Oprava vjezdu smyčky Vysočanská 2012

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Oprava vjezdu smyčky Vysočanská 2012


Příznivé teploty a zvolená technologie práce umožnily urychlit rekonstrukci tramvajové tratě na nábřeží kpt. Jaroše. Vrchní stavba Dopravního podniku tak mohla do svého harmonogramu oprav zařadit další akci, která byla odkládána – opravu vjezdu do smyčky Vysočanská, zejména jehož kolejové křížení bylo delší dobu v žalostném stavu s doprovodným efektem v podobě omezené rychlosti pomalu na hlavní trati.

Během opravy kolejové konstrukce byl zaveden jednosměrný provoz linek 15 a 19 průjezdem skrz smyčku Vysočanská. Na snímku zachycena souprava vozů T3M ev.č.8018+8014 vypravená na linku 19. | 28.3.2012
Zatímco vrchní stavba pracuje na kolejové konstrukci, souprava vozů T6A5 ev.č.8718+8719 vypravená na linku 19 míří do objízdné trasy přes smyčku Vysočanská. | 28.3.2012
Manipulačním obloukem projíždí vůz KT8D5 ev.č.9036 vypravený na linku 19. | 28.3.2012
V odpolední špičce bylo pro řidiče tramvají obtížné se do obratiště dostat skrze automobily stojící v koloně jak dokládá vůz KT8D5.Rn2P ev.č.9074 vypravený na linku 19. | 28.3.2012
Během úterý 27. března 2012 byla za pravidelného provozu rozkryta žulová dlažba, následujícího dne započala ráno jednosměrná výluka. Zatímco ve směru z centra byly tramvajové soupravy odkloněny Poděbradskou ulicí, ve směru do centra spoje využívaly k průjezdu smyčku Vysočanská. Odstraněná konstrukce odhalila konstrukci křižovatky na panelech VÚIS.

Již večer 28. března byl rozvezen veškerý nový materiál a probíhalo svařování nově usazené výměny. Práce přitom značně omezovalo nesnesené trolejové vedení, jež bránilo rychlé nakládce a vykládce materiálu. V pátek 29. března večer již byla konstrukce usazena, svařena a značná část povrchů komunikací i zpětně zadlážděna tak, aby s ranním výjezdem následujícího dne mohlo dojít k obnovení provozu.

Vyloučené koleje ve směru z centra se využilo také v oblouku před zastávkou Nový Hloubětín, kde došlo k lokální opravě kolejnicových pásů navařením.

Dopravní opatření:
 • linka 15 - provozována v polookružní trase Špejchar - Palmovka - Nádraží Libeň - Starý Hloubětín - Kolbenova - Vysočanská - Divadlo Gong - Špejchar
 • linky 19, 54 - ve směru z centra v úseku Balabenka - Kbelská odkloněny přes zastávky Nádraží Libeň a Podkovářská, ve směru do centra projíždí mezi zastávkami Špitálská - Nádraží Vysočany smyčkou Vysočanská
 • V trase Palmovka - Nádraží Vysočany - Hloubětín jednosměrně zavedena náhradní autobusová doprava X-19


 • Oprava vjezdu do smyčky Vysočanská. | 28.3.2012 Odkrytý svršek odhalil konstrukci křižovatky na panelech VÚIS. | 28.3.2012 Již první den výluky odpoledne probíhá rozvoz nového materiálu, v pozadí svářeči již svařují výměnu. | 28.3.2012 Skládání materiálu nebylo bez komplikací - výška trolejí značně limitovala manipulační možnosti. | 28.3.2012 Svařování konců výměny k přechodovým dílcům kolejnic NT1-B1. | 28.3.2012
  Svařování konců výměny k přechodovým dílcům kolejnic NT1-B1. | 28.3.2012 Rozjezdová výhybka od vozovny Hloubětín zůstala zachována. | 28.3.2012 Roznášení a usazování upevňovacích šroubů do panelů VÚIS. | 28.3.2012 Práce na vjezdovém oblouku do smyčky Vysočanská. | 28.3.2012 Spojkování kolejového křížení na vjezdu do smyčky Vysočanská, v pozadí rozvoz materiálu. | 28.3.2012
  Zatímco pracovníci vrchní stavby „sešívají“ kolejovou konstrukci, v těsné blízkosti kolem nich projíždí tramvajové vlaky linek 15 a 19. | 28.3.2012 Po prvním dnu stavebních prací je již konstrukce z velké části usazena na svém místě. | 28.3.2012 Mistr uděluje pokyny svým svěřencům. | 28.3.2012 Spojkování nové kolejové konstrukce doprovází nakládka starého vytěženého materiálu. | 28.3.2012 Oprava kolejového rozvětvení na vjezdu do obratiště Vysočanská. | 28.3.2012
  Ke konci prvního dne již leží výměna na svém místě včetně odvodnění a je již přivařena ke stávající konstrukci. | 28.3.2012 Po prvním dnu stavebních prací je již konstrukce z velké části usazena na svém místě. | 28.3.2012 Přebroušené svary jasně ukazují, kam až dosahovala výměna kolejové konstrukce. | 28.3.2012 Již zadlážděný vjezdový oblouk do smyčky Vysočanská od Palmovky. | 28.3.2012 Již jen posledních pár metrů dlažby zbývá položit a oprava kolejové konstrukce bude dokončena. | 28.3.2012


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022