Trojúhelník Invalidovna

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trojúhelník Invalidovna


Souprava vozů T3M ev.č.8083+8082 vypravená na linku 19 vyčkává ve výstupní zastávce na uvolnění kusé koleje trojúhelníku Invalidovna, zatímco autobus náhradní dopravy Karosa ŠM 11 1630 ev.č.6450 vyčkává u chodníku na cestující | 15.8.1981
Od Těšnova přijela na konec traťové koleje, sloužící nyní jako první úvraťová kolej vratného trojúhelníku Invalidovna souprava vozů T3 ev.č.6373+6392 vypravená na linku 19 | 15.8.1981
Souprava vozů T3 ev.č.6135+6144 vypravená na linku 19 zacouvává na kusou kolej trojúhelníku Invalidovna do Molákovy ulice, v pravé části snímku je vidět stanoviště dispečera | 15.8.1981
Souprava vozů T3 ev.č.6700+6198 vypravená na linku 31 manipuluje na kusé koleji trojúhelníku Invalidovna, zřízené v Molákově ulici | 15.8.1981
Souprava vozů T3 ev.č.6935+6934 vypravená na linku 31 manipuluje v nástupní zastávce trojúhelníku Invalidovna, zřízené na kusé koleji v Molákově ulici z panelů BKV | 15.8.1981
Souprava vozů T3 ev.č.6135+6144 vypravená na linku 19 opouští levým obloukem kusou kolej trojúhelníku Invalidovna, zřízenou v Molákově ulici s nástupní zastávkou | 15.8.1981
Souprava vozů T3 ev.č.6373+6392 vypravená na linku 19 opouští vratný trojúhelník Invalidovna, ve výstupní zastávce již vyčkává na uvolnění trojúhelníku souprava vozů T3 ev.č.6377+6390 na stejné lince a u chodníku čeká na přestoupivší cestující autobus náhradní dopravy Karosa ŠM 11 1630 ev.č.6899 | 15.8.1981
V Molákově ulici bylo v letech 1981 a 1982 zřízeno dočasné obratiště - pohled za vestibulem stanice metra Invalidovna do Molákovy ulici | 12.9.2006
Zatímco ze soupravy vozů T3 ev.č.6949+6948 vypravené na linku 31 vystupují ve výstupní zastávce trojúhelníku Invalidovna cestující, u chodníku již na jejich nástup vyčkává autobus náhradní dopravy Karosa ŠM 11 1630 ev.č.6899 | 15.8.1981
Souprava vozů T3 ev.č.6135+6144 vypravená na linku 19 manipuluje na kusé koleji trojúhelníku Invalidovna, připravuje se na změnu směru jízdy. na chodníku je umístěna budka se stanoviště dispečera | 15.8.1981
Souprava vozů T3 ev.č.6390+6377 vypravená na linku 19 zacouvává ze Sokolovské ulice na kusou kolej trojúhelníku Invalidovna v Molákově ulici, u budky dispečerského stanoviště zřejmě právě probíhá úklid :-) | 15.8.1981
Souprava vozů T3 ev.č.6934+6935 vypravená na linku 31 manipuluje na kusé koleji trojúhelníku Invalidovna, zřízené v Molákově ulici, 130 metrů od rychločistírny Diana, jak informuje dobový reklamní poutač | 15.8.1981
Souprava vozů T3 ev.č.6935+6934 vypravená na linku 31 manipuluje v nástupní zastávce trojúhelníku Invalidovna, zřízené na kusé koleji v Molákově ulici z panelů BKV | 15.8.1981
Souprava vozů T3 ev.č.6351+6350 vypravená na linku 31 opouští levým obloukem kusou kolej trojúhelníku Invalidovna, zřízenou v Molákově ulici a míří na Těšnov | 15.8.1981
V Molákově ulici bylo v letech 1981 a 1982 zřízeno dočasné obratiště - pohled přes vestibul stanice metra Invalidovna ze Sokolovské do Molákovy ulice | 12.9.2006
V Molákově ulici bylo v letech 1981 a 1982 zřízeno dočasné obratiště - pohled přes vestibul stanice metra Invalidovna k Sokolovské ulici | 12.9.2006
Když v roce 1974 ukončil pražský Dopravní podnik provoz obousměrných dvounápravových vozů, ovládly ulice jednosměrné vozy typu T3. Zatímco obousměrná tramvaj změní směr jízdy s využitím jedné vložené výhybky do tratě před místem samotné rekonstrukce, u tramvají jednosměrných je ke změně směru jízdy třeba zřídit minimálně vratný trojúhelník, když již ne přímo provizorní smyčku. Výstavba takového provizoria je složitou záležitostí, a proto není moc využívána. Častěji je tedy přerušován provoz v celém úseku mezi křižovatkami, případně nejbližším vratným zařízením. Během rekonstrukcí tratí začaly tedy být vylučovány rozsáhlejší traťové úseky, než bylo třeba, spojené se zaváděním náhradní autobusové dopravy.

Určitým provizorním řešením, bylo spřahování upravených vozů typů T2 a T3 záděmi k sobě, čímž došlo k umělému vytvoření obousměrné tramvaje, jejíž nevýhodou byla možnost přepravy cestujících vždy pouze v prvním voze ve směru jízdy. Až nástup obousměrných vozů KT8D5 o více než deset let později opět umožnil přivádět tramvaje až k vyloučenému místu. Tento provoz ještě zjednodušil nákup povrchových kolejových výhybek Californien, umožňujících zřídit vratné zařízení během krátké noční výluky.

V roce 1979 Dopravní podnik úspěšně použil provizorní vratný trojúhelník během rekonstrukce tratě mezi Těšnovem a Urxovou, zaústěný do Urxovy ulice. Stejné zařízení, jen s jiným kolejovým uspořádáním využil při rekonstrukci tratě mezi Invalidovnou a Palmovkou v letech 1981 a 1982 u dnešní zastávky metra Invalidovna, se zaústěním kusé vratné koleje do Molákovy ulice. Tento trojúhelník byl v provozu hned dvakrát - mezi 27. červencem a 27. srpnem 1981 a v následujícím roce 1982 opět o prázdninách, tentokráte však od 2. do 27. srpna.

Vlak přijíždějící od Těšnova odbavil cestující ve výstupní zastávce Invalidovna a překřížil výjezdový oblouk boční vratné koleje. Zde změnil směr jízdy a zacouval vlevo do Molákovy ulice, kde byla zřízena nástupní zastávka. Zde opět změnil směr jízdy a levým obloukem, během jehož překonávání překřížil traťovou kolej od Těšnova, pokračoval zpět k Těšnovu.

Ani zde nebylo ke zřízení dočasného obratiště třeba žádných zásadních stavebních úprav. Pro obratovou kusou kolej byly opět využity velkoplošné panely BKV, uložené na konstrukci vozovky, stejně jako 2 výhybky a jedno kolejové křížení. Trolejové vedení bylo neseno převěsy, zachycenými na původní sloupy pouličního osvětlení, případně trolejového vedení, pouze v Molákově ulici byly zřízeny dva nové sloupy s výložníky na uchycení troleje.

Při procházce dnešním Karlínem byste pozůstatky po tomto obratišti hledali ještě marněji, než v případě trojúhelníku v Urxově ulici. Během výstavby stanice metra Invalidovna se zcela zásadně proměnilo okolí zastávky Invalidovna a Molákova ulice, do níž boční vratná kolej ústila, již není napojena na Sokolovskou ulici. Svou stopu tak obratiště zanechalo již jen pouze na dobových fotografiích.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021