Trojúhelník Urxova

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trojúhelník Urxova


Zatímco souprava vozů T3 ev.č.6174+6135 vypravená na linku 41 se teprve chystá odbočit do Urxovy ulice, souprava vozů T3M ev.č.8026+8025 vypravená na linku 42 již opustila nástupní zastávku, překřížila vjezdovou kolej do Urxovy ulice a míří k Palmovce, vlevo je na náspu železniční tratě patrné stále stojící železniční návěstidlo - sedm let po Těšnovce již nejezdí osobní vlaky | 12.8.1979
Souprava vozů T3 ev.č.6114+6134 vypravená na linku 41 manipuluje na kusé koleji trojúhelníku Urxova | 12.8.1979
Souprava vozů T3M ev.č.8013+8020 vypravená na linku 41 manipuluje na kusé koleji trojúhelníku Urxova v prostoru výstupní zastávky, konec koleje je zabezpečen proti vyjetí uloženými zákrytovými panely | 12.8.1979
Souprava vozů T3 ev.č.6174+6135 vypravená na linku 41 vycouvává z kusé koleje trojúhelníku Urxova do prostoru nástupní zastávky na Sokolovské ulici | 12.8.1979
Souprava vozů T3M ev.č.8013+8020 vypravená na linku 41 v nástupní zastávce trojúhelníku Urxova | 12.8.1979
Souprava vozů T3M ev.č.8013+8020 vypravená na linku 41 opouští nástupní zastávku trojúhelníku Urxova a vydává se k Palmovce pod dohledem opuštěné budovy karlínské vozovny | 12.8.1979
V Urxově ulici bylo v roce 1979 zřízeno dočasné obratiště | 12.9.2006
Souprava vozů T3 ev.č.6114+6134 vypravená na linku 41 překřížila protisměrnou kolej a vjíždí do prostoru výstupní zastávky trojúhelníku Urxova | 12.8.1979
Souprava vozů T3M ev.č.8013+8020 vypravená na linku 41 manipuluje na kusé koleji trojúhelníku Urxova v prostoru výstupní zastávky, konec koleje je zabezpečen proti vyjetí uloženými zákrytovými panely | 12.8.1979
Souprava vozů T3M ev.č.8013+8020 vypravená na linku 41 vycouvává z kusé koleje trojúhelníku Urxova do prostoru nástupní zastávky na Sokolovské ulici, na chodníku je umístěna budka se stanovištěm dispečera | 12.8.1979
Souprava vozů T3 ev.č.6146+6147 vypravená na linku 42 v nástupní zastávce trojúhelníku Urxova | 12.8.1979
Souprava vozů T3 ev.č.6157+6156 vypravená na linku 42 v nástupní zastávce trojúhelníku Urxova, i tato původně vlastně traťová kolej od Těšnova je proti vyjetí z koleje zabezpečena složenými zákrytovými panely | 12.8.1979
Kusá kolej obratiště Urxova byla zřízena z velkoplošných panelů BKV | 12.8.1979
V Urxově ulici bylo v roce 1979 zřízeno dočasné obratiště | 12.9.2006
Když v roce 1974 ukončil pražský Dopravní podnik provoz obousměrných dvounápravových vozů, ovládly ulice jednosměrné vozy typu T3. Zatímco obousměrná tramvaj změní směr jízdy s využitím jedné vložené výhybky do tratě před místem samotné rekonstrukce, u tramvají jednosměrných je ke změně směru jízdy třeba zřídit minimálně vratný trojúhelník, když již ne přímo provizorní smyčku. Výstavba takového provizoria je složitou záležitostí, a proto není moc využívána. Častěji je tedy přerušován provoz v celém úseku mezi křižovatkami, případně nejbližším vratným zařízením. Během rekonstrukcí tratí začaly tedy být vylučovány rozsáhlejší traťové úseky, než bylo třeba, spojené se zaváděním náhradní autobusové dopravy.

Určitým provizorním řešením, bylo spřahování upravených vozů typů T2 a T3 záděmi k sobě, čímž došlo k umělému vytvoření obousměrné tramvaje, jejíž nevýhodou byla možnost přepravy cestujících vždy pouze v prvním voze ve směru jízdy. Až nástup obousměrných vozů KT8D5 o více než deset let později opět umožnil přivádět tramvaje až k vyloučenému místu. Tento provoz ještě zjednodušil nákup povrchových kolejových výhybek Californien, umožňujících zřídit vratné zařízení během krátké noční výluky.

Když v roce 1973 probíhala rekonstrukce tratě mezi Urxovou a Palmovkou, byla pro obracení tramvají zřízena jednokolejná provizorní smyčka vedená ulicemi Březinovou, Petra Slezáka a Urxovou. V roce 1979 byl během rekonstrukce tratě mezi Těšnovem a Urxovou zřízen v Urxově ulici provizorní vratný trojúhelník, který byl v provozu od 2. července do 13. srpna.
Vlak přijíždějící od Palmovky odbočil vlevo přes protisměrnou kolej, do Urxovy ulice, kde byla zřízena výstupní zastávka. Následně vycouval vlevo na Sokolovskou ulici, kde se nacházela nástupní zastávka. Zde opět změnil směr jízdy a pokračoval zpět k Palmovce.

Ke zřízení dočasného obratiště nebyly třeba žádné zásadní stavební úpravy. Pro obratovou kusou kolej byly využity velkoplošné panely BKV, uložené na konstrukci vozovky, stejně jako 2 výhybky a jedno kolejové křížení. Trolejové vedení bylo neseno převěsy, zachycenými na sloupy pouličního osvětlení.

Při procházce dnešním Karlínem byste pozůstatky po tomto obratišti hledali marně. Jelikož bylo trolejové vedení zavěšeno na sloupech veřejného osvětlení a nikoliv pomocí růžic, nelze na fasádách okolních budov zaznamenat ani tyto němé svědky historie. Svou stopu obratiště zanechalo již jen pouze na dobových fotografiích.

Související odkazy:
Trojúhelník Invalidovna

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021