nádraží Vysočany před sídlem Dopravního podniku stanicuje vůz T3M ev.č.8057 vypravený na linku 19. | 19.10.2008
Období výstavby dalšího úseku metra B a revitalizace přednádražního prostoru doprovázely na povrchu plechové ohrady doplněné v blízkosti budoucí stance Vysočanská o provoz automobilů na tramvajovém tělese... | 29.7.1995
Zastávku Nádraží Vysočany opustila vozů T3M ev.č.8042+8091 vypravená na linku 8 opatřená celovozovou reklamou na v současnosti dávno zaniklý bezplatný deník 24 hodin. | 30.8.2006
Fotografie pořízená v místech dnešního sídla Dopravního podniku zachycuje Křižíkovu tramvaj ve výhybně Ruský dvůr. | okolo 1898
Vůz T3M2-DVC ev.č.8077 vypravený na linku 19 míří Sokolovskou ulicí podél sídla Dopravního podniku k Poliklinice Vysočany. | 1.5.2012
Rekonstrukce tramvajové tratě a vozovek v Sokolovské ulici u vysočanské radnice změnila konstrukci tramvajové tratě na velkoplošné panely BKV. | 1991
Souprava vozů T6A5 ev.č.8681+8682 vypravená na linku 4 míří Sokolovskou ulicí k zastávce Poliklinika Vysočany. | 26.7.2004
Křižovatku s ulicí Na Břehu při jízdě k zastávce Nádraží Vysočany překonala souprava vozů T3SUCS ev.č.7126+7127 vypravená na linku 8. | 26.7.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9041 vypravený na linku 35 překonává křižovatku s ulicí Na Břehu a míří k zastávce Poliklinika Vysočany. | 3.4.2004
Vůz T3M ev.č.8054 vypravený na linku 5 překonává před zastávkou Poliklinika Vysočany most přes Rokytku. | 30.8.2006
Most přes Rokytku při jízdě k zastávce Poliklinika Vysočany opouští souprava vozů T3M ev.č.8016+8017 vypravená na linku 16. | 23.6.2012
Souprava cvičných vozů T3R.P ev.č.5525+5526 pózuje na úrovni protisměrné zastávky Poliklinika Vysočany při jízdě k zastávce Nádraží Vysočany. | 12.1.2009
V zastávce Poliklinika Vysočany na původní trati zřízené velkoplošnými panely BKV stanicuje souprava vozů T3 ev.č.6780+6781 vypravená na linku 8. | 18.5.2005
V zastávce Poliklinika Vysočany stanicuje vůz Škoda 14T ev.č.9162 vypravený na cvičnou jízdu. | 27.2.2009
Vůz Škoda 15T ev.č.9203 vypravený na linku 16 odbavuje cestující v zastávce Poliklinika Vysočany. | 23.6.2012
V zastávce Poliklinika Vysočany stanicuje souprava „wlků“ T3R.P ev.č.8572+8570 vypravená na linku 8. | 16.1.2009
V zastávce Poliklinika Vysočany stanicuje vůz T3M2-DVC ev.č.8083 vypravený na linku 19. | 19.10.2008
Vůz T3M ev.č.8064 vypravený na linku 15 stanicuje v zastávce Poliklinika Vysočany. | 22.2.2011
Protisměrnou zastávku Poliklinika Vysočany míjí souprava vozů T3M ev.č.8104+8061 vypravená na linku 8. | 16.10.2005
U zastávky Poliklinika Vysočany projíždí vůz T3M2-DVC ev.č.8051 vypravený na linku 19. | 16.10.2005
V den pohřbu tragicky zesnulého kolegy byly všechny motolské vozy vypravené do ulic opatřeny černou stužkou umístěnou na čelo tramvaje. Stejně jako cvičná jízda vozu Škoda 14T ev.č.9115 pózující v travnaté části tratě u zastávky Divadlo Gong. | 26.9.2011
Souprava vozů T3M ev.č.8096+8011 vypravená na linku 4 uhání po trati tvořené velkoplošnými panely BKV od zastávky Poliklinika Vysočany. | 26.7.2004
Zátěžové zkoušky na rekonstruované trati provádí vůz KT8D5 ev.č.9035 mířící Sokolovskou ulicí do prostoru zastávky Divadlo Gong. | 1.9.2005
Vůz T3M2-DVC ev.č.8082 vypravený na linku 5 míří zatravněným úsekem tramvajové tratě v Sokolovské ulicí k zastávce zvané tehdy U Svobodárny. | 30.8.2006
Souprava vozů T3 ev.č.6900+6901 vypravená na linku 8 míří po původní trati tvořené velkoplošnými panely BKV k zastávce Poliklinika Vysočany pes křižovatku s ulicí U Skládky. | 26.7.2004
Zatravněným úsekem tramvajové tratě uhání k zastávce Divadlo Gong, tehdy zvané ještě U Svobodárny, míří souprava vozů T3SUCS ev.č.7178+7179 vypravená na linku 8. | 30.8.2006
Tramvajová trať v Sokolovské ulici u zastávky Kulturní dům Vysočany po rekonstrukci, kdy zákryt kolejiště tvořily zádlažbové panely. | 1975
V zastávce U Svobodárny, dnes zvané Divadlo Gong stanicuje souprava vozů T3M ev.č.8096+8046 vypravená na linku 8. | 30.8.2006
Během sněhové kalamity stanicuje v zastávce Divadlo Gong vůz Škoda 14T ev.č.9126 vypravený na linku 12. | 5.12.2010
Vůz Škoda 14T ev.č.9164 vypravený na linku 12 stanicuje v zastávce Divadlo Gong. | 5.12.2010
Během sněhové kalamity vjíždí souprava vozů T3M ev.č.8070+8043 vypravená na linku 15 do zastávky Divadlo Gong. | 5.12.2010
Vůz T3R.P ev.č.8413 vypravený na linku 19 opustil zastávku U Svobodárny a míří Sokolovskou ulicí na Balabenku. | 16.10.2005
Vůz KT8D5 ev.č.9009 vypravený na linku X-B nahrazující provoz metra uhání po Sokolovské ulici k zastávce Balabenka. | 21.9.2002
Na zatravněnou část tramvajové tratě před zastávkou Balabenka vjíždí souprava vozů T3M ev.č.8052+8050 vypravená na linku 19. | 30.8.2011
K zastávce Balabenka míří vůz KT8D5 ev.č.9024 provádějící zátěžové zkoušky rekonstruované tratě. | 1.9.2005
K zastávce U Svobodárny, tedy dnešnímu Divadlu Gong, míří po velkoplošných panelech souprava vozů T3 ev.č.6949+6948 vypravená na linku 8. | 26.7.2004
Do zastávky Balabenka vjíždí vůz KT8D5 ev.č.9045 vypravený na náhradní linku 35. | 3.4.2005
Rekonstruovanou tratí u zastávky Balabenka projíždí služební jízda vozu T3M ev.č.8042. | 1.9.2005
Do zastávky Balabenka vjíždí vůz KT8D5 ev.č.9040 provádějící zátěžové zkoušky rekonstruované tratě. | 1.9.2005
Pracovní vůz T3 ev.č.5521 projíždí rekonstruovanou tramvajovou tratí v Sokolovské ulici v prostoru zastávky Balabenka. | 24.8.2005
Sokolovská ulice od Balabenky do Vysočan bývala úzkou komunikací s kolejemi zabírajícími značnou část vozovky. Neležely ovšem v ose ulice, což byl pozůstatek toho, že trať byla až do roku 1911 jednokolejná. V době pořízení fotografie se samozřejmě jezdilo vlevo, takže osádka kropicího vozu ev.č.2503 pouze přešla na druhé stanoviště, aby zapózovala fotografovi. Třeba zde byl ideální násvit... | 1922
Na Balabence stanicuje vůz T3R.PLF ev.č.8263 vypravený na linku 15. | 8.8.2009
V zastávce Balabenka právě stanicuje vůz T3M2-DVC ev.č.8082 vypravený na náhradní linku 39. Jméno cílové zastávky na panelu, tedy Lehovec, sice působí zvláštně, ale je pravdivé. Vůz totiž za chvíli odbočí vlevo do míst, kde stojí fotograf a bude se vracet právě na Lehovec. | 28.3.2005
Před vjezdovou výhybkou do smyčky Vysočanská vyčkává na signál volno souprava vozů T3 ev.č.6878+6876 vypravená na linku 8. | 26.7.2004
Souprava vedená vozem T3 ev.č.6144 vypravená na linku 19 projíždí tehdejším náměstí Lidových milicí v období vrcholící rekonstrukce vozovek Sokolovské ulice po dokončené rekonstrukci tramvajové tratě metodou velkoplošných panelů BKV. | 1981
Souprava vedená vozem T3 ev.č.6343 vypravená na linku 8 míří Sokolovskou ulicí k tehdejšímu náměstí Lidových milicí v období vrcholící rekonstrukce vozovek po dokončené rekonstrukci tramvajové tratě metodou velkoplošných panelů BKV. | 1981
Na náměstí OSN vyčkává na signál volno souprava kobyliských vozů T3R.P ev.č.8434+8435 vypravená na linku 12. | 5.12.2010
Od smyčky Vysočanská míří k zastávce Nádraží Vysočany souprava vozů T3 ev.č.6953+6954 vypravená na linku 8. | 26.7.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7072+7073 vypravená na linku 8 odbavuje cestující v zastávce Vysočanská radnice. Po pravé straně Sokolovské ulice ještě stojí původní zástavba charakterizovaná většinou patrovými domky... | 21.2.1988
Období výstavby dalšího úseku metra B a revitalizace přednádražního prostoru u vysočanské radnice na dva roky vyloučily z této části Sokolovské ulice veškerou dopravu. | 1991
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7160+7161 vypravená na linku 8 míří Sokolovskou ulicí od zastávky Nádraží Vysočany. | 29.6.2009
Souprava vozů T3M ev.č.8036+8046 vypravená na linku 8 stanicuje v zastávce tehdy zvaná Vysočanská radnice. V zastávce ve směru z centra stanicuje souprava vozů T3M ev.č.8048+8054 vypravená také na linku 8. Obě zastávky se posléze přesunuly o cca 150 metrů blíže ke stanici metra. | 23.8.1999
Souprava vozů T3R.P ev.č.8304+8305 vypravená na linku 16 dobrzďuje do zastávky Nádraží Vysočany. | 3.9.2012
V zastávce Nádraží Vysočany stanicuje souprava vozů T3 ev.č.6957+6965 vypravená na linku 8. | 14.9.2004
V zastávce Nádraží Vysočany zkušebně opatřené prototypem elektronického označníku zastávky stanicuje vůz T3R.P ev.č.8561 vypravený na linku 19. | 3.5.2009
V zastávce Nádraží Vysočany stanicuje souprava vozů T3M ev.č.8038+8044 vypravená na linku 16. | 28.5.2012
Vůz KT8D5 ev.č.9025 vypravený na linku 8 stanicuje v zastávce Nádraží Vysočany. | 30.8.2006
Netradiční pohled na vůz T3R.P ev.č.8559 vypravený na linku 15 během stanicování v zastávce Nádraží Vysočany. | 23.4.2012
Vůz KT8D5 ev.č.9002 vypravený na linku 5 projíždí Sokolovskou ulicí v místě dnešních zastávek Nádraží Vysočany, kdysi zvaných Vysočanská radnice. | 16.4.1988
V zadní části zastávky Nádraží Vysočany odbavil vystupující cestující vůz Škoda 14T ev.č.9122 vypravený na linku 8. | 25.2.2009
Okolo domu zvaného „Ruský dvůr“ míří k zastávce Vysočanská radnice souprava vozů T3M ev.č.8056+8057 vypravená na linku 8. | 21.2.1988
K zatlačování těsnících pryží podél blokových kolejnic B1 ve velkoplošných panelech BKV se v minulosti využívaly strojní zatlačovačky, jedna z nich, označená SZ1 stojí v Sokolovské ulici u Nádraží Vysočany. | 12.7.2005
Při jízdě k zastávce Poliklinika Vysočany překonává vůz T3R.P ev.č.8556 vypravený na linku 15 světelně řízenou křižovatku s ulicí Na Břehu. | 24.3.2012
Ke křižovatce s ulicí Na Břehu před zastávkou Poliklinika Vysočany míří souprava vozů T3 ev.č.6949+6948 vypravená na linku 8. | 26.7.2004
Most přes Rokytku před zastávkou Poliklinika Vysočany překonává souprava vozů T3M ev.č.8064+8069 vypravená na linku 8. | 8.4.2006
Souprava vozů T3M ev.č.8054+8048 vypravená na linku 4 míjí protisměrnou zastávku Poliklinika Vysočany při jízdě k zastávce Nádraží Vysočany. | 26.7.2004
Vůz Škoda 15T ev.č.9208 vypravený na linku 19 míjí protisměrnou zastávku Poliklinika Vysočany. | 23.5.2011
Vůz KT8D5 ev.č.9040 provádějící zátěžové zkoušky rekonstruované tratě projíždí prostorem zastávky Poliklinika Vysočany. | 1.9.2005
V zastávce Poliklinika Vysočany zastavil vůz KT8D5 ev.č.9041 vypravený na linku 35. | 3.4.2004
Období výstavby dalšího úseku metra B a revitalizace přednádražního prostoru u vysočanské radnice na dva roky vyloučily z této části Sokolovské ulice veškerou dopravu. | 1991
Mezi protisměrnými zastávkami Poliklinika Vysočany se setkaly vozy KT8D5.RN2P ev.č.9093 a KT8D5 ev.č.9009 obě vypravené na linku 19. | 22.2.2011
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7113+7091 vypravená na linku 19 stanicuje v zastávce Poliklinika Vysočany. | 19.10.2008
Souprava vozů T3R.P ev.č.8300+8380 sune sněhový pluh PSP01 během zkoušek jeho průjezdnosti kolejovou sítí prostorem protisměrné zastávky Poliklinika Vysočany. | 26.2.2012
Vůz T3M2-DVC ev.č.8072 vypravený na náhradní linku 39 míří od Polikliniky Vysočany po trati tvořené ještě velkoplošnými panely BKV k zastávce U Svobodárny, tedy dnešnímu Divadlu Gong. | 1.4.2005
Vůz T3M ev.č.8065 vypravený na linku 19 míří k zastávce Poliklinika Vysočany. | 16.10.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7114+7115 vypravená na linku 8 míří Sokolovskou ulicí k zastávce Poliklinika Vysočany. | 16.10.2005
Při rekonstrukcích tramvajových tratí můžeme v ulicích potkat zajímavé kolejové mechanizmy, jako v případě podbíječky Plasser & Theurer 08-275 ZW v blízkosti Polikliniky Vysočany. | 2.9.2005
Zatravněným úsekem tramvajové tratě míří k zastávce U Svobodárny vůz Škoda 14T ev.č.9141 vypravený na linku 19. | 9.5.2008
Od zastávky tehdy zvané U Svobodárny k zastávce Poliklinika Vysočany míří za hustého deště vůz T3SUSC ev.č.7026 vypravený na linku 5. | 30.8.2006
Sólo vůz T3M ev.č.8078 vypravený na linku 39 míří k zastávce tehdy zvané U Svobodárny. | 1.4.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6953+6954 vypravená na linku 8 míří po trati velkoplošnými panely BKV k zastávce Poliklinika Vysočany. | 26.7.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8340+8341 vypravený na linku 12 míří k zastávce Divadlo Gong traťovým úsekem, kde se kvůli sněhu jen můžeme dohadovat, zda vůz jede zatravněným nebo zadlážděným úsekem. | 5.12.2010
Prostorem vznikající zastávky U Svobodárny, následně přejmenované na Divadlo Gong, projíždí během rekonstrukce tramvajové tratě vůz KT8D5 ev.č.9011 na zátěžových zkouškách následovaný vozem KT8D5 ev.č.9038 najíždějícím na linku 1. | 1.9.2005
V zastávce Divadlo Gong stanicuje souprava vozů T3M ev.č.8038+8021 vypravená na linku 15. | 5.12.2010
Zastávku U Svobodárny opustil vůz T3M ev.č.8102 vypravený na linku 5. | 30.8.2005
Vůz KT8D5 ev.č.9038 najíždí rekonstruovanou tratí v Sokolovské ulici na trasu linky 1. | 1.9.2005
Zatravněným úsekem tramvajové tratě v Sokolovské ulici míří k zastávce tehdy zvané U Svobodárny vůz KT8D5 ev.č.9046 vypravený na linku 8. | 30.8.2006
Na Balabenku od zastávky U Svobodárny burácí po velkoplošných panelech BKV souprava vozů T6A5 ev.č.8679+8680 vypravená na linku 4. | 26.7.2004
Souprava vozů TA65 ev.č.8625+8626 vypravená na cvičnou jízdu pózuje fotografovi na trávníku před zastávkou U Svobodárny. | 24.6.2007
Na Balabenku přijíždí vůz T3R.P ev.č.8335 vypravený na linku 15. | 31.5.2011
Vůz T6A5 ev.č.8663 vypravený na cvičnou jízdu u zastávky Balabenka. | 3.7.2007
K zastávce Balabenka míří po původní trati tvořené velkoplošnými panely BKV souprava vozů T3 ev.č.6888+6889 vypravená na linku 8. | 26.7.2004
Křižovatku s ulicí Na Rozcestí překonává vůz T3M2-DVC ev.č.8089 vypravený na náhradní linku 33. | 1.4.2005
Do zastávky Balabenka vjíždí souprava vozů T3R.P ev.č.8540+8541 vypravená na linku 8. | 22.9.2009
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9077 vypravený na linku 19 stanicuje v zastávce Balabenka. | 31.5.2011
V zastávce Balabenka stanicuje vůz T3M2-DVC ev.č.8063 vypravený na linku 19. | 16.10.2005
Protisměrnou zastávku Balabenka míjí vůz KT8D5 ev.č.9028 vypravený na linku 37. | 3.4.2007
Vůz KT8D5 ev.č.9002 vypravený na linku 19 vyčkává v prostoru křižovatky Balabenka na signál volno následovaný vozem KT8D5 ev.č.9017. | 4.2.2004
Po Sokolovské ulici se nejprve tramvajové koleje přiblížily na Balabenku a 19. března 1896 byl na tomto prvním provozním úseku zahájen provoz. Protože se dráha ukázala být spolehlivým dopravním prostředkem, začala vysočanská obec velmi brzy naléhat na prodloužení tratě až do centrální části Vysočan. Projekt prodloužení byl podroben místnímu šetření 15. února 1898. První cestující se zdejší tramvají v úseku Balabenka - Vysočany, Lékárna (křižovatka dnešních ulic Sokolovská a Jandova) svezli už 12. června 1898. Tehdy jediná kolej tramvajové tratě vedla podél severního chodníku (tj. tam, kde je sídlo Dopravního podniku). Míjení tramvají umožňovaly výhybny zřízené ve vybraných zastávkách. Tři roky se pak čekalo na zprovoznění odbočné traťové větve vedené z Balabenky dnešní Českomoravskou ulicí k libeňskému železničnímu nádraží, stalo se tak 30. března 1901.

Další rozšíření dráhy již neproběhlo, přestože je František Křižík navrhoval. Prvním mělo být takřka 2 kilometry dlouhé propojení mezi konečnou ve Vysočanech přes Harfu k druhé traťové větvi od Balabenky. Předběžné práce povolilo ministerstvo železnic 23. června 1906. Druhý návrh byl ještě odvážnější a počítal s meziměstskou tratí pokračující z Vysočan až do Mladé Boleslavi.

V roce 1907 celou dráhu odkoupily Elektrické podniky za 2 200 000 zlatých. Přebírání probíhalo postupně, a tak od 15. července Elektrické podniky nejprve „jen“ trať provozovaly a od 5. srpna 1907 se celá dráha stala majetkem pražské obce. Díky tomu převzaly Elektrické podniky monopol nad provozováním tramvajové dopravy v Praze.

Po převzetí dráhy se Elektrické podniky rozhodly provést postupnou rekonstrukci, protože její stávající jednokolejná podoba s výhybnami již nevyhovovala rostoucím přepravním nárokům. Zdvoukolejnění úseku Balabenka – Vysočany, Lékárna probíhalo postupně. Nejprve byla k listopadu 1911 zřízena druhá kolej od Balabenky k zastávce U Ruského dvora. Ta se jmenovala podle hostince (č.p. 98 stávající zhruba v prostoru několik let rozestavěného domu proti vestibulu stanice metra Vysočanská), který byl významným společenským centrem. Proto se u něj na chvíli zastavme. Prý za svůj název vděčil tomu, že zde byli v roce 1813 ubytováni ruští vojáci, pronásledující francouzskou armádu po neúspěšném Napoleonově tažení do Ruska. Ale v domě nebyl jen hostinec s divadelním sálem. Byla tu dílna na výrobu plechových obalů a kovového zboží, pak obchod železem, sklad kuchyňského nádobí a později železářství. Ale kromě toho se v domě uvádí i výrobna pekařských strojů, zámečnictví, holičství s výrobnou paruk. Jeden čas tu bývala taneční škola, sídlila tu Československá obec legionářská i SK Vysočany. Od 50. let 20. století dům patřil církvi československé, která v něm měla modlitebnu a kolumbárium.

Při zřízení druhé koleje se ve zbývajícím úseku tramvajová trať přestěhovala od chodníku do středu komunikace čímž ulice na mnoho let získala svoji typickou podobu. Jen tramvajové zastávky se v průběhu desetiletí podle potřeby posouvaly jedním i druhým směrem, případně rušily. Současně se zdvoukolejněním došlo také ke krátkému prodloužení tratě od stávající konečné o cca 150 metrů až ke Kolbenově továrně do ulice Pod Pekárnami k 13. červnu 1912. Z této ulice pak ještě pravým obloukem odbočovala do tehdejší ulice U Kolbenky kusá 120 metrů dlouhá kolej sloužící k odstavování vlečných vozů.

Všechno souvisí se vším a tak, když byly během první světové války koně ve značném množství poskytovány armádě, nastal nedostatek koňských potahů. Jednou z důležitých institucí, jíž se nedostatek koní dotýkal byl také Odbor čistění města. Protože bylo samozřejmě nutné i za války zabezpečit odvoz popela a smetí na obecní skládku, bylo v roce 1915 rozhodnuto, že vypomohou elektrické dráhy.

Koňskými potahy byl popel svážen do budovy bývalé přečerpávací stanice v Sokolské ulici na Novém Městě. Zde byl překládán na nákladní vozy elektrických drah a dopravován od 31. ledna 1916 každodenně na obecní skládku u Rokytky ve Vysočanech, která se nacházela proti dnešní budově Polikliniky. Na skládku byla zřízena kolejová odbočka o délce 60 metrů, která odbočovala z dnešního pohledu z pravé traťové koleje ve směru do centra pravou výhybkou. Díky levostrannému provozu to tehdy znamenalo, že tramvaje na kolej couvaly. Pro usnadnění manipulace byla u výhybky zároveň zřízena kolejová spojka mezi protisměrnými kolejemi. Ještě v průběhu roku byla zřízena v odbočce další trvalá kolej, aby byla zvětšena kapacita skládky a urychleno odbavování nákladních vlaků. Pravidelná přeprava smetí a popele ze Sokolské na vysočanskou skládku u Rokytky byla zastavena 30. dubna 1922, přesto odbočka a skládka existovaly i nadále. Koleje se na pozemku překládaly podle potřeby a postupu zavážení skládky, existovalo i několik odboček. V roce 1932 dosáhla délka kolejiště 179 metrů.

V létě roku 1923 se v dnešní ulici Pod pekárnami, před obloukem kusé koleje do ulice U Kolbenky, objevili stavební dělníci, kteří sem vložili výhybku s krátkou kusou kolejí na vlečku do Kolbenovy továrny, na kterou níž v případě potřeby připojovala další povrchová kolej, pomocí níž se dopravovaly na závodní vlečkové kolejiště Kolbenky nákladní vozy s transformátory. Dokončeno měli k 31. srpnu.

V té souvislosti stojí za připomenutí, že původní mladoboleslavská výpadovka, začínala u Kolbenky železničním přejezdem a vedla dnešními ulicemi Ke Klíčovu, Nad Klíčovem, Kbelskou a Mladoboleslavskou a vládl tady poměrně silný pouliční ruch.

Kusá kolej v ulici U Kolbenky byla 18. prosince 1924 prodloužena a přes Kolbenovu ulici propojena zpět na tramvajovou trať v Sokolovské ulici, čímž vznikla bloková smyčka s krátkou předjízdnou kolejí.

Během roku 1931 byla tramvajová trať mezi Balabenkou a Rokytou přeložena na samostatné těleso, součástí přeložky bylo i nové napojení odbočky na skládku.

Od prosince 1939 se zklidnil provoz v ulici U Pekárny, u Kolbenky se přestalo jezdit přes železniční přejezd a doprava byla převedena do podjezdu a kolem Odkolkovy pekárny.

Během druhé světové války zde panoval čilý tramvajový ruch, jelikož u továrny končily tři linky. Ve smyčce proto musel být od 1. září 1942 zřízen přejezd a zřízena nástupní stanice na nákladní koleji pro dopravu transformátorů, do které vlaky linky 8 po projetí smyčkou couvaly.

V průběhu roku 1942 bylo sneseno napojení bývalé skládky u Rokytky. Ve stejném roce vznikl projekt nové tramvajové tratě od tehdejší Kolbenky do Nového Hloubětína, kde měla být smyčka nové trolejbusové tratě od Kbel. Tak měla být zajištěna doprava zaměstnanců do strategicky významných továren. Záměr schválilo ministerstvo dopravy a techniky 20. května 1942, ohledně projektu tratě se konalo 29. září dokonce i místní šetření. Stavbě trati tak stála v cestě již jen výjimka z válečného zákazu nových staveb, kterou se ale zřejmě získat nepodařilo.

Aby se na konečné u Kolbenovy továrny zlepšily dopravní poměry, zvažovalo se tu v roce 1944 dokonce vytvoření vícekolejného tramvajového nádraží, ale z projektu nakonec sešlo a úpravy smyčky byly nakonec omezeny pouze na zřízení další předjízdné koleje, situované v dnešní Kolbenově ulici.

Po válce se nároky na smyčku postupně zmenšily. Za vydatné pomoci brigádníků proběhla výstavba již od roku 1942 plánovaného prodloužení tratě podél továren do Nového Hloubětína, čímž byla v podstatě k 27. říjnu 1948 dokončena výstavba tramvajových tratí ve Vysočanech.

V poválečném období továrna ČKD požadovala uzavření ulice U Kolbenky, v níž byla částečně zřízena smyčka Kolbenova továrna, aby mohl být závod o něco rozšířen. Úplné zrušení smyčky ale nepřicházelo v úvahu, a proto byla postavena nová, kolem malého náměstíčka. Podle projektu na ni měla být připojena kusá kolej v ulici Pod Pekárnami (v ose bývalé smyčky) a stará smyčka měla být snesena. Z úsporných důvodů však byla 18. června 1951 zprovozněna jen nová smyčka a ze staré bylo zlikvidováno jen jižní napojení. Větší část zrušené smyčky nikomu vlastně nepřekážela a zůstala zachována v areálu závodu až do konce devadesátých let minulého století.

V průběhu roku 1952 byla při rekonstrukci mostu přes Rokytku ve Vysočanech zřizována dle tehdejších zvyklostí kolejová provizoria, stejně tak jako mezi 15. červencem a 6. zářím 1968, kdy byla mezi ulicemi K Moravině a Na břehu zřízena dokonce jednokolejná provizorní trať.

V roce 1954 proběhla rekonstrukce Sokolovské ulice od mostu přes Rokytku až k dnešní ulici Jandově. Sokolovská ulice tehdy byla po zboření několika starších domků rozšířena jižním směrem (místy asi o 7 metrů!) a koleje byly přeloženy o víc jak jednu osovou vzdálenost, tedy poměrně výrazně. Práce se podle tehdejšího zvyku odehrály za plného provozu a jen během tří několikahodinových výluk v dopoledním sedle, kdy se přepojovaly koleje. V té době byly zřízeny i nástupní ostrůvky v zastávce Vysočanská radnice, které jsou vidět i na některých fotkách.

V roce 1975 probíhala rekonstrukce úseku mezi Balabenkou a Poliklinikou Vysočany, v roce 1981 pak oprava pokračovala již metodou velkoplošných panelů BKV mezi Poliklinikou a náměstím Lidových milicí (Vysočanská) a v roce 1986 se dělníci mezi 13. květnem a 28. červnem znovu vrátili do úseku mezi Balabenku a Poliklinikou Vysočany, aby do konstrukce velkoplošných panelů BKV přebudovali také úsek mezi ulicemi Na rozcestí – K Moravině.

Když probíhala o prázdninách roku 1982 rekonstrukce Sokolovské ulice mezi Invalidovnou a Balabenkou, byla k zajištění provozu tramvají využívána opět kolejová provizoria. Jako první byl vyloučen úsek Palmovka – Balabenka. Ve smyčce Palmovka bylo ukončeno od 30.června 1982 pět linek (5, 8, 15, 19 a 25) a od následujícího dne byla zprovozněna asi 190 metrů dlouhá provizorní dvoukolejná tramvajová trať v ulici Na rozcestí, spojující obě vysočanské kolejové větve, protože na křižovatce Balabenka tehdy ještě neexistovaly v potřebném směru kolejové oblouky. Ve Vysočanech jezdily proti sobě polookružní tramvajové linky 41 a 42, dojíždějící na smyčku Černý Most (dnes Lehovec). Provizorium bylo tvořeno s pomocí velkoplošných panelů BKV položených na vozovce.

Dne 2. srpna 1982 výluka vstoupila do druhé fáze. Vlaky z centra byly zkráceny již na Invalidovnu, kde byl v Molákově ulici postaven provizorní kolejový trojúhelník. Trať v ulici Na rozcestí byla zrušena 26. srpna 1982 a trojúhelník v Molákově ulici o den později. Pravidelný provoz na Sokolovské ulici byl obnoven po odpojení provizorií 30. srpna 1982.

Teprve 13. srpna 1988 byl na křižovatce Balabenka zřízen kolejový oblouk ve směru Harfa - Vysočanská. S ohledem na výstavbu silničních mostů nad křižovatkou došlo v roce 1993 k jejímu posunutí. Určitý čas však současně fyzicky existovala původní odbočná větev od Palmovky ještě s čepovými výhybkami a již nová, přesunutá, s výhybkami s pružnými jazyky. Používat se však dala vždy jen jedna.

Rozsáhlá přestavba přednádražního prostoru v prostoru před vysočanskou radnicí, spojená s rekonstrukcí tratě v Kolbenově ulici začala 26. března 1991. První fáze přinesla přerušení tramvajového provozu v úseku Balabenka - Špitálská - Vozovna Hloubětín. V prostoru tehdejší zastávky Nádraží Vysočany (dnešní zastávka Poliklinika Vysočany) došlo ke zřízení obratiště, vytvořeného ze dvou kolejových přejezdů (levého a pravého), které posloužily k obracení vozů KT8D5 na linkách jedoucích z centra, aby byla obsluhována trať v Sokolovské ulici od Balabenky. Provoz obratiště byl zahájen 16. dubna 1991.

V úseku mezi smyčkou Vysočanská radnice (dnešní Vysočanská) a vozovnou Hloubětín byl provoz na zrekonstruované trati obnoven k 4. červnu téhož roku. Na trati byla provozována zvláštní linka 32 vedená mezi Lehovcem a smyčkou Vysočanská radnice. K obracení vlaků sloužil vjezdový trojúhelník smyčky Vysočanská radnice. Úsek Vysočanská radnice - Nádraží Vysočany zůstával i nadále mimo provoz a v místě pokračovaly demolice domů v přednádražním prostoru, tedy v místě, kde má dnes své sídlo i pražský Dopravní podnik.

Provizorní obratiště Nádraží Vysočany ukončilo svůj provoz 9. června 1992. Sneseno bylo následně během rekonstrukce tratě, která se od smyčky Vysočanská radnice rozšířila až ke křižovatce Balabenka. Pravidelný provoz tramvají byl v tomto úseku obnoven od 15. září 1992.

Zásadní změnu dopravy ve Vysočanech přineslo ve dvou etapách metro. V roce 1990 sice ještě nedosáhlo koncovou stanicí Českomoravská přímo k tramvajové trati v Sokolovské ulici, ale poté, co byla od 8. listopadu 1998 trať metra B prodloužena o další úsek na sídliště Černý Most, vznikl ve Vysočanech u stanice metra Vysočanská důležitý přestupní uzel. Stanice Kolbenova, původně označovaná v projektu jménem ČKD, byla dokončována jen zvolna a s velkým odstupem se dočkala otevření až 8. června 2001.

V roce 2005 proběhla kompletní rekonstrukce Sokolovské ulice mezi Balabenkou a křižovatkou s ulicí Na Břehu včetně mostu přes Rokytku. V období od 1. června do 2. listopadu neproběhla jen rekonstrukce původní tramvajové tratě, ale také rekonstrukce plynovodu, oprava vodovodního řadu a sanace kanalizace. Vozovky získaly nový živičný povrch a tramvajová trať byla v délce 400 metrů zatravněna, přičemž byl poprvé použit systém automatického zavlažování. V novém tramvajovém tělese byly použity moderní antivibrační prvky snižující hlučnost kolejového provozu přibližně o 3 dB.

Součástí rekonstrukce byla i změna geometrie tratových kolejí v křižovatce Balabenka, kde zmizelo pro tuto křižovatku tak typické esíčko v přímé větvi.

Během pouhých tří dnů počínaje 27. březnem 2012 došlo k opravě části vjezdu do smyčky Vysočanská, který se nachází na panelech VÚIS. Za zmínku stojí fakt, že tramvajový provoz zde nebyl zcela vyloučen, ale linkové vedení bylo upraveno tak, aby spoje linek 15 a 19 mohly místem jednosměrně projíždět (ve směru do centra) skrze tramvajové obratiště.

Tramvajová trať je od vjezdu do smyčky Vysočanská až za mostu přes Rokytku před zastávkou Poliklinika Vysočany zřízena metodou velkoplošných panelů BKV. Vjezdovou konstrukci smyčky Vysočanská zřízenou částečně na panelech VÚIS kryje velká žulová dlažba, stejně tak jako sjezdovou výhybku výjezdové koleje smyčky. Od zastávky Poliklinika Vysočany je tramvajová trať až ke křižovatce Balabenka zřízena klasickou konstrukcí na železobetonových pražcích s tím, že prostor zastávek kryje žlutá betonová dlažba a mezi ulicemi K Moravině a Na Rozcestí jsou úseky mezi zastávkami zatravněny. Přejezdy pro automobily jsou opatřeny šedou betonovou dlažbou.

Cestu po tramvajové trati začneme u vjezdu do smyčky Vysočanská. V prostoru světelně řízené křižovatky mezi protisměrnými kolejemi vjezdu do smyčky se koleje, kryté žulovou dlažbou, stočí v levém oblouku, následně přejde trať do konstrukce velkoplošných panelů BKV, napřímí se a pokračuje ke světelně řízené křižovatce na náměstí OSN s Freyovou a Jandovou ulicí. V prostoru této křižovatky se trať stáčí v levém oblouku. Následně se opět napřímí a zprava se začne připojovat výjezdová kolej ze smyčky Vysočanská. V části Sokolovské ulici tak leží vedle sebe tři tramvajové koleje. V přímém úseku se ve sjezdové výhybce výjezdová kolej ze smyčky sloučí s traťovou kolejí. Tramvajová trať se následně stáčí v pravém oblouku, zhruba na úrovni vyústění Krátkého ulice se však opět napřímí a v klesání míří k ostrůvku zastávky Nádraží Vysočany do centra, která je zřízena ihned za vyústěním ulice Bratří Dohalských. Trať míjí objekt sídla Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s. a od protisměrné zastávky Nádraží Vysočany z centra, která je zřízena formou Vídeňské zastávky, ji odděluje přechod pro chodce. V prostoru Vídeňské zastávky se na úrovni vyústění Paříkovy ulice tramvajová trať stočí v levém oblouku, opět napřímí a následně v táhlém levém oblouku pokračuje ke světelně řízené křižovatce s ulici Na Břehu. Na mostu přes Rokytku se stočí táhlým levým obloukem, napřímí a zamíří do středu Sokolovské ulice na zvýšené těleso. V prostoru zastávky Poliklinika Vysočany do centra trať definitivně opustí konstrukci velkoplošných panelů BKV a pokračuje v prostoru zastávky v klasické konstrukci, kryta žlutou betonovou dlažbou. Následuje ostrůvek protisměrné zastávky Poliklinika Vysočany z centra. V přímém úseku trať krytá žlutou betonovou dlažbou pokračuje na zvýšeném tělese až k vyústění ulice K Moravině. Úrovňový přejezd pro automobily kryje šedá betonová dlažba snažící se o imitaci žulových dlažebních kostek. Za přejezdem je zřízený ještě přechod pro chodce a následně, po krátkém úseku v otevřeném svršku, který má zabránit vjezdu neukázněných automobilistů, trať přechází do zatravněné konstrukce. Na úrovni ulice U Skládky následuje další krátký úsek v otevřeném svršku, tzv. past na mamuty, za ní přechod pro chodce následovaný přejezdem pro automobily (střídá se tu tak žlutá a šedá betonová dlažba) a před dalším úsekem trávníku opět otevřený svršek. Trať se dostává na úroveň vyústění Kovářské ulice. Za krátkým úsekem v otevřeném svršku následuje šedá dlažba přejezdu pro automobily a dlouhý úsek ve žluté zámkové dlažbě, sahající ke křižovatce s ulicí Kurta Konráda. Před touto křižovatkou je nejprve zřízen nástupní ostrůvek zastávky Divadlo Gong do centra, za křižovatkou s přejezdem pro automobily krytým šedou betonovou dlažbou pak i protisměrný ostrůvek zastávky Divadlo Gong z centra. Je zajímavé, podívat se na vývoj jména této zastávky od roku 1989. Od původního Kulturního domu Vysočany, přes pojmenování podle ulice U Svobodárny až opět ke kultuře, tedy Divadlu Gong... Za křižovatkou s ulicí Kurta Konráda je zřízena další past na mamuty a koleje se opět ponoří do zeleného travnatého šatu. Ne však na dlouho, proto záhy následuje další kombinace konce trávníku, otevřeného svršku, přejezdu pro automobily, otevřeného svršku a pokračování trávníku, tentokráte na úrovni vyústění ulice zvané Podvinný mlýn. Trať stále v přímém úseku jak přes kopírák dospěje k vyústění Lihovarské ulice a naposledy si zopakujeme konec trávníku, otevřený svršek, přejezd pro automobily, otevřený svršek a pokračování trávníku, doplněné tentokrát i o přechod pro chodce. V další části zatravněného úseku dochází konečně k nějaké změně, koleje se vyosí z dosavadní polohy, když v takřka přímce dospěly k tomuto místu až od Polikliniky Vysočany, a ještě v travnaté části se začnou stáčet v levém oblouku, jehož součástí je i část v otevřeném svršku. Následuje přejezd pro automobily, koleje se stočí pravým obloukem a ve žluté zámkové dlažba zamíří do prostoru zastávky Balabenka. V prostoru zastávky se postupně napřímí a dospějí ke křižovatce Balabenka, kde naši cestu po trati ukončíme.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Nádraží Vysočany
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Poliklinika Vysočany, ve středu vozovky v ulici Sokolovská, 31 metrů před křižovatkou s ulicí Paříkova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Nádraží Vysočany
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Špitálská, výstupní zastávka pro vlaky obracející ve smyčce Vysočanská, ve středu vozovky v ulici Sokolovská, 20 metrů za křižovatkou s protilehlou ulicí Paříkova, nástup ze zvýšené vozovky tzv. vídeňské zastávky pro dva vlaky 2xT
 • Poliklinika Vysočany
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Divadlo Gong, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Sokolovská, 125 metrů za křižovatkou s protilehlou ulicí Na Břehu, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Poliklinika Vysočany
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Nádraží Vysočany, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Sokolovská, 135 metrů před křižovatkou s ulicí Na Břehu, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Divadlo Gong
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Balabenka, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Sokolovská, 7 metrů před křižovatkou s protilehlou ulicí U Svobodárny, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Divadlo Gong
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Poliklinika Vysočany, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Sokolovská, 3 metry před křižovatkou s ulicí U Svobodárny, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Balabenka
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Ocelářská respektive Palmovka, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky v ulici Sokolovská, 5 metrů před křižovatkou s protilehlou ulicí Českomoravská, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  V celém úseku tramvajové tratě je po změně linkového vedení k 1. září 2012 provozována denní linka 16, kterou v nočním provozu nahrazuje linka 54.

  Fotocesta po trati Vysočanská - Balabenka
  Na počátku naší fotocesty snímek zachycuje rozjezdovou výhybka do smyčky Vysočanská od vozovny Hloubětín, hlavní trať samozřejmě pokračuje přímo. V prostoru jednokolejného vjezdového trojúhelníku do smyčky Vysočanská se tramvajové trať stočí v levém oblouku... ...a ve chvíli, kdy překračuje vjezdovou kolej do smyčky od Balabenky, se začíná napřimovat. Za vjezdovou kolejí do smyčky Vysočanská od Balabenky se tramvajová trať napřímí a přejde do konstrukce velkoplošných panelů BKV. V přímém úseku pokračuje tramvajová trať ke světelné signalizaci na křižovatce na náměstí OSN.
  Ještě se otočíme za rozjezdovou výhybkou do smyčky Vysočanská z centra města od zastávky Nádraží Vysočany. Na náměstí OSN tramvajová trať překračuje křižovatku v levém oblouku zřízeném velkoplošnými panely BKV. Na náměstí OSN tramvajová trať překračuje křižovatku v levém oblouku zřízeném velkoplošnými panely BKV. Ve chvíli, kdy dosáhne druhého konce křižovatky, se trať začne napřimovat. Dvoukolejná tramvajová trať, zřízená metodou velkoplošných panelů BKV pokračuje středem Sokolovské ulice, v pravé části snímku vidíme třetí kolej falešné trojkolejky, tedy výjezdovou kolej smyčky Vysočanská.
  Do pravé traťové koleje se ve sjezdové výhybce připojuje výjezdová kolej ze smyčky Vysočanská. Do pravé traťové koleje se ve sjezdové výhybce připojuje výjezdová kolej ze smyčky Vysočanská a tramvajová trať dále pokračuje dvoukolejně v konstrukci velkoplošných panelů BKV. Koleje tramvajové tratě se začínají stáčet v táhlém pravém oblouku. Ještě před vyústěním Krátkého ulice se tramvajová trať znovu napřímí. Tramvajová trať se ve středu Sokolovské ulice napřímila.
  Přímý úsek tramvajové tratě zřízené metodou velkoplošných panelů BKV ve středu Sokolovské ulice míří k zastávce Nádraží Vysočany. Přímý úsek tramvajové tratě zřízené metodou velkoplošných panelů BKV ve středu Sokolovské ulice míří k zastávce Nádraží Vysočany. Koleje tramvajové tratě míří k prostoru zastávky Nádraží Vysočany do centra. Prostor zastávky Nádraží Vysočany do centra. Prostor zastávky Nádraží Vysočany do centra.
  Prostor zastávky Nádraží Vysočany do centra, na nástupním ostrůvku je ještě umístněný prototypový označník, zobrazující časy do příjezdu nejbližšího spoje. Za zastávkou se tramvajová trať začne stáčet v levém oblouku. Protisměrné zastávky Nádraží Vysočany odděluje přechod pro chodce, zastávka z centra je zřízena v podobě „vídeňské zastávky“, tedy tak, že vozovka je v místě zastávky zvýšena na úroveň chodníku. Tramvajová trať se v místě nástupiště „vídeňské zastávky“ Nádraží Vysočany z centra stáčí levým obloukem, ale záhy se napřimuje. V závěru zastávky Nádraží Vysočany z centra se koleje tramvajové tratě zřízené metodou velkoplošných panelů BKV napřimují. Tramvajová trať se následně v úrovni vozovky stáčí táhlým pravým obloukem...
  ...koleje se opět napřimují... ...a v přímém úseku spějí ke světelně řízené křižovatce s ulicí Na Břehu. Tramvajová trať překračuje světelně řízenou křižovatkou vyústění ulice Na Břehu v přímém úseku zřízeném velkoplošnými panely BKV. Tramvajová trať překračuje světelně řízenou křižovatkou vyústění ulice Na Břehu v přímém úseku zřízeném velkoplošnými panely BKV. Za křižovatkou se tramvajová trať stočí v mírném levém oblouku a překonává na mostě tok říčky Rokytky.
  Před zastávkou Poliklinika Vysočany se koleje napřímí a zamíří na zvýšené těleso ve středu Sokolovské ulice. V prostoru zastávky Poliklinika Vysočany do centra tramvajová trať opustí konstrukci velkoplošných panelů BKV a zamíří do klasické konstrukce kolejnic na železobetonových pražcích. Kryt kolejiště tvoří žlutá betonová dlažba. Prostor zastávky Poliklinika Vysočany do centra. Protisměrná nástupiště zastávek Poliklinika Vysočany odděluje šedá betonová dlažba vymezující prostor pro přecházení. Prostor zastávky Poliklinika Vysočany z centra.
  Prostor zastávky Poliklinika Vysočany z centra. Prostor zastávky Poliklinika Vysočany z centra. Tramvajová trať pokračuje středem Sokolovské ulice na zvýšeném tělese krytá žlutou betonovou dlažbou. Tramvajová trať pokračuje středem Sokolovské ulice na zvýšeném tělese krytá žlutou betonovou dlažbou. Tramvajová trať pokračuje středem Sokolovské ulice na zvýšeném tělese krytá žlutou betonovou dlažbou.
  Na úrovni vyústění ulice K Moravině se žlutá dlažba mění v šedou v místě úrovňového přejezdu pro automobily. Úrovňový přejezd pro automobily na úrovni vyústění ulice K Moravině. Za přejezdem pro automobily ještě následuje přechod pro chodce a krátký úsek otevřené svršku... ...aby trať přešla záhy do zatravněné části. Tramvajová trať v přímém zatravněném úseku pokračuje ve středu Sokolovské ulice na zvýšeném tělese.
  Tramvajová trať v přímém zatravněném úseku pokračuje ve středu Sokolovské ulice na zvýšeném tělese. Tramvajová trať v přímém zatravněném úseku pokračuje ve středu Sokolovské ulice na zvýšeném tělese. Tramvajová trať v přímém zatravněném úseku pokračuje ve středu Sokolovské ulice na zvýšeném tělese a přibližuje se k vyústění ulice U Skládky. Na úrovni vyústění ulice U Skládky je zřízen další přejezd pro automobily. Za trávníkem proto následuje krátký úsek tratě v otevřeném svršku, a šedivá dlažba naznačí, že na radě je přechod pro chodce a přejezd pro automobily. Přejezd pro automobily na úrovni vyústění ulice U Skládky.
  Ještě před další části zatravněného úseku odděluje dlažbu od trávníku otevřený svršek. Zatravněný přímý úsek tramvajové tratě na zvýšeném tělese. Zatravněný přímý úsek tramvajové tratě na zvýšeném tělese. Zatravněný přímý úsek tramvajové tratě na zvýšeném tělese. Zatravněný přímý úsek tramvajové tratě na zvýšeném tělese míří ke křižovatce s Kovářskou ulicí a v dálce je již patrný zadlážděný přejezd pro automobily.
  Tramvajová trať se dostává k vyústění Kovářské ulice a před zadlážděným přejezdem pro automobily následuje krátký úsek v otevřeném svršku, který má zabránit vjezdu automobilů na zatravněnou část. Za přejezdem pro automobily trať pokračuje skryta do žluté betonové dlažby. Trať v přímém úseku na zvýšeném tělese ve středu Sokolovské ulice míří skryta do žluté betonové dlažby k zastávce Divadlo Gong. Trať v přímém úseku na zvýšeném tělese ve středu Sokolovské ulice míří skryta do žluté betonové dlažby k zastávce Divadlo Gong. Prostor zastávky Divadlo Gong do centra.
  Prostor zastávky Divadlo Gong do centra. Tramvajová trať překračuje v prostoru mezi protisměrnými zastávkami Divadlo Gong křižovatku s ulicí U Svobodárny. Prostor zastávky Divadlo Gong z centra. Prostor zastávky Divadlo Gong z centra. Prostor zastávky Divadlo Gong z centra.
  Za nástupním ostrůvkem zastávky Divadlo Gong se tramvajová trať přibližuje ke křižovatce s ulicí Kurta Konráda. Tramvajová trať překračuje křižovatku s ulicí Kurta Konráda... ...a záhy mění betonovou dlažbu za krátký úseku v otevřeném svršku a následně opět zatravněný svršek. Zatravněný úsek tramvajové tratě ve středu Sokolovské ulici mezi ulicemi Kurta Konráda a Podvinný mlýn. Zatravněný úsek tramvajové tratě ve středu Sokolovské ulici mezi ulicemi Kurta Konráda a Podvinný mlýn.
  Na vyústění ulice Podvinný mlýn je zřízen úrovňový přejezd pro automobily krytý betonovou dlažbou. Tramvajová trať za úrovňovým přejezdem u vyústění ulice Podvinný mlýn přechází opět do zatravněného svršku. Zatravněný úseku tramvajové tratě v přímém úseku mezi vyústěním ulice Podvinný mlýn a Lihovarská. Zatravněný úseku tramvajové tratě v přímém úseku mezi vyústěním ulice Podvinný mlýn a Lihovarská. Trať v zatravněném úseku míří k vyústění Lihovarské ulice.
  Krátký úseku tramvajové tratě v otevřeném svršku následuje zadlážděný úrovňový přejezd pro automobily na úrovni vyústění Lihovarské ulice. Za přejezdem pro automobily následuje přechod pro chodce... ...který před posledním zatravněným úsekem opět odděluje otevřený svršek. Tramvajová trať vstoupí do posledního zatravněného úseku mezi ulicemi Lihovarská a Na Rozcestí. Trať v zatravněném části se stáčí v táhlém levém oblouku.
  Zatravněný úsek tramvajové tratě v Sokolovské ulici míří k zastávce Balabenka. Koleje tramvajové tratě se ještě v zatravněné části napřimují. Tramvajová trať v zatravněném vršku míří ke křižovatce s ulicí Na Rozcestí, následně vstupuje do otevřeného svršku, který záhy vymění za betonovou dlažbu a v prostoru světelně řízené křižovatky s ulicí Na Rozcestí se začne stáčet do prostoru zastávky Balabenka v táhlém pravém oblouku. Úrovňový přejezd pro automobily v místě napojení ulice Na Rozcestí tramvajová trať překračuje v pravém oblouku. Táhlý pravý oblouk před zastávkou Balabenka vymění šedivou betonovou dlažbu přejezdu pro automobily za drobnější žlutou dlažbu zastávkového prostoru.
  Za křižovatkou s ulicí Na Rozcestí se koleje stáčí táhlým pravým obloukem. V prostoru zastávky Balabenka do centra se tramvajová trať postupně napřímí. Prostor zastávky Balabenka do centra. Prostor zastávky Balabenka do centra. V závěrečném úseku tramvajová trať tramvajová trať v prostoru zastávky Balabenka změní betonovou dlažbu za žulovou a končí v prostoru kolejové křižovatky.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021